جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر میاندوآب

میاندوآب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز میاندوآب


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٥١
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:١١:١٩
نیمه شب: ٠٠:٤٣:٢٨

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میاندوآب (شهرستان میاندوآب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر میاندوآب)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر میاندوآب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میاندوآب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دوریس دی
زن خودش را خوشگل می كند چون خوب می داند كه چشم مرد، تكامل یافته تر از مغز اوست!

اوقات شرعی ماه جاری شهر میاندوآب

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میاندوآب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میاندوآب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر میاندوآب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میاندوآب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میاندوآب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٨:١٢١٣:٢٣:٣١٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٣٦:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٦:٥٩١٣:٢٣:٢٢٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٣٦:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٣٥:٤٧١٣:٢٣:١٢٢٠:١١:١٣٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٣٥:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٨٠٦:٣٤:٣٦١٣:٢٣:٠٤٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٤٢٠٠:٣٥:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٣٣:٢٦١٣:٢٢:٥٥٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٣٥:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:١٦٠٦:٣٢:١٧١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣٤:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٣١:٠٩١٣:٢٢:٤٠٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٣١٠٠:٣٤:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٦٠٦:٣٠:٠٢١٣:٢٢:٣٤٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٣٤:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٨:٥٧١٣:٢٢:٢٨٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٣٣:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٧:٥٢١٣:٢٢:٢٢٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٧:٢٠٠٠:٣٣:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٦:٤٩١٣:٢٢:١٧٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٨:١٦٠٠:٣٣:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٥:٤٧١٣:٢٢:١٢٢٠:١٩:١١٢٠:٣٩:١٢٠٠:٣٣:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٤:٤٦١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣٢:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٢٣:٤٧١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٠:٥٥٢٠:٤١:٠٣٠٠:٣٢:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢٢:٤٩١٣:٢٢:٠٢٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٥٨٠٠:٣٢:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٢١:٥٢١٣:٢٢:٠٠٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٢:٥٤٠٠:٣٢:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤١٠٦:٢٠:٥٧١٣:٢١:٥٨٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٣:٤٩٠٠:٣١:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٢٠:٠٣١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٤٣٠٠:٣١:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٩:١٠١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٣١:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٨:١٩١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٦:٠٤٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٣١:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٧:٣٠١٣:٢١:٥٨٢٠:٢٦:٥٥٢٠:٤٧:٢٥٠٠:٣١:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٦:٤١١٣:٢١:٥٩٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٨:١٩٠٠:٣١:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:١٦٠٦:١٥:٥٥١٣:٢٢:٠١٢٠:٢٨:٣٤٢٠:٤٩:١٢٠٠:٣٠:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٥:١٠١٣:٢٢:٠٣٢٠:٢٩:٢٤٢٠:٥٠:٠٤٠٠:٣٠:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٠١٠٦:١٤:٢٧١٣:٢٢:٠٦٢٠:٣٠:١٢٢٠:٥٠:٥٦٠٠:٣٠:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٥٦٠٦:١٣:٤٥١٣:٢٢:١٠٢٠:٣١:٠١٢٠:٥١:٤٧٠٠:٣٠:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٥٣٠٦:١٣:٠٥١٣:٢٢:١٤٢٠:٣١:٤٨٢٠:٥٢:٣٨٠٠:٣٠:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٥١٠٦:١٢:٢٦١٣:٢٢:١٨٢٠:٣٢:٣٦٢٠:٥٣:٢٨٠٠:٣٠:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٥٢٠٦:١١:٤٩١٣:٢٢:٢٣٢٠:٣٣:٢٢٢٠:٥٤:١٨٠٠:٣٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میاندوآب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میاندوآب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میاندوآب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میاندوآب

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر میاندوآب

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر میاندوآب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میاندوآب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر میاندوآب

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٤:٠٦٠٧:٢٠:٠٠١٣:٣١:١١١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٢٥٠٠:٤٧:٤٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٢:٢٨٠٧:١٨:٣١١٣:٣٠:٥٢١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:١٩٠٠:٤٧:٢١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٠:٥٠٠٧:١٧:٠٢١٣:٣٠:٣٤١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:١٢٠٠:٤٦:٥٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٩:١٢٠٧:١٥:٣٣١٣:٣٠:١٦١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٤٦:٣٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٧:٣٤٠٧:١٤:٠٥١٣:٢٩:٥٨١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٤٦:١٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٥:٥٥٠٧:١٢:٣٦١٣:٢٩:٤١١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٤٥:٤٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٤:١٦٠٧:١١:٠٨١٣:٢٩:٢٣١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٤٥:٢٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٢:٣٧٠٧:٠٩:٤٠١٣:٢٩:٠٥١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٤٥:٠٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٨:١٢١٣:٢٨:٤٧١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٤٤:٣٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٩:١٨٠٧:٠٦:٤٤١٣:٢٨:٣٠١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٣١٠٠:٤٤:١٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٧:٣٨٠٧:٠٥:١٧١٣:٢٨:١٣١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٢٥٠٠:٤٣:٥٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٥:٥٨٠٧:٠٣:٥١١٣:٢٧:٥٦١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:١٩٠٠:٤٣:٢٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٤:١٩٠٧:٠٢:٢٤١٣:٢٧:٣٩١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:١٤٠٠:٤٣:٠٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٢:٣٩٠٧:٠٠:٥٨١٣:٢٧:٢٢١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٠٨٠٠:٤٢:٤١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٩:٣٣١٣:٢٧:٠٦١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٠٣٠٠:٤٢:١٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٨:٠٨١٣:٢٦:٥٠١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٥٧٠٠:٤١:٥٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٦:٤٣١٣:٢٦:٣٤١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٥٢٠٠:٤١:٣١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٦:٠١٠٦:٥٥:١٩١٣:٢٦:١٨١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤٧٠٠:٤١:٠٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٥٣:٥٦١٣:٢٦:٠٣١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٤٢٠٠:٤٠:٤٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٥٢:٣٣١٣:٢٥:٤٨١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٣٧٠٠:٤٠:٢٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢١:٠٤٠٦:٥١:١١١٣:٢٥:٣٤٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٣٣٠٠:٣٩:٥٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٩:٥٠١٣:٢٥:١٩٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٣٩:٣٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤٨:٢٩١٣:٢٥:٠٦٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٢٤٠٠:٣٩:١٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٧:٠٩١٣:٢٤:٥٢٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٣٨:٥٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٥:٥٠١٣:٢٤:٣٩٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:١٥٠٠:٣٨:٣٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٢:٥٥٠٦:٤٤:٣١١٣:٢٤:٢٧٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:١١٠٠:٣٨:٠٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١١:١٨٠٦:٤٣:١٤١٣:٢٤:١٥٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٣٧:٤٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٤١:٥٧١٣:٢٤:٠٣٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٣٧:٢٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٤٠:٤١١٣:٢٣:٥٢٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٣٧:٠٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٩:٢٦١٣:٢٣:٤١٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٣٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر میاندوآب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر میاندوآب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر میاندوآب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میاندوآب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میاندوآب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میاندوآب

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر میاندوآب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میاندوآب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میاندوآب

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٨:٥٥١٢:٣٢:٥٨١٨:٣٧:٣٨١٨:٥٦:٠١٠٠:١٩:٥٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٠٨٠٧:٢٧:٢٦١٣:٣٢:٤٠١٩:٣٨:٣١١٩:٥٦:٥٥٠٠:٤٩:٣٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٣٢٠٧:٢٥:٥٧١٣:٣٢:٢٣١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٤٩٠٠:٤٩:١١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٥٦٠٧:٢٤:٢٧١٣:٣٢:٠٥١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٤٣٠٠:٤٨:٤٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٢٠٠٧:٢٢:٥٨١٣:٣١:٤٧١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٣٧٠٠:٤٨:٢٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٤٣٠٧:٢١:٢٩١٣:٣١:٢٩١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٣١٠٠:٤٨:٠٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٠٦٠٧:٢٠:٠٠١٣:٣١:١١١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٢٥٠٠:٤٧:٤٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٢٨٠٧:١٨:٣١١٣:٣٠:٥٢١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:١٩٠٠:٤٧:٢١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٥٠٠٧:١٧:٠٢١٣:٣٠:٣٤١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:١٢٠٠:٤٦:٥٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٢٠٧:١٥:٣٣١٣:٣٠:١٦١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٤٦:٣٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٣٤٠٧:١٤:٠٥١٣:٢٩:٥٨١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٤٦:١٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٥٠٧:١٢:٣٦١٣:٢٩:٤١١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٤٥:٤٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٦٠٧:١١:٠٨١٣:٢٩:٢٣١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٤٥:٢٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٧٠٧:٠٩:٤٠١٣:٢٩:٠٥١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٤٥:٠٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٨:١٢١٣:٢٨:٤٧١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٤٤:٣٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٨٠٧:٠٦:٤٤١٣:٢٨:٣٠١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٣١٠٠:٤٤:١٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٨٠٧:٠٥:١٧١٣:٢٨:١٣١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٢٥٠٠:٤٣:٥٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٨٠٧:٠٣:٥١١٣:٢٧:٥٦١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:١٩٠٠:٤٣:٢٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٩٠٧:٠٢:٢٤١٣:٢٧:٣٩١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:١٤٠٠:٤٣:٠٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٩٠٧:٠٠:٥٨١٣:٢٧:٢٢١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٠٨٠٠:٤٢:٤١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٩:٣٣١٣:٢٧:٠٦١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٠٣٠٠:٤٢:١٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٨:٠٨١٣:٢٦:٥٠١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٥٧٠٠:٤١:٥٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٦:٤٣١٣:٢٦:٣٤١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٥٢٠٠:٤١:٣١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠١٠٦:٥٥:١٩١٣:٢٦:١٨١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤٧٠٠:٤١:٠٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٥٣:٥٦١٣:٢٦:٠٣١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٤٢٠٠:٤٠:٤٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٥٢:٣٣١٣:٢٥:٤٨١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٣٧٠٠:٤٠:٢٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٤٠٦:٥١:١١١٣:٢٥:٣٤٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٣٣٠٠:٣٩:٥٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٩:٥٠١٣:٢٥:١٩٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٣٩:٣٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤٨:٢٩١٣:٢٥:٠٦٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٢٤٠٠:٣٩:١٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٧:٠٩١٣:٢٤:٥٢٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٣٨:٥٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٥:٥٠١٣:٢٤:٣٩٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:١٥٠٠:٣٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر میاندوآب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میاندوآب شهر میاندوآب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میاندوآب شهر میاندوآب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میاندوآب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میاندوآب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میاندوآب

میاندوآب دارای فرمانداری ویژه و معاونت استانداری یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران است

شهر میاندوآب در ویکیپدیا

شهر میاندوآب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میاندوآب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میاندوآب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میاندوآب بر روی نقشه

شهر میاندوآب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میاندوآب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میاندوآب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میاندوآب
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر میاندوآب + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر میاندوآب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میاندوآب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میاندوآب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میاندوآب رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میاندوآب
زمان پخش اذان مستقیم به افق میاندوآب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میاندوآب دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق میاندوآب
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میاندوآب دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا میاندوآب دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ میاندوآب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میاندوآب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میاندوآب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو