جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر میاندوآب

میاندوآب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز میاندوآب


اذان صبح: ٠٥:٥٧:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٨:٥٥
اذان ظهر: ١٢:١٩:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٠٨
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٤٠

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میاندوآب (شهرستان میاندوآب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ شهر میاندوآب)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر میاندوآب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میاندوآب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
همه ی چیزهایی كه از دید ما ناپدید می شوند، در درون ما هم ناپدید می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میاندوآب

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میاندوآب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میاندوآب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر میاندوآب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میاندوآب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میاندوآب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٨:١٢١٣:٢٣:٣١٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٣٦:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٦:٥٩١٣:٢٣:٢٢٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٣٦:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٣٥:٤٧١٣:٢٣:١٢٢٠:١١:١٣٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٣٥:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٨٠٦:٣٤:٣٦١٣:٢٣:٠٤٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٤٢٠٠:٣٥:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٣٣:٢٦١٣:٢٢:٥٥٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٣٥:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:١٦٠٦:٣٢:١٧١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣٤:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٣١:٠٩١٣:٢٢:٤٠٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٣١٠٠:٣٤:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٦٠٦:٣٠:٠٢١٣:٢٢:٣٤٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٣٤:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٨:٥٧١٣:٢٢:٢٨٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٣٣:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٧:٥٢١٣:٢٢:٢٢٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٧:٢٠٠٠:٣٣:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٦:٤٩١٣:٢٢:١٧٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٨:١٦٠٠:٣٣:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٥:٤٧١٣:٢٢:١٢٢٠:١٩:١١٢٠:٣٩:١٢٠٠:٣٣:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٤:٤٦١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣٢:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٢٣:٤٧١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٠:٥٥٢٠:٤١:٠٣٠٠:٣٢:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢٢:٤٩١٣:٢٢:٠٢٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٥٨٠٠:٣٢:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٢١:٥٢١٣:٢٢:٠٠٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٢:٥٤٠٠:٣٢:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤١٠٦:٢٠:٥٧١٣:٢١:٥٨٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٣:٤٩٠٠:٣١:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٢٠:٠٣١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٤٣٠٠:٣١:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٩:١٠١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٣١:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٨:١٩١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٦:٠٤٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٣١:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٧:٣٠١٣:٢١:٥٨٢٠:٢٦:٥٥٢٠:٤٧:٢٥٠٠:٣١:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٦:٤١١٣:٢١:٥٩٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٨:١٩٠٠:٣١:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:١٦٠٦:١٥:٥٥١٣:٢٢:٠١٢٠:٢٨:٣٤٢٠:٤٩:١٢٠٠:٣٠:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٥:١٠١٣:٢٢:٠٣٢٠:٢٩:٢٤٢٠:٥٠:٠٤٠٠:٣٠:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٠١٠٦:١٤:٢٧١٣:٢٢:٠٦٢٠:٣٠:١٢٢٠:٥٠:٥٦٠٠:٣٠:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٥٦٠٦:١٣:٤٥١٣:٢٢:١٠٢٠:٣١:٠١٢٠:٥١:٤٧٠٠:٣٠:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٥٣٠٦:١٣:٠٥١٣:٢٢:١٤٢٠:٣١:٤٨٢٠:٥٢:٣٨٠٠:٣٠:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٥١٠٦:١٢:٢٦١٣:٢٢:١٨٢٠:٣٢:٣٦٢٠:٥٣:٢٨٠٠:٣٠:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٥٢٠٦:١١:٤٩١٣:٢٢:٢٣٢٠:٣٣:٢٢٢٠:٥٤:١٨٠٠:٣٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میاندوآب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میاندوآب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میاندوآب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میاندوآب

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر میاندوآب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر میاندوآب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میاندوآب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر میاندوآب

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر میاندوآب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر میاندوآب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر میاندوآب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میاندوآب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میاندوآب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر میاندوآب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر میاندوآب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میاندوآب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر میاندوآب

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٠٠٧:١٠:٤١١٢:١١:٣٥١٧:١٢:٠٩١٧:٣٢:٠٩٢٣:٢٧:١٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٢٠٧:١١:٤٢١٢:١١:٥١١٧:١١:٤١١٧:٣١:٤٣٢٣:٢٧:٢٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٤٠٧:١٢:٤٣١٢:١٢:٠٨١٧:١١:١٥١٧:٣١:١٩٢٣:٢٧:٤١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٦٠٧:١٣:٤٣١٢:١٢:٢٥١٧:١٠:٥١١٧:٣٠:٥٨٢٣:٢٧:٥٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٨٠٧:١٤:٤٣١٢:١٢:٤٤١٧:١٠:٢٨١٧:٣٠:٣٨٢٣:٢٨:٠٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٩٠٧:١٥:٤٢١٢:١٣:٠٣١٧:١٠:٠٨١٧:٣٠:٢٠٢٣:٢٨:٢٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٠٠٧:١٦:٤١١٢:١٣:٢٣١٧:٠٩:٥٠١٧:٣٠:٠٤٢٣:٢٨:٤٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣١٠٧:١٧:٣٩١٢:١٣:٤٤١٧:٠٩:٣٣١٧:٢٩:٥٠٢٣:٢٨:٥٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢١٠٧:١٨:٣٦١٢:١٤:٠٥١٧:٠٩:١٩١٧:٢٩:٣٧٢٣:٢٩:١٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٠٠٧:١٩:٣٣١٢:١٤:٢٧١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٩:٢٧٢٣:٢٩:٣٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٩٠٧:٢٠:٢٩١٢:١٤:٤٩١٧:٠٨:٥٧١٧:٢٩:١٩٢٣:٢٩:٥٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٨٠٧:٢١:٢٤١٢:١٥:١٣١٧:٠٨:٤٩١٧:٢٩:١٣٢٣:٣٠:١٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٥٠٧:٢٢:١٨١٢:١٥:٣٦١٧:٠٨:٤٣١٧:٢٩:٠٩٢٣:٣٠:٣٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٣٠٧:٢٣:١٢١٢:١٦:٠١١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٩:٠٧٢٣:٣٠:٥٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٩٠٧:٢٤:٠٤١٢:١٦:٢٦١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٩:٠٦٢٣:٣١:١٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٥٠٧:٢٤:٥٥١٢:١٦:٥١١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٩:٠٨٢٣:٣١:٣٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٠٠٧:٢٥:٤٦١٢:١٧:١٧١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٩:١٢٢٣:٣٢:٠١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٤٠٧:٢٦:٣٥١٢:١٧:٤٣١٧:٠٨:٤٣١٧:٢٩:١٧٢٣:٣٢:٢٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٧٠٧:٢٧:٢٣١٢:١٨:١٠١٧:٠٨:٤٩١٧:٢٩:٢٥٢٣:٣٢:٥٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٠٠٧:٢٨:١٠١٢:١٨:٣٧١٧:٠٨:٥٧١٧:٢٩:٣٤٢٣:٣٣:١٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٢٠٧:٢٨:٥٥١٢:١٩:٠٥١٧:٠٩:٠٨١٧:٢٩:٤٦٢٣:٣٣:٤٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٢٠٧:٢٩:٤٠١٢:١٩:٣٣١٧:٠٩:٢٠١٧:٢٩:٥٩٢٣:٣٤:٠٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٥٢٠٧:٣٠:٢٣١٢:٢٠:٠١١٧:٠٩:٣٤١٧:٣٠:١٥٢٣:٣٤:٣٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣١٠٧:٣١:٠٤١٢:٢٠:٣٠١٧:٠٩:٥١١٧:٣٠:٣٢٢٣:٣٥:٠٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٠٨٠٧:٣١:٤٤١٢:٢٠:٥٩١٧:١٠:٠٩١٧:٣٠:٥١٢٣:٣٥:٢٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٤٥٠٧:٣٢:٢٣١٢:٢١:٢٨١٧:١٠:٢٩١٧:٣١:١٢٢٣:٣٥:٥٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٢٠٠٧:٣٣:٠٠١٢:٢١:٥٧١٧:١٠:٥٢١٧:٣١:٣٤٢٣:٣٦:٢٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٥٠٧:٣٣:٣٦١٢:٢٢:٢٧١٧:١١:١٦١٧:٣١:٥٩٢٣:٣٦:٥٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢٨٠٧:٣٤:١٠١٢:٢٢:٥٧١٧:١١:٤٢١٧:٣٢:٢٥٢٣:٣٧:٢١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٠٠٧:٣٤:٤٣١٢:٢٣:٢٦١٧:١٢:١٠١٧:٣٢:٥٣٢٣:٣٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر میاندوآب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر میاندوآب شهر میاندوآب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر میاندوآب شهر میاندوآب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میاندوآب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میاندوآب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میاندوآب

میاندوآب دارای فرمانداری ویژه و معاونت استانداری یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران است

شهر میاندوآب در ویکیپدیا

شهر میاندوآب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میاندوآب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میاندوآب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میاندوآب بر روی نقشه

شهر میاندوآب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میاندوآب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میاندوآب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میاندوآب
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر میاندوآب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر میاندوآب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میاندوآب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میاندوآب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میاندوآب رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میاندوآب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق میاندوآب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میاندوآب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میاندوآب
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میاندوآب
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ میاندوآب دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میاندوآب
افق شرعی امروز فردا میاندوآب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میاندوآب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو