جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میان غالب

روداب غربی | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز میان غالب


اذان صبح: ٠٤:٠٧:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٤٠
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٢٦

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میان غالب (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای میان غالب)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای میان غالب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میان غالب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیم رآن
یكی از روش‌های یادگیری انجام درست یك كار، انجام نادرست آن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میان غالب

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میان غالب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میان غالب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میان غالب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میان غالب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میان غالب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٤:٣٢١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٦:١٠٢٣:٥٢:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٩٠٥:٥٩:٥٤١٢:٣٤:٢٢١٩:٠٩:١٦١٩:٢٦:٤٨٢٣:٥٢:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٠١٠٥:٥٨:٥٩١٢:٣٤:١٣١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٧:٢٦٢٣:٥٢:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥٨:٠٥١٢:٣٤:٠٤١٩:١٠:٢٨١٩:٢٨:٠٤٢٣:٥٢:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٧:١٢١٢:٣٣:٥٦١٩:١١:٠٤١٩:٢٨:٤٣٢٣:٥١:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤١٠٥:٥٦:٢٠١٢:٣٣:٤٨١٩:١١:٤١١٩:٢٩:٢٢٢٣:٥١:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٣٦٠٥:٥٥:٢٩١٢:٣٣:٤١١٩:١٢:١٧١٩:٣٠:٠٠٢٣:٥١:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٤:٣٩١٢:٣٣:٣٤١٩:١٢:٥٤١٩:٣٠:٣٩٢٣:٥١:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٣:٤٩١٢:٣٣:٢٨١٩:١٣:٣٠١٩:٣١:١٨٢٣:٥٠:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٣:٠١١٢:٣٣:٢٢١٩:١٤:٠٧١٩:٣١:٥٧٢٣:٥٠:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٢:١٤١٢:٣٣:١٧١٩:١٤:٤٣١٩:٣٢:٣٦٢٣:٥٠:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥١:٢٨١٢:٣٣:١٣١٩:١٥:٢٠١٩:٣٣:١٥٢٣:٥٠:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٠:٤٣١٢:٣٣:٠٩١٩:١٥:٥٧١٩:٣٣:٥٤٢٣:٥٠:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٤٩:٥٩١٢:٣٣:٠٥١٩:١٦:٣٤١٩:٣٤:٣٣٢٣:٥٠:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٤٩:١٧١٢:٣٣:٠٢١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:١٢٢٣:٤٩:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٨:٣٥١٢:٣٣:٠٠١٩:١٧:٤٧١٩:٣٥:٥١٢٣:٤٩:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٧:٥٥١٢:٣٢:٥٩١٩:١٨:٢٤١٩:٣٦:٣٠٢٣:٤٩:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٧:١٦١٢:٣٢:٥٧١٩:١٩:٠٠١٩:٣٧:٠٩٢٣:٤٩:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٥٠٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٢:٥٧١٩:١٩:٣٧١٩:٣٧:٤٨٢٣:٤٩:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٦:٠١١٢:٣٢:٥٧١٩:٢٠:١٣١٩:٣٨:٢٦٢٣:٤٩:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٠٩٠٥:٤٥:٢٦١٢:٣٢:٥٨١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:٠٥٢٣:٤٩:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤٤:٥١١٢:٣٢:٥٩١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٤٤٢٣:٤٩:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٤:١٩١٢:٣٣:٠١١٩:٢٢:٠٢١٩:٤٠:٢٢٢٣:٤٨:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣٣:٠٣١٩:٢٢:٣٨١٩:٤١:٠٠٢٣:٤٨:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠٣٠٥:٤٣:١٧١٢:٣٣:٠٦١٩:٢٣:١٤١٩:٤١:٣٨٢٣:٤٨:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٢:٤٨١٢:٣٣:١٠١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٢:١٦٢٣:٤٨:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٣٩٠٥:٤٢:٢٠١٢:٣٣:١٤١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٢:٥٤٢٣:٤٨:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤١:٥٤١٢:٣٣:١٨١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٣:٣١٢٣:٤٨:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤١:٢٩١٢:٣٣:٢٣١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٤:٠٨٢٣:٤٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میان غالب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میان غالب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میان غالب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میان غالب

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای میان غالب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میان غالب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میان غالب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای میان غالب

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای میان غالب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای میان غالب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای میان غالب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میان غالب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میان غالب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای میان غالب

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای میان غالب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میان غالب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای میان غالب

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢١٠٥:٣٩:٠٧١٢:٣٨:٣٢١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٧:٠٠٢٣:٥٢:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٣٩:٢١١٢:٣٨:٤٤١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٧:١١٢٣:٥٢:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥١٠٥:٣٩:٣٦١٢:٣٨:٥٧١٩:٣٨:١٧١٩:٥٧:٢١٢٣:٥٢:٤٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٣٩:٥٢١٢:٣٩:١٠١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:٣٠٢٣:٥٢:٥٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٤٠:٠٩١٢:٣٩:٢٣١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٧:٣٧٢٣:٥٣:١١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٤٠:٢٧١٢:٣٩:٣٥١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:٤٣٢٣:٥٣:٢٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٠:٤٦١٢:٣٩:٤٨١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٧:٤٨٢٣:٥٣:٤٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤١:٠٦١٢:٤٠:٠٠١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٥١٢٣:٥٣:٥٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠١٠٥:٤١:٢٧١٢:٤٠:١٢١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٥٣٢٣:٥٤:١٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٤١:٤٩١٢:٤٠:٢٤١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٥٣٢٣:٥٤:٢٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٤٢:١٢١٢:٤٠:٣٦١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٥٢٢٣:٥٤:٣٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٢:٣٥١٢:٤٠:٤٧١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٤٩٢٣:٥٤:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٣:٠٠١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٤٦٢٣:٥٥:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٣:٢٥١٢:٤١:٠٩١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٤٠٢٣:٥٥:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠١٠٥:٤٣:٥٠١٢:٤١:١٩١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٧:٣٣٢٣:٥٥:٣٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٦٠٥:٤٤:١٧١٢:٤١:٢٩١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٧:٢٥٢٣:٥٥:٥١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:١١٠٥:٤٤:٤٤١٢:٤١:٣٩١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:١٥٢٣:٥٦:٠٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٥:١١١٢:٤١:٤٨١٩:٣٨:١٣١٩:٥٧:٠٤٢٣:٥٦:١٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٥٠٥:٤٥:٤٠١٢:٤١:٥٧١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:٥١٢٣:٥٦:٣٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤٦:٠٨١٢:٤٢:٠٥١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٦:٣٧٢٣:٥٦:٤٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٦:٣٨١٢:٤٢:١٣١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٦:٢١٢٣:٥٦:٥٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٧:٠٧١٢:٤٢:٢٠١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٦:٠٤٢٣:٥٧:١٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٧:٣٨١٢:٤٢:٢٧١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٤٥٢٣:٥٧:٢٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٨:٠٨١٢:٤٢:٣٣١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٢٥٢٣:٥٧:٣٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤٨:٣٩١٢:٤٢:٣٩١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٠٣٢٣:٥٧:٤٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٣٠٥:٤٩:١١١٢:٤٢:٤٥١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٤:٤٠٢٣:٥٨:٠٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٦٠٥:٤٩:٤٢١٢:٤٢:٤٩١٩:٣٥:٤١١٩:٥٤:١٦٢٣:٥٨:١١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٠:١٤١٢:٤٢:٥٤١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:٥٠٢٣:٥٨:٢٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٠:٤٧١٢:٤٢:٥٨١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٣:٢٢٢٣:٥٨:٣٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥١:١٩١٢:٤٣:٠١١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٥٣٢٣:٥٨:٤١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥١:٥٢١٢:٤٣:٠٣١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:٢٣٢٣:٥٨:٥١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میان غالب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای میان غالب روستای میان غالب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای میان غالب روستای میان غالب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میان غالب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میان غالب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای میان غالب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میان غالب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میان غالب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میان غالب

روستای میان غالب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میان غالب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میان غالب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میان غالب
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای میان غالب + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای میان غالب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میان غالب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میان غالب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میان غالب رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میان غالب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میان غالب
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ میان غالب دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میان غالب دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا میان غالب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا میان غالب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میان غالب دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ میان غالب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میان غالب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو