جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد

سرخ قلعه | قلعه گنج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز میان جواحمدآباد


اذان صبح: ٠٤:٣٧:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٢٤
اذان ظهر: ١١:٢٢:٠٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٧:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٠٤:٥٣
نیمه شب: ٢٢:٤٢:٤٠

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد (شهرستان قلعه گنج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ روستای میان جواحمدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای میان جواحمدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میان جواحمدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لابرویر
اصیل بودن سعادت است، اما خوب است رفتار ما به گونه ای باشد كه نیاز به پرسش از اصل ما نباشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میان جواحمدآباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میان جواحمدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میان جواحمدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میان جواحمدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میان جواحمدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٢:٣٥١٢:٣٥:٤٤١٩:٠٩:١٨١٩:٢٦:٣٩٢٣:٥٤:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠١:٤٢١٢:٣٥:٣٥١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٧:١٥٢٣:٥٤:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٠:٥٠١٢:٣٥:٢٧١٩:١٠:٢٧١٩:٢٧:٥٢٢٣:٥٤:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٣٦٠٥:٥٩:٥٩١٢:٣٥:١٨١٩:١١:٠١١٩:٢٨:٢٨٢٣:٥٣:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٣٢٠٥:٥٩:٠٨١٢:٣٥:١١١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:٠٥٢٣:٥٣:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٣٠٠٥:٥٨:١٩١٢:٣٥:٠٣١٩:١٢:١٠١٩:٢٩:٤٢٢٣:٥٣:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٧:٣١١٢:٣٤:٥٧١٩:١٢:٤٥١٩:٣٠:١٩٢٣:٥٣:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٦:٤٤١٢:٣٤:٥٠١٩:١٣:٢٠١٩:٣٠:٥٦٢٣:٥٢:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٥:٥٧١٢:٣٤:٤٥١٩:١٣:٥٥١٩:٣١:٣٣٢٣:٥٢:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٨٠٥:٥٥:١٢١٢:٣٤:٤٠١٩:١٤:٣٠١٩:٣٢:١٠٢٣:٥٢:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٤:٢٨١٢:٣٤:٣٥١٩:١٥:٠٤١٩:٣٢:٤٧٢٣:٥٢:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٣:٤٤١٢:٣٤:٣١١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:٢٤٢٣:٥٢:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٣:٠٢١٢:٣٤:٢٨١٩:١٦:١٤١٩:٣٤:٠٢٢٣:٥١:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٢:٢١١٢:٣٤:٢٥١٩:١٦:٥٠١٩:٣٤:٣٩٢٣:٥١:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥١:٤١١٢:٣٤:٢٣١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:١٦٢٣:٥١:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٤:٢١١٩:١٨:٠٠١٩:٣٥:٥٣٢٣:٥١:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٥٠:٢٥١٢:٣٤:٢٠١٩:١٨:٣٥١٩:٣٦:٣١٢٣:٥١:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:١٣٠٥:٤٩:٤٩١٢:٣٤:١٩١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٠٨٢٣:٥١:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٤:١٩١٩:١٩:٤٥١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥١:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٤٨:٤٠١٢:٣٤:٢٠١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٨:٢٢٢٣:٥١:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٠٠٥:٤٨:٠٧١٢:٣٤:٢١١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٨:٥٩٢٣:٥١:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٠٥٠٥:٤٧:٣٦١٢:٣٤:٢٣١٩:٢١:٢٩١٩:٣٩:٣٦٢٣:٥٠:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٢١٠٥:٤٧:٠٥١٢:٣٤:٢٦١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:١٣٢٣:٥٠:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٦:٣٧١٢:٣٤:٢٩١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٠:٤٩٢٣:٥٠:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤٦:٠٩١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٣:١٢١٩:٤١:٢٦٢٣:٥٠:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٥:٤٣١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٢:٠٢٢٣:٥٠:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٥:١٨١٢:٣٤:٤١١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٣٧٢٣:٥٠:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٤:٥٤١٢:٣٤:٤٦١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٣:١٣٢٣:٥٠:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٤:٣١١٢:٣٤:٥١١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٣:٤٨٢٣:٥٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میان جواحمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میان جواحمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میان جواحمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میان جواحمدآباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای میان جواحمدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میان جواحمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میان جواحمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای میان جواحمدآباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای میان جواحمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای میان جواحمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای میان جواحمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میان جواحمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای میان جواحمدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای میان جواحمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میان جواحمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای میان جواحمدآباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٤٢:٣٣١١:٢٢:٢٠١٧:٠١:٤٦١٧:١٨:٤٠٢٢:٤٣:٥٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠١٠٥:٤٣:١١١١:٢٢:١٢١٧:٠٠:٥٢١٧:١٧:٤٨٢٢:٤٣:٤٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٤٣:٤٩١١:٢٢:٠٥١٦:٥٩:٥٩١٧:١٦:٥٧٢٢:٤٣:٣٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٤٤:٢٧١١:٢١:٥٨١٦:٥٩:٠٨١٧:١٦:٠٦٢٢:٤٣:٢٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٤٥:٠٦١١:٢١:٥٢١٦:٥٨:١٧١٧:١٥:١٧٢٢:٤٣:١٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٥:٤٥:٤٦١١:٢١:٤٧١٦:٥٧:٢٧١٧:١٤:٢٩٢٢:٤٣:٠٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٤٦:٢٥١١:٢١:٤٢١٦:٥٦:٣٨١٧:١٣:٤٢٢٢:٤٣:٠٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٤٧:٠٦١١:٢١:٣٨١٦:٥٥:٥١١٧:١٢:٥٦٢٢:٤٢:٥٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٤٧:٤٦١١:٢١:٣٥١٦:٥٥:٠٤١٧:١٢:١١٢٢:٤٢:٥٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٤٨:٢٨١١:٢١:٣٣١٦:٥٤:١٩١٧:١١:٢٨٢٢:٤٢:٤٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:١٠٠٥:٤٩:٠٩١١:٢١:٣٢١٦:٥٣:٣٥١٧:١٠:٤٥٢٢:٤٢:٤٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٦٠٥:٤٩:٥١١١:٢١:٣١١٦:٥٢:٥٢١٧:١٠:٠٤٢٢:٤٢:٣٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٠:٣٣١١:٢١:٣١١٦:٥٢:١٠١٧:٠٩:٢٤٢٢:٤٢:٣٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥١:١٦١١:٢١:٣٢١٦:٥١:٣٠١٧:٠٨:٤٦٢٢:٤٢:٣٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥١:٥٩١١:٢١:٣٤١٦:٥٠:٥١١٧:٠٨:٠٩٢٢:٤٢:٣١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٢:٤٢١١:٢١:٣٧١٦:٥٠:١٣١٧:٠٧:٣٣٢٢:٤٢:٣٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٨٠٥:٥٣:٢٦١١:٢١:٤٠١٦:٤٩:٣٦١٧:٠٦:٥٨٢٢:٤٢:٣١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٥٠٥:٥٤:١٠١١:٢١:٤٤١٦:٤٩:٠١١٧:٠٦:٢٥٢٢:٤٢:٣٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٣٠٥:٥٤:٥٤١١:٢١:٥٠١٦:٤٨:٢٧١٧:٠٥:٥٣٢٢:٤٢:٣٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٠٠٥:٥٥:٣٩١١:٢١:٥٥١٦:٤٧:٥٥١٧:٠٥:٢٢٢٢:٤٢:٣٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٨٠٥:٥٦:٢٤١١:٢٢:٠٢١٦:٤٧:٢٤١٧:٠٤:٥٣٢٢:٤٢:٤٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٦٠٥:٥٧:٠٩١١:٢٢:١٠١٦:٤٦:٥٤١٧:٠٤:٢٥٢٢:٤٢:٤٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٥٠٥:٥٧:٥٤١١:٢٢:١٨١٦:٤٦:٢٦١٧:٠٣:٥٩٢٢:٤٢:٥٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٣٠٥:٥٨:٤٠١١:٢٢:٢٨١٦:٤٥:٥٩١٧:٠٣:٣٤٢٢:٤٢:٥٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٢٠٥:٥٩:٢٦١١:٢٢:٣٨١٦:٤٥:٣٤١٧:٠٣:١١٢٢:٤٣:٠٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٠:١٢١١:٢٢:٤٩١٦:٤٥:١٠١٧:٠٢:٤٩٢٢:٤٣:١١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:١١٠٦:٠٠:٥٨١١:٢٣:٠١١٦:٤٤:٤٨١٧:٠٢:٢٩٢٢:٤٣:١٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠١:٤٥١١:٢٣:١٤١٦:٤٤:٢٨١٧:٠٢:١٠٢٢:٤٣:٢٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٢:٣١١١:٢٣:٢٧١٦:٤٤:٠٩١٧:٠١:٥٣٢٢:٤٣:٣٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٣:١٨١١:٢٣:٤٢١٦:٤٣:٥١١٧:٠١:٣٧٢٢:٤٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میان جواحمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای میان جواحمدآباد روستای میان جواحمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای میان جواحمدآباد روستای میان جواحمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میان جواحمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میان جواحمدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میان جواحمدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میان جواحمدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میان جواحمدآباد

روستای میان جواحمدآباد بر روی نقشه

روستای میان جواحمدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میان جواحمدآباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای میان جواحمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای میان جواحمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میان جواحمدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا میان جواحمدآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا میان جواحمدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق میان جواحمدآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میان جواحمدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق میان جواحمدآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میان جواحمدآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میان جواحمدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میان جواحمدآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میان جواحمدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو