جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میخک

گل بانو | تربت جام | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز میخک


اذان صبح: ٠٤:٤١:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٤١
اذان ظهر: ١١:٤٠:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٥٦
اذان مغرب: ١٧:٣٤:١١
نیمه شب: ٢٢:٥٨:١٢

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میخک (شهرستان تربت جام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ روستای میخک)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای میخک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میخک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
اگر انسانها بخواهند درباره ی اسرار زندگی كاوش كنند، اگر می توانستند هزاران پیچیدگی را احساس كنند كه جزء جزء رفتار روان را گوش می ایستد، هرگز رفتاری پیشه نمی كردند و حتا دیگر نمی زیستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میخک

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میخک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میخک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میخک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میخک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میخک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٣:٠٢٠٥:٤٣:١٠١٢:٢٤:٤٣١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٥:٤٤٢٣:٣٩:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٢:٠٠١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٦:٣٦٢٣:٣٨:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٠:٠٦٠٥:٤٠:٥١١٢:٢٤:٢٤١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٧:٢٨٢٣:٣٨:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٣٩:٤٣١٢:٢٤:١٤١٩:٠٩:١٨١٩:٢٨:٢٠٢٣:٣٨:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٧:١٣٠٥:٣٨:٣٦١٢:٢٤:٠٦١٩:١٠:٠٨١٩:٢٩:١٣٢٣:٣٧:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢٣:٥٧١٩:١٠:٥٧١٩:٣٠:٠٥٢٣:٣٧:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٣٦:٢٥١٢:٢٣:٥٠١٩:١١:٤٦١٩:٣٠:٥٧٢٣:٣٧:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٥:٢١١٢:٢٣:٤٢١٩:١٢:٣٦١٩:٣١:٤٩٢٣:٣٧:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠١:٣٦٠٥:٣٤:١٨١٢:٢٣:٣٦١٩:١٣:٢٥١٩:٣٢:٤١٢٣:٣٦:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٠:١٥٠٥:٣٣:١٦١٢:٢٣:٢٩١٩:١٤:١٤١٩:٣٣:٣٣٢٣:٣٦:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٨:٥٤٠٥:٣٢:١٦١٢:٢٣:٢٤١٩:١٥:٠٣١٩:٣٤:٢٥٢٣:٣٦:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٣١:١٦١٢:٢٣:١٩١٩:١٥:٥٢١٩:٣٥:١٧٢٣:٣٦:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٦:١٥٠٥:٣٠:١٨١٢:٢٣:١٤١٩:١٦:٤١١٩:٣٦:٠٩٢٣:٣٥:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٢٩:٢١١٢:٢٣:١٠١٩:١٧:٢٩١٩:٣٧:٠١٢٣:٣٥:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٣:٤٠٠٥:٢٨:٢٥١٢:٢٣:٠٧١٩:١٨:١٨١٩:٣٧:٥٢٢٣:٣٥:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٢:٢٥٠٥:٢٧:٣١١٢:٢٣:٠٤١٩:١٩:٠٦١٩:٣٨:٤٤٢٣:٣٥:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥١:١٠٠٥:٢٦:٣٨١٢:٢٣:٠٢١٩:١٩:٥٥١٩:٣٩:٣٥٢٣:٣٤:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٩:٥٨٠٥:٢٥:٤٦١٢:٢٣:٠٠١٩:٢٠:٤٣١٩:٤٠:٢٦٢٣:٣٤:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٨:٤٦٠٥:٢٤:٥٥١٢:٢٢:٥٩١٩:٢١:٣١١٩:٤١:١٧٢٣:٣٤:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٧:٣٦٠٥:٢٤:٠٦١٢:٢٢:٥٨١٩:٢٢:١٨١٩:٤٢:٠٨٢٣:٣٤:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٦:٢٧٠٥:٢٣:١٩١٢:٢٢:٥٨١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٢:٥٨٢٣:٣٤:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٥:٢٠٠٥:٢٢:٣٢١٢:٢٢:٥٩١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٣:٤٨٢٣:٣٤:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٤:١٤٠٥:٢١:٤٨١٢:٢٣:٠٠١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٤:٣٨٢٣:٣٣:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:١٠٠٥:٢١:٠٤١٢:٢٣:٠٢١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٥:٢٧٢٣:٣٣:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:٠٧٠٥:٢٠:٢٢١٢:٢٣:٠٤١٩:٢٦:١٢١٩:٤٦:١٦٢٣:٣٣:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٠٦٠٥:١٩:٤٢١٢:٢٣:٠٧١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٧:٠٥٢٣:٣٣:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:٠٧٠٥:١٩:٠٣١٢:٢٣:١١١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٧:٥٣٢٣:٣٣:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:١٠٠٥:١٨:٢٦١٢:٢٣:١٥١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٨:٤١٢٣:٣٣:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:١٤٠٥:١٧:٥٠١٢:٢٣:٢٠١٩:٢٩:١٢١٩:٤٩:٢٨٢٣:٣٣:١٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:٢٠٠٥:١٧:١٦١٢:٢٣:٢٥١٩:٢٩:٥٦١٩:٥٠:١٤٢٣:٣٣:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میخک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میخک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میخک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میخک

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای میخک

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای میخک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میخک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای میخک

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٩:٤٣١١:٣٩:١٤١٦:٤٩:٠٥١٧:٠٨:١٨٢٢:٥٦:٠٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٩:٠٦١١:٣٩:٢٦١٦:٥٠:٠٦١٧:٠٩:١٧٢٢:٥٦:٢٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٨:٢٨١١:٣٩:٣٧١٦:٥١:٠٨١٧:١٠:١٦٢٢:٥٦:٣٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٧:٤٨١١:٣٩:٤٨١٦:٥٢:١٠١٧:١١:١٦٢٢:٥٦:٤٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٧:٠٦١١:٣٩:٥٧١٦:٥٣:١١١٧:١٢:١٥٢٢:٥٧:٠٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٦:٢٣١١:٤٠:٠٦١٦:٥٤:١٣١٧:١٣:١٤٢٢:٥٧:١٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٥:٣٨١١:٤٠:١٤١٦:٥٥:١٥١٧:١٤:١٣٢٢:٥٧:٢٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٤:٥١١١:٤٠:٢٢١٦:٥٦:١٦١٧:١٥:١٢٢٢:٥٧:٣٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٤:٠٣١١:٤٠:٢٨١٦:٥٧:١٧١٧:١٦:١١٢٢:٥٧:٤٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٣:١٣١١:٤٠:٣٤١٦:٥٨:١٨١٧:١٧:١٠٢٢:٥٧:٥٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٢:٢٢١١:٤٠:٣٨١٦:٥٩:١٩١٧:١٨:٠٨٢٢:٥٨:٠٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢١:٣٠١١:٤٠:٤٢١٧:٠٠:٢٠١٧:١٩:٠٧٢٢:٥٨:١١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٠:٣٦١١:٤٠:٤٥١٧:٠١:٢٠١٧:٢٠:٠٥٢٢:٥٨:١٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٩:٤٠١١:٤٠:٤٨١٧:٠٢:٢١١٧:٢١:٠٣٢٢:٥٨:٢٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٨:٤٤١١:٤٠:٤٩١٧:٠٣:٢١١٧:٢٢:٠١٢٢:٥٨:٢٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٧:٤٦١١:٤٠:٥٠١٧:٠٤:٢٠١٧:٢٢:٥٨٢٢:٥٨:٣١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٦:٤٧١١:٤٠:٥٠١٧:٠٥:٢٠١٧:٢٣:٥٥٢٢:٥٨:٣٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٥:٤٦١١:٤٠:٤٩١٧:٠٦:١٩١٧:٢٤:٥٣٢٢:٥٨:٣٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٤:٤٥١١:٤٠:٤٨١٧:٠٧:١٨١٧:٢٥:٥٠٢٢:٥٨:٣٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٣:٤٢١١:٤٠:٤٥١٧:٠٨:١٧١٧:٢٦:٤٦٢٢:٥٨:٣٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٢:٣٨١١:٤٠:٤٣١٧:٠٩:١٥١٧:٢٧:٤٣٢٢:٥٨:٣٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١١:٣٣١١:٤٠:٣٩١٧:١٠:١٤١٧:٢٨:٣٩٢٢:٥٨:٣٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٠:٢٦١١:٤٠:٣٥١٧:١١:١١١٧:٢٩:٣٥٢٢:٥٨:٣٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٩:١٩١١:٤٠:٣٠١٧:١٢:٠٩١٧:٣٠:٣١٢٢:٥٨:٣١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٨:١١١١:٤٠:٢٤١٧:١٣:٠٦١٧:٣١:٢٦٢٢:٥٨:٢٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٧:٠٢١١:٤٠:١٨١٧:١٤:٠٣١٧:٣٢:٢١٢٢:٥٨:٢٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٥:٥٢١١:٤٠:١١١٧:١٥:٠٠١٧:٣٣:١٦٢٢:٥٨:١٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٤:٤١١١:٤٠:٠٣١٧:١٥:٥٦١٧:٣٤:١١٢٢:٥٨:١٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٣:٢٩١١:٣٩:٥٥١٧:١٦:٥٢١٧:٣٥:٠٥٢٢:٥٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای میخک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای میخک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای میخک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میخک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میخک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای میخک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای میخک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میخک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای میخک

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٨:١١١١:٤٠:٢٤١٧:١٣:٠٦١٧:٣١:٢٦٢٢:٥٨:٢٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٧:٠٢١١:٤٠:١٨١٧:١٤:٠٣١٧:٣٢:٢١٢٢:٥٨:٢٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٥:٥٢١١:٤٠:١١١٧:١٥:٠٠١٧:٣٣:١٦٢٢:٥٨:١٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٤:٤١١١:٤٠:٠٣١٧:١٥:٥٦١٧:٣٤:١١٢٢:٥٨:١٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٣:٢٩١١:٣٩:٥٥١٧:١٦:٥٢١٧:٣٥:٠٥٢٢:٥٨:٠٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٢:١٦١١:٣٩:٤٦١٧:١٧:٤٧١٧:٣٥:٥٩٢٢:٥٧:٥٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠١:٠٢١١:٣٩:٣٧١٧:١٨:٤٣١٧:٣٦:٥٣٢٢:٥٧:٥٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٧٠٥:٥٩:٤٧١١:٣٩:٢٧١٧:١٩:٣٧١٧:٣٧:٤٧٢٢:٥٧:٤١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٨:٣٢١١:٣٩:١٧١٧:٢٠:٣٢١٧:٣٨:٤٠٢٢:٥٧:٣٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٧:١٦١١:٣٩:٠٦١٧:٢١:٢٦١٧:٣٩:٣٣٢٢:٥٧:٢١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٦٠٥:٥٥:٥٩١١:٣٨:٥٤١٧:٢٢:٢٠١٧:٤٠:٢٥٢٢:٥٧:١٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٤:٤٢١١:٣٨:٤٢١٧:٢٣:١٣١٧:٤١:١٨٢٢:٥٦:٥٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٣:٢٤١١:٣٨:٢٩١٧:٢٤:٠٦١٧:٤٢:١٠٢٢:٥٦:٤٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥٢:٠٥١١:٣٨:١٦١٧:٢٤:٥٩١٧:٤٣:٠٢٢٢:٥٦:٣٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٠:٤٦١١:٣٨:٠٣١٧:٢٥:٥٢١٧:٤٣:٥٤٢٢:٥٦:٢٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٤٩:٢٦١١:٣٧:٤٩١٧:٢٦:٤٤١٧:٤٤:٤٥٢٢:٥٦:٠٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٤٨:٠٥١١:٣٧:٣٤١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٥:٣٦٢٢:٥٥:٥١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٤٦:٤٤١١:٣٧:٢٠١٧:٢٨:٢٧١٧:٤٦:٢٧٢٢:٥٥:٣٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٥:٢٣١١:٣٧:٠٤١٧:٢٩:١٩١٧:٤٧:١٨٢٢:٥٥:٢٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٢١٠٥:٤٤:٠١١١:٣٦:٤٩١٧:٣٠:١٠١٧:٤٨:٠٨٢٢:٥٥:٠٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٢:٣٩١١:٣٦:٣٣١٧:٣١:٠١١٧:٤٨:٥٩٢٢:٥٤:٤٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٣٠٥:٤١:١٦١١:٣٦:١٧١٧:٣١:٥١١٧:٤٩:٤٩٢٢:٥٤:٢٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٨٠٥:٣٩:٥٣١١:٣٦:٠١١٧:٣٢:٤٢١٧:٥٠:٣٩٢٢:٥٤:١٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٢٠٥:٣٨:٣٠١١:٣٥:٤٤١٧:٣٣:٣٢١٧:٥١:٢٩٢٢:٥٣:٥٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٤:١٥٠٥:٣٧:٠٦١١:٣٥:٢٧١٧:٣٤:٢٢١٧:٥٢:١٩٢٢:٥٣:٣٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٨٠٥:٣٥:٤٢١١:٣٥:١٠١٧:٣٥:١٢١٧:٥٣:٠٩٢٢:٥٣:١٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١١:٢١٠٥:٣٤:١٨١١:٣٤:٥٣١٧:٣٦:٠١١٧:٥٣:٥٩٢٢:٥٢:٥٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٣٢:٥٤١١:٣٤:٣٦١٧:٣٦:٥١١٧:٥٤:٤٨٢٢:٥٢:٣٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٣١:٣٠١١:٣٤:١٨١٧:٣٧:٤٠١٧:٥٥:٣٨٢٢:٥٢:١٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میخک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای میخک روستای میخک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای میخک روستای میخک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میخک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میخک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میخک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میخک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میخک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میخک

روستای میخک بر روی نقشه

روستای میخک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میخک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میخک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میخک
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای میخک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای میخک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میخک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میخک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میخک رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میخک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میخک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ میخک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق میخک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میخک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میخک
جدول اوقات شرعی امروز فردا میخک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق میخک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میخک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو