جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میخک

گل بانو | تربت جام | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز میخک


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٢١:١٦
غروب آفتاب: ١٨:٣١:٣٢
اذان مغرب: ١٨:٤٩:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٢٥

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میخک (شهرستان تربت جام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای میخک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای میخک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میخک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
آینده از آن شماست؛ آن را ببینید، احساس كنید و باور كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میخک

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میخک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میخک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میخک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میخک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میخک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٠:٠٦٠٥:٤٠:٥١١٢:٢٤:٢٤١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٧:٢٨٢٣:٣٨:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٣٩:٤٣١٢:٢٤:١٤١٩:٠٩:١٨١٩:٢٨:٢٠٢٣:٣٨:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٧:١٣٠٥:٣٨:٣٦١٢:٢٤:٠٦١٩:١٠:٠٨١٩:٢٩:١٣٢٣:٣٧:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢٣:٥٧١٩:١٠:٥٧١٩:٣٠:٠٥٢٣:٣٧:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٣٦:٢٥١٢:٢٣:٥٠١٩:١١:٤٦١٩:٣٠:٥٧٢٣:٣٧:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٥:٢١١٢:٢٣:٤٢١٩:١٢:٣٦١٩:٣١:٤٩٢٣:٣٧:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠١:٣٦٠٥:٣٤:١٨١٢:٢٣:٣٦١٩:١٣:٢٥١٩:٣٢:٤١٢٣:٣٦:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٠:١٥٠٥:٣٣:١٦١٢:٢٣:٢٩١٩:١٤:١٤١٩:٣٣:٣٣٢٣:٣٦:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٨:٥٤٠٥:٣٢:١٦١٢:٢٣:٢٤١٩:١٥:٠٣١٩:٣٤:٢٥٢٣:٣٦:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٣١:١٦١٢:٢٣:١٩١٩:١٥:٥٢١٩:٣٥:١٧٢٣:٣٦:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٦:١٥٠٥:٣٠:١٨١٢:٢٣:١٤١٩:١٦:٤١١٩:٣٦:٠٩٢٣:٣٥:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٢٩:٢١١٢:٢٣:١٠١٩:١٧:٢٩١٩:٣٧:٠١٢٣:٣٥:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٣:٤٠٠٥:٢٨:٢٥١٢:٢٣:٠٧١٩:١٨:١٨١٩:٣٧:٥٢٢٣:٣٥:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٢:٢٥٠٥:٢٧:٣١١٢:٢٣:٠٤١٩:١٩:٠٦١٩:٣٨:٤٤٢٣:٣٥:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥١:١٠٠٥:٢٦:٣٨١٢:٢٣:٠٢١٩:١٩:٥٥١٩:٣٩:٣٥٢٣:٣٤:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٩:٥٨٠٥:٢٥:٤٦١٢:٢٣:٠٠١٩:٢٠:٤٣١٩:٤٠:٢٦٢٣:٣٤:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٨:٤٦٠٥:٢٤:٥٥١٢:٢٢:٥٩١٩:٢١:٣١١٩:٤١:١٧٢٣:٣٤:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٧:٣٦٠٥:٢٤:٠٦١٢:٢٢:٥٨١٩:٢٢:١٨١٩:٤٢:٠٨٢٣:٣٤:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٦:٢٧٠٥:٢٣:١٩١٢:٢٢:٥٨١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٢:٥٨٢٣:٣٤:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٥:٢٠٠٥:٢٢:٣٢١٢:٢٢:٥٩١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٣:٤٨٢٣:٣٤:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٤:١٤٠٥:٢١:٤٨١٢:٢٣:٠٠١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٤:٣٨٢٣:٣٣:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:١٠٠٥:٢١:٠٤١٢:٢٣:٠٢١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٥:٢٧٢٣:٣٣:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:٠٧٠٥:٢٠:٢٢١٢:٢٣:٠٤١٩:٢٦:١٢١٩:٤٦:١٦٢٣:٣٣:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٠٦٠٥:١٩:٤٢١٢:٢٣:٠٧١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٧:٠٥٢٣:٣٣:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:٠٧٠٥:١٩:٠٣١٢:٢٣:١١١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٧:٥٣٢٣:٣٣:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:١٠٠٥:١٨:٢٦١٢:٢٣:١٥١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٨:٤١٢٣:٣٣:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:١٤٠٥:١٧:٥٠١٢:٢٣:٢٠١٩:٢٩:١٢١٩:٤٩:٢٨٢٣:٣٣:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:٢٠٠٥:١٧:١٦١٢:٢٣:٢٥١٩:٢٩:٥٦١٩:٥٠:١٤٢٣:٣٣:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٦:٢٨٠٥:١٦:٤٤١٢:٢٣:٣٠١٩:٣٠:٣٩١٩:٥١:٠٠٢٣:٣٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میخک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میخک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میخک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میخک

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای میخک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میخک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میخک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای میخک

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای میخک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای میخک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای میخک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میخک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میخک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای میخک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای میخک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میخک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای میخک

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥١:٥٧١٢:٢٩:٢٢١٩:٠٦:١٣١٩:٢٤:٥٢٢٣:٤٥:٠٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٥٢:٤٢١٢:٢٩:٠٦١٩:٠٤:٥٦١٩:٢٣:٣٣٢٣:٤٤:٥٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٣:٢٧١٢:٢٨:٥٠١٩:٠٣:٣٨١٩:٢٢:١٣٢٣:٤٤:٤٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٤:١٢١٢:٢٨:٣٣١٩:٠٢:٢٠١٩:٢٠:٥٢٢٣:٤٤:٣٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٤:٥٧١٢:٢٨:١٦١٩:٠١:٠١١٩:١٩:٣١٢٣:٤٤:٢٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٥:٤٢١٢:٢٧:٥٩١٨:٥٩:٤١١٩:١٨:٠٩٢٣:٤٤:١٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٦:٢٧١٢:٢٧:٤١١٨:٥٨:٢١١٩:١٦:٤٧٢٣:٤٤:٠٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٧:١١١٢:٢٧:٢٣١٨:٥٧:٠٠١٩:١٥:٢٤٢٣:٤٣:٥٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٣٠٥:٥٧:٥٦١٢:٢٧:٠٤١٨:٥٥:٣٩١٩:١٤:٠١٢٣:٤٣:٤٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٨:٤١١٢:٢٦:٤٦١٨:٥٤:١٧١٩:١٢:٣٧٢٣:٤٣:٣٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٩:٢٥١٢:٢٦:٢٧١٨:٥٢:٥٤١٩:١١:١٢٢٣:٤٣:٢١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٠:٠٩١٢:٢٦:٠٧١٨:٥١:٣١١٩:٠٩:٤٨٢٣:٤٣:٠٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٠:٥٤١٢:٢٥:٤٨١٨:٥٠:٠٨١٩:٠٨:٢٣٢٣:٤٢:٥٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠١:٣٨١٢:٢٥:٢٨١٨:٤٨:٤٤١٩:٠٦:٥٧٢٣:٤٢:٤٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٢:٢٢١٢:٢٥:٠٨١٨:٤٧:١٩١٩:٠٥:٣١٢٣:٤٢:٢٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٣:٠٦١٢:٢٤:٤٧١٨:٤٥:٥٥١٩:٠٤:٠٥٢٣:٤٢:١١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٣:٥٠١٢:٢٤:٢٧١٨:٤٤:٣٠١٩:٠٢:٣٨٢٣:٤١:٥٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٤:٣٤١٢:٢٤:٠٦١٨:٤٣:٠٤١٩:٠١:١٢٢٣:٤١:٤٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٥:١٨١٢:٢٣:٤٥١٨:٤١:٣٨١٨:٥٩:٤٥٢٣:٤١:٢٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٦:٠٢١٢:٢٣:٢٤١٨:٤٠:١٢١٨:٥٨:١٧٢٣:٤١:٠٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٦:٤٥١٢:٢٣:٠٣١٨:٣٨:٤٦١٨:٥٦:٥٠٢٣:٤٠:٥٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٧:٢٩١٢:٢٢:٤١١٨:٣٧:٢٠١٨:٥٥:٢٢٢٣:٤٠:٣٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٨:١٣١٢:٢٢:٢٠١٨:٣٥:٥٣١٨:٥٣:٥٥٢٣:٤٠:١٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٠٨:٥٧١٢:٢١:٥٩١٨:٣٤:٢٦١٨:٥٢:٢٧٢٣:٤٠:٠٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٩:٤١١٢:٢١:٣٧١٨:٣٢:٥٩١٨:٥٠:٥٩٢٣:٣٩:٤٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٠:٢٥١٢:٢١:١٦١٨:٣١:٣٢١٨:٤٩:٣٢٢٣:٣٩:٢٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:١١:٠٩١٢:٢٠:٥٤١٨:٣٠:٠٥١٨:٤٨:٠٤٢٣:٣٩:٠٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١١:٥٣١٢:٢٠:٣٣١٨:٢٨:٣٨١٨:٤٦:٣٦٢٣:٣٨:٤٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٢:٣٨١٢:٢٠:١١١٨:٢٧:١١١٨:٤٥:٠٩٢٣:٣٨:٣١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٣:٢٢١٢:١٩:٥٠١٨:٢٥:٤٤١٨:٤٣:٤١٢٣:٠٨:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٠:٤٠٠٥:١٤:٠٧١١:١٩:٢٩١٧:٢٤:١٧١٧:٤٢:١٤٢٢:٣٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میخک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای میخک روستای میخک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای میخک روستای میخک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میخک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میخک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میخک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میخک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میخک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میخک

روستای میخک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میخک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میخک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میخک
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای میخک + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای میخک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میخک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میخک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میخک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میخک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میخک
جدول اوقات شرعی امروز فردا میخک دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ میخک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میخک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا میخک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میخک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میخک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میخک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو