جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر میاندوآب

میاندوآب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز میاندوآب

اذان صبح: ٠٤:٥٦:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٠٤
اذان ظهر: ١٢:١٥:٠٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:٣٨
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٢:٥٤

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میاندوآب (شهرستان میاندوآب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر میاندوآب)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر میاندوآب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر میاندوآب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

گاندی
می‌توان امیدوار بود كه فردی خشن، روزی دست از خشونت بردارد، ولی چنین امیدی در مورد ترسویان وجود ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میاندوآب

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میاندوآب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میاندوآب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر میاندوآب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میاندوآب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان میاندوآب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٢٨٠٦:٥١:٣١١٣:٢٥:٣٧٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:١٩٠٠:٤٠:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٤٩٠٦:٥٠:٠٩١٣:٢٥:٢٣٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:١٥٠٠:٣٩:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٨:٤٨١٣:٢٥:٠٩٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:١١٠٠:٣٩:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٧:٢٨١٣:٢٤:٥٦٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٣٨:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٦:٠٩١٣:٢٤:٤٣٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٣٨:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:١٨٠٦:٤٤:٥٠١٣:٢٤:٣٠٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٣٨:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٤٢٠٦:٤٣:٣٢١٣:٢٤:١٨٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٣٧:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٠٥٠٦:٤٢:١٥١٣:٢٤:٠٦٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٣٧:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٤٠:٥٩١٣:٢٣:٥٤٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٣٧:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٩:٤٤١٣:٢٣:٤٤٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٣٦:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٨:٣٠١٣:٢٣:٣٣٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٣٦:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٧:١٦١٣:٢٣:٢٣٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٣٦:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣٦:٠٤١٣:٢٣:١٤٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٣١٠٠:٣٥:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٣٤:٥٢١٣:٢٣:٠٥٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٢٧٠٠:٣٥:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٣٣:٤٢١٣:٢٢:٥٦٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٣٥:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٣٢:٣٣١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٣٤:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٣١:٢٤١٣:٢٢:٤١٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:١٦٠٠:٣٤:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٣٠:١٧١٣:٢٢:٣٤٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:١٢٠٠:٣٤:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٩:١١١٣:٢٢:٢٨٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٣٣:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤١٠٦:٢٨:٠٧١٣:٢٢:٢٢٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٣٣:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٧:٠٣١٣:٢٢:١٧٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٨:٠١٠٠:٣٣:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢٦:٠١١٣:٢٢:١٢٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٣٣:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٥:٠٠١٣:٢٢:٠٨٢٠:١٩:٤٩٢٠:٣٩:٥٣٠٠:٣٢:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:٢٤:٠٠١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:٤٩٠٠:٣٢:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٢٣:٠٢١٣:٢٢:٠٢٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤١:٤٤٠٠:٣٢:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٩٠٦:٢٢:٠٥١٣:٢٢:٠٠٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣٢:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٩٠٦:٢١:٠٩١٣:٢١:٥٨٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:٣٥٠٠:٣٢:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤١٠٦:٢٠:١٥١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٤:٣٠٠٠:٣١:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٩:٢٣١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٥:٠١٢٠:٤٥:٢٥٠٠:٣١:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میاندوآب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میاندوآب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میاندوآب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میاندوآب

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر میاندوآب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر میاندوآب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میاندوآب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر میاندوآب

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر میاندوآب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر میاندوآب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر میاندوآب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میاندوآب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میاندوآب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میاندوآب

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر میاندوآب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میاندوآب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میاندوآب

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر میاندوآب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میاندوآب شهر میاندوآب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میاندوآب شهر میاندوآب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر میاندوآب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میاندوآب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر میاندوآب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر میاندوآب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میاندوآب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر میاندوآب

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١١٠٦:١٣:٣٥١٢:١٨:١١١٨:٢٢:١٣١٨:٤٠:٣٤٢٣:٣٥:٣٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٤:٢٤١٢:١٧:٥٠١٨:٢٠:٤١١٨:٣٩:٠٢٢٣:٣٥:٢١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٥:١٤١٢:١٧:٣٠١٨:١٩:١٠١٨:٣٧:٣١٢٣:٣٥:٠٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٦:٠٣١٢:١٧:٠٩١٨:١٧:٣٩١٨:٣٦:٠٠٢٣:٣٤:٤٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٦:٥٣١٢:١٦:٤٨١٨:١٦:٠٨١٨:٣٤:٢٩٢٣:٣٤:٢٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٧:٤٣١٢:١٦:٢٨١٨:١٤:٣٨١٨:٣٢:٥٨٢٣:٣٤:٠٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٨:٣٣١٢:١٦:٠٨١٨:١٣:٠٧١٨:٣١:٢٨٢٣:٣٣:٤٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٩:٢٣١٢:١٥:٤٨١٨:١١:٣٧١٨:٢٩:٥٨٢٣:٣٣:٣١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٠:١٣١٢:١٥:٢٨١٨:١٠:٠٨١٨:٢٨:٢٩٢٣:٣٣:١٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢١:٠٤١٢:١٥:٠٨١٨:٠٨:٣٨١٨:٢٦:٥٩٢٣:٣٢:٥٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢١:٥٥١٢:١٤:٤٩١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٥:٣١٢٣:٣٢:٣٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٢:٤٦١٢:١٤:٣٠١٨:٠٥:٤٠١٨:٢٤:٠٣٢٣:٣٢:١٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٣:٣٨١٢:١٤:١٢١٨:٠٤:١٢١٨:٢٢:٣٥٢٣:٣٢:٠٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٤:٢٩١٢:١٣:٥٤١٨:٠٢:٤٤١٨:٢١:٠٨٢٣:٣١:٤٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٥:٢١١٢:١٣:٣٦١٨:٠١:١٧١٨:١٩:٤١٢٣:٣١:٢٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٦:١٤١٢:١٣:١٩١٧:٥٩:٥٠١٨:١٨:١٥٢٣:٣١:٠٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٧:٠٦١٢:١٣:٠٢١٧:٥٨:٢٤١٨:١٦:٥٠٢٣:٣٠:٥١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٧:٥٩١٢:١٢:٤٥١٧:٥٦:٥٨١٨:١٥:٢٥٢٣:٣٠:٣٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٨:٥٢١٢:١٢:٢٩١٧:٥٥:٣٣١٨:١٤:٠١٢٣:٣٠:١٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٩:٤٦١٢:١٢:١٤١٧:٥٤:٠٩١٨:١٢:٣٨٢٣:٣٠:٠٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٠:٤٠١٢:١١:٥٩١٧:٥٢:٤٥١٨:١١:١٦٢٣:٢٩:٤٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣١:٣٤١٢:١١:٤٤١٧:٥١:٢٢١٨:٠٩:٥٤٢٣:٢٩:٣١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٢:٢٩١٢:١١:٣١١٧:٥٠:٠٠١٨:٠٨:٣٣٢٣:٢٩:١٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٣:٢٤١٢:١١:١٧١٧:٤٨:٣٩١٨:٠٧:١٣٢٣:٢٩:٠٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٤:١٩١٢:١١:٠٥١٧:٤٧:١٨١٨:٠٥:٥٤٢٣:٢٨:٤٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٥:١٥١٢:١٠:٥٢١٧:٤٥:٥٨١٨:٠٤:٣٦٢٣:٢٨:٣٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٦:١١١٢:١٠:٤١١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٣:١٨٢٣:٢٨:٢١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٧:٠٧١٢:١٠:٣٠١٧:٤٣:٢١١٨:٠٢:٠٢٢٣:٢٨:٠٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٨:٠٤١٢:١٠:٢٠١٧:٤٢:٠٤١٨:٠٠:٤٧٢٣:٢٧:٥٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٩:٠١١٢:١٠:١٠١٧:٤٠:٤٨١٧:٥٩:٣٢٢٣:٢٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر میاندوآب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر میاندوآب شهر میاندوآب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر میاندوآب شهر میاندوآب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میاندوآب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میاندوآب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میاندوآب

میاندوآب دارای فرمانداری ویژه و معاونت استانداری یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران است

شهر میاندوآب در ویکیپدیا

شهر میاندوآب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میاندوآب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میاندوآب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میاندوآب بر روی نقشه

شهر میاندوآب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میاندوآب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میاندوآب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میاندوآب
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر میاندوآب + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر میاندوآب + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر میاندوآب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر میاندوآب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر میاندوآب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میاندوآب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میاندوآب رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میاندوآب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میاندوآب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق میاندوآب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میاندوآب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق میاندوآب
افق شرعی امروز فردا میاندوآب دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میاندوآب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میاندوآب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میاندوآب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو