جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای میانه کرداحمد

نوجه مهر | جلفا | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز میانه کرداحمد


اذان صبح: ٠٤:٠٧:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٠١
اذان ظهر: ١٣:٢٣:١٧
غروب آفتاب: ٢٠:٤٥:٥٠
اذان مغرب: ٢١:٠٨:٠١
نیمه شب: ٠٠:٢٦:٣٤

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میانه کرداحمد (شهرستان جلفا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای میانه کرداحمد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای میانه کرداحمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میانه کرداحمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

جانولی
با تمام راههایی كه می توانید، در تمام جاهایی كه می توانید، در تمام اوقاتی كه می توانید، با تمام مردمی كه می توانید، تا آنجایی كه می توانید خوبی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میانه کرداحمد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میانه کرداحمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میانه کرداحمد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای میانه کرداحمد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میانه کرداحمد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میانه کرداحمد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:٣٦٠٦:٥٠:١٣١٣:٢٥:١٨٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٣٨:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٥١٠٦:٤٨:٤٦١٣:٢٥:٠٤٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٣٢٠٠:٣٨:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٠٥٠٦:٤٧:٢٠١٣:٢٤:٥٠٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٣٧:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٤٥:٥٤١٣:٢٤:٣٦٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٣٧:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٣٥٠٦:٤٤:٢٩١٣:٢٤:٢٢٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٣٦:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٥١٠٦:٤٣:٠٥١٣:٢٤:٠٩٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٣٦:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٤١:٤٢١٣:٢٣:٥٧٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٣٦:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٤٠:١٩١٣:٢٣:٤٥٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٣٥:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٨:٥٨١٣:٢٣:٣٣٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٣٥:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣٧:٣٧١٣:٢٣:٢١٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٣٥:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٦:١٧١٣:٢٣:١٠٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٣٤:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٣٤:٥٨١٣:٢٣:٠٠٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٤:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥١٠٦:٣٣:٤٠١٣:٢٢:٥٠٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:٤١٠٠:٣٣:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١١٠٦:٣٢:٢٣١٣:٢٢:٤٠٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٣٣:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:٣١:٠٧١٣:٢٢:٣١٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٣٣:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢٩:٥٢١٣:٢٢:٢٣٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٣٢:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٣٠٦:٢٨:٣٩١٣:٢٢:١٥٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٣٢:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٢٧:٢٦١٣:٢٢:٠٨٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٣٢:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٢٦:١٥١٣:٢٢:٠١٢٠:١٨:٢٤٢٠:٣٨:٤٨٠٠:٣١:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٢٥:٠٤١٣:٢١:٥٥٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣١:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٢٣:٥٥١٣:٢١:٤٩٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤٠:٥٠٠٠:٣١:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:١٤٠٦:٢٢:٤٨١٣:٢١:٤٤٢٠:٢١:١٦٢٠:٤١:٥٠٠٠:٣٠:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٤١٠٦:٢١:٤١١٣:٢١:٣٩٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤٢:٥١٠٠:٣٠:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٢٠:٣٦١٣:٢١:٣٥٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٣:٥١٠٠:٣٠:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٩:٣٢١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:٥٢٠٠:٣٠:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٠٩٠٦:١٨:٣٠١٣:٢١:٢٩٢٠:٢٥:٠٣٢٠:٤٥:٥٢٠٠:٢٩:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٤١٠٦:١٧:٢٩١٣:٢١:٢٧٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٦:٥٢٠٠:٢٩:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:١٤٠٦:١٦:٢٩١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٦:٥٥٢٠:٤٧:٥١٠٠:٢٩:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٤٩٠٦:١٥:٣١١٣:٢١:٢٤٢٠:٢٧:٥٠٢٠:٤٨:٥٠٠٠:٢٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای میانه کرداحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای میانه کرداحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای میانه کرداحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میانه کرداحمد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای میانه کرداحمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میانه کرداحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میانه کرداحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای میانه کرداحمد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای میانه کرداحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای میانه کرداحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای میانه کرداحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میانه کرداحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میانه کرداحمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای میانه کرداحمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای میانه کرداحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میانه کرداحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای میانه کرداحمد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٦:٠٧:٤٧١٣:٢١:٤٠٢٠:٣٦:٠٢٢٠:٥٧:٣٥٠٠:٢٧:٢٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٦:٠٧:٠٥١٣:٢١:٤٥٢٠:٣٦:٥٢٢٠:٥٨:٢٩٠٠:٢٧:١٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٨٠٦:٠٦:٢٥١٣:٢١:٥٠٢٠:٣٧:٤٢٢٠:٥٩:٢٢٠٠:٢٧:٠٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٣٠٦:٠٥:٤٧١٣:٢١:٥٦٢٠:٣٨:٣١٢١:٠٠:١٤٠٠:٢٧:٠١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣١٠٦:٠٥:١٠١٣:٢٢:٠٢٢٠:٣٩:١٩٢١:٠١:٠٥٠٠:٢٦:٥٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣١٠٦:٠٤:٣٥١٣:٢٢:٠٩٢٠:٤٠:٠٧٢١:٠١:٥٦٠٠:٢٦:٥٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٣٠٦:٠٤:٠٢١٣:٢٢:١٦٢٠:٤٠:٥٣٢١:٠٢:٤٥٠٠:٢٦:٤٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٨٠٦:٠٣:٣١١٣:٢٢:٢٣٢٠:٤١:٣٨٢١:٠٣:٣٤٠٠:٢٦:٤٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٥٠٦:٠٣:٠١١٣:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٢٣٢١:٠٤:٢١٠٠:٢٦:٣٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٤٠٦:٠٢:٣٤١٣:٢٢:٣٩٢٠:٤٣:٠٧٢١:٠٥:٠٧٠٠:٢٦:٣٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٦٠٦:٠٢:٠٨١٣:٢٢:٤٨٢٠:٤٣:٤٩٢١:٠٥:٥٣٠٠:٢٦:٣٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٠٠٦:٠١:٤٤١٣:٢٢:٥٧٢٠:٤٤:٣١٢١:٠٦:٣٧٠٠:٢٦:٣٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٦٠٦:٠١:٢١١٣:٢٣:٠٧٢٠:٤٥:١١٢١:٠٧:١٩٠٠:٢٦:٣٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٦٠٦:٠١:٠١١٣:٢٣:١٧٢٠:٤٥:٥٠٢١:٠٨:٠١٠٠:٢٦:٣٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٨٠٦:٠٠:٤٣١٣:٢٣:٢٧٢٠:٤٦:٢٨٢١:٠٨:٤١٠٠:٢٦:٣٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٣٠٦:٠٠:٢٦١٣:٢٣:٣٧٢٠:٤٧:٠٥٢١:٠٩:٢٠٠٠:٢٦:٣٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٠٠٦:٠٠:١١١٣:٢٣:٤٨٢٠:٤٧:٤٠٢١:٠٩:٥٨٠٠:٢٦:٤٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٥٩:٥٨١٣:٢٣:٥٩٢٠:٤٨:١٥٢١:١٠:٣٤٠٠:٢٦:٤٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٣٠٥:٥٩:٤٧١٣:٢٤:١١٢٠:٤٨:٤٧٢١:١١:٠٩٠٠:٢٦:٤٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٥٩:٣٨١٣:٢٤:٢٢٢٠:٤٩:١٩٢١:١١:٤٢٠٠:٢٦:٥٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٥٩:٣١١٣:٢٤:٣٤٢٠:٤٩:٤٩٢١:١٢:١٤٠٠:٢٧:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٠٠٥:٥٩:٢٥١٣:٢٤:٤٦٢٠:٥٠:١٨٢١:١٢:٤٤٠٠:٢٧:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٥٩:٢٢١٣:٢٤:٥٩٢٠:٥٠:٤٥٢١:١٣:١٢٠٠:٢٧:١٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٥٩:٢٠١٣:٢٥:١١٢٠:٥١:١١٢١:١٣:٣٩٠٠:٢٧:٢٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٥٩:٢٠١٣:٢٥:٢٤٢٠:٥١:٣٥٢١:١٤:٠٤٠٠:٢٧:٣١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٥٩:٢٢١٣:٢٥:٣٧٢٠:٥١:٥٨٢١:١٤:٢٨٠٠:٢٧:٤١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٥٩:٢٦١٣:٢٥:٥٠٢٠:٥٢:١٩٢١:١٤:٥٠٠٠:٢٧:٥٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٥٩:٣١١٣:٢٦:٠٣٢٠:٥٢:٣٨٢١:١٥:١٠٠٠:٢٨:٠٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٥٩:٣٩١٣:٢٦:١٦٢٠:٥٢:٥٦٢١:١٥:٢٨٠٠:٢٨:١٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٥٩:٤٨١٣:٢٦:٢٩٢٠:٥٣:١٢٢١:١٥:٤٤٠٠:٢٨:٢٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٥٩:٥٩١٣:٢٦:٤٢٢٠:٥٣:٢٧٢١:١٥:٥٩٠٠:٢٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای میانه کرداحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای میانه کرداحمد روستای میانه کرداحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای میانه کرداحمد روستای میانه کرداحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میانه کرداحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میانه کرداحمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میانه کرداحمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میانه کرداحمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میانه کرداحمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میانه کرداحمد

روستای میانه کرداحمد بر روی نقشه

روستای میانه کرداحمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میانه کرداحمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میانه کرداحمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میانه کرداحمد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای میانه کرداحمد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای میانه کرداحمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میانه کرداحمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میانه کرداحمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میانه کرداحمد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میانه کرداحمد
زمان پخش اذان آنلاین به افق میانه کرداحمد
زمان پخش اذان زنده به افق میانه کرداحمد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میانه کرداحمد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میانه کرداحمد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا میانه کرداحمد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا میانه کرداحمد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میانه کرداحمد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میانه کرداحمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو