جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر میامی

میامی | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز میامی


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٤١
اذان ظهر: ١١:٥٩:١٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٢٣:٤٨
نیمه شب: ٢٣:١٥:١٢

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میامی (شهرستان میامی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر میامی)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر میامی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میامی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كیم وو چونگ
تاریخ، از آنِ كسانی‌ست كه رؤیاهای بزرگ در سر دارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میامی

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میامی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میامی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر میامی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میامی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میامی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٢:٠٢١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٨:٣٧٢٣:٥٨:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٠:٥٠١٢:٤٥:١٥١٩:٣٠:١٥١٩:٤٩:٣٢٢٣:٥٨:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٩:٣٨١٢:٤٥:٠٥١٩:٣١:٠٧١٩:٥٠:٢٧٢٣:٥٨:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٥٨:٢٧١٢:٤٤:٥٦١٩:٣١:٥٩١٩:٥١:٢٢٢٣:٥٧:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥٧:١٧١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٢:٥١١٩:٥٢:١٧٢٣:٥٧:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٦:٠٨١٢:٤٤:٣٩١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٣:١٢٢٣:٥٧:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٥:٠١١٢:٤٤:٣١١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥٧:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٣:٥٤١٢:٤٤:٢٤١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٥:٠٢٢٣:٥٦:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٢:٤٩١٢:٤٤:١٧١٩:٣٦:١٩١٩:٥٥:٥٧٢٣:٥٦:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:٣٧٠٥:٥١:٤٤١٢:٤٤:١١١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:٥٢٢٣:٥٦:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:١٢٠٥:٥٠:٤١١٢:٤٤:٠٥١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٧:٤٧٢٣:٥٥:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٩:٣٩١٢:٤٤:٠٠١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٨:٤١٢٣:٥٥:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٨:٣٨١٢:٤٣:٥٦١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٩:٣٦٢٣:٥٥:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:٠٢٠٥:٤٧:٣٩١٢:٤٣:٥٢١٩:٤٠:٣٧٢٠:٠٠:٣٠٢٣:٥٥:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٦:٤٠١٢:٤٣:٤٨١٩:٤١:٢٨٢٠:٠١:٢٥٢٣:٥٤:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤٥:٤٣١٢:٤٣:٤٥١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٢:١٩٢٣:٥٤:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٤٤:٤٨١٢:٤٣:٤٣١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٣:١٣٢٣:٥٤:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٤٣:٥٣١٢:٤٣:٤٢١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٤:٠٦٢٣:٥٤:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٤٣:٠١١٢:٤٣:٤٠١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٥:٠٠٢٣:٥٤:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٣:١٦٠٥:٤٢:٠٩١٢:٤٣:٤٠١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٥:٥٣٢٣:٥٣:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٤١:١٩١٢:٤٣:٤٠١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٦:٤٦٢٣:٥٣:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٤٠:٣١١٢:٤٣:٤١١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٧:٣٩٢٣:٥٣:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٣٩:٤٤١٢:٤٣:٤٢١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٨:٣١٢٣:٥٣:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٣٣٠٥:٣٨:٥٨١٢:٤٣:٤٤١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٩:٢٢٢٣:٥٣:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٣٨:١٤١٢:٤٣:٤٦١٩:٤٩:٤٥٢٠:١٠:١٤٢٣:٥٣:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٣٧:٣٢١٢:٤٣:٤٩١٩:٥٠:٣٣٢٠:١١:٠٥٢٣:٥٢:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:١٩٠٥:٣٦:٥١١٢:٤٣:٥٣١٩:٥١:٢٠٢٠:١١:٥٥٢٣:٥٢:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:١٧٠٥:٣٦:١٢١٢:٤٣:٥٧١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٢:٤٥٢٣:٥٢:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:١٨٠٥:٣٥:٣٤١٢:٤٤:٠١١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٣:٣٤٢٣:٥٢:٣٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٣٤:٥٨١٢:٤٤:٠٦١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٤:٢٣٢٣:٥٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میامی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر میامی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر میامی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میامی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر میامی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥٧:٥١١١:٤٨:٣٨١٦:٣٩:٢٨١٦:٥٩:٥٩٢٣:٠٣:٢٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥٨:١٠١١:٤٩:٠٧١٦:٤٠:٠٩١٧:٠٠:٣٩٢٣:٠٣:٥٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٨:٢٦١١:٤٩:٣٦١٦:٤٠:٥٢١٧:٠١:٢١٢٣:٠٤:٢٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٨:٤١١١:٥٠:٠٥١٦:٤١:٣٦١٧:٠٢:٠٤٢٣:٠٤:٥٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٨:٥٤١١:٥٠:٣٤١٦:٤٢:٢١١٧:٠٢:٤٨٢٣:٠٥:٢٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٩:٠٥١١:٥١:٠٢١٦:٤٣:٠٨١٧:٠٣:٣٣٢٣:٠٥:٥٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٩:١٣١١:٥١:٣٠١٦:٤٣:٥٦١٧:٠٤:٢٠٢٣:٠٦:٢٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥٩:٢٠١١:٥١:٥٨١٦:٤٤:٤٥١٧:٠٥:٠٨٢٣:٠٦:٥٤
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٩:٢٥١١:٥٢:٢٥١٦:٤٥:٣٥١٧:٠٥:٥٦٢٣:٠٧:٢٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٩:٢٨١١:٥٢:٥٢١٦:٤٦:٢٦١٧:٠٦:٤٦٢٣:٠٧:٥٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٢٩:١٩٠٦:٥٩:٢٩١١:٥٣:١٨١٦:٤٧:١٩١٧:٠٧:٣٧٢٣:٠٨:٢١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٩:٢٧١١:٥٣:٤٤١٦:٤٨:١٢١٧:٠٨:٢٩٢٣:٠٨:٤٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٩:٢٤١١:٥٤:٠٩١٦:٤٩:٠٦١٧:٠٩:٢١٢٣:٠٩:١٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٩:١٩١١:٥٤:٣٤١٦:٥٠:٠٢١٧:١٠:١٥٢٣:٠٩:٤٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٩:١٢١١:٥٤:٥٨١٦:٥٠:٥٨١٧:١١:٠٩٢٣:١٠:١٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٩:٠٣١١:٥٥:٢٢١٦:٥١:٥٥١٧:١٢:٠٤٢٣:١٠:٣٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٢٩:٢١٠٦:٥٨:٥١١١:٥٥:٤٥١٦:٥٢:٥٣١٧:١٢:٥٩٢٣:١١:٠٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٨:٣٨١١:٥٦:٠٧١٦:٥٣:٥١١٧:١٣:٥٦٢٣:١١:٣٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٨:٢٣١١:٥٦:٢٩١٦:٥٤:٥٠١٧:١٤:٥٣٢٣:١١:٥٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٨:٠٦١١:٥٦:٥٠١٦:٥٥:٥٠١٧:١٥:٥٠٢٣:١٢:١٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٧:٤٧١١:٥٧:١٠١٦:٥٦:٥١١٧:١٦:٤٩٢٣:١٢:٤٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٧:٢٦١١:٥٧:٣٠١٦:٥٧:٥٢١٧:١٧:٤٧٢٣:١٣:٠٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٧:٠٤١١:٥٧:٤٩١٦:٥٨:٥٣١٧:١٨:٤٦٢٣:١٣:٢٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٦:٣٩١١:٥٨:٠٨١٦:٥٩:٥٥١٧:١٩:٤٦٢٣:١٣:٥١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٥٦:١٢١١:٥٨:٢٥١٧:٠٠:٥٨١٧:٢٠:٤٦٢٣:١٤:١٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٥٥:٤٤١١:٥٨:٤٢١٧:٠٢:٠٠١٧:٢١:٤٦٢٣:١٤:٣٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٥:١٤١١:٥٨:٥٩١٧:٠٣:٠٣١٧:٢٢:٤٧٢٣:١٤:٥٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥٤:٤١١١:٥٩:١٤١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٣:٤٨٢٣:١٥:١٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥٤:٠٧١١:٥٩:٢٩١٧:٠٥:١١١٧:٢٤:٤٩٢٣:١٥:٣٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥٣:٣٢١١:٥٩:٤٢١٧:٠٦:١٤١٧:٢٥:٥٠٢٣:١٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر میامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر میامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر میامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میامی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میامی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر میامی

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر میامی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میامی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر میامی

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٥٦:١٢١١:٥٨:٢٥١٧:٠٠:٥٨١٧:٢٠:٤٦٢٣:١٤:١٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٥٥:٤٤١١:٥٨:٤٢١٧:٠٢:٠٠١٧:٢١:٤٦٢٣:١٤:٣٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٥:١٤١١:٥٨:٥٩١٧:٠٣:٠٣١٧:٢٢:٤٧٢٣:١٤:٥٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥٤:٤١١١:٥٩:١٤١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٣:٤٨٢٣:١٥:١٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥٤:٠٧١١:٥٩:٢٩١٧:٠٥:١١١٧:٢٤:٤٩٢٣:١٥:٣٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥٣:٣٢١١:٥٩:٤٢١٧:٠٦:١٤١٧:٢٥:٥٠٢٣:١٥:٤٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢١٠٦:٥٢:٥٤١١:٥٩:٥٥١٧:٠٧:١٨١٧:٢٦:٥٢٢٣:١٦:٠٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٥٢:١٥١٢:٠٠:٠٨١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٧:٥٣٢٣:١٦:٢٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٨٠٦:٥١:٣٤١٢:٠٠:١٩١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٨:٥٥٢٣:١٦:٣٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٥٠:٥١١٢:٠٠:٢٩١٧:١٠:٣١١٧:٢٩:٥٦٢٣:١٦:٥٠
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٥٠:٠٧١٢:٠٠:٣٩١٧:١١:٣٥١٧:٣٠:٥٨٢٣:١٧:٠٣
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٩:٢١١٢:٠٠:٤٨١٧:١٢:٣٩١٧:٣٢:٠٠٢٣:١٧:١٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٨:٣٤١٢:٠٠:٥٦١٧:١٣:٤٣١٧:٣٣:٠١٢٣:١٧:٢٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٤٧:٤٤١٢:٠١:٠٣١٧:١٤:٤٧١٧:٣٤:٠٣٢٣:١٧:٣٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٦:٥٤١٢:٠١:١٠١٧:١٥:٥١١٧:٣٥:٠٤٢٣:١٧:٤٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٦:٠١١٢:٠١:١٥١٧:١٦:٥٥١٧:٣٦:٠٥٢٣:١٧:٥٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٥:٠٧١٢:٠١:٢٠١٧:١٧:٥٨١٧:٣٧:٠٦٢٣:١٨:٠٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٤:١٢١٢:٠١:٢٤١٧:١٩:٠٢١٧:٣٨:٠٧٢٣:١٨:١٢
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٣:١٦١٢:٠١:٢٧١٧:٢٠:٠٥١٧:٣٩:٠٨٢٣:١٨:١٩
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٢:١٧١٢:٠١:٢٩١٧:٢١:٠٨١٧:٤٠:٠٩٢٣:١٨:٢٤
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٤١٠٦:٤١:١٨١٢:٠١:٣١١٧:٢٢:١١١٧:٤١:٠٩٢٣:١٨:٢٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٠:١٧١٢:٠١:٣٢١٧:٢٣:١٤١٧:٤٢:١٠٢٣:١٨:٣٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٩:١٥١٢:٠١:٣٢١٧:٢٤:١٦١٧:٤٣:١٠٢٣:١٨:٣٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٨:١٢١٢:٠١:٣١١٧:٢٥:١٨١٧:٤٤:١٠٢٣:١٨:٣٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٧:٠٧١٢:٠١:٢٩١٧:٢٦:٢٠١٧:٤٥:٠٩٢٣:١٨:٣٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٦:٠٢١٢:٠١:٢٧١٧:٢٧:٢٢١٧:٤٦:٠٩٢٣:١٨:٤٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٤:٥٥١٢:٠١:٢٤١٧:٢٨:٢٣١٧:٤٧:٠٨٢٣:١٨:٣٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٣:٤٧١٢:٠١:٢١١٧:٢٩:٢٤١٧:٤٨:٠٧٢٣:١٨:٣٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٢:٣٨١٢:٠١:١٦١٧:٣٠:٢٥١٧:٤٩:٠٦٢٣:١٨:٣٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣١:٢٧١٢:٠١:١١١٧:٣١:٢٥١٧:٥٠:٠٥٢٣:١٨:٣٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر میامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر میامی شهر میامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر میامی شهر میامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میامی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میامی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میامی

میامی از شهرهای استان سمنان است. این شهر مرکز شهرستان میامی است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۴٫۳۵۴ نفر بوده است

شهر میامی در ویکیپدیا

شهر میامی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میامی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میامی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میامی بر روی نقشه

شهر میامی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میامی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میامی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میامی
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر میامی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر میامی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میامی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میامی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میامی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا میامی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میامی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا میامی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق میامی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میامی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق میامی
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ میامی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میامی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میامی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو