جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میداودسفلی

میداود | باغ ملک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز میداودسفلی


اذان صبح: ٠٥:١٤:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٥٢
اذان ظهر: ١١:٥٥:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٥٤
اذان مغرب: ١٧:٣١:٠٩
نیمه شب: ٢٣:١٤:٠٨

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میداودسفلی (شهرستان باغ ملک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای میداودسفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای میداودسفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میداودسفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
اگر كسی از من یك اسكناس صد ریالی بخواهد، شاید بگویم نه، ولی اگر از من بخواهد آموزه‌های خود را در اختیار او بگذارم، با شادمانی بسیار، این كار را خواهم كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میداودسفلی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میداودسفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میداودسفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میداودسفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میداودسفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میداودسفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٠:٢٧١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٠١٠٠:٢٥:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢٩:٢٧١٣:٠٨:١٩١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٢٤:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٨:١٠١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٤:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٧:٣٠١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:١٣٠٠:٢٤:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٦:٣٣١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٢٤:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢٣:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٤:٤٢١٣:٠٧:٤٠١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢٣:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠٧:٣٤١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٣:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٣:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠٧:٢٣١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٣:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢١:١٢١٣:٠٧:١٩١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٢٠٠٠:٢٢:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٧:١٥١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢٢:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٧:١١١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٤٨٠٠:٢٢:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٧:٠٩١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٢:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٨:٠١١٣:٠٧:٠٦١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٢:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٧:١٦١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٧:١٧٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢١:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٧:٠٤١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٤٢٠٠:٢١:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٥:٥١١٣:٠٧:٠٣١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢١:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٥:١٠١٣:٠٧:٠٣١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢١:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٤:٣٠١٣:٠٧:٠٤٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢١:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢١:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٣:١٥١٣:٠٧:٠٧٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢١:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٠١٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٧:٠٩٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢١:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٧:١٢٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢١:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٢١٠٦:١١:٣٣١٣:٠٧:١٦٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٢٠:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١١:٠١١٣:٠٧:٢٠٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٠:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٢٠:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٠:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میداودسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میداودسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میداودسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میداودسفلی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای میداودسفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میداودسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میداودسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای میداودسفلی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای میداودسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای میداودسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای میداودسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میداودسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میداودسفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای میداودسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای میداودسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میداودسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای میداودسفلی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:١٨:٥٩١١:٥٥:٠٤١٧:٣٠:٤٤١٧:٤٨:١٦٢٣:١٥:١٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:١٩:٤٤١١:٥٤:٥٦١٧:٢٩:٤٣١٧:٤٧:١٦٢٣:١٥:٠٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٠:٣٠١١:٥٤:٤٨١٧:٢٨:٤٢١٧:٤٦:١٨٢٣:١٤:٥٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢١:١٦١١:٥٤:٤٢١٧:٢٧:٤٣١٧:٤٥:٢٠٢٣:١٤:٤٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٢:٠٢١١:٥٤:٣٦١٧:٢٦:٤٥١٧:٤٤:٢٤٢٣:١٤:٣٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٢:٤٩١١:٥٤:٣٠١٧:٢٥:٤٨١٧:٤٣:٢٩٢٣:١٤:٣٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٣:٣٦١١:٥٤:٢٦١٧:٢٤:٥٢١٧:٤٢:٣٥٢٣:١٤:٢٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٤:٢٣١١:٥٤:٢٢١٧:٢٣:٥٨١٧:٤١:٤٢٢٣:١٤:١٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٥:١١١١:٥٤:١٩١٧:٢٣:٠٤١٧:٤٠:٥١٢٣:١٤:١١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٥:٥٩١١:٥٤:١٧١٧:٢٢:١٢١٧:٤٠:٠٠٢٣:١٤:٠٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٢٦:٤٨١١:٥٤:١٦١٧:٢١:٢١١٧:٣٩:١١٢٣:١٤:٠١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٧:٣٧١١:٥٤:١٥١٧:٢٠:٣١١٧:٣٨:٢٣٢٣:١٣:٥٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٢٨:٢٦١١:٥٤:١٥١٧:١٩:٤٣١٧:٣٧:٣٧٢٣:١٣:٥٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢٩:١٥١١:٥٤:١٦١٧:١٨:٥٥١٧:٣٦:٥٢٢٣:١٣:٥٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٣٠:٠٥١١:٥٤:١٨١٧:١٨:٠٩١٧:٣٦:٠٨٢٣:١٣:٥١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٠:٥٥١١:٥٤:٢١١٧:١٧:٢٥١٧:٣٥:٢٥٢٣:١٣:٥٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٥٠٦:٣١:٤٥١١:٥٤:٢٤١٧:١٦:٤٢١٧:٣٤:٤٤٢٣:١٣:٥٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٢:٣٦١١:٥٤:٢٨١٧:١٦:٠٠١٧:٣٤:٠٥٢٣:١٣:٥١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٢٠٦:٣٣:٢٧١١:٥٤:٣٣١٧:١٥:٢٠١٧:٣٣:٢٦٢٣:١٣:٥٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٤:١٨١١:٥٤:٣٩١٧:١٤:٤١١٧:٣٢:٥٠٢٣:١٣:٥٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٥:٠٩١١:٥٤:٤٦١٧:١٤:٠٤١٧:٣٢:١٥٢٣:١٣:٥٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٦:٠١١١:٥٤:٥٤١٧:١٣:٢٨١٧:٣١:٤١٢٣:١٤:٠٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٦:٥٢١١:٥٥:٠٢١٧:١٢:٥٤١٧:٣١:٠٩٢٣:١٤:٠٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٧:٤٤١١:٥٥:١٢١٧:١٢:٢١١٧:٣٠:٣٨٢٣:١٤:١٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٨:٣٦١١:٥٥:٢٢١٧:١١:٥٠١٧:٣٠:٠٩٢٣:١٤:٢٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٠٠٦:٣٩:٢٨١١:٥٥:٣٣١٧:١١:٢١١٧:٢٩:٤٢٢٣:١٤:٢٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٠:٢٠١١:٥٥:٤٥١٧:١٠:٥٣١٧:٢٩:١٦٢٣:١٤:٣٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٩٠٦:٤١:١٢١١:٥٥:٥٨١٧:١٠:٢٧١٧:٢٨:٥٢٢٣:١٤:٤٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٢:٠٤١١:٥٦:١١١٧:١٠:٠٢١٧:٢٨:٣٠٢٣:١٤:٥٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٢:٥٦١١:٥٦:٢٦١٧:٠٩:٤٠١٧:٢٨:٠٩٢٣:١٥:٠٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میداودسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای میداودسفلی روستای میداودسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای میداودسفلی روستای میداودسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میداودسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میداودسفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میداودسفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میداودسفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میداودسفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میداودسفلی

روستای میداودسفلی بر روی نقشه

روستای میداودسفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میداودسفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میداودسفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میداودسفلی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای میداودسفلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای میداودسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میداودسفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میداودسفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میداودسفلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میداودسفلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا میداودسفلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا میداودسفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میداودسفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میداودسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ میداودسفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میداودسفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق میداودسفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میداودسفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو