جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر میان راهان

صحنه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز میان راهان

اذان صبح: ٠٥:١٢:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:١٢
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٣١:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٤٩:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٢:٣٥

سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
١٠ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میان راهان (شهرستان صحنه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ آبان ٩٩ شهر میان راهان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر میان راهان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر میان راهان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مارك تواین
حقیقت گرانبهاترین چیزی است كه ما داریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میان راهان

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میان راهان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میان راهان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر میان راهان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میان راهان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان میان راهان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٣١٠٦:٥٠:٠٣١٣:٢٠:٢٨١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٣٦:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٨:٤٧١٣:٢٠:١٣١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٣٦٠٠:٣٦:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٧:٣١١٣:١٩:٥٩١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٢٥٠٠:٣٦:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٦:١٦١٣:١٩:٤٥١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:١٥٠٠:٣٥:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٥:٠١١٣:١٩:٣٢١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٠٤٠٠:٣٥:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٣:٤٨١٣:١٩:١٩١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٣:٥٤٠٠:٣٤:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٢:٣٥١٣:١٩:٠٦١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٤٤٠٠:٣٤:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٠٢٠٦:٤١:٢٣١٣:١٨:٥٤١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٣٤٠٠:٣٤:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٣٤٠٦:٤٠:١١١٣:١٨:٤٢١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٢٤٠٠:٣٣:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٩:٠١١٣:١٨:٣١١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:١٥٠٠:٣٣:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٧:٥١١٣:١٨:٢٠١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:٠٥٠٠:٣٣:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٦:٤٢١٣:١٨:٠٩٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٨:٥٥٠٠:٣٢:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٧:٥٩٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٤٦٠٠:٣٢:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣٤:٢٧١٣:١٧:٥٠٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:٣٦٠٠:٣٢:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٣:٢١١٣:١٧:٤١٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٢٧٠٠:٣٢:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٣٠٦:٣٢:١٦١٣:١٧:٣٢٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:١٧٠٠:٣١:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١١٠٦:٣١:١٢١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٣١:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٣٠:٠٩١٣:١٧:١٧٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٣١:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٩:٠٧١٣:١٧:١٠٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٣٠:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٨:٠٧١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٣٠:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٧:٠٧١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٦:٣١٠٠:٣٠:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٦:٠٩١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٣٠:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٥:١١١٣:١٦:٤٨٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:١٢٠٠:٢٩:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٤:١٦١٣:١٦:٤٤٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢٩:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٣:٢١١٣:١٦:٤١٢٠:١٠:٣٠٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢٩:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٢:٢٧١٣:١٦:٣٨٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٩:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١٦٠٦:٢١:٣٥١٣:١٦:٣٦٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٣٤٠٠:٢٩:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٢٠:٤٥١٣:١٦:٣٤٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢٨:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٩:٥٥١٣:١٦:٣٣٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:١٤٠٠:٢٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میان راهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میان راهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میان راهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میان راهان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر میان راهان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر میان راهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میان راهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر میان راهان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر میان راهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر میان راهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر میان راهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میان راهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میان راهان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میان راهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر میان راهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میان راهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میان راهان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر میان راهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میان راهان شهر میان راهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میان راهان شهر میان راهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر میان راهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میان راهان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر میان راهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر میان راهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میان راهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر میان راهان

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣١:٤٨١٢:٠٤:٣٧١٧:٣٦:٥٨١٧:٥٥:٠٩٢٣:٢٣:٢٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٢:٤٠١٢:٠٤:٢٩١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٤:٠٣٢٣:٢٣:١٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٣:٣٣١٢:٠٤:٢١١٧:٣٤:٤١١٧:٥٢:٥٧٢٣:٢٣:٠٢
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٤:٢٦١٢:٠٤:١٤١٧:٣٣:٣٥١٧:٥١:٥٢٢٣:٢٢:٥٣
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٥:١٩١٢:٠٤:٠٨١٧:٣٢:٣٠١٧:٥٠:٤٩٢٣:٢٢:٤٤
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٦:١٢١٢:٠٤:٠٢١٧:٣١:٢٥١٧:٤٩:٤٦٢٣:٢٢:٣٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٧:٠٦١٢:٠٣:٥٧١٧:٣٠:٢٢١٧:٤٨:٤٥٢٣:٢٢:٢٨
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٨:٠٠١٢:٠٣:٥٣١٧:٢٩:٢٠١٧:٤٧:٤٦٢٣:٢٢:٢١
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٨:٥٤١٢:٠٣:٥٠١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٦:٤٧٢٣:٢٢:١٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٩٠٦:٣٩:٤٩١٢:٠٣:٤٧١٧:٢٧:٢٠١٧:٤٥:٥٠٢٣:٢٢:٠٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٠:٤٤١٢:٠٣:٤٦١٧:٢٦:٢٢١٧:٤٤:٥٤٢٣:٢٢:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤١:٣٩١٢:٠٣:٤٥١٧:٢٥:٢٥١٧:٤٣:٥٩٢٣:٢٢:٠٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٢:٣٥١٢:٠٣:٤٥١٧:٢٤:٣٠١٧:٤٣:٠٦٢٣:٢١:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤٣:٣١١٢:٠٣:٤٥١٧:٢٣:٣٦١٧:٤٢:١٤٢٣:٢١:٥٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٤:٢٧١٢:٠٣:٤٧١٧:٢٢:٤٣١٧:٤١:٢٣٢٣:٢١:٥١
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٥:٢٣١٢:٠٣:٤٩١٧:٢١:٥٢١٧:٤٠:٣٤٢٣:٢١:٥٠
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٦:٢٠١٢:٠٣:٥٣١٧:٢١:٠٢١٧:٣٩:٤٧٢٣:٢١:٥٠
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٧:١٧١٢:٠٣:٥٧١٧:٢٠:١٣١٧:٣٩:٠١٢٣:٢١:٥٠
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٨:١٤١٢:٠٤:٠٢١٧:١٩:٢٧١٧:٣٨:١٧٢٣:٢١:٥٢
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٩:١١١٢:٠٤:٠٨١٧:١٨:٤٢١٧:٣٧:٣٤٢٣:٢١:٥٤
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٥٠:٠٩١٢:٠٤:١٤١٧:١٧:٥٨١٧:٣٦:٥٢٢٣:٢١:٥٧
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٥١:٠٦١٢:٠٤:٢٢١٧:١٧:١٦١٧:٣٦:١٣٢٣:٢٢:٠٠
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٢:٠٤١٢:٠٤:٣٠١٧:١٦:٣٦١٧:٣٥:٣٥٢٣:٢٢:٠٥
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٣:٠٢١٢:٠٤:٤٠١٧:١٥:٥٧١٧:٣٤:٥٩٢٣:٢٢:١١
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٤:٠٠١٢:٠٤:٥٠١٧:١٥:٢٠١٧:٣٤:٢٤٢٣:٢٢:١٧
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٤:٥٧١٢:٠٥:٠١١٧:١٤:٤٥١٧:٣٣:٥١٢٣:٢٢:٢٤
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٥:٥٥١٢:٠٥:١٣١٧:١٤:١١١٧:٣٣:٢٠٢٣:٢٢:٣٢
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٦:٥٣١٢:٠٥:٢٥١٧:١٣:٣٩١٧:٣٢:٥٠٢٣:٢٢:٤١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٧:٥٠١٢:٠٥:٣٩١٧:١٣:٠٩١٧:٣٢:٢٣٢٣:٢٢:٥٠
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٨:٤٨١٢:٠٥:٥٣١٧:١٢:٤١١٧:٣١:٥٧٢٣:٢٣:٠١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر میان راهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر میان راهان شهر میان راهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر میان راهان شهر میان راهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میان راهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میان راهان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میان راهان

میانراهان یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر که مرکز بخش دینوَر شهرستان صحنه است

شهر میان راهان در ویکیپدیا

شهر میان راهان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میان راهان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میان راهان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میان راهان بر روی نقشه

شهر میان راهان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میان راهان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میان راهان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میان راهان
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر میان راهان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر میان راهان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر میان راهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر میان راهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر میان راهان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میان راهان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میان راهان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میان راهان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میان راهان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق میان راهان
افق شرعی امروز فردا میان راهان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میان راهان
زمان پخش اذان مستقیم به افق میان راهان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میان راهان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق میان راهان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میان راهان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو