جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر میانکوه

امیدیه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز میانکوه

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٥٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:٤٠
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٣٠

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میانکوه (شهرستان امیدیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر میانکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر میانکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر میانکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

جان ماكسول
اگر تیمی با عظمت و با یك رویای كوچك داشته باشید بسیار بهتر از رویایی عظیم با یك تیم كوچك است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میانکوه

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میانکوه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میانکوه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر میانکوه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میانکوه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان میانکوه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٣:٣٢١٣:١١:٠٤١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٣٧٠٠:٢٩:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٢:٢٤١٣:١٠:٤٩١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:١٨٠٠:٢٩:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤١:١٨١٣:١٠:٣٦١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٨:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٠:١٢١٣:١٠:٢٢١٩:٤١:٠١١٩:٥٨:٤٠٠٠:٢٨:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٩:٠٦١٣:١٠:٠٩١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٢١٠٠:٢٨:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٨:٠١١٣:٠٩:٥٦١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٢٧:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٦:٥٧١٣:٠٩:٤٤١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢٧:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٥:٥٤١٣:٠٩:٣٢١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٢٦٠٠:٢٧:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٤:٥٢١٣:٠٩:٢١١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٢٦:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٣:٥٠١٣:٠٩:١٠١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٢٦:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٢:٤٩١٣:٠٩:٠٠١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٣١٠٠:٢٦:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣١:٤٩١٣:٠٨:٥٠١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:١٣٠٠:٢٦:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٠:٥٠١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٢٥:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٩:٥٢١٣:٠٨:٣١١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٢٥:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٨:٥٥١٣:٠٨:٢٣١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٥:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٧:٥٩١٣:٠٨:١٥١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٢٤:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٧:٠٤١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٢٤:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٦:٠٩١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٢٤:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٧:٥٤١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٤:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٤:٢٤١٣:٠٧:٤٨١٩:٥١:٣٨٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٢٤:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٧:٤٣١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٣٦٠٠:٢٣:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:١٩٠٠:٢٣:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢١:٥٥١٣:٠٧:٣٥١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٠٢٠٠:٢٣:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢١:٠٧١٣:٠٧:٣١١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٣:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٧:٢٩١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٢٨٠٠:٢٣:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:١١٠٠:٢٢:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٧:٢٥١٩:٥٦:٢١٢٠:١٤:٥٤٠٠:٢٢:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٢:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٧:٢٣١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:١٩٠٠:٢٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میانکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میانکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میانکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میانکوه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر میانکوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر میانکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میانکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر میانکوه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر میانکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر میانکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر میانکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میانکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میانکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میانکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر میانکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میانکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میانکوه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر میانکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میانکوه شهر میانکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میانکوه شهر میانکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر میانکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میانکوه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر میانکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر میانکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میانکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر میانکوه

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤١:٤٠١٣:١٣:٥١١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:١٤٠٠:٣٢:١١
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٢:١٥١٣:١٣:٣٥١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٣٢:٠٢
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٢:٥١١٣:١٣:١٩١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٣١:٥٢
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٣:٢٦١٣:١٣:٠٢١٩:٤٢:١١١٩:٥٩:٤٥٠٠:٣١:٤١
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٤:٠١١٣:١٢:٤٥١٩:٤١:٠١١٩:٥٨:٣٤٠٠:٣١:٣٠
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٤:٣٦١٣:١٢:٢٨١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٧:٢٢٠٠:٣١:١٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٥:١١١٣:١٢:١٠١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:١٠٠٠:٣١:٠٧
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٥:٤٦١٣:١١:٥٢١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٤:٥٧٠٠:٣٠:٥٤
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٦:٢١١٣:١١:٣٤١٩:٣٦:١٨١٩:٥٣:٤٤٠٠:٣٠:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٤٦:٥٥١٣:١١:١٥١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٣٠٠٠:٣٠:٢٨
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٤٧:٢٩١٣:١٠:٥٦١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:١٦٠٠:٣٠:١٤
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٤٨:٠٤١٣:١٠:٣٦١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٠١٠٠:٢٩:٥٩
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٨٠٦:٤٨:٣٨١٣:١٠:١٧١٩:٣١:٢٧١٩:٤٨:٤٦٠٠:٢٩:٤٥
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٤٩:١٢١٣:٠٩:٥٧١٩:٣٠:١٣١٩:٤٧:٣١٠٠:٢٩:٢٩
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٤٩:٤٦١٣:٠٩:٣٧١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:١٦٠٠:٢٩:١٤
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٠:٢٠١٣:٠٩:١٦١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:٠٠٠٠:٢٨:٥٨
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٠:٥٤١٣:٠٨:٥٦١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٣:٤٣٠٠:٢٨:٤٢
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥١:٢٨١٣:٠٨:٣٥١٩:٢٥:١٤١٩:٤٢:٢٧٠٠:٢٨:٢٥
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥٢:٠٢١٣:٠٨:١٤١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:١٠٠٠:٢٨:٠٨
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٢:٣٥١٣:٠٧:٥٣١٩:٢٢:٤٢١٩:٣٩:٥٣٠٠:٢٧:٥١
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٠٠٦:٥٣:٠٩١٣:٠٧:٣٢١٩:٢١:٢٦١٩:٣٨:٣٦٠٠:٢٧:٣٤
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤١٠٦:٥٣:٤٣١٣:٠٧:١١١٩:٢٠:١٠١٩:٣٧:١٩٠٠:٢٧:١٦
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٢٠٦:٥٤:١٧١٣:٠٦:٥٠١٩:١٨:٥٤١٩:٣٦:٠٢٠٠:٢٦:٥٨
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥٤:٥١١٣:٠٦:٢٨١٩:١٧:٣٧١٩:٣٤:٤٥٠٠:٢٦:٤٠
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٤٠٦:٥٥:٢٥١٣:٠٦:٠٧١٩:١٦:٢٠١٩:٣٣:٢٧٠٠:٢٦:٢٢
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٤٠٦:٥٥:٥٩١٣:٠٥:٤٦١٩:١٥:٠٤١٩:٣٢:١٠٠٠:٢٦:٠٤
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٤٠٦:٥٦:٣٣١٣:٠٥:٢٤١٩:١٣:٤٧١٩:٣٠:٥٣٠٠:٢٥:٤٥
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٣٠٦:٥٧:٠٧١٣:٠٥:٠٣١٩:١٢:٣٠١٩:٢٩:٣٥٠٠:٢٥:٢٦
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٣٠٦:٥٧:٤٢١٣:٠٤:٤٢١٩:١١:١٣١٩:٢٨:١٨٠٠:٢٥:٠٨
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٢٠٦:٥٨:١٦١٣:٠٤:٢٠١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٧:٠١٢٣:٥٤:٤٩
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤١٠٥:٥٨:٥٠١٢:٠٣:٥٩١٨:٠٨:٤٠١٨:٢٥:٤٤٢٣:٢٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر میانکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر میانکوه شهر میانکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر میانکوه شهر میانکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میانکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میانکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میانکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میانکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میانکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میانکوه

شهر میانکوه بر روی نقشه

شهر میانکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میانکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میانکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میانکوه
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر میانکوه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر میانکوه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر میانکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر میانکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر میانکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میانکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میانکوه رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ میانکوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میانکوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میانکوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق میانکوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میانکوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میانکوه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق میانکوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق میانکوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میانکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو