جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای میال

هندیجان غربی | هندیجان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز میال

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٣٧
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٤٨
اذان مغرب: ١٨:١٨:٤٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٢٨

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میال (شهرستان هندیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای میال)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای میال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

اُرد بزرگ
برای رسیدن به كامیابی نباید از شكست های پیشین خیلی ساده بگذرید، شناخت موشكافانه آنها، پیشرفت شما را در پی خواهد داشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میال

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میال در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میال ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای میال (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میال ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان میال
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٤:٤١١٣:١١:٤٦١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٦:٤٨٠٠:٣٠:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٣:٣٤١٣:١١:٣٢١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٧:٢٧٠٠:٣٠:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٢:٢٩١٣:١١:١٨١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٠٧٠٠:٢٩:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤١:٢٣١٣:١١:٠٥١٩:٤١:١٤١٩:٥٨:٤٧٠٠:٢٩:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٠:١٩١٣:١٠:٥٢١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٢٨٠٠:٢٩:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:١٥٠٦:٣٩:١٥١٣:١٠:٣٩١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٢٨:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٨:١٢١٣:١٠:٢٧١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٢٨:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٧:١٠١٣:١٠:١٥١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٢٩٠٠:٢٨:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٦:٠٨١٣:١٠:٠٤١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:١٠٠٠:٢٧:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:١٤٠٦:٣٥:٠٨١٣:٠٩:٥٣١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٢:٥١٠٠:٢٧:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٤:٠٨١٣:٠٩:٤٢١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٢٧:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٩:٣٢١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:١٣٠٠:٢٦:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٢:١١١٣:٠٩:٢٣١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٦:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣١:١٣١٣:٠٩:١٤١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٢٦:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٠:١٧١٣:٠٩:٠٥١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:١٧٠٠:٢٦:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٩:٢٢١٣:٠٨:٥٧١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٢٥:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٨:٢٧١٣:٠٨:٥٠١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٢٥:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٥:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٨:٣٧١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٢٥:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٥:٥١١٣:٠٨:٣١١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢٤:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٥:٠١١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٢٨٠٠:٢٤:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٨:٢١١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:١٠٠٠:٢٤:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠٨:١٧١٩:٥٣:٣٦٢٠:١١:٥٢٠٠:٢٤:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٨:١٤١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٣٤٠٠:٢٤:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢١:٥١١٣:٠٨:١١١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:١٦٠٠:٢٤:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢١:٠٧١٣:٠٨:٠٩١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٣:٥٨٠٠:٢٣:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٣٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٢٢٠٠:٢٣:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٩:٠١١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٠٤٠٠:٢٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میال

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای میال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای میال

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای میال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای میال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای میال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میال

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای میال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میال

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای میال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میال روستای میال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میال روستای میال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای میال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میال برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میال

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای میال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میال

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٠:٠٩١٢:٠٤:٢١١٨:٠٨:٠٥١٨:٢٥:٠٤٢٣:٢٥:٠٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٠:٤٣١٢:٠٤:٠٠١٨:٠٦:٤٩١٨:٢٣:٤٨٢٣:٢٤:٤٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠١:١٧١٢:٠٣:٣٩١٨:٠٥:٣٣١٨:٢٢:٣٢٢٣:٢٤:٢٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠١:٥٠١٢:٠٣:١٨١٨:٠٤:١٨١٨:٢١:١٧٢٣:٢٤:٠٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٢:٢٤١٢:٠٢:٥٧١٨:٠٣:٠٣١٨:٢٠:٠٢٢٣:٢٣:٤٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٢:٥٩١٢:٠٢:٣٧١٨:٠١:٤٨١٨:١٨:٤٧٢٣:٢٣:٢٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٣:٣٣١٢:٠٢:١٧١٨:٠٠:٣٣١٨:١٧:٣٢٢٣:٢٣:٠٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٤:٠٨١٢:٠١:٥٧١٧:٥٩:١٩١٨:١٦:١٨٢٣:٢٢:٥٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢١٠٦:٠٤:٤٢١٢:٠١:٣٧١٧:٥٨:٠٥١٨:١٥:٠٤٢٣:٢٢:٣١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٠٥:١٧١٢:٠١:١٨١٧:٥٦:٥١١٨:١٣:٥٠٢٣:٢٢:١٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٠٥:٥٣١٢:٠٠:٥٨١٧:٥٥:٣٧١٨:١٢:٣٧٢٣:٢١:٥٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٠٠٦:٠٦:٢٨١٢:٠٠:٣٩١٧:٥٤:٢٤١٨:١١:٢٥٢٣:٢١:٣٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٠٧:٠٤١٢:٠٠:٢١١٧:٥٣:١١١٨:١٠:١٣٢٣:٢١:١٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٠٧:٤٠١٢:٠٠:٠٣١٧:٥١:٥٩١٨:٠٩:٠١٢٣:٢٠:٥٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٠٨:١٦١١:٥٩:٤٥١٧:٥٠:٤٧١٨:٠٧:٥٠٢٣:٢٠:٤١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٠٨:٥٣١١:٥٩:٢٨١٧:٤٩:٣٦١٨:٠٦:٣٩٢٣:٢٠:٢٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٠٠٦:٠٩:٣٠١١:٥٩:١١١٧:٤٨:٢٥١٨:٠٥:٢٩٢٣:٢٠:٠٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٠:٠٨١١:٥٨:٥٤١٧:٤٧:١٥١٨:٠٤:٢٠٢٣:١٩:٤٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٠:٤٥١١:٥٨:٣٨١٧:٤٦:٠٦١٨:٠٣:١١٢٣:١٩:٣٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١١:٢٣١١:٥٨:٢٣١٧:٤٤:٥٧١٨:٠٢:٠٣٢٣:١٩:١٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٢:٠٢١١:٥٨:٠٨١٧:٤٣:٤٩١٨:٠٠:٥٦٢٣:١٩:٠١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٢:٤١١١:٥٧:٥٤١٧:٤٢:٤١١٧:٥٩:٤٩٢٣:١٨:٤٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٣:٢٠١١:٥٧:٤٠١٧:٤١:٣٤١٧:٥٨:٤٤٢٣:١٨:٣٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٤:٠٠١١:٥٧:٢٦١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٧:٣٩٢٣:١٨:١٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٤:٤٠١١:٥٧:١٤١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٦:٣٥٢٣:١٨:٠١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٠٠٦:١٥:٢٠١١:٥٧:٠٢١٧:٣٨:١٨١٧:٥٥:٣١٢٣:١٧:٤٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٦:٠١١١:٥٦:٥٠١٧:٣٧:١٤١٧:٥٤:٢٩٢٣:١٧:٣٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٦:٤٢١١:٥٦:٣٩١٧:٣٦:١١١٧:٥٣:٢٧٢٣:١٧:٢٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٣٠٦:١٧:٢٤١١:٥٦:٢٩١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٢:٢٧٢٣:١٧:١٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٠٠٦:١٨:٠٦١١:٥٦:١٩١٧:٣٤:٠٨١٧:٥١:٢٧٢٣:١٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای میال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میال روستای میال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میال روستای میال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میال

روستای میال بر روی نقشه

روستای میال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میال
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای میال + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای میال + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای میال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای میال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میال رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میال
زمان پخش اذان مستقیم به افق میال
افق شرعی امروز فردا میال دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق میال
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ میال دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو