جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر میان راهان

صحنه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز میان راهان


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:٠٣
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٢٨
اذان مغرب: ١٩:٥٩:٢٨
نیمه شب: ٠٠:٤١:٣٠

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میان راهان (شهرستان صحنه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر میان راهان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر میان راهان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میان راهان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

سورن كیركه گارد
مردم به جبران آزادی فكر كه به ندرت از آن بهره می برند، خواستار آزادی بیان هستند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میان راهان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میان راهان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میان راهان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر میان راهان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میان راهان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میان راهان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٦:٢٦١٣:١٨:٠٧٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٠٨٠٠:٣٢:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٥:١٨١٣:١٧:٥٨٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٥٩٠٠:٣٢:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٤:١٢١٣:١٧:٤٨٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٣٢:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٣:٠٦١٣:١٧:٤٠٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٤٠٠٠:٣٢:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:١٤٠٦:٣٢:٠١١٣:١٧:٣١٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٣١٠٠:٣١:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٣٠:٥٨١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٣١:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٩:٥٥١٣:١٧:١٦٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:١٣٠٠:٣١:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٨:٥٤١٣:١٧:١٠٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٣٠:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٧:٥٣١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٣٠:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٦:٥٤١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٠:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٥:٥٦١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٣٠:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٤:٥٩١٣:١٦:٤٨٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٢٩:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٤:٠٣١٣:١٦:٤٤٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢٩:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٣:٠٩١٣:١٦:٤١٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٩:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٢:١٥١٣:١٦:٣٨٢٠:١١:٣٠٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢٩:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٢١:٢٣١٣:١٦:٣٦٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢٩:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢٠:٣٣١٣:١٦:٣٤٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٢٨:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٩:٤٤١٣:١٦:٣٣٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٨:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٨:٥٦١٣:١٦:٣٣٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢٨:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٨:٠٩١٣:١٦:٣٣٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٨:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:١٩٠٦:١٧:٢٤١٣:١٦:٣٤٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٢٨:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٦:٤٠١٣:١٦:٣٥٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٨:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٥:٥٨١٣:١٦:٣٧٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٢٧:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:١٢٠٦:١٥:١٨١٣:١٦:٣٩٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:١٨٠٠:٢٧:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٤:٣٨١٣:١٦:٤٢٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٢٧:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:١٦٠٦:١٤:٠١١٣:١٦:٤٦٢٠:١٩:٥٤٢٠:٣٩:٥٣٠٠:٢٧:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٣:٢٤١٣:١٦:٥٠٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٠:٣٩٠٠:٢٧:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٢٧٠٦:١٢:٥٠١٣:١٦:٥٤٢٠:٢١:٢١٢٠:٤١:٢٥٠٠:٢٧:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٣٥٠٦:١٢:١٧١٣:١٦:٥٩٢٠:٢٢:٠٤٢٠:٤٢:١١٠٠:٢٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میان راهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میان راهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میان راهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میان راهان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر میان راهان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر میان راهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میان راهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر میان راهان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٢:١٠٠٧:١٥:١٩١٣:٢٥:٤٧١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٤١٠٠:٤٣:٤٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٠:٤٠٠٧:١٣:٥٦١٣:٢٥:٢٩١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٢٩٠٠:٤٣:٢٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٩:٠٩٠٧:١٢:٣٣١٣:٢٥:١١١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:١٦٠٠:٤٣:٠٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٧:٣٨٠٧:١١:١١١٣:٢٤:٥٣١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:٠٤٠٠:٤٢:٣٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٦:٠٧٠٧:٠٩:٤٨١٣:٢٤:٣٥١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٧:٥٢٠٠:٤٢:١٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٤:٣٥٠٧:٠٨:٢٥١٣:٢٤:١٧١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٤٠٠٠:٤١:٥٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٣:٠٣٠٧:٠٧:٠٣١٣:٢٣:٥٩١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:٢٨٠٠:٤١:٣٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤١:٣٢٠٧:٠٥:٤١١٣:٢٣:٤١١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:١٦٠٠:٤١:٠٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٤:١٩١٣:٢٣:٢٤١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٠٤٠٠:٤٠:٤٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٨:٢٨٠٧:٠٢:٥٧١٣:٢٣:٠٦١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠١:٥٢٠٠:٤٠:٢٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠١:٣٦١٣:٢٢:٤٩١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٣٩:٥٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٥:٢٣٠٧:٠٠:١٥١٣:٢٢:٣٢١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٣٩:٣٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٣:٥١٠٦:٥٨:٥٥١٣:٢٢:١٥١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:١٧٠٠:٣٩:١٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٧:٣٥١٣:٢١:٥٨١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٣٨:٥١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٦:١٥١٣:٢١:٤٢١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٣٨:٢٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٤:٥٦١٣:٢١:٢٦١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٣٨:٠٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥٣:٣٧١٣:٢١:١٠١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٣١٠٠:٣٧:٤٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٦:١٢٠٦:٥٢:١٩١٣:٢٠:٥٤١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٣٧:٢١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٥١:٠٢١٣:٢٠:٣٩١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٣٦:٥٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٩:٤٥١٣:٢٠:٢٤١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٣٦:٣٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٨:٢٨١٣:٢٠:١٠١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٤٧٠٠:٣٦:١٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٧:١٣١٣:١٩:٥٥١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٣٧٠٠:٣٥:٥٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٥:٥٨١٣:١٩:٤٢١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٢٧٠٠:٣٥:٣٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٤:٤٤١٣:١٩:٢٨١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:١٦٠٠:٣٥:١٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٣:٣٠١٣:١٩:١٥١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٠٦٠٠:٣٤:٥٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤٢:١٧١٣:١٩:٠٣١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٤:٥٦٠٠:٣٤:٣١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٤١٠٦:٤١:٠٥١٣:١٨:٥١١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٥:٤٦٠٠:٣٤:١١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١١:١٣٠٦:٣٩:٥٤١٣:١٨:٣٩١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٣٧٠٠:٣٣:٥١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٨:٤٤١٣:١٨:٢٨١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٢٧٠٠:٣٣:٣٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٧:٣٤١٣:١٨:١٨١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:١٨٠٠:٣٣:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر میان راهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر میان راهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر میان راهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میان راهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میان راهان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میان راهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر میان راهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میان راهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میان راهان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٣:٣٨١٢:٢٧:٣٤١٨:٣٢:٠٣١٨:٤٩:٥٣٠٠:١٥:٥٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٣٧٠٧:٢٢:١٥١٣:٢٧:١٦١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٤١٠٠:٤٥:٣٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٠٩٠٧:٢٠:٥٢١٣:٢٦:٥٩١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:٢٩٠٠:٤٥:٠٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٤٠٠٧:١٩:٢٩١٣:٢٦:٤١١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:١٧٠٠:٤٤:٤٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:١٠٠٧:١٨:٠٦١٣:٢٦:٢٣١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٠٥٠٠:٤٤:٢٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٤٠٠٧:١٦:٤٣١٣:٢٦:٠٥١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٣:٥٣٠٠:٤٤:٠٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:١٠٠٧:١٥:١٩١٣:٢٥:٤٧١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٤١٠٠:٤٣:٤٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٠٠٧:١٣:٥٦١٣:٢٥:٢٩١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٢٩٠٠:٤٣:٢٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠٩٠٧:١٢:٣٣١٣:٢٥:١١١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:١٦٠٠:٤٣:٠٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٣٨٠٧:١١:١١١٣:٢٤:٥٣١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:٠٤٠٠:٤٢:٣٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٧٠٧:٠٩:٤٨١٣:٢٤:٣٥١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٧:٥٢٠٠:٤٢:١٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٥٠٧:٠٨:٢٥١٣:٢٤:١٧١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٤٠٠٠:٤١:٥٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٣٠٧:٠٧:٠٣١٣:٢٣:٥٩١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:٢٨٠٠:٤١:٣٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٢٠٧:٠٥:٤١١٣:٢٣:٤١١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:١٦٠٠:٤١:٠٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٤:١٩١٣:٢٣:٢٤١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٠٤٠٠:٤٠:٤٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٨٠٧:٠٢:٥٧١٣:٢٣:٠٦١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠١:٥٢٠٠:٤٠:٢٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠١:٣٦١٣:٢٢:٤٩١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٣٩:٥٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٣٠٧:٠٠:١٥١٣:٢٢:٣٢١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٣٩:٣٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥١٠٦:٥٨:٥٥١٣:٢٢:١٥١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:١٧٠٠:٣٩:١٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٧:٣٥١٣:٢١:٥٨١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٣٨:٥١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٦:١٥١٣:٢١:٤٢١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٣٨:٢٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٤:٥٦١٣:٢١:٢٦١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٣٨:٠٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥٣:٣٧١٣:٢١:١٠١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٣١٠٠:٣٧:٤٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٢٠٦:٥٢:١٩١٣:٢٠:٥٤١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٣٧:٢١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٥١:٠٢١٣:٢٠:٣٩١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٣٦:٥٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٩:٤٥١٣:٢٠:٢٤١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٣٦:٣٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٨:٢٨١٣:٢٠:١٠١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٤٧٠٠:٣٦:١٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٧:١٣١٣:١٩:٥٥١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٣٧٠٠:٣٥:٥٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٥:٥٨١٣:١٩:٤٢١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٢٧٠٠:٣٥:٣٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٤:٤٤١٣:١٩:٢٨١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:١٦٠٠:٣٥:١٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٣:٣٠١٣:١٩:١٥١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٠٦٠٠:٣٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر میان راهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میان راهان شهر میان راهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میان راهان شهر میان راهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میان راهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میان راهان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میان راهان

میانراهان یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر که مرکز بخش دینوَر شهرستان صحنه است

شهر میان راهان در ویکیپدیا

شهر میان راهان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میان راهان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میان راهان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میان راهان بر روی نقشه

شهر میان راهان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میان راهان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میان راهان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میان راهان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر میان راهان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر میان راهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میان راهان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میان راهان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میان راهان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میان راهان
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ میان راهان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق میان راهان
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ میان راهان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا میان راهان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میان راهان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میان راهان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میان راهان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میان راهان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو