جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میال

هندیجان غربی | هندیجان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز میال


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٣١
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٢٤
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٤٩

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میال (شهرستان هندیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای میال)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای میال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل
هر جا شاگردی آماده باشد، آموزگار، پیدا می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میال

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٤:٥٤١٣:٠٩:٥١١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٠١٠٠:٢٧:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٣:٥٤١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢٧:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٢:٥٥١٣:٠٩:٣١١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٢٦:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣١:٥٧١٣:٠٩:٢١١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٦:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣١:٠١١٣:٠٩:١٣١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٢٦:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٩:٠٤١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٢٦:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٩:١٠١٣:٠٨:٥٧١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:١٠٠٠:٢٥:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٨:٥٠١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٢٥:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٧:٢٣١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٢٥:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٦:٣١١٣:٠٨:٣٧١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٥:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠٨:٣١١٩:٥١:٤٨٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٢٤:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٣٩٠٠:٢٤:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٨:٢١١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٢١٠٠:٢٤:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٨:١٧١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٠٣٠٠:٢٤:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠٨:١٤١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٤:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢١:٤١١٣:٠٨:١١١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٤:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠٨:٠٩١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢٣:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢٣:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٣:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٣:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٨:١٣١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٣:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٣:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٦:٥٨١٣:٠٨:٠٨١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٣:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٨:٥٨٠٠:٢٢:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٥:٤٩١٣:٠٨:١٢٢٠:٠٠:٥٥٢٠:١٩:٣٩٠٠:٢٢:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٥:١٧١٣:٠٨:١٥٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٢:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٨:١٩٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٢:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٤:١٦١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٢:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٨:٢٧٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:١٩٠٠:٢٢:٤٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢٢:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میال

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای میال

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای میال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای میال

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٤:٠٦٠٧:٠٥:٣٧١٢:٢٤:٢١١٧:٤٣:٢٣١٨:٠١:٢٨٢٣:٤٣:٣٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٥:٠٩١٢:٢٤:٣٤١٧:٤٤:١٦١٨:٠٢:١٩٢٣:٤٣:٥٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٣:٢٣٠٧:٠٤:٤٠١٢:٢٤:٤٥١٧:٤٥:٠٩١٨:٠٣:١٠٢٣:٤٤:٠٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٢:٥٩٠٧:٠٤:٠٨١٢:٢٤:٥٥١٧:٤٦:٠١١٨:٠٤:٠٠٢٣:٤٤:١٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٢:٣٤٠٧:٠٣:٣٦١٢:٢٥:٠٥١٧:٤٦:٥٤١٨:٠٤:٥١٢٣:٤٤:٣١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٢:٠٧٠٧:٠٣:٠٢١٢:٢٥:١٤١٧:٤٧:٤٦١٨:٠٥:٤١٢٣:٤٤:٤٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:٣٩٠٧:٠٢:٢٦١٢:٢٥:٢٢١٧:٤٨:٣٨١٨:٠٦:٣١٢٣:٤٤:٥٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤١:٠٩٠٧:٠١:٤٩١٢:٢٥:٢٩١٧:٤٩:٣٠١٨:٠٧:٢١٢٣:٤٥:٠٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٠:٣٨٠٧:٠١:١٠١٢:٢٥:٣٦١٧:٥٠:٢١١٨:٠٨:١٠٢٣:٤٥:١٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٠:٠٥٠٧:٠٠:٣٠١٢:٢٥:٤١١٧:٥١:١٣١٨:٠٨:٥٩٢٣:٤٥:٢٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٩:٣١٠٦:٥٩:٤٩١٢:٢٥:٤٦١٧:٥٢:٠٤١٨:٠٩:٤٨٢٣:٤٥:٣٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٨:٥٥٠٦:٥٩:٠٦١٢:٢٥:٥٠١٧:٥٢:٥٤١٨:١٠:٣٧٢٣:٤٥:٣٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٨:١٨٠٦:٥٨:٢٣١٢:٢٥:٥٣١٧:٥٣:٤٥١٨:١١:٢٦٢٣:٤٥:٤٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٧:٤٠٠٦:٥٧:٣٧١٢:٢٥:٥٥١٧:٥٤:٣٥١٨:١٢:١٤٢٣:٤٥:٤٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٧:٠٠٠٦:٥٦:٥١١٢:٢٥:٥٧١٧:٥٥:٢٥١٨:١٣:٠٢٢٣:٤٥:٥٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٦:١٩٠٦:٥٦:٠٣١٢:٢٥:٥٧١٧:٥٦:١٤١٨:١٣:٤٩٢٣:٤٥:٥٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٥:٣٦٠٦:٥٥:١٤١٢:٢٥:٥٧١٧:٥٧:٠٣١٨:١٤:٣٦٢٣:٤٥:٥٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٤:٥٢٠٦:٥٤:٢٤١٢:٢٥:٥٧١٧:٥٧:٥٢١٨:١٥:٢٣٢٣:٤٥:٥٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٤:٠٧٠٦:٥٣:٣٣١٢:٢٥:٥٥١٧:٥٨:٤٠١٨:١٦:١٠٢٣:٤٦:٠٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٢:٤١١٢:٢٥:٥٣١٧:٥٩:٢٩١٨:١٦:٥٦٢٣:٤٦:٠١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥١:٤٧١٢:٢٥:٥٠١٨:٠٠:١٦١٨:١٧:٤٣٢٣:٤٦:٠٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٠:٥٣١٢:٢٥:٤٦١٨:٠١:٠٤١٨:١٨:٢٨٢٣:٤٥:٥٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٤٩:٥٧١٢:٢٥:٤٢١٨:٠١:٥١١٨:١٩:١٤٢٣:٤٥:٥٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٠:٠٢٠٦:٤٩:٠١١٢:٢٥:٣٧١٨:٠٢:٣٧١٨:١٩:٥٩٢٣:٤٥:٥٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٤٨:٠٣١٢:٢٥:٣١١٨:٠٣:٢٤١٨:٢٠:٤٤٢٣:٤٥:٤٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٨:١٥٠٦:٤٧:٠٥١٢:٢٥:٢٥١٨:٠٤:١٠١٨:٢١:٢٨٢٣:٤٥:٤٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٤٦:٠٦١٢:٢٥:١٨١٨:٠٤:٥٥١٨:٢٢:١٢٢٣:٤٥:٤٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٤٥:٠٦١٢:٢٥:١١١٨:٠٥:٤٠١٨:٢٢:٥٦٢٣:٤٥:٣٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٤:٠٥١٢:٢٥:٠٢١٨:٠٦:٢٥١٨:٢٣:٤٠٢٣:٤٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای میال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای میال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای میال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای میال

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای میال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای میال

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٤٨:٠٣١٢:٢٥:٣١١٨:٠٣:٢٤١٨:٢٠:٤٤٢٣:٤٥:٤٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٥٠٦:٤٧:٠٥١٢:٢٥:٢٥١٨:٠٤:١٠١٨:٢١:٢٨٢٣:٤٥:٤٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٤٦:٠٦١٢:٢٥:١٨١٨:٠٤:٥٥١٨:٢٢:١٢٢٣:٤٥:٤٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٤٥:٠٦١٢:٢٥:١١١٨:٠٥:٤٠١٨:٢٢:٥٦٢٣:٤٥:٣٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٤:٠٥١٢:٢٥:٠٢١٨:٠٦:٢٥١٨:٢٣:٤٠٢٣:٤٥:٢٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٣:٠٣١٢:٢٤:٥٤١٨:٠٧:١٠١٨:٢٤:٢٣٢٣:٤٥:٢٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٢:٠٠١٢:٢٤:٤٤١٨:٠٧:٥٤١٨:٢٥:٠٦٢٣:٤٥:١١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٠:٥٧١٢:٢٤:٣٤١٨:٠٨:٣٨١٨:٢٥:٤٨٢٣:٤٥:٠٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٨٠٦:٣٩:٥٢١٢:٢٤:٢٤١٨:٠٩:٢١١٨:٢٦:٣٠٢٣:٤٤:٥٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٣٨:٤٧١٢:٢٤:١٣١٨:١٠:٠٤١٨:٢٧:١٢٢٣:٤٤:٤٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٢٠٦:٣٧:٤٢١٢:٢٤:٠١١٨:١٠:٤٦١٨:٢٧:٥٤٢٣:٤٤:٣٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٧٠٦:٣٦:٣٦١٢:٢٣:٤٩١٨:١١:٢٩١٨:٢٨:٣٥٢٣:٤٤:٢٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٢٠٦:٣٥:٢٩١٢:٢٣:٣٦١٨:١٢:١٠١٨:٢٩:١٦٢٣:٤٤:٠٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٤:٢١١٢:٢٣:٢٣١٨:١٢:٥٢١٨:٢٩:٥٧٢٣:٤٣:٥٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٣:١٣١٢:٢٣:١٠١٨:١٣:٣٣١٨:٣٠:٣٧٢٣:٤٣:٤٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٢:٠٤١٢:٢٢:٥٦١٨:١٤:١٤١٨:٣١:١٧٢٣:٤٣:٢٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٠:٥٥١٢:٢٢:٤١١٨:١٤:٥٥١٨:٣١:٥٧٢٣:٤٣:١٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣٣٠٦:٢٩:٤٥١٢:٢٢:٢٧١٨:١٥:٣٥١٨:٣٢:٣٧٢٣:٤٢:٥٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٢٨:٣٥١٢:٢٢:١١١٨:١٦:١٥١٨:٣٣:١٧٢٣:٤٢:٤٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٢٧:٢٥١٢:٢١:٥٦١٨:١٦:٥٤١٨:٣٣:٥٦٢٣:٤٢:٢٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٢٦:١٤١٢:٢١:٤٠١٨:١٧:٣٤١٨:٣٤:٣٥٢٣:٤٢:١١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٢٥:٠٢١٢:٢١:٢٤١٨:١٨:١٣١٨:٣٥:١٤٢٣:٤١:٥٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٣:٥١١٢:٢١:٠٨١٨:١٨:٥٢١٨:٣٥:٥٣٢٣:٤١:٣٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٢:٣٩١٢:٢٠:٥١١٨:١٩:٣١١٨:٣٦:٣١٢٣:٤١:١٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢١:٢٧١٢:٢٠:٣٤١٨:٢٠:٠٩١٨:٣٧:١٠٢٣:٤١:٠١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٠:١٤١٢:٢٠:١٧١٨:٢٠:٤٨١٨:٣٧:٤٨٢٣:٤٠:٤٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:١٩:٠٢١٢:٢٠:٠٠١٨:٢١:٢٦١٨:٣٨:٢٦٢٣:٤٠:٢٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:١٧:٤٩١٢:١٩:٤٣١٨:٢٢:٠٤١٨:٣٩:٠٥٢٣:٤٠:٠٥
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:١٦:٣٦١٢:١٩:٢٥١٨:٢٢:٤٢١٨:٣٩:٤٣٢٣:٣٩:٤٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای میال روستای میال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای میال روستای میال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میال

روستای میال بر روی نقشه

روستای میال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میال
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای میال + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای میال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میال رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میال
زمان پخش اذان آنلاین به افق میال
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میال دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ میال دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق میال
افق شرعی امروز فردا میال دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا میال دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو