جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر میاندوآب

میاندوآب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز میاندوآب


اذان صبح: ٠٦:٠٥:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٤:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٣٧:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٠٨
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٠١
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٤٩

پنج شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٨
٢٧ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میاندوآب (شهرستان میاندوآب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ بهمن ٩٨ شهر میاندوآب)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر میاندوآب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میاندوآب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استاندال
اگر به هدف نزدیك شده اید، باید پیوسته شلیك كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میاندوآب

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میاندوآب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میاندوآب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر میاندوآب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میاندوآب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میاندوآب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٩:٢٦١٣:٢٣:٤١٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٣٦:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٨:١٢١٣:٢٣:٣١٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٣٦:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٦:٥٩١٣:٢٣:٢٢٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٣٦:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٣٥:٤٧١٣:٢٣:١٢٢٠:١١:١٣٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٣٥:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٨٠٦:٣٤:٣٦١٣:٢٣:٠٤٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٤٢٠٠:٣٥:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٣٣:٢٦١٣:٢٢:٥٥٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٣٥:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:١٦٠٦:٣٢:١٧١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣٤:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٣١:٠٩١٣:٢٢:٤٠٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٣١٠٠:٣٤:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٦٠٦:٣٠:٠٢١٣:٢٢:٣٤٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٣٤:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٨:٥٧١٣:٢٢:٢٨٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٣٣:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٧:٥٢١٣:٢٢:٢٢٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٧:٢٠٠٠:٣٣:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٦:٤٩١٣:٢٢:١٧٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٨:١٦٠٠:٣٣:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٥:٤٧١٣:٢٢:١٢٢٠:١٩:١١٢٠:٣٩:١٢٠٠:٣٣:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٤:٤٦١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣٢:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٢٣:٤٧١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٠:٥٥٢٠:٤١:٠٣٠٠:٣٢:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢٢:٤٩١٣:٢٢:٠٢٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٥٨٠٠:٣٢:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٢١:٥٢١٣:٢٢:٠٠٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٢:٥٤٠٠:٣٢:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤١٠٦:٢٠:٥٧١٣:٢١:٥٨٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٣:٤٩٠٠:٣١:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٢٠:٠٣١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٤٣٠٠:٣١:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٩:١٠١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٣١:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٨:١٩١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٦:٠٤٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٣١:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٧:٣٠١٣:٢١:٥٨٢٠:٢٦:٥٥٢٠:٤٧:٢٥٠٠:٣١:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٦:٤١١٣:٢١:٥٩٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٨:١٩٠٠:٣١:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:١٦٠٦:١٥:٥٥١٣:٢٢:٠١٢٠:٢٨:٣٤٢٠:٤٩:١٢٠٠:٣٠:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٥:١٠١٣:٢٢:٠٣٢٠:٢٩:٢٤٢٠:٥٠:٠٤٠٠:٣٠:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٠١٠٦:١٤:٢٧١٣:٢٢:٠٦٢٠:٣٠:١٢٢٠:٥٠:٥٦٠٠:٣٠:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٥٦٠٦:١٣:٤٥١٣:٢٢:١٠٢٠:٣١:٠١٢٠:٥١:٤٧٠٠:٣٠:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٥٣٠٦:١٣:٠٥١٣:٢٢:١٤٢٠:٣١:٤٨٢٠:٥٢:٣٨٠٠:٣٠:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٥١٠٦:١٢:٢٦١٣:٢٢:١٨٢٠:٣٢:٣٦٢٠:٥٣:٢٨٠٠:٣٠:١٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٥٢٠٦:١١:٤٩١٣:٢٢:٢٣٢٠:٣٣:٢٢٢٠:٥٤:١٨٠٠:٣٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میاندوآب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میاندوآب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میاندوآب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میاندوآب

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر میاندوآب

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر میاندوآب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میاندوآب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر میاندوآب

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠٦:٠٦٠٧:٣٧:٤١١٢:٢٦:٥٥١٧:١٦:١٤١٧:٣٦:٥٥٢٣:٤١:٢٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠٦:٢٧٠٧:٣٧:٥٩١٢:٢٧:٢٥١٧:١٦:٥٥١٧:٣٧:٣٦٢٣:٤١:٥١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠٦:٤٦٠٧:٣٨:١٥١٢:٢٧:٥٤١٧:١٧:٣٨١٧:٣٨:١٨٢٣:٤٢:٢١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠٧:٠٤٠٧:٣٨:٣٠١٢:٢٨:٢٣١٧:١٨:٢٣١٧:٣٩:٠١٢٣:٤٢:٥١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠٧:٢٠٠٧:٣٨:٤٢١٢:٢٨:٥٢١٧:١٩:٠٨١٧:٣٩:٤٦٢٣:٤٣:٢١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠٧:٣٤٠٧:٣٨:٥٢١٢:٢٩:٢٠١٧:١٩:٥٥١٧:٤٠:٣٢٢٣:٤٣:٥١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٧:٤٧٠٧:٣٩:٠١١٢:٢٩:٤٨١٧:٢٠:٤٤١٧:٤١:١٩٢٣:٤٤:٢١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٧:٥٨٠٧:٣٩:٠٧١٢:٣٠:١٥١٧:٢١:٣٣١٧:٤٢:٠٧٢٣:٤٤:٥٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٨:٠٨٠٧:٣٩:١١١٢:٣٠:٤٣١٧:٢٢:٢٤١٧:٤٢:٥٦٢٣:٤٥:٢٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٨:١٥٠٧:٣٩:١٣١٢:٣١:٠٩١٧:٢٣:١٦١٧:٤٣:٤٧٢٣:٤٥:٤٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٨:٢١٠٧:٣٩:١٣١٢:٣١:٣٦١٧:٢٤:٠٩١٧:٤٤:٣٨٢٣:٤٦:١٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠٨:٢٥٠٧:٣٩:١٢١٢:٣٢:٠١١٧:٢٥:٠٣١٧:٤٥:٣٠٢٣:٤٦:٤٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠٨:٢٨٠٧:٣٩:٠٨١٢:٣٢:٢٧١٧:٢٥:٥٨١٧:٤٦:٢٣٢٣:٤٧:١٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠٨:٢٩٠٧:٣٩:٠٢١٢:٣٢:٥١١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٧:١٨٢٣:٤٧:٤١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠٨:٢٨٠٧:٣٨:٥٤١٢:٣٣:١٦١٧:٢٧:٥١١٧:٤٨:١٢٢٣:٤٨:٠٨
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠٨:٢٥٠٧:٣٨:٤٤١٢:٣٣:٣٩١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٩:٠٨٢٣:٤٨:٣٤
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠٨:٢٠٠٧:٣٨:٣٢١٢:٣٤:٠٢١٧:٢٩:٤٧١٧:٥٠:٠٥٢٣:٤٩:٠٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠٨:١٤٠٧:٣٨:١٨١٢:٣٤:٢٥١٧:٣٠:٤٧١٧:٥١:٠٢٢٣:٤٩:٢٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠٨:٠٦٠٧:٣٨:٠٢١٢:٣٤:٤٦١٧:٣١:٤٧١٧:٥٢:٠٠٢٣:٤٩:٥١
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٧:٥٦٠٧:٣٧:٤٤١٢:٣٥:٠٧١٧:٣٢:٤٧١٧:٥٢:٥٨٢٣:٥٠:١٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٧:٤٤٠٧:٣٧:٢٤١٢:٣٥:٢٨١٧:٣٣:٤٩١٧:٥٣:٥٧٢٣:٥٠:٣٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٧:٣٠٠٧:٣٧:٠٢١٢:٣٥:٤٨١٧:٣٤:٥١١٧:٥٤:٥٧٢٣:٥١:٠٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٧:١٥٠٧:٣٦:٣٨١٢:٣٦:٠٧١٧:٣٥:٥٣١٧:٥٥:٥٧٢٣:٥١:٢٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٦:٥٨٠٧:٣٦:١٣١٢:٣٦:٢٥١٧:٣٦:٥٦١٧:٥٦:٥٧٢٣:٥١:٤٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٦:٣٩٠٧:٣٥:٤٥١٢:٣٦:٤٣١٧:٣٨:٠٠١٧:٥٧:٥٨٢٣:٥٢:٠٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠٦:١٨٠٧:٣٥:١٦١٢:٣٧:٠٠١٧:٣٩:٠٣١٧:٥٨:٥٩٢٣:٥٢:٢٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠٥:٥٥٠٧:٣٤:٤٤١٢:٣٧:١٦١٧:٤٠:٠٨١٨:٠٠:٠١٢٣:٥٢:٤٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠٥:٣١٠٧:٣٤:١١١٢:٣٧:٣١١٧:٤١:١٢١٨:٠١:٠٣٢٣:٥٣:٠٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٥:٠٥٠٧:٣٣:٣٦١٢:٣٧:٤٦١٧:٤٢:١٧١٨:٠٢:٠٥٢٣:٥٣:٢٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٤:٣٧٠٧:٣٢:٥٩١٢:٣٨:٠٠١٧:٤٣:٢٢١٨:٠٣:٠٧٢٣:٥٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر میاندوآب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر میاندوآب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر میاندوآب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میاندوآب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میاندوآب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر میاندوآب

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر میاندوآب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میاندوآب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر میاندوآب

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٣٩٠٧:٣٥:٤٥١٢:٣٦:٤٣١٧:٣٨:٠٠١٧:٥٧:٥٨٢٣:٥٢:٠٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:١٨٠٧:٣٥:١٦١٢:٣٧:٠٠١٧:٣٩:٠٣١٧:٥٨:٥٩٢٣:٥٢:٢٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٥٥٠٧:٣٤:٤٤١٢:٣٧:١٦١٧:٤٠:٠٨١٨:٠٠:٠١٢٣:٥٢:٤٩
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٣١٠٧:٣٤:١١١٢:٣٧:٣١١٧:٤١:١٢١٨:٠١:٠٣٢٣:٥٣:٠٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٠٥٠٧:٣٣:٣٦١٢:٣٧:٤٦١٧:٤٢:١٧١٨:٠٢:٠٥٢٣:٥٣:٢٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٣٧٠٧:٣٢:٥٩١٢:٣٨:٠٠١٧:٤٣:٢٢١٨:٠٣:٠٧٢٣:٥٣:٤٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٠٧٠٧:٣٢:٢٠١٢:٣٨:١٣١٧:٤٤:٢٧١٨:٠٤:١٠٢٣:٥٤:٠١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣٦٠٧:٣١:٤٠١٢:٣٨:٢٥١٧:٤٥:٣٢١٨:٠٥:١٢٢٣:٥٤:١٧
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٣٠٧:٣٠:٥٨١٢:٣٨:٣٦١٧:٤٦:٣٧١٨:٠٦:١٥٢٣:٥٤:٣٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢٨٠٧:٣٠:١٤١٢:٣٨:٤٧١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٧:١٨٢٣:٥٤:٤٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٥١٠٧:٢٩:٢٨١٢:٣٨:٥٦١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٨:٢١٢٣:٥٥:٠٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:١٢٠٧:٢٨:٤١١٢:٣٩:٠٥١٧:٤٩:٥٤١٨:٠٩:٢٣٢٣:٥٥:١٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٢٠٧:٢٧:٥٢١٢:٣٩:١٣١٧:٥٠:٥٩١٨:١٠:٢٦٢٣:٥٥:٢٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٥٠٠٧:٢٧:٠٢١٢:٣٩:٢٠١٧:٥٢:٠٤١٨:١١:٢٩٢٣:٥٥:٣٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٠٧٠٧:٢٦:١٠١٢:٣٩:٢٧١٧:٥٣:٠٩١٨:١٢:٣١٢٣:٥٥:٤٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٢٠٧:٢٥:١٦١٢:٣٩:٣٢١٧:٥٤:١٤١٨:١٣:٣٤٢٣:٥٥:٥٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٥٠٧:٢٤:٢١١٢:٣٩:٣٧١٧:٥٥:١٩١٨:١٤:٣٦٢٣:٥٦:٠٣
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٦٠٧:٢٣:٢٥١٢:٣٩:٤١١٧:٥٦:٢٤١٨:١٥:٣٨٢٣:٥٦:١٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٦٠٧:٢٢:٢٧١٢:٣٩:٤٤١٧:٥٧:٢٨١٨:١٦:٤٠٢٣:٥٦:١٦
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٥٠٧:٢١:٢٧١٢:٣٩:٤٦١٧:٥٨:٣٣١٨:١٧:٤٢٢٣:٥٦:٢٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١١٠٧:٢٠:٢٦١٢:٣٩:٤٨١٧:٥٩:٣٧١٨:١٨:٤٤٢٣:٥٦:٢٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٧٠٧:١٩:٢٤١٢:٣٩:٤٨١٨:٠٠:٤١١٨:١٩:٤٦٢٣:٥٦:٣١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٠٠٧:١٨:٢١١٢:٣٩:٤٨١٨:٠١:٤٤١٨:٢٠:٤٧٢٣:٥٦:٣٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٣٠٧:١٧:١٦١٢:٣٩:٤٨١٨:٠٢:٤٨١٨:٢١:٤٨٢٣:٥٦:٣٦
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٣٠٧:١٦:١٠١٢:٣٩:٤٦١٨:٠٣:٥١١٨:٢٢:٤٩٢٣:٥٦:٣٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٣٠٧:١٥:٠٣١٢:٣٩:٤٤١٨:٠٤:٥٤١٨:٢٣:٥٠٢٣:٥٦:٣٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢١٠٧:١٣:٥٥١٢:٣٩:٤١١٨:٠٥:٥٧١٨:٢٤:٥١٢٣:٥٦:٣٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٢:٤٥١٢:٣٩:٣٧١٨:٠٦:٥٩١٨:٢٥:٥١٢٣:٥٦:٣٦
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٣٠٧:١١:٣٥١٢:٣٩:٣٣١٨:٠٨:٠١١٨:٢٦:٥١٢٣:٥٦:٣٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٧٠٧:١٠:٢٣١٢:٣٩:٢٨١٨:٠٩:٠٣١٨:٢٧:٥١٢٣:٥٦:٣١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر میاندوآب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر میاندوآب شهر میاندوآب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر میاندوآب شهر میاندوآب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میاندوآب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میاندوآب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میاندوآب

میاندوآب دارای فرمانداری ویژه و معاونت استانداری یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران است

شهر میاندوآب در ویکیپدیا

شهر میاندوآب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میاندوآب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میاندوآب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میاندوآب بر روی نقشه

شهر میاندوآب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میاندوآب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میاندوآب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میاندوآب
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر میاندوآب + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر میاندوآب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میاندوآب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میاندوآب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میاندوآب رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میاندوآب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میاندوآب
زمان پخش اذان زنده به افق میاندوآب
افق شرعی امروز فردا میاندوآب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق میاندوآب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میاندوآب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میاندوآب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میاندوآب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میاندوآب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو