جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد

سرخ قلعه | قلعه گنج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز میان جواحمدآباد


اذان صبح: ٠٤:١٣:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٠٧
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٥١

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد (شهرستان قلعه گنج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای میان جواحمدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای میان جواحمدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میان جواحمدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هنری وادزورث لانگ‌فلو
زمانی كه روحیه ی شما سست می شود و ناامید می گردید، به یاد آورید: پایین تر جزر است كه مد را ایجاد می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میان جواحمدآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میان جواحمدآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای میان جواحمدآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میان جواحمدآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میان جواحمدآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٤:٢٤١٢:٣٨:١٥١٩:٠٢:٣٠١٩:١٩:٢٩٢٣:٥٨:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٣:٢٢١٢:٣٨:٠٠١٩:٠٣:٠٣١٩:٢٠:٠٣٢٣:٥٧:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٢:٢١١٢:٣٧:٤٦١٩:٠٣:٣٦١٩:٢٠:٣٧٢٣:٥٧:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:٢٧٠٦:١١:٢١١٢:٣٧:٣٢١٩:٠٤:٠٨١٩:٢١:١٢٢٣:٥٧:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٠:٢١١٢:٣٧:١٩١٩:٠٤:٤١١٩:٢١:٤٦٢٣:٥٦:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٠٩:٢٢١٢:٣٧:٠٦١٩:٠٥:١٤١٩:٢٢:٢١٢٣:٥٦:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٠٨:٢٣١٢:٣٦:٥٣١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٢:٥٦٢٣:٥٦:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٠٧:٢٥١٢:٣٦:٤١١٩:٠٦:٢١١٩:٢٣:٣١٢٣:٥٥:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٦:٢٨١٢:٣٦:٢٩١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٤:٠٧٢٣:٥٥:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٠٥:٣٢١٢:٣٦:١٧١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٤:٤٢٢٣:٥٥:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٤:٣٦١٢:٣٦:٠٦١٩:٠٨:٠١١٩:٢٥:١٨٢٣:٥٥:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٣:٤١١٢:٣٥:٥٦١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٥:٥٤٢٣:٥٤:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٢:٤٧١٢:٣٥:٤٦١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٦:٢٩٢٣:٥٤:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٠١:٥٤١٢:٣٥:٣٦١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٧:٠٦٢٣:٥٤:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠١:٠١١٢:٣٥:٢٧١٩:١٠:١٧١٩:٢٧:٤٢٢٣:٥٤:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٠:١٠١٢:٣٥:١٩١٩:١٠:٥١١٩:٢٨:١٨٢٣:٥٣:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٤٧٠٥:٥٩:١٩١٢:٣٥:١١١٩:١١:٢٦١٩:٢٨:٥٥٢٣:٥٣:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٤٤٠٥:٥٨:٣٠١٢:٣٥:٠٤١٩:١٢:٠٠١٩:٢٩:٣١٢٣:٥٣:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٧:٤١١٢:٣٤:٥٧١٩:١٢:٣٥١٩:٣٠:٠٨٢٣:٥٣:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٤٠٠٥:٥٦:٥٤١٢:٣٤:٥١١٩:١٣:١٠١٩:٣٠:٤٥٢٣:٥٢:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤٠٠٥:٥٦:٠٧١٢:٣٤:٤٥١٩:١٣:٤٥١٩:٣١:٢٢٢٣:٥٢:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤١٠٥:٥٥:٢٢١٢:٣٤:٤٠١٩:١٤:٢٠١٩:٣٢:٠٠٢٣:٥٢:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٤:٣٧١٢:٣٤:٣٥١٩:١٤:٥٥١٩:٣٢:٣٧٢٣:٥٢:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٣:٥٤١٢:٣٤:٣١١٩:١٥:٣٠١٩:٣٣:١٤٢٣:٥٢:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٣:١٢١٢:٣٤:٢٨١٩:١٦:٠٥١٩:٣٣:٥٢٢٣:٥٢:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣٤:٢٥١٩:١٦:٤٠١٩:٣٤:٢٩٢٣:٥١:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥١:٥٠١٢:٣٤:٢٣١٩:١٧:١٦١٩:٣٥:٠٧٢٣:٥١:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥١:١٢١٢:٣٤:٢١١٩:١٧:٥١١٩:٣٥:٤٤٢٣:٥١:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٠:٣٤١٢:٣٤:٢٠١٩:١٨:٢٦١٩:٣٦:٢٢٢٣:٥١:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای میان جواحمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای میان جواحمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای میان جواحمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میان جواحمدآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای میان جواحمدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میان جواحمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میان جواحمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای میان جواحمدآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای میان جواحمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای میان جواحمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای میان جواحمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میان جواحمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای میان جواحمدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای میان جواحمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میان جواحمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای میان جواحمدآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٥:٤٣١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٢:٠٢٢٣:٥٠:٤٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٥:١٨١٢:٣٤:٤١١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٣٧٢٣:٥٠:٤٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٤:٥٤١٢:٣٤:٤٦١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٣:١٣٢٣:٥٠:٤٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٤:٣١١٢:٣٤:٥١١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٣:٤٨٢٣:٥٠:٤٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٦٠٥:٤٤:١٠١٢:٣٤:٥٨١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:٢٣٢٣:٥٠:٤٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٣:٥١١٢:٣٥:٠٤١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٤:٥٧٢٣:٥٠:٤٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٥٠٥:٤٣:٣٢١٢:٣٥:١١١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٥:٣١٢٣:٥٠:٤٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٦٠٥:٤٣:١٥١٢:٣٥:١٩١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٦:٠٥٢٣:٥٠:٤٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٢:٥٩١٢:٣٥:٢٧١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٦:٣٧٢٣:٥٠:٥١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٤٠٥:٤٢:٤٥١٢:٣٥:٣٥١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٧:١٠٢٣:٥٠:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٠٠٥:٤٢:٣١١٢:٣٥:٤٤١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٧:٤٢٢٣:٥٠:٥٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٨٠٥:٤٢:١٩١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٨:١٣٢٣:٥١:٠٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٨٠٥:٤٢:٠٩١٢:٣٦:٠٢١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٤٣٢٣:٥١:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٩٠٥:٤١:٥٩١٢:٣٦:١٢١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٩:١٣٢٣:٥١:١٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٣٠٥:٤١:٥١١٢:٣٦:٢٢١٩:٣١:٠٣١٩:٤٩:٤٢٢٣:٥١:٢٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٥:٤١:٤٥١٢:٣٦:٣٣١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:١١٢٣:٥١:٢٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٤٠٥:٤١:٣٩١٢:٣٦:٤٤١٩:٣١:٥٧١٩:٥٠:٣٨٢٣:٥١:٣٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٢٠٥:٤١:٣٥١٢:٣٦:٥٥١٩:٣٢:٢٢١٩:٥١:٠٥٢٣:٥١:٤٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٣٠٥:٤١:٣٢١٢:٣٧:٠٦١٩:٣٢:٤٧١٩:٥١:٣١٢٣:٥١:٥١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٤٠٥:٤١:٣١١٢:٣٧:١٨١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٥٧٢٣:٥٢:٠٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٨٠٥:٤١:٣١١٢:٣٧:٣٠١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٢١٢٣:٥٢:٠٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤١:٣٢١٢:٣٧:٤٢١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٤٤٢٣:٥٢:١٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٠٠٥:٤١:٣٤١٢:٣٧:٥٤١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٣:٠٧٢٣:٥٢:٣٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٩٠٥:٤١:٣٨١٢:٣٨:٠٧١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:٢٨٢٣:٥٢:٤٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٠٠٥:٤١:٤٢١٢:٣٨:١٩١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:٤٩٢٣:٥٢:٥٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤١:٤٨١٢:٣٨:٣٢١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:٠٩٢٣:٥٣:٠٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤١:٥٥١٢:٣٨:٤٥١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٢٧٢٣:٥٣:١٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤٢:٠٤١٢:٣٨:٥٨١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٤٥٢٣:٥٣:٢٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٢:١٣١٢:٣٩:١١١٩:٣٦:١١١٩:٥٥:٠١٢٣:٥٣:٤٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٩٠٥:٤٢:٢٤١٢:٣٩:٢٤١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٥:١٦٢٣:٥٣:٥٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٠٠٥:٤٢:٣٥١٢:٣٩:٣٨١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:٣٠٢٣:٥٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای میان جواحمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای میان جواحمدآباد روستای میان جواحمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای میان جواحمدآباد روستای میان جواحمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میان جواحمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میان جواحمدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میان جواحمدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میان جواحمدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میان جواحمدآباد

روستای میان جواحمدآباد بر روی نقشه

روستای میان جواحمدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میان جواحمدآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای میان جواحمدآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای میان جواحمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میان جواحمدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میان جواحمدآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق میان جواحمدآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا میان جواحمدآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میان جواحمدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میان جواحمدآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میان جواحمدآباد
زمان پخش اذان زنده به افق میان جواحمدآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میان جواحمدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو