جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر میبد

میبد | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز میبد


اذان صبح: ٠٥:٢١:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٠٧
اذان ظهر: ١١:٤٨:٥١
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:٣٠
اذان مغرب: ١٧:٠٩:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٠٦:٠٤

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میبد (شهرستان میبد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر میبد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر میبد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میبد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین بوبن
راستی، به خرگوش ها می ماند؛ [آنها] با گوش هایشان اسیر می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میبد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میبد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میبد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر میبد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میبد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میبد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٤:٣٨١٢:٥٢:٠٣١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٨:٠٩٠٠:٠٨:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٣:٣٥١٢:٥١:٥٣١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:٥٤٠٠:٠٨:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٢:٣٢١٢:٥١:٤٣١٩:٣١:٢٤١٩:٤٩:٣٩٠٠:٠٧:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١١:٣٠١٢:٥١:٣٤١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٧:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٠:٣٠١٢:٥١:٢٥١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:١٠٠٠:٠٧:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٩:٣٠١٢:٥١:١٧١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٥٦٠٠:٠٧:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٨:٣١١٢:٥١:٠٩١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٤١٠٠:٠٦:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥١:٠٢١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٢٧٠٠:٠٦:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٦:٣٧١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٦:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٥:٤١١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٥٨٠٠:٠٦:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٤٤٠٠:٠٥:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٣:٥٣١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٢٩٠٠:٠٥:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٧:١٥٠٠:٠٥:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٢:١٠١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٩:١٧١٩:٥٨:٠١٠٠:٠٥:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٧٠٦:٠١:٢٠١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٥:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٠:٢٤١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٩:٣١٠٠:٠٤:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٩:٤٣١٢:٥٠:٢٢١٩:٤١:٢٥٢٠:٠٠:١٧٠٠:٠٤:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٠:٢٠١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠١:٠٢٠٠:٠٤:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٨:١٢١٢:٥٠:١٩١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٤٧٠٠:٠٤:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٧:٢٨١٢:٥٠:١٨١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٠٤:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٠:١٨١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:١٧٠٠:٠٤:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٦:٠٥١٢:٥٠:١٩١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠٣:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٥:٢٥١٢:٥٠:٢٠١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٠٣:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٤:٤٧١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٠٣:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٤:١٠١٢:٥٠:٢٥١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٦:١٣٠٠:٠٣:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٣:٣٥١٢:٥٠:٢٨١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٠٣:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٣:٠١١٢:٥٠:٣١١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٠٣:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٢:٢٨١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٠٣:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٥٣٠٥:٥١:٥٧١٢:٥٠:٤٠١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٠٣:٢٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٠٧٠٥:٥١:٢٨١٢:٥٠:٤٥١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٠٣:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میبد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر میبد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر میبد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میبد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر میبد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٤:٠٠١١:٤١:٤٤١٦:٤٩:١٥١٧:٠٨:١٠٢٢:٥٩:٣٨
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٤:٥٢١١:٤٢:٠٥١٦:٤٩:٠٥١٧:٠٨:٠٢٢٢:٥٩:٥٥
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٥:٤٣١١:٤٢:٢٦١٦:٤٨:٥٧١٧:٠٧:٥٦٢٣:٠٠:١٣
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٦:٣٣١١:٤٢:٤٨١٦:٤٨:٥١١٧:٠٧:٥١٢٣:٠٠:٣٢
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٧:٢٣١١:٤٣:١١١٦:٤٨:٤٦١٧:٠٧:٤٩٢٣:٠٠:٥٢
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٨:١٣١١:٤٣:٣٤١٦:٤٨:٤٤١٧:٠٧:٤٨٢٣:٠١:١٢
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٩:٠٢١١:٤٣:٥٨١٦:٤٨:٤٣١٧:٠٧:٤٨٢٣:٠١:٣٣
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٩:٥٠١١:٤٤:٢٢١٦:٤٨:٤٤١٧:٠٧:٥١٢٣:٠١:٥٥
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٠:٣٨١١:٤٤:٤٧١٦:٤٨:٤٦١٧:٠٧:٥٥٢٣:٠٢:١٧
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤١:٢٥١١:٤٥:١٢١٦:٤٨:٥١١٧:٠٨:٠١٢٣:٠٢:٤٠
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٢:١١١١:٤٥:٣٨١٦:٤٨:٥٧١٧:٠٨:٠٨٢٣:٠٣:٠٤
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٧:١١٠٦:٤٢:٥٦١١:٤٦:٠٤١٦:٤٩:٠٥١٧:٠٨:١٨٢٣:٠٣:٢٨
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٣:٤٠١١:٤٦:٣١١٦:٤٩:١٥١٧:٠٨:٢٨٢٣:٠٣:٥٣
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٤:٢٤١١:٤٦:٥٨١٦:٤٩:٢٧١٧:٠٨:٤١٢٣:٠٤:١٨
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٥:٠٦١١:٤٧:٢٦١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٨:٥٥٢٣:٠٤:٤٤
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٥:٤٧١١:٤٧:٥٤١٦:٤٩:٥٥١٧:٠٩:١١٢٣:٠٥:١٠
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٦:٢٨١١:٤٨:٢٢١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:٢٩٢٣:٠٥:٣٧
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٧:٠٧١١:٤٨:٥١١٦:٥٠:٣٠١٧:٠٩:٤٨٢٣:٠٦:٠٤
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٧:٤٥١١:٤٩:٢٠١٦:٥٠:٥١١٧:١٠:٠٩٢٣:٠٦:٣٢
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٨:٢٢١١:٤٩:٤٩١٦:٥١:١٢١٧:١٠:٣١٢٣:٠٧:٠٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٨:٥٨١١:٥٠:١٨١٦:٥١:٣٦١٧:١٠:٥٥٢٣:٠٧:٢٩
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٣:٢١٠٦:٤٩:٣٣١١:٥٠:٤٨١٦:٥٢:٠١١٧:١١:٢٠٢٣:٠٧:٥٧
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٥٠:٠٦١١:٥١:١٧١٦:٥٢:٢٨١٧:١١:٤٧٢٣:٠٨:٢٧
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٥٠:٣٨١١:٥١:٤٧١٦:٥٢:٥٦١٧:١٢:١٦٢٣:٠٨:٥٦
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥١:٠٩١١:٥٢:١٧١٦:٥٣:٢٦١٧:١٢:٤٥٢٣:٠٩:٢٦
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٥١:٣٨١١:٥٢:٤٧١٦:٥٣:٥٧١٧:١٣:١٧٢٣:٠٩:٥٥
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٥٢:٠٦١١:٥٣:١٧١٦:٥٤:٣٠١٧:١٣:٤٩٢٣:١٠:٢٥
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٢:٣٢١١:٥٣:٤٧١٦:٥٥:٠٤١٧:١٤:٢٣٢٣:١٠:٥٥
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٢:٥٧١١:٥٤:١٧١٦:٥٥:٣٩١٧:١٤:٥٨٢٣:١١:٢٦
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٣:٢١١١:٥٤:٤٧١٦:٥٦:١٦١٧:١٥:٣٤٢٣:١١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر میبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر میبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر میبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میبد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میبد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر میبد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر میبد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میبد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر میبد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٨:٤٤١١:٣٩:٥٦١٦:٥٠:٥٢١٧:٠٩:٣٥٢٢:٥٨:١٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٩:٣٧١١:٤٠:١٢١٦:٥٠:٣١١٧:٠٩:١٧٢٢:٥٨:٢٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٠:٣٠١١:٤٠:٢٩١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:٠٠٢٢:٥٨:٣٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣١:٢٣١١:٤٠:٤٧١٦:٤٩:٥٥١٧:٠٨:٤٥٢٢:٥٨:٥٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٢:١٦١١:٤١:٠٥١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٨:٣١٢٢:٥٩:٠٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٣:٠٨١١:٤١:٢٤١٦:٤٩:٢٧١٧:٠٨:٢٠٢٢:٥٩:٢١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٤:٠٠١١:٤١:٤٤١٦:٤٩:١٥١٧:٠٨:١٠٢٢:٥٩:٣٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٤:٥٢١١:٤٢:٠٥١٦:٤٩:٠٥١٧:٠٨:٠٢٢٢:٥٩:٥٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٥:٤٣١١:٤٢:٢٦١٦:٤٨:٥٧١٧:٠٧:٥٦٢٣:٠٠:١٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٦:٣٣١١:٤٢:٤٨١٦:٤٨:٥١١٧:٠٧:٥١٢٣:٠٠:٣٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٧:٢٣١١:٤٣:١١١٦:٤٨:٤٦١٧:٠٧:٤٩٢٣:٠٠:٥٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٨:١٣١١:٤٣:٣٤١٦:٤٨:٤٤١٧:٠٧:٤٨٢٣:٠١:١٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٩:٠٢١١:٤٣:٥٨١٦:٤٨:٤٣١٧:٠٧:٤٨٢٣:٠١:٣٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٩:٥٠١١:٤٤:٢٢١٦:٤٨:٤٤١٧:٠٧:٥١٢٣:٠١:٥٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٠:٣٨١١:٤٤:٤٧١٦:٤٨:٤٦١٧:٠٧:٥٥٢٣:٠٢:١٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤١:٢٥١١:٤٥:١٢١٦:٤٨:٥١١٧:٠٨:٠١٢٣:٠٢:٤٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٢:١١١١:٤٥:٣٨١٦:٤٨:٥٧١٧:٠٨:٠٨٢٣:٠٣:٠٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١١٠٦:٤٢:٥٦١١:٤٦:٠٤١٦:٤٩:٠٥١٧:٠٨:١٨٢٣:٠٣:٢٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٣:٤٠١١:٤٦:٣١١٦:٤٩:١٥١٧:٠٨:٢٨٢٣:٠٣:٥٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٤:٢٤١١:٤٦:٥٨١٦:٤٩:٢٧١٧:٠٨:٤١٢٣:٠٤:١٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٥:٠٦١١:٤٧:٢٦١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٨:٥٥٢٣:٠٤:٤٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٥:٤٧١١:٤٧:٥٤١٦:٤٩:٥٥١٧:٠٩:١١٢٣:٠٥:١٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٦:٢٨١١:٤٨:٢٢١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:٢٩٢٣:٠٥:٣٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٧:٠٧١١:٤٨:٥١١٦:٥٠:٣٠١٧:٠٩:٤٨٢٣:٠٦:٠٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٧:٤٥١١:٤٩:٢٠١٦:٥٠:٥١١٧:١٠:٠٩٢٣:٠٦:٣٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٨:٢٢١١:٤٩:٤٩١٦:٥١:١٢١٧:١٠:٣١٢٣:٠٧:٠٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٨:٥٨١١:٥٠:١٨١٦:٥١:٣٦١٧:١٠:٥٥٢٣:٠٧:٢٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢١٠٦:٤٩:٣٣١١:٥٠:٤٨١٦:٥٢:٠١١٧:١١:٢٠٢٣:٠٧:٥٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٥٠:٠٦١١:٥١:١٧١٦:٥٢:٢٨١٧:١١:٤٧٢٣:٠٨:٢٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٥٠:٣٨١١:٥١:٤٧١٦:٥٢:٥٦١٧:١٢:١٦٢٣:٠٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر میبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر میبد شهر میبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر میبد شهر میبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میبد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میبد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میبد

میبد شهری است در استان یزد در مرکز ایران

شهر میبد در ویکیپدیا

شهر میبد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میبد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میبد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میبد بر روی نقشه

شهر میبد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میبد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میبد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میبد
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر میبد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر میبد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میبد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میبد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میبد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میبد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میبد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میبد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میبد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میبد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میبد
افق شرعی امروز فردا میبد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق میبد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میبد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو