جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای میان تنگ

چمزی | ملکشاهی | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز میان تنگ

اذان صبح: ٠٥:٤١:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:٤٧
اذان ظهر: ١٢:١٢:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:١٦:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٣٥:٢١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:١٧

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میان تنگ (شهرستان ملکشاهی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ روستای میان تنگ)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای میان تنگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میان تنگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

اریك نیوتن
تجربه ی زندگی نیز آفریننده ی راستین هر اثر هنری است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میان تنگ

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میان تنگ در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میان تنگ ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای میان تنگ (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میان تنگ ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان میان تنگ
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥٤:٤٥١٣:٢٣:٥٥١٩:٥٣:٣٦٢٠:١١:٤٠٠٠:٤٠:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٣:٣١١٣:٢٣:٤٠١٩:٥٤:٢١٢٠:١٢:٢٦٠٠:٤٠:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٥٢:١٨١٣:٢٣:٢٦١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:١٣٠٠:٤٠:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٢١٠٦:٥١:٠٦١٣:٢٣:١٢١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٠٠٠٠:٣٩:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٩:٥٤١٣:٢٢:٥٩١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٤:٤٧٠٠:٣٩:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٨:٤٣١٣:٢٢:٤٦١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٣٤٠٠:٣٩:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٧:٣٣١٣:٢٢:٣٣١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:٢١٠٠:٣٨:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٦:٢٤١٣:٢٢:٢١١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٠٨٠٠:٣٨:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:١٥٠٦:٤٥:١٥١٣:٢٢:٠٩١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٧:٥٥٠٠:٣٨:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٤:٠٧١٣:٢١:٥٧٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٨:٤٢٠٠:٣٧:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤٣:٠٠١٣:٢١:٤٧٢٠:٠١:٠٤٢٠:١٩:٣٠٠٠:٣٧:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٠٥٠٦:٤١:٥٤١٣:٢١:٣٦٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٠:١٧٠٠:٣٧:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٤٣٠٦:٤٠:٤٩١٣:٢١:٢٦٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٠٥٠٠:٣٦:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٩:٤٤١٣:٢١:١٧٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢١:٥٣٠٠:٣٦:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٨:٤١١٣:٢١:٠٨٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٢:٤١٠٠:٣٦:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٧:٣٨١٣:٢٠:٥٩٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٦:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٦:٣٧١٣:٢٠:٥١٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:١٦٠٠:٣٥:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٥:٣٧١٣:٢٠:٤٤٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٣٥:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٤:٣٧١٣:٢٠:٣٧٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٣٥:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٣:٣٩١٣:٢٠:٣١٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٦:٤١٠٠:٣٥:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:١٥٠٦:٣٢:٤٢١٣:٢٠:٢٥٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٣٤:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٠١٠٦:٣١:٤٦١٣:٢٠:٢٠٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:١٧٠٠:٣٤:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٣٠:٥٢١٣:٢٠:١٥٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٣٤:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٩:٥٨١٣:٢٠:١١٢٠:١٠:٥٣٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٣٤:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٩:٠٦١٣:٢٠:٠٨٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٠:٤١٠٠:٣٣:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٨:١٥١٣:٢٠:٠٥٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣١:٢٩٠٠:٣٣:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٧:٢٥١٣:٢٠:٠٣٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:١٧٠٠:٣٣:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٦:٣٦١٣:٢٠:٠١٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٣٣:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٥:٤٩١٣:٢٠:٠٠٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٣٣:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میان تنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میان تنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میان تنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میان تنگ

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای میان تنگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میان تنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میان تنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای میان تنگ

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای میان تنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای میان تنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای میان تنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میان تنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میان تنگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میان تنگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م روستای میان تنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میان تنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میان تنگ

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای میان تنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میان تنگ روستای میان تنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میان تنگ روستای میان تنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای میان تنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میان تنگ برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای میان تنگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش روستای میان تنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میان تنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای میان تنگ

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٩٠٧:٠٠:٣٧١٢:٠٩:٣٥١٧:١٨:١٧١٧:٣٧:١٦٢٣:٢٧:١٧
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٧٠٧:٠١:٣٢١٢:٠٩:٥١١٧:١٧:٥٤١٧:٣٦:٥٦٢٣:٢٧:٢٩
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٢:٢٦١٢:١٠:٠٨١٧:١٧:٣٣١٧:٣٦:٣٧٢٣:٢٧:٤٢
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥١٠٧:٠٣:٢١١٢:١٠:٢٥١٧:١٧:١٤١٧:٣٦:٢٠٢٣:٢٧:٥٦
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٤:١٥١٢:١٠:٤٣١٧:١٦:٥٧١٧:٣٦:٠٥٢٣:٢٨:١٠
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٤٠٧:٠٥:٠٩١٢:١١:٠٢١٧:١٦:٤١١٧:٣٥:٥١٢٣:٢٨:٢٦
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:١١٠٧:٠٦:٠٢١٢:١١:٢٢١٧:١٦:٢٧١٧:٣٥:٣٩٢٣:٢٨:٤٢
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٦:٥٥١٢:١١:٤٢١٧:١٦:١٥١٧:٣٥:٢٩٢٣:٢٨:٥٩
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٧:٤٧١٢:١٢:٠٣١٧:١٦:٠٥١٧:٣٥:٢١٢٣:٢٩:١٧
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢٨٠٧:٠٨:٣٩١٢:١٢:٢٤١٧:١٥:٥٧١٧:٣٥:١٥٢٣:٢٩:٣٥
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٣٠٧:٠٩:٣١١٢:١٢:٤٧١٧:١٥:٥١١٧:٣٥:١٠٢٣:٢٩:٥٤
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٨٠٧:١٠:٢٢١٢:١٣:١٠١٧:١٥:٤٧١٧:٣٥:٠٧٢٣:٣٠:١٤
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٢٠٧:١١:١٢١٢:١٣:٣٣١٧:١٥:٤٤١٧:٣٥:٠٧٢٣:٣٠:٣٥
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٢٦٠٧:١٢:٠١١٢:١٣:٥٧١٧:١٥:٤٣١٧:٣٥:٠٧٢٣:٣٠:٥٦
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٠٠٧:١٢:٥٠١٢:١٤:٢٢١٧:١٥:٤٥١٧:٣٥:١٠٢٣:٣١:١٩
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥٢٠٧:١٣:٣٨١٢:١٤:٤٧١٧:١٥:٤٨١٧:٣٥:١٥٢٣:٣١:٤١
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٣٥٠٧:١٤:٢٥١٢:١٥:١٣١٧:١٥:٥٣١٧:٣٥:٢١٢٣:٣٢:٠٥
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٧٠٧:١٥:١٢١٢:١٥:٤٠١٧:١٥:٥٩١٧:٣٥:٢٩٢٣:٣٢:٢٩
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٨٠٧:١٥:٥٧١٢:١٦:٠٦١٧:١٦:٠٨١٧:٣٥:٣٩٢٣:٣٢:٥٣
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٣٩٠٧:١٦:٤٢١٢:١٦:٣٤١٧:١٦:١٩١٧:٣٥:٥١٢٣:٣٣:١٩
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:١٩٠٧:١٧:٢٥١٢:١٧:٠١١٧:١٦:٣١١٧:٣٦:٠٤٢٣:٣٣:٤٤
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٥٨٠٧:١٨:٠٨١٢:١٧:٢٩١٧:١٦:٤٥١٧:٣٦:١٩٢٣:٣٤:١١
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٦٠٧:١٨:٤٩١٢:١٧:٥٨١٧:١٧:٠١١٧:٣٦:٣٦٢٣:٣٤:٣٨
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:١٤٠٧:١٩:٢٩١٢:١٨:٢٦١٧:١٧:١٩١٧:٣٦:٥٤٢٣:٣٥:٠٥
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:٥١٠٧:٢٠:٠٨١٢:١٨:٥٥١٧:١٧:٣٩١٧:٣٧:١٥٢٣:٣٥:٣٢
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:٢٦٠٧:٢٠:٤٦١٢:١٩:٢٥١٧:١٨:٠٠١٧:٣٧:٣٦٢٣:٣٦:٠١
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٠١٠٧:٢١:٢٣١٢:١٩:٥٤١٧:١٨:٢٣١٧:٣٨:٠٠٢٣:٣٦:٢٩
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٣٥٠٧:٢١:٥٨١٢:٢٠:٢٤١٧:١٨:٤٧١٧:٣٨:٢٥٢٣:٣٦:٥٨
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:٠٨٠٧:٢٢:٣٢١٢:٢٠:٥٣١٧:١٩:١٣١٧:٣٨:٥١٢٣:٣٧:٢٧
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:٤٠٠٧:٢٣:٠٤١٢:٢١:٢٣١٧:١٩:٤١١٧:٣٩:١٩٢٣:٣٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای میان تنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای میان تنگ روستای میان تنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای میان تنگ روستای میان تنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میان تنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میان تنگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میان تنگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میان تنگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میان تنگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میان تنگ

روستای میان تنگ بر روی نقشه

روستای میان تنگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میان تنگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میان تنگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میان تنگ
اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای میان تنگ + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ روستای میان تنگ + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای میان تنگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میان تنگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای میان تنگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میان تنگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میان تنگ رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میان تنگ
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ میان تنگ دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق میان تنگ
زمان پخش اذان آنلاین به افق میان تنگ
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میان تنگ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا میان تنگ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق میان تنگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق میان تنگ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میان تنگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو