جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میان غالب

روداب غربی | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز میان غالب


اذان صبح: ٠٤:٠٧:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:١٠
اذان ظهر: ١١:٢٩:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٤٩:١٩
نیمه شب: ٢٢:٥٠:٢٧

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میان غالب (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای میان غالب)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای میان غالب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میان غالب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
اگر هیچ نشان آشكاری از عشق ما در كردارمان به چشم نمی‌خورَد، باید در بود و نبود آن شك كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میان غالب

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میان غالب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میان غالب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میان غالب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میان غالب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میان غالب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٩٠٥:٥٩:٥٤١٢:٣٤:٢٢١٩:٠٩:١٦١٩:٢٦:٤٨٢٣:٥٢:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٠١٠٥:٥٨:٥٩١٢:٣٤:١٣١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٧:٢٦٢٣:٥٢:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥٨:٠٥١٢:٣٤:٠٤١٩:١٠:٢٨١٩:٢٨:٠٤٢٣:٥٢:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٧:١٢١٢:٣٣:٥٦١٩:١١:٠٤١٩:٢٨:٤٣٢٣:٥١:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤١٠٥:٥٦:٢٠١٢:٣٣:٤٨١٩:١١:٤١١٩:٢٩:٢٢٢٣:٥١:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٣٦٠٥:٥٥:٢٩١٢:٣٣:٤١١٩:١٢:١٧١٩:٣٠:٠٠٢٣:٥١:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٤:٣٩١٢:٣٣:٣٤١٩:١٢:٥٤١٩:٣٠:٣٩٢٣:٥١:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٣:٤٩١٢:٣٣:٢٨١٩:١٣:٣٠١٩:٣١:١٨٢٣:٥٠:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٣:٠١١٢:٣٣:٢٢١٩:١٤:٠٧١٩:٣١:٥٧٢٣:٥٠:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٢:١٤١٢:٣٣:١٧١٩:١٤:٤٣١٩:٣٢:٣٦٢٣:٥٠:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥١:٢٨١٢:٣٣:١٣١٩:١٥:٢٠١٩:٣٣:١٥٢٣:٥٠:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٠:٤٣١٢:٣٣:٠٩١٩:١٥:٥٧١٩:٣٣:٥٤٢٣:٥٠:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٤٩:٥٩١٢:٣٣:٠٥١٩:١٦:٣٤١٩:٣٤:٣٣٢٣:٥٠:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٤٩:١٧١٢:٣٣:٠٢١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:١٢٢٣:٤٩:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٨:٣٥١٢:٣٣:٠٠١٩:١٧:٤٧١٩:٣٥:٥١٢٣:٤٩:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٧:٥٥١٢:٣٢:٥٩١٩:١٨:٢٤١٩:٣٦:٣٠٢٣:٤٩:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٧:١٦١٢:٣٢:٥٧١٩:١٩:٠٠١٩:٣٧:٠٩٢٣:٤٩:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٥٠٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٢:٥٧١٩:١٩:٣٧١٩:٣٧:٤٨٢٣:٤٩:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٦:٠١١٢:٣٢:٥٧١٩:٢٠:١٣١٩:٣٨:٢٦٢٣:٤٩:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٠٩٠٥:٤٥:٢٦١٢:٣٢:٥٨١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:٠٥٢٣:٤٩:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤٤:٥١١٢:٣٢:٥٩١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٤٤٢٣:٤٩:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٤:١٩١٢:٣٣:٠١١٩:٢٢:٠٢١٩:٤٠:٢٢٢٣:٤٨:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣٣:٠٣١٩:٢٢:٣٨١٩:٤١:٠٠٢٣:٤٨:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠٣٠٥:٤٣:١٧١٢:٣٣:٠٦١٩:٢٣:١٤١٩:٤١:٣٨٢٣:٤٨:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٢:٤٨١٢:٣٣:١٠١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٢:١٦٢٣:٤٨:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٣٩٠٥:٤٢:٢٠١٢:٣٣:١٤١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٢:٥٤٢٣:٤٨:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤١:٥٤١٢:٣٣:١٨١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٣:٣١٢٣:٤٨:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤١:٢٩١٢:٣٣:٢٣١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٤:٠٨٢٣:٤٨:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١١:٤٤٠٥:٤١:٠٥١٢:٣٣:٢٩١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٤:٤٤٢٣:٤٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میان غالب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میان غالب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میان غالب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میان غالب

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای میان غالب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میان غالب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میان غالب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای میان غالب

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای میان غالب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای میان غالب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای میان غالب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میان غالب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میان غالب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای میان غالب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای میان غالب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میان غالب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای میان غالب

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٢٥:١٠١١:٢٩:٠٦١٧:٣٢:٣٦١٧:٤٩:١٩٢٢:٥٠:٢٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٩٠٥:٢٥:٤١١١:٢٨:٤٥١٧:٣١:٢٣١٧:٤٨:٠٧٢٢:٥٠:٠٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٢٦:١١١١:٢٨:٢٤١٧:٣٠:١١١٧:٤٦:٥٥٢٢:٤٩:٤٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٢٦:٤٢١١:٢٨:٠٤١٧:٢٩:٠٠١٧:٤٥:٤٣٢٢:٤٩:٢٩
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٢٧:١٣١١:٢٧:٤٣١٧:٢٧:٤٨١٧:٤٤:٣١٢٢:٤٩:١٠
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٢٠٥:٢٧:٤٤١١:٢٧:٢٣١٧:٢٦:٣٦١٧:٤٣:٢٠٢٢:٤٨:٥١
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٥٠٥:٢٨:١٥١١:٢٧:٠٣١٧:٢٥:٢٥١٧:٤٢:٠٩٢٢:٤٨:٣٢
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٨٠٥:٢٨:٤٦١١:٢٦:٤٣١٧:٢٤:١٤١٧:٤٠:٥٨٢٢:٤٨:١٣
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:١١٠٥:٢٩:١٨١١:٢٦:٢٣١٧:٢٣:٠٤١٧:٣٩:٤٨٢٢:٤٧:٥٤
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٤٠٥:٢٩:٥٠١١:٢٦:٠٤١٧:٢١:٥٣١٧:٣٨:٣٨٢٢:٤٧:٣٥
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٧٠٥:٣٠:٢٢١١:٢٥:٤٥١٧:٢٠:٤٣١٧:٣٧:٢٨٢٢:٤٧:١٦
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٩٠٥:٣٠:٥٤١١:٢٥:٢٧١٧:١٩:٣٤١٧:٣٦:١٩٢٢:٤٦:٥٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٢٠٥:٣١:٢٧١١:٢٥:٠٨١٧:١٨:٢٥١٧:٣٥:١٠٢٢:٤٦:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٥٠٥:٣٢:٠٠١١:٢٤:٥٠١٧:١٧:١٦١٧:٣٤:٠٢٢٢:٤٦:٢٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٧٠٥:٣٢:٣٣١١:٢٤:٣٣١٧:١٦:٠٨١٧:٣٢:٥٤٢٢:٤٦:٠٤
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٠٠٥:٣٣:٠٦١١:٢٤:١٥١٧:١٥:٠٠١٧:٣١:٤٧٢٢:٤٥:٤٦
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٣٠٥:٣٣:٤٠١١:٢٣:٥٩١٧:١٣:٥٣١٧:٣٠:٤١٢٢:٤٥:٢٩
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٥٠٥:٣٤:١٤١١:٢٣:٤٢١٧:١٢:٤٦١٧:٢٩:٣٥٢٢:٤٥:١٢
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٨٠٥:٣٤:٤٨١١:٢٣:٢٦١٧:١١:٤٠١٧:٢٨:٣٠٢٢:٤٤:٥٥
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:١١٠٥:٣٥:٢٣١١:٢٣:١١١٧:١٠:٣٤١٧:٢٧:٢٥٢٢:٤٤:٣٩
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٤٠٥:٣٥:٥٨١١:٢٢:٥٦١٧:٠٩:٢٩١٧:٢٦:٢١٢٢:٤٤:٢٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٧٠٥:٣٦:٣٤١١:٢٢:٤١١٧:٠٨:٢٥١٧:٢٥:١٨٢٢:٤٤:٠٨
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٠٠٥:٣٧:٠٩١١:٢٢:٢٧١٧:٠٧:٢٢١٧:٢٤:١٥٢٢:٤٣:٥٣
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٣٧:٤٦١١:٢٢:١٤١٧:٠٦:١٩١٧:٢٣:١٤٢٢:٤٣:٣٨
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٣٨:٢٢١١:٢٢:٠١١٧:٠٥:١٧١٧:٢٢:١٣٢٢:٤٣:٢٤
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣١٠٥:٣٨:٥٩١١:٢١:٤٩١٧:٠٤:١٦١٧:٢١:١٣٢٢:٤٣:١٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٣٩:٣٧١١:٢١:٣٨١٧:٠٣:١٥١٧:٢٠:١٤٢٢:٤٢:٥٧
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٠:١٥١١:٢١:٢٧١٧:٠٢:١٦١٧:١٩:١٦٢٢:٤٢:٤٤
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٣٠٥:٤٠:٥٣١١:٢١:١٦١٧:٠١:١٧١٧:١٨:١٨٢٢:٤٢:٣٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٤١:٣٢١١:٢١:٠٧١٧:٠٠:١٩١٧:١٧:٢٢٢٢:٤٢:٢١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میان غالب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای میان غالب روستای میان غالب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای میان غالب روستای میان غالب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میان غالب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میان غالب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میان غالب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میان غالب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میان غالب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میان غالب

روستای میان غالب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میان غالب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میان غالب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میان غالب
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای میان غالب + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای میان غالب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میان غالب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میان غالب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میان غالب رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میان غالب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میان غالب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق میان غالب
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میان غالب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میان غالب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میان غالب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ میان غالب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میان غالب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میان غالب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو