جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میانده

کلاررستاق غربی | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز میانده


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٣٥
اذان ظهر: ١٢:١٧:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:٥٣
اذان مغرب: ١٧:٤٣:٣١
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٠٣

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میانده (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای میانده)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای میانده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میانده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
چیزی را كه تو را به شك می‌اندازد رها كن و آن چیزی را كه تو را به شك نمی‌اندازد (بگیر) زیرا راستی (باعث) نجات است. (انسان باید چیزهای مشكوك و شبهه‌‌ناك را رها كند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای میانده

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میانده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میانده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میانده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میانده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میانده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٨:٤٥١٣:٠٢:٣٢١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٥:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٧:١٠٠٠:١٥:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٦:١٩١٣:٠٢:١٣١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٥:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٤١٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٩:٠١٠٠:١٤:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٣:٥٧١٣:٠١:٥٥١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٤:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٢:٤٨١٣:٠١:٤٦١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٤:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٠٩٠٦:١١:٤٠١٣:٠١:٣٩١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٤٨٠٠:١٣:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٤٠٠٦:١٠:٣٢١٣:٠١:٣١١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٣:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠١:٢٥١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٣:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٨:٢١١٣:٠١:١٩١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٣:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٧:١٧١٣:٠١:١٣١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:٣٠٠٠:١٢:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٦:١٥١٣:٠١:٠٨١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٢:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٥:١٣١٣:٠١:٠٣١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٧:٢١٠٠:١٢:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٤:١٣١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٨:١٧٢٠:١٨:١٦٠٠:١٢:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:١١٠٠:١١:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٤٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٠:٥٣٢٠:٠٠:٠٠٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١١:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠١:٢١١٣:٠٠:٥١٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢١:٠٠٠٠:١١:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٥٤٠٠:١١:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥٩:٣٣١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٤٩٠٠:١٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٣:٤٢٠٠:١٠:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٠١٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:٣٦٠٠:١٠:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٤٨٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٥:٢٩٠٠:١٠:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٣٧٠٥:٥٦:١٤١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٦:٢٢٠٠:١٠:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٢٨٠٥:٥٥:٢٨١٣:٠٠:٥١٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٧:١٤٠٠:١٠:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٥٤:٤٣١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٠٩:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:١٥٠٥:٥٤:٠٠١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٠٩:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:١١٠٥:٥٣:١٩١٣:٠١:٠٠٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٠٩:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٠٩٠٥:٥٢:٣٩١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٠٩:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٥٢:٠١١٣:٠١:٠٩٢٠:١٠:٤١٢٠:٣١:٢٨٠٠:٠٩:٢٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:١٠٠٥:٥١:٢٥١٣:٠١:١٤٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٢:١٧٠٠:٠٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میانده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میانده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میانده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میانده

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای میانده

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای میانده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میانده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای میانده

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٢:٤٣٠٧:١٠:٣٥١٢:١٧:٠٣١٧:٢٣:٥٣١٧:٤٣:٣١٢٣:٣٣:٠٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٢:١٢٠٧:٠٩:٥٥١٢:١٧:١٥١٧:٢٤:٥٨١٧:٤٤:٣٣٢٣:٣٣:١٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤١:٣٩٠٧:٠٩:١٤١٢:١٧:٢٧١٧:٢٦:٠٣١٧:٤٥:٣٥٢٣:٣٣:٣٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:٠٤٠٧:٠٨:٣٠١٢:١٧:٣٧١٧:٢٧:٠٨١٧:٤٦:٣٨٢٣:٣٣:٤٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٠:٢٨٠٧:٠٧:٤٥١٢:١٧:٤٧١٧:٢٨:١٢١٧:٤٧:٤٠٢٣:٣٤:٠١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٦:٥٩١٢:١٧:٥٦١٧:٢٩:١٧١٧:٤٨:٤٢٢٣:٣٤:١٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٩:١١٠٧:٠٦:١١١٢:١٨:٠٤١٧:٣٠:٢٢١٧:٤٩:٤٤٢٣:٣٤:٢٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٥:٢١١٢:١٨:١١١٧:٣١:٢٦١٧:٥٠:٤٦٢٣:٣٤:٣٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٤:٢٩١٢:١٨:١٧١٧:٣٢:٣١١٧:٥١:٤٨٢٣:٣٤:٤٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٧:٠٢٠٧:٠٣:٣٧١٢:١٨:٢٣١٧:٣٣:٣٥١٧:٥٢:٥٠٢٣:٣٤:٥٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠٢:٤٢١٢:١٨:٢٨١٧:٣٤:٣٩١٧:٥٣:٥١٢٣:٣٥:٠٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠١:٤٦١٢:١٨:٣٢١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٤:٥٣٢٣:٣٥:١١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠٠:٤٩١٢:١٨:٣٥١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٥:٥٤٢٣:٣٥:١٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٣:٤٧٠٦:٥٩:٥٠١٢:١٨:٣٧١٧:٣٧:٥١١٧:٥٦:٥٦٢٣:٣٥:٢٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٥٨:٥٠١٢:١٨:٣٨١٧:٣٨:٥٤١٧:٥٧:٥٧٢٣:٣٥:٢٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٧:٤٩١٢:١٨:٣٩١٧:٣٩:٥٨١٧:٥٨:٥٨٢٣:٣٥:٣١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٦:٤٦١٢:١٨:٣٩١٧:٤١:٠١١٧:٥٩:٥٨٢٣:٣٥:٣٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٥:٤٢١٢:١٨:٣٨١٧:٤٢:٠٣١٨:٠٠:٥٩٢٣:٣٥:٣٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٤:٣٧١٢:١٨:٣٧١٧:٤٣:٠٦١٨:٠١:٥٩٢٣:٣٥:٣٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٣:٣٠١٢:١٨:٣٥١٧:٤٤:٠٨١٨:٠٢:٥٩٢٣:٣٥:٣٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٢:٢٣١٢:١٨:٣٢١٧:٤٥:١٠١٨:٠٣:٥٩٢٣:٣٥:٣٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥١:١٤١٢:١٨:٢٨١٧:٤٦:١٢١٨:٠٤:٥٩٢٣:٣٥:٣٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٥٠:٠٤١٢:١٨:٢٤١٧:٤٧:١٣١٨:٠٥:٥٨٢٣:٣٥:٣٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٨:٥٤١٢:١٨:١٩١٧:٤٨:١٤١٨:٠٦:٥٨٢٣:٣٥:٣٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٧:٤٢١٢:١٨:١٣١٧:٤٩:١٥١٨:٠٧:٥٧٢٣:٣٥:٢٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٦:٢٩١٢:١٨:٠٧١٧:٥٠:١٦١٨:٠٨:٥٥٢٣:٣٥:٢٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٥:١٥١٢:١٨:٠٠١٧:٥١:١٦١٨:٠٩:٥٤٢٣:٣٥:١٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤٤:٠٠١٢:١٧:٥٢١٧:٥٢:١٦١٨:١٠:٥٢٢٣:٣٥:١٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٢:٤٥١٢:١٧:٤٤١٧:٥٣:١٥١٨:١١:٥٠٢٣:٣٥:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای میانده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای میانده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای میانده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میانده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میانده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای میانده

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای میانده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میانده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای میانده

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١١٠٧:١٣:٥٦١٢:١٥:٣٣١٧:١٧:٣٠١٧:٣٧:٢٣٢٣:٣١:١٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥١٠٧:١٣:٢٧١٢:١٥:٥٠١٧:١٨:٣٣١٧:٣٨:٢٤٢٣:٣١:٣١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٩٠٧:١٢:٥٦١٢:١٦:٠٦١٧:١٩:٣٧١٧:٣٩:٢٥٢٣:٣١:٥١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٥٠٧:١٢:٢٤١٢:١٦:٢٢١٧:٢٠:٤٠١٧:٤٠:٢٦٢٣:٣٢:١٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٩٠٧:١١:٤٩١٢:١٦:٣٦١٧:٢١:٤٥١٧:٤١:٢٨٢٣:٣٢:٢٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٢٠٧:١١:١٣١٢:١٦:٥٠١٧:٢٢:٤٩١٧:٤٢:٢٩٢٣:٣٢:٤٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٣٠٧:١٠:٣٥١٢:١٧:٠٣١٧:٢٣:٥٣١٧:٤٣:٣١٢٣:٣٣:٠٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٢٠٧:٠٩:٥٥١٢:١٧:١٥١٧:٢٤:٥٨١٧:٤٤:٣٣٢٣:٣٣:١٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٩٠٧:٠٩:١٤١٢:١٧:٢٧١٧:٢٦:٠٣١٧:٤٥:٣٥٢٣:٣٣:٣٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٤٠٧:٠٨:٣٠١٢:١٧:٣٧١٧:٢٧:٠٨١٧:٤٦:٣٨٢٣:٣٣:٤٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٨٠٧:٠٧:٤٥١٢:١٧:٤٧١٧:٢٨:١٢١٧:٤٧:٤٠٢٣:٣٤:٠١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٦:٥٩١٢:١٧:٥٦١٧:٢٩:١٧١٧:٤٨:٤٢٢٣:٣٤:١٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١١٠٧:٠٦:١١١٢:١٨:٠٤١٧:٣٠:٢٢١٧:٤٩:٤٤٢٣:٣٤:٢٦
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٥:٢١١٢:١٨:١١١٧:٣١:٢٦١٧:٥٠:٤٦٢٣:٣٤:٣٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٤:٢٩١٢:١٨:١٧١٧:٣٢:٣١١٧:٥١:٤٨٢٣:٣٤:٤٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٢٠٧:٠٣:٣٧١٢:١٨:٢٣١٧:٣٣:٣٥١٧:٥٢:٥٠٢٣:٣٤:٥٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠٢:٤٢١٢:١٨:٢٨١٧:٣٤:٣٩١٧:٥٣:٥١٢٣:٣٥:٠٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠١:٤٦١٢:١٨:٣٢١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٤:٥٣٢٣:٣٥:١١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠٠:٤٩١٢:١٨:٣٥١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٥:٥٤٢٣:٣٥:١٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٧٠٦:٥٩:٥٠١٢:١٨:٣٧١٧:٣٧:٥١١٧:٥٦:٥٦٢٣:٣٥:٢٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٥٨:٥٠١٢:١٨:٣٨١٧:٣٨:٥٤١٧:٥٧:٥٧٢٣:٣٥:٢٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٧:٤٩١٢:١٨:٣٩١٧:٣٩:٥٨١٧:٥٨:٥٨٢٣:٣٥:٣١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٦:٤٦١٢:١٨:٣٩١٧:٤١:٠١١٧:٥٩:٥٨٢٣:٣٥:٣٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٥:٤٢١٢:١٨:٣٨١٧:٤٢:٠٣١٨:٠٠:٥٩٢٣:٣٥:٣٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٤:٣٧١٢:١٨:٣٧١٧:٤٣:٠٦١٨:٠١:٥٩٢٣:٣٥:٣٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٣:٣٠١٢:١٨:٣٥١٧:٤٤:٠٨١٨:٠٢:٥٩٢٣:٣٥:٣٨
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٢:٢٣١٢:١٨:٣٢١٧:٤٥:١٠١٨:٠٣:٥٩٢٣:٣٥:٣٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥١:١٤١٢:١٨:٢٨١٧:٤٦:١٢١٨:٠٤:٥٩٢٣:٣٥:٣٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٥٠:٠٤١٢:١٨:٢٤١٧:٤٧:١٣١٨:٠٥:٥٨٢٣:٣٥:٣٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٨:٥٤١٢:١٨:١٩١٧:٤٨:١٤١٨:٠٦:٥٨٢٣:٣٥:٣٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میانده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای میانده روستای میانده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای میانده روستای میانده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میانده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میانده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میانده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میانده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میانده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میانده

روستای میانده بر روی نقشه

روستای میانده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میانده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میانده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میانده
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای میانده + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای میانده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میانده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میانده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میانده رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میانده
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میانده
زمان پخش اذان مستقیم به افق میانده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میانده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میانده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میانده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میانده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میانده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میانده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو