جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر میانکوه

امیدیه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز میانکوه


اذان صبح: ٠٥:٣٨:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٣٦
اذان ظهر: ١٣:١٤:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٤٨:١١
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٥٨

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میانکوه (شهرستان امیدیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر میانکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر میانکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میانکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

كریشنا مورتی
یكی از دشواریهای بزرگ ما، ندیدن خودمان به گونه ای درست و روشن است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میانکوه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میانکوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میانکوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر میانکوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میانکوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میانکوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٢:٣٥١٣:٠٨:٥٨١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢٦:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣١:٣٦١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٢٥:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٠:٣٧١٣:٠٨:٣٩١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٥:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٩:٣٩١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٥:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٥:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٨:١٤١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٤:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٢٤:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢٤:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٥:٠٥١٣:٠٧:٥٤١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٢٤:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٧:٤٨١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٣:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٧:٤٣١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٤٨٠٠:٢٣:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٣١٠٠:٢٣:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢١:٤٤١٣:٠٧:٣٥١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:١٤٠٠:٢٣:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠٧:٣١١٩:٥٤:٣١٢٠:١٢:٥٦٠٠:٢٣:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٠:١١١٣:٠٧:٢٩١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٣٩٠٠:٢٣:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٢٢٠٠:٢٢:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٧:٢٥١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٠٤٠٠:٢٢:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٤٧٠٠:٢٢:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٧:١٨١٣:٠٧:٢٣١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٢٩٠٠:٢٢:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٧:٢٣١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:١١٠٠:٢٢:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٩:١٠٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٢:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٧:٢٥١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٣٥٠٠:٢٢:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٧:٢٧٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:١٧٠٠:٢١:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٤:١٢١٣:٠٧:٢٩٢٠:٠١:٠٨٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢١:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٧:٣٢٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢١:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٣:٠٧١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢١:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٧:٤٠٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢١:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٧:٤٥٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٢١:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١١:٤٠١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٢١:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میانکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میانکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میانکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میانکوه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر میانکوه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر میانکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میانکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر میانکوه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٧:٤٧٠٧:٠٧:١٣١٣:١٦:٣٧١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٣٨٠٠:٣٦:٢٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٦:٢٦٠٧:٠٥:٥٩١٣:١٦:١٩١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٤:١٧٠٠:٣٦:٠٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٥:٠٦٠٧:٠٤:٤٥١٣:١٦:٠١١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٤:٥٦٠٠:٣٥:٤٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٣:٣١١٣:١٥:٤٣١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٣٥٠٠:٣٥:٢٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٢:٢٤٠٧:٠٢:١٧١٣:١٥:٢٥١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٦:١٤٠٠:٣٥:٠٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤١:٠٣٠٧:٠١:٠٣١٣:١٥:٠٧١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٦:٥٣٠٠:٣٤:٤١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٩:٤٢٠٦:٥٩:٤٩١٣:١٤:٤٩١٩:٣٠:١٨١٩:٤٧:٣٢٠٠:٣٤:١٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٨:٢١٠٦:٥٨:٣٦١٣:١٤:٣٢١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:١١٠٠:٣٣:٥٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٦:٥٩٠٦:٥٧:٢٣١٣:١٤:١٤١٩:٣١:٣٤١٩:٤٨:٥٠٠٠:٣٣:٣٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٥:٣٨٠٦:٥٦:١٠١٣:١٣:٥٧١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٢٩٠٠:٣٣:١٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٤:١٦٠٦:٥٤:٥٧١٣:١٣:٣٩١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٠٨٠٠:٣٢:٥٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٥٣:٤٥١٣:١٣:٢٢١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٠:٤٧٠٠:٣٢:٣١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣١:٣٣٠٦:٥٢:٣٣١٣:١٣:٠٥١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٢٧٠٠:٣٢:٠٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥١:٢٢١٣:١٢:٤٩١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٠٦٠٠:٣١:٤٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٠:١١١٣:١٢:٣٢١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٢:٤٦٠٠:٣١:٢٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٤٩:٠٠١٣:١٢:١٦١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٢٦٠٠:٣١:٠٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٧:٥٠١٣:١٢:٠٠١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:٠٦٠٠:٣٠:٤٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٤٦:٤١١٣:١١:٤٥١٩:٣٧:١٧١٩:٥٤:٤٦٠٠:٣٠:٢٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٥:٣٢١٣:١١:٢٩١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٥:٢٦٠٠:٣٠:٠٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٤٤:٢٣١٣:١١:١٥١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٠٦٠٠:٢٩:٤١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٣:١٥١٣:١١:٠٠١٩:٣٩:١٣١٩:٥٦:٤٧٠٠:٢٩:٢١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤٢:٠٨١٣:١٠:٤٦١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٧:٢٨٠٠:٢٩:٠٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٨:٠٩٠٦:٤١:٠٢١٣:١٠:٣٢١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٠٩٠٠:٢٨:٤١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥٠٠٦:٣٩:٥٦١٣:١٠:١٩١٩:٤١:١١١٩:٥٨:٥٠٠٠:٢٨:٢١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٨:٥٠١٣:١٠:٠٦١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٣١٠٠:٢٨:٠٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٧:٤٦١٣:٠٩:٥٣١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:١٣٠٠:٢٧:٤٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٦:٤٢١٣:٠٩:٤١١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٧:٢٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٥:٣٩١٣:٠٩:٣٠١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠١:٣٦٠٠:٢٧:٠٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٤:٣٧١٣:٠٩:١٩١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:١٨٠٠:٢٦:٤٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٣:٣٦١٣:٠٩:٠٨١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٦:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر میانکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر میانکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر میانکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میانکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میانکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میانکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر میانکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میانکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میانکوه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٤:٣٩١٢:١٨:٢٥١٨:٢٢:٣٩١٨:٣٩:٤٤٠٠:٠٨:٣١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٢٤٠٧:١٣:٢٥١٣:١٨:٠٧١٩:٢٣:١٨١٩:٤٠:٢٤٠٠:٣٨:١١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٠٥٠٧:١٢:١٠١٣:١٧:٤٩١٩:٢٣:٥٦١٩:٤١:٠٣٠٠:٣٧:٥١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٤٦٠٧:١٠:٥٦١٣:١٧:٣١١٩:٢٤:٣٥١٩:٤١:٤١٠٠:٣٧:٣١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢٦٠٧:٠٩:٤٢١٣:١٧:١٣١٩:٢٥:١٣١٩:٤٢:٢٠٠٠:٣٧:١٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠٧٠٧:٠٨:٢٧١٣:١٦:٥٥١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٢:٥٩٠٠:٣٦:٤٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٧٠٧:٠٧:١٣١٣:١٦:٣٧١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٣٨٠٠:٣٦:٢٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٦٠٧:٠٥:٥٩١٣:١٦:١٩١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٤:١٧٠٠:٣٦:٠٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٦٠٧:٠٤:٤٥١٣:١٦:٠١١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٤:٥٦٠٠:٣٥:٤٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٣:٣١١٣:١٥:٤٣١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٣٥٠٠:٣٥:٢٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢٤٠٧:٠٢:١٧١٣:١٥:٢٥١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٦:١٤٠٠:٣٥:٠٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٣٠٧:٠١:٠٣١٣:١٥:٠٧١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٦:٥٣٠٠:٣٤:٤١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٢٠٦:٥٩:٤٩١٣:١٤:٤٩١٩:٣٠:١٨١٩:٤٧:٣٢٠٠:٣٤:١٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢١٠٦:٥٨:٣٦١٣:١٤:٣٢١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:١١٠٠:٣٣:٥٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٩٠٦:٥٧:٢٣١٣:١٤:١٤١٩:٣١:٣٤١٩:٤٨:٥٠٠٠:٣٣:٣٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٨٠٦:٥٦:١٠١٣:١٣:٥٧١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٢٩٠٠:٣٣:١٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٦٠٦:٥٤:٥٧١٣:١٣:٣٩١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٠٨٠٠:٣٢:٥٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٥٣:٤٥١٣:١٣:٢٢١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٠:٤٧٠٠:٣٢:٣١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٣٠٦:٥٢:٣٣١٣:١٣:٠٥١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٢٧٠٠:٣٢:٠٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥١:٢٢١٣:١٢:٤٩١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٠٦٠٠:٣١:٤٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٠:١١١٣:١٢:٣٢١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٢:٤٦٠٠:٣١:٢٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٤٩:٠٠١٣:١٢:١٦١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٢٦٠٠:٣١:٠٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٧:٥٠١٣:١٢:٠٠١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:٠٦٠٠:٣٠:٤٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٤٦:٤١١٣:١١:٤٥١٩:٣٧:١٧١٩:٥٤:٤٦٠٠:٣٠:٢٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٥:٣٢١٣:١١:٢٩١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٥:٢٦٠٠:٣٠:٠٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٤٤:٢٣١٣:١١:١٥١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٠٦٠٠:٢٩:٤١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٣:١٥١٣:١١:٠٠١٩:٣٩:١٣١٩:٥٦:٤٧٠٠:٢٩:٢١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤٢:٠٨١٣:١٠:٤٦١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٧:٢٨٠٠:٢٩:٠٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٩٠٦:٤١:٠٢١٣:١٠:٣٢١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٠٩٠٠:٢٨:٤١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٠٠٦:٣٩:٥٦١٣:١٠:١٩١٩:٤١:١١١٩:٥٨:٥٠٠٠:٢٨:٢١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٨:٥٠١٣:١٠:٠٦١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٣١٠٠:٢٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر میانکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میانکوه شهر میانکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میانکوه شهر میانکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میانکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میانکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میانکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میانکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میانکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میانکوه

شهر میانکوه بر روی نقشه

شهر میانکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میانکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میانکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میانکوه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر میانکوه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر میانکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میانکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میانکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میانکوه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میانکوه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میانکوه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا میانکوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میانکوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میانکوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ میانکوه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق میانکوه
افق شرعی امروز فردا میانکوه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میانکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو