جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای میانده

کلاررستاق غربی | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز میانده

اذان صبح: ٠٤:٣١:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٣٠
اذان ظهر: ١١:٥٥:١٩
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٣٣
اذان مغرب: ١٨:١١:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٠٨

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میانده (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای میانده)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای میانده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میانده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

امام جعفر صادق (ع)
چون خدا خير بنده اي را خواهد او را نسبت به دنيا بي رغبت و نسبت به دين دانشمند كند و به دنيا بينايش سازد و به هر كه اين خصلتها داده شود خير دنيا و آخرت داده شده .

اوقات شرعی ماه جاری روستای میانده

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میانده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میانده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای میانده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میانده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان میانده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٠:٤٣١٣:٠٤:٢٨١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٤٤٠٠:١٩:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٩:٢٢١٣:٠٤:١٤١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٨:٣٩٠٠:١٨:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٤:٠٠١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٨:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٦:٤٣١٣:٠٣:٤٧١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٢٩٠٠:١٨:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٥:٢٤١٣:٠٣:٣٤١٩:٤٢:١٩٢٠:٠١:٢٤٠٠:١٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٣:٢١١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٢:١٩٠٠:١٧:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٢:٤٩١٣:٠٣:٠٩١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٣:١٤٠٠:١٦:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٢:٥٧١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٦:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:١٦٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٢:٤٥١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٥:٠٥٠٠:١٦:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٢:٣٤١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٦:٠٠٠٠:١٥:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٢:٢٤١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٥:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٢:١٤١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٥:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٤:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٤:١٣١٣:٠١:٥٦١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٤:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٣:٠٤١٣:٠١:٤٧١٩:٥١:٠٥٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٤:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١١:٥٥١٣:٠١:٣٩١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٣٣٠٠:١٣:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٠:٤٧١٣:٠١:٣٢١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٢:٢٩٠٠:١٣:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٩:٤١١٣:٠١:٢٥١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٣:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠١:١٩١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٣:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠١:١٣١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٥:١٦٠٠:١٢:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠١:٠٨١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٦:١١٠٠:١٢:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠١:٠٣١٩:٥٧:١٢٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٢:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٨:٠٢٠٠:١٢:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٥٧٠٠:١١:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٥٢٠٠:١١:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٢٣٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٠:٥١٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢٠:٤٧٠٠:١١:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٠٥٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢١:٤١٠٠:١١:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٩:٤٥١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:٣٥٠٠:١٠:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٣:٢٩٠٠:١٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میانده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میانده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میانده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میانده

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای میانده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میانده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میانده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای میانده

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای میانده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای میانده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای میانده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میانده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میانده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میانده

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای میانده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میانده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میانده

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای میانده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میانده روستای میانده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میانده روستای میانده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای میانده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میانده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میانده

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای میانده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میانده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میانده

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٢:٢٦١١:٥٧:٠٣١٨:٠١:٠٤١٨:١٩:٢١٢٣:١٤:٤١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٣:١٥١١:٥٦:٤٢١٧:٥٩:٣٣١٨:١٧:٥٠٢٣:١٤:٢٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٤:٠٣١١:٥٦:٢١١٧:٥٨:٠٣١٨:١٦:١٩٢٣:١٤:٠٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٤:٥٢١١:٥٦:٠٠١٧:٥٦:٣٣١٨:١٤:٤٩٢٣:١٣:٤٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٥:٥٥:٤١١١:٥٥:٣٩١٧:٥٥:٠٣١٨:١٣:١٩٢٣:١٣:٢٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٦:٣٠١١:٥٥:١٩١٧:٥٣:٣٣١٨:١١:٤٩٢٣:١٣:٠٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٥:٥٧:٢٠١١:٥٤:٥٩١٧:٥٢:٠٣١٨:١٠:١٩٢٣:١٢:٥٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٧٠٥:٥٨:٠٩١١:٥٤:٣٩١٧:٥٠:٣٤١٨:٠٨:٥٠٢٣:١٢:٣٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٥:٥٨:٥٩١١:٥٤:١٩١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٧:٢٢٢٣:١٢:١٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٢٠٥:٥٩:٤٩١١:٥٣:٥٩١٧:٤٧:٣٦١٨:٠٥:٥٣٢٣:١١:٥٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٠:٣٩١١:٥٣:٤٠١٧:٤٦:٠٨١٨:٠٤:٢٥٢٣:١١:٣٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠١:٢٩١١:٥٣:٢١١٧:٤٤:٤٠١٨:٠٢:٥٨٢٣:١١:١٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٢:٢٠١١:٥٣:٠٣١٧:٤٣:١٢١٨:٠١:٣١٢٣:١١:٠١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٣:١١١١:٥٢:٤٥١٧:٤١:٤٥١٨:٠٠:٠٤٢٣:١٠:٤٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٤:٠٢١١:٥٢:٢٧١٧:٤٠:١٩١٧:٥٨:٣٩٢٣:١٠:٢٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٤:٥٤١١:٥٢:١٠١٧:٣٨:٥٣١٧:٥٧:١٣٢٣:١٠:٠٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٥:٤٦١١:٥١:٥٣١٧:٣٧:٢٧١٧:٥٥:٤٩٢٣:٠٩:٥٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٦:٣٨١١:٥١:٣٦١٧:٣٦:٠٢١٧:٥٤:٢٥٢٣:٠٩:٣٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٧:٣٠١١:٥١:٢٠١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٣:٠٢٢٣:٠٩:١٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٨:٢٣١١:٥١:٠٥١٧:٣٣:١٤١٧:٥١:٣٩٢٣:٠٩:٠٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٩:١٦١١:٥٠:٥٠١٧:٣١:٥١١٧:٥٠:١٧٢٣:٠٨:٤٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٠:١٠١١:٥٠:٣٥١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٨:٥٦٢٣:٠٨:٣٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١١:٠٤١١:٥٠:٢٢١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٧:٣٦٢٣:٠٨:١٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١١:٥٨١١:٥٠:٠٨١٧:٢٧:٤٧١٧:٤٦:١٧٢٣:٠٨:٠٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٢:٥٣١١:٤٩:٥٦١٧:٢٦:٢٧١٧:٤٤:٥٨٢٣:٠٧:٤٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٣:٤٨١١:٤٩:٤٣١٧:٢٥:٠٨١٧:٤٣:٤١٢٣:٠٧:٣٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٤:٤٣١١:٤٩:٣٢١٧:٢٣:٥٠١٧:٤٢:٢٤٢٣:٠٧:٢١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٥:٣٩١١:٤٩:٢١١٧:٢٢:٣٢١٧:٤١:٠٩٢٣:٠٧:٠٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٦:٣٥١١:٤٩:١١١٧:٢١:١٦١٧:٣٩:٥٤٢٣:٠٦:٥٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٧:٣١١١:٤٩:٠١١٧:٢٠:٠٠١٧:٣٨:٤٠٢٣:٠٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای میانده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میانده روستای میانده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میانده روستای میانده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میانده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میانده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میانده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میانده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میانده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میانده

روستای میانده بر روی نقشه

روستای میانده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میانده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میانده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میانده
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای میانده + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای میانده + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای میانده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میانده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای میانده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میانده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میانده رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق میانده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میانده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میانده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میانده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا میانده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق میانده
زمان پخش اذان آنلاین به افق میانده
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میانده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میانده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو