جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر میبد

میبد | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز میبد


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٠١
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٨:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:١٨:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٠٤:٠٢

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میبد (شهرستان میبد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ شهر میبد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر میبد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر میبد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
سنگِ غضب در بنای خانه، ضامن ویرانی آن است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میبد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میبد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میبد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر میبد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میبد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میبد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٦:١٣١٢:٥٤:١٣١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:٣٣٠٠:١١:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٥:٠٢١٢:٥٣:٥٩١٩:٢٣:٢٦١٩:٤١:١٧٠٠:١١:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٣:٥١١٢:٥٣:٤٥١٩:٢٤:٠٨١٩:٤٢:٠١٠٠:١١:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٢:٤٢١٢:٥٣:٣١١٩:٢٤:٥١١٩:٤٢:٤٥٠٠:١٠:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢١:٣٢١٢:٥٣:١٨١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٣:٢٩٠٠:١٠:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٣:٠٤١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:١٤٠٠:١٠:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:١١٠٦:١٩:١٦١٢:٥٢:٥٢١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:٥٨٠٠:٠٩:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٨:٠٩١٢:٥٢:٤٠١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٥:٤٣٠٠:٠٩:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٧:٠٣١٢:٥٢:٢٨١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٢٨٠٠:٠٩:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٥:٥٨١٢:٥٢:١٦١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٧:١٢٠٠:٠٨:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٤:٥٣١٢:٥٢:٠٥١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:٥٧٠٠:٠٨:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٣:٤٩١٢:٥١:٥٥١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٨:٤٢٠٠:٠٨:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٢:٤٦١٢:٥١:٤٥١٩:٣١:١٣١٩:٤٩:٢٧٠٠:٠٨:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١١:٤٤١٢:٥١:٣٥١٩:٣١:٥٥١٩:٥٠:١٣٠٠:٠٧:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٠:٤٣١٢:٥١:٢٦١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:٥٨٠٠:٠٧:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٩:٤٣١٢:٥١:١٨١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٤٣٠٠:٠٧:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٨:٤٤١٢:٥١:١٠١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٢٩٠٠:٠٦:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥١:٠٣١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٣:١٤٠٠:٠٦:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٦:٤٩١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٤:٠٠٠٠:٠٦:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٥:٥٣١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:٤٦٠٠:٠٦:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:٣١٠٠:٠٥:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٦:١٧٠٠:٠٥:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٣:١٢١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:٠٣٠٠:٠٥:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٢:٢١١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:٤٩٠٠:٠٥:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠١:٣١١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٣٤٠٠:٠٥:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٠:٤٢١٢:٥٠:٢٤١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٩:٢٠٠٠:٠٤:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٩:٥٤١٢:٥٠:٢٢١٩:٤١:١٥٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٠٤:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٩:٠٨١٢:٥٠:٢٠١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:٥١٠٠:٠٤:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٠:١٩١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٣٦٠٠:٠٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر میبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر میبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر میبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میبد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر میبد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر میبد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میبد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر میبد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر میبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر میبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر میبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میبد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میبد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر میبد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر میبد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میبد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر میبد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٢:٢٨١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٠٣:٢٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٣٠٥:٥١:٥٧١٢:٥٠:٤٠١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٠٣:٢٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٧٠٥:٥١:٢٨١٢:٥٠:٤٥١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٠٣:٢٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٣٠٥:٥٠:٥٩١٢:٥٠:٥٠١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:٢٨٠٠:٠٣:٢٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٠٠٥:٥٠:٣٣١٢:٥٠:٥٧١٩:٥١:٣٩٢٠:١١:٠٨٠٠:٠٣:١٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٠٠٥:٥٠:٠٧١٢:٥١:٠٣١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٤٨٠٠:٠٣:١٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٩:٤٤١٢:٥١:١٠١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٢:٢٨٠٠:٠٣:١٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٤٠٥:٤٩:٢١١٢:٥١:١٨١٩:٥٣:٣١٢٠:١٣:٠٧٠٠:٠٣:٢٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٩٠٥:٤٩:٠١١٢:٥١:٢٦١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:٤٥٠٠:٠٣:٢١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٦٠٥:٤٨:٤١١٢:٥١:٣٤١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:٢٢٠٠:٠٣:٢٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٤٠٥:٤٨:٢٤١٢:٥١:٤٣١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:٥٩٠٠:٠٣:٢٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٥٠٥:٤٨:٠٧١٢:٥١:٥٢١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:٣٤٠٠:٠٣:٢٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٧:٥٢١٢:٥٢:٠١١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٦:٠٩٠٠:٠٣:٣٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٧:٣٩١٢:٥٢:١١١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٤٣٠٠:٠٣:٣٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٩٠٥:٤٧:٢٧١٢:٥٢:٢١١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٧:١٦٠٠:٠٣:٤٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٤٧:١٧١٢:٥٢:٣٢١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٧:٤٨٠٠:٠٣:٤٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٤٧:٠٨١٢:٥٢:٤٣١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٨:٢٠٠٠:٠٣:٥٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٧:٠١١٢:٥٢:٥٤١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:٥٠٠٠:٠٤:٠٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٤٦:٥٥١٢:٥٣:٠٥١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٩:١٩٠٠:٠٤:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٤٦:٥١١٢:٥٣:١٧١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٤٧٠٠:٠٤:١٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٤٦:٤٨١٢:٥٣:٢٩٢٠:٠٠:١٨٢٠:٢٠:١٤٠٠:٠٤:٢٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤٦:٤٧١٢:٥٣:٤١٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٠٤:٣٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤٦:٤٧١٢:٥٣:٥٣٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢١:٠٤٠٠:٠٤:٤٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٤٦:٤٩١٢:٥٤:٠٦٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:٢٨٠٠:٠٤:٥٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤٦:٥٢١٢:٥٤:١٩٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٥٠٠٠:٠٥:٠٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤٦:٥٦١٢:٥٤:٣١٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٢:١١٠٠:٠٥:١٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٤٧:٠٢١٢:٥٤:٤٤٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٢:٣١٠٠:٠٥:٢٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤٧:٠٩١٢:٥٤:٥٧٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٠٥:٤٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٤٧:١٨١٢:٥٥:١٠٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٠٥:٥٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤١٠٥:٤٧:٢٨١٢:٥٥:٢٤٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٠٦:٠٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥١٠٥:٤٧:٤٠١٢:٥٥:٣٧٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٠٦:١٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر میبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر میبد شهر میبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر میبد شهر میبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میبد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میبد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میبد

میبد شهری است در استان یزد در مرکز ایران

شهر میبد در ویکیپدیا

شهر میبد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میبد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میبد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میبد بر روی نقشه

شهر میبد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میبد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میبد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میبد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر میبد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر میبد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر میبد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میبد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میبد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق میبد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میبد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میبد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق میبد
جدول اوقات شرعی امروز فردا میبد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میبد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میبد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ میبد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میبد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو