جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای میانکوه

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز میانکوه

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٢٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:١٦
اذان مغرب: ١٨:٢٧:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٢٤

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میانکوه (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای میانکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای میانکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میانکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
خودتان را از جرگه‌ی دوستانی كه شما را برای دستیابی به هدف‌هایتان پشتیبانی نمی‌كنند، با خوشرویی كنار بكشید، چرا كه دوستان نزدیك، همیشه می‌توانند در دگرگونی زندگی انسان كارساز باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میانکوه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میانکوه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میانکوه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای میانکوه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میانکوه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان میانکوه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٩:٠٥١٣:١٤:١٠١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٢٧:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٧:٤١١٣:١٣:٥٦١٩:٥٠:٤٩٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٧:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣٦:١٨١٣:١٣:٤٢١٩:٥١:٤٥٢٠:١١:٠٣٠٠:٢٧:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٤:٥٦١٣:١٣:٢٩١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٢:٠١٠٠:٢٦:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٠٠٠٦:٣٣:٣٥١٣:١٣:١٦١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٥٩٠٠:٢٦:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٣٢:١٤١٣:١٣:٠٣١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٥٧٠٠:٢٦:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٣٠:٥٤١٣:١٢:٥١١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٥٥٠٠:٢٥:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٩:٣٥١٣:١٢:٣٩١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٥٤٠٠:٢٥:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٨:١٦١٣:١٢:٢٨١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٥٢٠٠:٢٥:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٦:٥٩١٣:١٢:١٧١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٤:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٥:٤٣١٣:١٢:٠٦١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٤٩٠٠:٢٤:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٤:٢٧١٣:١١:٥٦٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢٣:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٣:١٣١٣:١١:٤٧٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٢٣:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:٢١:٥٩١٣:١١:٣٨٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٣:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:٢٠:٤٧١٣:١١:٣٠٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٢:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٩:٣٥١٣:١١:٢٢٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٣:٤١٠٠:٢٢:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٨:٢٥١٣:١١:١٤٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٢:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١٧:١٦١٣:١١:٠٧٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٢:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٦:٠٨١٣:١١:٠١٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢١:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٥:٠١١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٢١:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٣:٥٦١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢١:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٢:٥٢١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٩:٣١٠٠:٢٠:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣١٠٦:١١:٤٩١٣:١٠:٤٢٢٠:١٠:٠٨٢٠:٣٠:٢٩٠٠:٢٠:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٥٠٦:١٠:٤٨١٣:١٠:٣٨٢٠:١١:٠٣٢٠:٣١:٢٧٠٠:٢٠:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٩:٤٧١٣:١٠:٣٦٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢٠:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٨:٤٩١٣:١٠:٣٣٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٣:٢٢٠٠:١٩:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٧:٥١١٣:١٠:٣٢٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٤:١٩٠٠:١٩:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٦:٥٥١٣:١٠:٣١٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٥:١٦٠٠:١٩:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٦:٠١١٣:١٠:٣٠٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٦:١٢٠٠:١٩:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میانکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میانکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میانکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میانکوه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای میانکوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میانکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میانکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای میانکوه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای میانکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای میانکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای میانکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میانکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میانکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میانکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای میانکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میانکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میانکوه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای میانکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میانکوه روستای میانکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میانکوه روستای میانکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای میانکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میانکوه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میانکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای میانکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میانکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میانکوه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٢:٠٤١٢:٠٦:٤٥١٨:١٠:٤٩١٨:٢٩:٢٣٢٣:٢٣:٤٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٢:٥٥١٢:٠٦:٢٤١٨:٠٩:١٦١٨:٢٧:٤٩٢٣:٢٣:٢٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٣:٤٧١٢:٠٦:٠٣١٨:٠٧:٤٣١٨:٢٦:١٦٢٣:٢٣:٠٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٤:٣٩١٢:٠٥:٤٢١٨:٠٦:٠٩١٨:٢٤:٤٢٢٣:٢٢:٤٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٥:٣١١٢:٠٥:٢٢١٨:٠٤:٣٦١٨:٢٣:٠٩٢٣:٢٢:٢٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٦:٢٣١٢:٠٥:٠١١٨:٠٣:٠٤١٨:٢١:٣٧٢٣:٢٢:١١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٧:١٥١٢:٠٤:٤١١٨:٠١:٣١١٨:٢٠:٠٤٢٣:٢١:٥٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٨:٠٨١٢:٠٤:٢١١٧:٥٩:٥٩١٨:١٨:٣٢٢٣:٢١:٣٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٩:٠٠١٢:٠٤:٠١١٧:٥٨:٢٧١٨:١٧:٠٠٢٣:٢١:١٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٩:٥٣١٢:٠٣:٤٢١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٢٩٢٣:٢٠:٥٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٠:٤٦١٢:٠٣:٢٣١٧:٥٥:٢٤١٨:١٣:٥٨٢٣:٢٠:٤٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١١:٤٠١٢:٠٣:٠٤١٧:٥٣:٥٣١٨:١٢:٢٨٢٣:٢٠:٢٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٢:٣٣١٢:٠٢:٤٥١٧:٥٢:٢٢١٨:١٠:٥٨٢٣:٢٠:٠٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٣:٢٧١٢:٠٢:٢٧١٧:٥٠:٥٢١٨:٠٩:٢٩٢٣:١٩:٤٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٤:٢١١٢:٠٢:٠٩١٧:٤٩:٢٣١٨:٠٨:٠٠٢٣:١٩:٣٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٥:١٦١٢:٠١:٥٢١٧:٤٧:٥٤١٨:٠٦:٣٢٢٣:١٩:١٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٦:١١١٢:٠١:٣٥١٧:٤٦:٢٦١٨:٠٥:٠٤٢٣:١٨:٥٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٧:٠٦١٢:٠١:١٩١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٣:٣٧٢٣:١٨:٣٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٨:٠١١٢:٠١:٠٣١٧:٤٣:٣٠١٨:٠٢:١١٢٣:١٨:٢٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٨:٥٧١٢:٠٠:٤٧١٧:٤٢:٠٤١٨:٠٠:٤٦٢٣:١٨:٠٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٩:٥٣١٢:٠٠:٣٢١٧:٤٠:٣٨١٧:٥٩:٢١٢٣:١٧:٥١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٠:٥٠١٢:٠٠:١٨١٧:٣٩:١٣١٧:٥٧:٥٧٢٣:١٧:٣٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢١:٤٦١٢:٠٠:٠٤١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٦:٣٤٢٣:١٧:٢١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٢:٤٤١١:٥٩:٥١١٧:٣٦:٢٥١٧:٥٥:١٢٢٣:١٧:٠٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٣:٤١١١:٥٩:٣٨١٧:٣٥:٠٢١٧:٥٣:٥١٢٣:١٦:٥٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٤:٣٩١١:٥٩:٢٦١٧:٣٣:٤٠١٧:٥٢:٣١٢٣:١٦:٣٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٥:٣٧١١:٥٩:١٤١٧:٣٢:١٩١٧:٥١:١١٢٣:١٦:٢٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٦:٣٦١١:٥٩:٠٣١٧:٣٠:٥٩١٧:٤٩:٥٣٢٣:١٦:١٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٧:٣٥١١:٥٨:٥٣١٧:٢٩:٤٠١٧:٤٨:٣٥٢٣:١٦:٠٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٨:٣٤١١:٥٨:٤٣١٧:٢٨:٢١١٧:٤٧:١٩٢٣:١٥:٤٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای میانکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میانکوه روستای میانکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میانکوه روستای میانکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میانکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میانکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میانکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میانکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میانکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میانکوه

روستای میانکوه بر روی نقشه

روستای میانکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میانکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میانکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میانکوه
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای میانکوه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای میانکوه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای میانکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میانکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای میانکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میانکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میانکوه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میانکوه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میانکوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق میانکوه
زمان پخش اذان آنلاین به افق میانکوه
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ میانکوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میانکوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق میانکوه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میانکوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میانکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو