جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر میامی

میامی | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز میامی


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٥٣
اذان مغرب: ١٩:٣٢:٢٦
نیمه شب: ٠٠:٠٥:٣٥

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میامی (شهرستان میامی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر میامی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر میامی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میامی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اونوره دو بالزاك
هنرمند راستین باید طرفدار اصل هنر برای هنر باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میامی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میامی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میامی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر میامی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میامی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میامی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٠:٥٠١٢:٤٥:١٥١٩:٣٠:١٥١٩:٤٩:٣٢٢٣:٥٨:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٩:٣٨١٢:٤٥:٠٥١٩:٣١:٠٧١٩:٥٠:٢٧٢٣:٥٨:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٥٨:٢٧١٢:٤٤:٥٦١٩:٣١:٥٩١٩:٥١:٢٢٢٣:٥٧:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥٧:١٧١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٢:٥١١٩:٥٢:١٧٢٣:٥٧:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٦:٠٨١٢:٤٤:٣٩١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٣:١٢٢٣:٥٧:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٥:٠١١٢:٤٤:٣١١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥٧:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٣:٥٤١٢:٤٤:٢٤١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٥:٠٢٢٣:٥٦:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٢:٤٩١٢:٤٤:١٧١٩:٣٦:١٩١٩:٥٥:٥٧٢٣:٥٦:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:٣٧٠٥:٥١:٤٤١٢:٤٤:١١١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:٥٢٢٣:٥٦:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:١٢٠٥:٥٠:٤١١٢:٤٤:٠٥١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٧:٤٧٢٣:٥٥:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٩:٣٩١٢:٤٤:٠٠١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٨:٤١٢٣:٥٥:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٨:٣٨١٢:٤٣:٥٦١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٩:٣٦٢٣:٥٥:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:٠٢٠٥:٤٧:٣٩١٢:٤٣:٥٢١٩:٤٠:٣٧٢٠:٠٠:٣٠٢٣:٥٥:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٦:٤٠١٢:٤٣:٤٨١٩:٤١:٢٨٢٠:٠١:٢٥٢٣:٥٤:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤٥:٤٣١٢:٤٣:٤٥١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٢:١٩٢٣:٥٤:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٤٤:٤٨١٢:٤٣:٤٣١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٣:١٣٢٣:٥٤:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٤٣:٥٣١٢:٤٣:٤٢١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٤:٠٦٢٣:٥٤:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٤٣:٠١١٢:٤٣:٤٠١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٥:٠٠٢٣:٥٤:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٣:١٦٠٥:٤٢:٠٩١٢:٤٣:٤٠١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٥:٥٣٢٣:٥٣:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٤١:١٩١٢:٤٣:٤٠١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٦:٤٦٢٣:٥٣:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٤٠:٣١١٢:٤٣:٤١١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٧:٣٩٢٣:٥٣:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٣٩:٤٤١٢:٤٣:٤٢١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٨:٣١٢٣:٥٣:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٣٣٠٥:٣٨:٥٨١٢:٤٣:٤٤١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٩:٢٢٢٣:٥٣:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٣٨:١٤١٢:٤٣:٤٦١٩:٤٩:٤٥٢٠:١٠:١٤٢٣:٥٣:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٣٧:٣٢١٢:٤٣:٤٩١٩:٥٠:٣٣٢٠:١١:٠٥٢٣:٥٢:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:١٩٠٥:٣٦:٥١١٢:٤٣:٥٣١٩:٥١:٢٠٢٠:١١:٥٥٢٣:٥٢:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:١٧٠٥:٣٦:١٢١٢:٤٣:٥٧١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٢:٤٥٢٣:٥٢:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:١٨٠٥:٣٥:٣٤١٢:٤٤:٠١١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٣:٣٤٢٣:٥٢:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٣٤:٥٨١٢:٤٤:٠٦١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٤:٢٣٢٣:٥٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میامی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر میامی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر میامی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میامی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر میامی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤١:٥٦١٢:٥٢:٥٤١٩:٠٤:٢٨١٩:٢٢:٤٧٠٠:٠٩:٤٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٠:٢٨١٢:٥٢:٣٦١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٣:٤٠٠٠:٠٩:٢٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٩:٠١١٢:٥٢:١٨١٩:٠٦:١٢١٩:٢٤:٣٢٠٠:٠٩:٠٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٧:٣٣١٢:٥٢:٠٠١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٥:٢٤٠٠:٠٨:٤٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٦:٠٦١٢:٥١:٤٢١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٦:١٧٠٠:٠٨:١٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٤:٣٩١٢:٥١:٢٤١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٧:١٠٠٠:٠٧:٥٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٣:١٢١٢:٥١:٠٦١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٨:٠٢٠٠:٠٧:٣١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣١:٤٦١٢:٥٠:٤٩١٩:١٠:٢٨١٩:٢٨:٥٥٠٠:٠٧:٠٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٠:١٩١٢:٥٠:٣١١٩:١١:١٩١٩:٢٩:٤٧٠٠:٠٦:٤٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٨:٥٣١٢:٥٠:١٤١٩:١٢:١١١٩:٣٠:٤٠٠٠:٠٦:٢٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٧:٢٧١٢:٤٩:٥٦١٩:١٣:٠٢١٩:٣١:٣٣٠٠:٠٥:٥٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٦:٠٢١٢:٤٩:٣٩١٩:١٣:٥٣١٩:٣٢:٢٦٠٠:٠٥:٣٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٤:٣٧١٢:٤٩:٢٢١٩:١٤:٤٤١٩:٣٣:١٨٠٠:٠٥:١١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٣:١٣١٢:٤٩:٠٦١٩:١٥:٣٥١٩:٣٤:١١٠٠:٠٤:٤٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢١:٤٨١٢:٤٨:٤٩١٩:١٦:٢٧١٩:٣٥:٠٥٠٠:٠٤:٢٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٠:٢٥١٢:٤٨:٣٣١٩:١٧:١٨١٩:٣٥:٥٨٠٠:٠٤:٠٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٩:٠٢١٢:٤٨:١٧١٩:١٨:٠٩١٩:٣٦:٥١٠٠:٠٣:٣٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٧:٣٩١٢:٤٨:٠٢١٩:١٩:٠١١٩:٣٧:٤٥٠٠:٠٣:١٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٦:١٧١٢:٤٧:٤٦١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:٣٨٠٠:٠٢:٥٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٤:٥٦١٢:٤٧:٣٢١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٩:٣٢٠٠:٠٢:٣٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٣:٣٥١٢:٤٧:١٧١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:٢٦٠٠:٠٢:٠٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٢:١٥١٢:٤٧:٠٣١٩:٢٢:٢٧١٩:٤١:٢٠٠٠:٠١:٤٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٠:٥٦١٢:٤٦:٤٩١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:١٤٠٠:٠١:٢٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٩:٣٧١٢:٤٦:٣٦١٩:٢٤:١٠١٩:٤٣:٠٨٠٠:٠١:٠٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٨:١٩١٢:٤٦:٢٣١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٤:٠٣٠٠:٠٠:٤٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٧:٠٢١٢:٤٦:١٠١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٤:٥٧٠٠:٠٠:١٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٥:٤٦١٢:٤٥:٥٨١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٥٢٢٣:٥٩:٥٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٤:٣١١٢:٤٥:٤٧١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٦:٤٧٢٣:٥٩:٣٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٣:١٦١٢:٤٥:٣٦١٩:٢٨:٣١١٩:٤٧:٤٢٢٣:٥٩:١٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٢:٠٢١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٨:٣٧٢٣:٥٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر میامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر میامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر میامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میامی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میامی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میامی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر میامی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میامی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میامی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥٠:٤٢١١:٥٤:٤٢١٧:٥٩:١٧١٨:١٧:٣٢٢٣:٤١:٥٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٩:١٥١٢:٥٤:٢٤١٩:٠٠:٠٩١٩:١٨:٢٤٠٠:١١:٣٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٧:٤٧١٢:٥٤:٠٦١٩:٠١:٠١١٩:١٩:١٧٠٠:١١:١٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٦:١٩١٢:٥٣:٤٨١٩:٠١:٥٣١٩:٢٠:١٠٠٠:١٠:٥٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٤:٥١١٢:٥٣:٣٠١٩:٠٢:٤٥١٩:٢١:٠٢٠٠:١٠:٣٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٨٠٦:٤٣:٢٤١٢:٥٣:١٢١٩:٠٣:٣٧١٩:٢١:٥٥٠٠:١٠:١٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤١:٥٦١٢:٥٢:٥٤١٩:٠٤:٢٨١٩:٢٢:٤٧٠٠:٠٩:٤٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٠:٢٨١٢:٥٢:٣٦١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٣:٤٠٠٠:٠٩:٢٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٩:٠١١٢:٥٢:١٨١٩:٠٦:١٢١٩:٢٤:٣٢٠٠:٠٩:٠٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٧:٣٣١٢:٥٢:٠٠١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٥:٢٤٠٠:٠٨:٤٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٦:٠٦١٢:٥١:٤٢١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٦:١٧٠٠:٠٨:١٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٤:٣٩١٢:٥١:٢٤١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٧:١٠٠٠:٠٧:٥٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٣:١٢١٢:٥١:٠٦١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٨:٠٢٠٠:٠٧:٣١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣١:٤٦١٢:٥٠:٤٩١٩:١٠:٢٨١٩:٢٨:٥٥٠٠:٠٧:٠٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٠:١٩١٢:٥٠:٣١١٩:١١:١٩١٩:٢٩:٤٧٠٠:٠٦:٤٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٨:٥٣١٢:٥٠:١٤١٩:١٢:١١١٩:٣٠:٤٠٠٠:٠٦:٢٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٧:٢٧١٢:٤٩:٥٦١٩:١٣:٠٢١٩:٣١:٣٣٠٠:٠٥:٥٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٦:٠٢١٢:٤٩:٣٩١٩:١٣:٥٣١٩:٣٢:٢٦٠٠:٠٥:٣٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٤:٣٧١٢:٤٩:٢٢١٩:١٤:٤٤١٩:٣٣:١٨٠٠:٠٥:١١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٣:١٣١٢:٤٩:٠٦١٩:١٥:٣٥١٩:٣٤:١١٠٠:٠٤:٤٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢١:٤٨١٢:٤٨:٤٩١٩:١٦:٢٧١٩:٣٥:٠٥٠٠:٠٤:٢٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٠:٢٥١٢:٤٨:٣٣١٩:١٧:١٨١٩:٣٥:٥٨٠٠:٠٤:٠٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٩:٠٢١٢:٤٨:١٧١٩:١٨:٠٩١٩:٣٦:٥١٠٠:٠٣:٣٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٧:٣٩١٢:٤٨:٠٢١٩:١٩:٠١١٩:٣٧:٤٥٠٠:٠٣:١٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٦:١٧١٢:٤٧:٤٦١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:٣٨٠٠:٠٢:٥٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٤:٥٦١٢:٤٧:٣٢١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٩:٣٢٠٠:٠٢:٣٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٣:٣٥١٢:٤٧:١٧١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:٢٦٠٠:٠٢:٠٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٢:١٥١٢:٤٧:٠٣١٩:٢٢:٢٧١٩:٤١:٢٠٠٠:٠١:٤٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٠:٥٦١٢:٤٦:٤٩١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:١٤٠٠:٠١:٢٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٩:٣٧١٢:٤٦:٣٦١٩:٢٤:١٠١٩:٤٣:٠٨٠٠:٠١:٠٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٨:١٩١٢:٤٦:٢٣١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٤:٠٣٠٠:٠٠:٤٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر میامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میامی شهر میامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میامی شهر میامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میامی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میامی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میامی

میامی از شهرهای استان سمنان است. این شهر مرکز شهرستان میامی است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۴٫۳۵۴ نفر بوده است

شهر میامی در ویکیپدیا

شهر میامی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میامی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میامی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میامی بر روی نقشه

شهر میامی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میامی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میامی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میامی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر میامی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر میامی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میامی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میامی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میامی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا میامی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میامی
زمان پخش اذان زنده به افق میامی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میامی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میامی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ میامی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میامی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میامی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میامی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو