جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میاندشت

دیلمان | سیاهکل | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز میاندشت


اذان صبح: ٠٤:٠٢:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٤٩
اذان ظهر: ١٣:١٣:٢١
غروب آفتاب: ٢٠:٣٣:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:٢٦
نیمه شب: ٠٠:١٨:٣٥

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میاندشت (شهرستان سیاهکل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای میاندشت)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای میاندشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میاندشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
به خدا سوگند كه اُنس پسر ابوطالب به مرگ از انس كودك به پستان مادرش بيشتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میاندشت

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میاندشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میاندشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میاندشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میاندشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میاندشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٨:١٧١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:٣١٠٠:٢١:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢١:٥٠١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:٢٧٠٠:٢٠:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠٧:٥٨١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٥:٢٤٠٠:٢٠:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٧:٤٩١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٠:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٨:١٧١٣:٠٧:٤١١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٧:١٦٠٠:١٩:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٧:٣٣١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٨:١٣٠٠:١٩:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٦:٠١١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٩:٠٩٠٠:١٩:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٠:١٨٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١٩:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٧:١٣٢٠:٠١:١١٢٠:٢١:٠١٠٠:١٨:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:١٩٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٧:٠٧٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٥٧٠٠:١٨:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١١:٤١١٣:٠٧:٠٢٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٥٣٠٠:١٨:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢٨٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٤٩٠٠:١٧:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٤٤٠٠:١٧:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٦:٥٠٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٥:٤٠٠٠:١٧:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:٣٥٠٠:١٧:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٧:٣٠٠٠:١٦:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٨:٢٥٠٠:١٦:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٩:٢٠٠٠:١٦:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٠٧٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٩:٥١٢٠:٣٠:١٤٠٠:١٦:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٥٢٠٦:٠٣:١٢١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٠:٤١٢٠:٣١:٠٨٠٠:١٦:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٣٩٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٦:٤٣٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٢:٠١٠٠:١٥:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٢٧٠٦:٠١:٣٥١٣:٠٦:٤٤٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٥٥٠٠:١٥:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:١٧٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٦:٤٦٢٠:١٣:١١٢٠:٣٣:٤٧٠٠:١٥:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٠٩٠٦:٠٠:٠٣١٣:٠٦:٤٨٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٤:٤٠٠٠:١٥:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٢٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٦:٥١٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٥:٣٢٠٠:١٥:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٥٧٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٦:٥٥٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٦:٢٣٠٠:١٥:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٥٤٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٦:٥٩٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٧:١٤٠٠:١٥:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٥٣٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٧:٠٣٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٨:٠٤٠٠:١٥:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٥٤٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٧:٠٨٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٨:٥٣٠٠:١٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میاندشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میاندشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میاندشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میاندشت

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای میاندشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میاندشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میاندشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای میاندشت

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای میاندشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای میاندشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای میاندشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میاندشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میاندشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای میاندشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای میاندشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میاندشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای میاندشت

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٤٠٥:٥١:٢٢١٣:١٢:١٧٢٠:٣٣:١١٢٠:٥٤:٥٢٠٠:١٧:٢٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٩٠٥:٥١:٣٧١٣:١٢:٣٠٢٠:٣٣:٢١٢٠:٥٥:٠٢٠٠:١٧:٣٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٧٠٥:٥١:٥٢١٣:١٢:٤٣٢٠:٣٣:٣٠٢٠:٥٥:١١٠٠:١٧:٤٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٥٢:١٠١٣:١٢:٥٥٢٠:٣٣:٣٧٢٠:٥٥:١٨٠٠:١٨:٠٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٥٢:٢٩١٣:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٥:٢٣٠٠:١٨:١٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٥٢:٤٩١٣:١٣:٢١٢٠:٣٣:٤٧٢٠:٥٥:٢٦٠٠:١٨:٣٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٣٠٥:٥٣:١١١٣:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٤٩٢٠:٥٥:٢٧٠٠:١٨:٥١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٥٣:٣٤١٣:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٤٩٢٠:٥٥:٢٦٠٠:١٩:٠٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٥٣:٥٩١٣:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٤٨٢٠:٥٥:٢٤٠٠:١٩:٢٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٥٤:٢٥١٣:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٤٥٢٠:٥٥:٢٠٠٠:١٩:٤١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٥٤:٥٢١٣:١٤:٢١٢٠:٣٣:٤٠٢٠:٥٥:١٣٠٠:١٩:٥٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٦٠٥:٥٥:٢٠١٣:١٤:٣٢٢٠:٣٣:٣٣٢٠:٥٥:٠٥٠٠:٢٠:١٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٥٥:٥٠١٣:١٤:٤٣٢٠:٣٣:٢٥٢٠:٥٤:٥٥٠٠:٢٠:٣٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤١٠٥:٥٦:٢١١٣:١٤:٥٤٢٠:٣٣:١٥٢٠:٥٤:٤٣٠٠:٢٠:٥٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٥٦:٥٢١٣:١٥:٠٤٢٠:٣٣:٠٣٢٠:٥٤:٢٩٠٠:٢١:٠٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٣٠٥:٥٧:٢٥١٣:١٥:١٤٢٠:٣٢:٤٩٢٠:٥٤:١٣٠٠:٢١:٢٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٢٠٥:٥٧:٥٩١٣:١٥:٢٤٢٠:٣٢:٣٣٢٠:٥٣:٥٦٠٠:٢١:٤٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٢٠٥:٥٨:٣٤١٣:١٥:٣٣٢٠:٣٢:١٥٢٠:٥٣:٣٦٠٠:٢٢:٠٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٥٠٥:٥٩:١٠١٣:١٥:٤٢٢٠:٣١:٥٦٢٠:٥٣:١٤٠٠:٢٢:١٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٩٠٥:٥٩:٤٧١٣:١٥:٥٠٢٠:٣١:٣٥٢٠:٥٢:٥١٠٠:٢٢:٣٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٤٠٦:٠٠:٢٥١٣:١٥:٥٨٢٠:٣١:١٢٢٠:٥٢:٢٥٠٠:٢٢:٥٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣١٠٦:٠١:٠٤١٣:١٦:٠٥٢٠:٣٠:٤٧٢٠:٥١:٥٨٠٠:٢٣:٠٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٠٠٦:٠١:٤٣١٣:١٦:١٢٢٠:٣٠:٢١٢٠:٥١:٢٩٠٠:٢٣:٢٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٩٠٦:٠٢:٢٣١٣:١٦:١٩٢٠:٢٩:٥٣٢٠:٥٠:٥٨٠٠:٢٣:٤١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٠٠٦:٠٣:٠٤١٣:١٦:٢٤٢٠:٢٩:٢٣٢٠:٥٠:٢٦٠٠:٢٣:٥٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٢٠٦:٠٣:٤٦١٣:١٦:٣٠٢٠:٢٨:٥١٢٠:٤٩:٥١٠٠:٢٤:١٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٦٠٦:٠٤:٢٩١٣:١٦:٣٥٢٠:٢٨:١٧٢٠:٤٩:١٥٠٠:٢٤:٢٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٠٠٦:٠٥:١٢١٣:١٦:٣٩٢٠:٢٧:٤٢٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٢٤:٤٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٥٠٦:٠٥:٥٥١٣:١٦:٤٣٢٠:٢٧:٠٥٢٠:٤٧:٥٧٠٠:٢٤:٥٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥١٠٦:٠٦:٤٠١٣:١٦:٤٦٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٧:١٥٠٠:٢٥:١٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠٧:٢٤١٣:١٦:٤٨٢٠:٢٥:٤٧٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٢٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میاندشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای میاندشت روستای میاندشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای میاندشت روستای میاندشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میاندشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میاندشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای میاندشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میاندشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میاندشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میاندشت

روستای میاندشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میاندشت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میاندشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میاندشت
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای میاندشت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای میاندشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میاندشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میاندشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میاندشت رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میاندشت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میاندشت
زمان پخش اذان آنلاین به افق میاندشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میاندشت
جدول اوقات شرعی امروز فردا میاندشت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میاندشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ میاندشت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق میاندشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میاندشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو