جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مکروویواف ام

ماسبی | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مکروویواف ام


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٤٣
اذان ظهر: ١٣:١٤:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٣٢
اذان مغرب: ١٩:٤١:٠٤
نیمه شب: ٠٠:٣٤:١٢

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مکروویواف ام (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای مکروویواف ام)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مکروویواف ام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مکروویواف ام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

كریستین بوبن
با دقت در بیان راستی و درستی، می توان به گمان دست یافت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مکروویواف ام

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مکروویواف ام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مکروویواف ام ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مکروویواف ام (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مکروویواف ام ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مکروویواف ام ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٧:٥٩١٣:١٨:٢٣١٩:٥٩:١٨٢٠:١٧:٤٥٠٠:٣٤:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٦:٥٥١٣:١٨:١٤٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٨:٣٢٠٠:٣٣:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٥:٥٣١٣:١٨:٠٥٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:١٩٠٠:٣٣:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٤:٥١١٣:١٧:٥٧٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٣٣:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٣:٥١١٣:١٧:٤٩٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٣٢:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٢:٥٢١٣:١٧:٤٢٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢١:٤١٠٠:٣٢:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٣١:٥٣١٣:١٧:٣٥٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٣٢:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٩٠٦:٣٠:٥٦١٣:١٧:٢٩٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:١٦٠٠:٣٢:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٣٠:٠٠١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٣١:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٩:٠٥١٣:١٧:١٨٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٤:٥١٠٠:٣١:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٨:١١١٣:١٧:١٤٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٣١:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٧:١٨١٣:١٧:١٠٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٣١:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٦:٢٦١٣:١٧:٠٦٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:١٣٠٠:٣١:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٥:٣٦١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٣٠:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٤:٤٧١٣:١٧:٠١٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٣٠:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٣:٥٩١٣:١٧:٠٠٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٣٠:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٣:١٣١٣:١٦:٥٩٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٣٠:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٢:٢٨١٣:١٦:٥٨٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٠٧٠٠:٣٠:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٢١:٤٤١٣:١٦:٥٨٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣١:٥٣٠٠:٣٠:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢١:٠٢١٣:١٦:٥٩٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢٩:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٢٠:٢١١٣:١٧:٠٠٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢٩:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٩:٤١١٣:١٧:٠٢٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:١٠٠٠:٢٩:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٩:٠٣١٣:١٧:٠٤٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٢٩:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٨:٢٦١٣:١٧:٠٧٢٠:١٦:١١٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٢٩:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٧:٥١١٣:١٧:١١٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٩:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٧:١٧١٣:١٧:١٥٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٢٩:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٣٠٦:١٦:٤٥١٣:١٧:٢٠٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٧:٥٢٠٠:٢٩:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٦:١٤١٣:١٧:٢٥٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٢٩:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٥:٤٥١٣:١٧:٣٠٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:١٧٠٠:٢٩:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مکروویواف ام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مکروویواف ام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مکروویواف ام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مکروویواف ام

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مکروویواف ام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مکروویواف ام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مکروویواف ام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مکروویواف ام

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای مکروویواف ام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مکروویواف ام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مکروویواف ام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مکروویواف ام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مکروویواف ام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مکروویواف ام

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای مکروویواف ام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مکروویواف ام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مکروویواف ام

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٨:٤٠١٣:٢٣:٢١١٩:٥٧:٣١٢٠:١٥:٤٠٠٠:٤٠:٢٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٩:٢٠١٣:٢٣:٠٥١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٢٥٠٠:٤٠:١٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٥٠:٠٠١٣:٢٢:٤٩١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:١١٠٠:٤٠:٠٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥٠:٤١١٣:٢٢:٣٢١٩:٥٣:٥٣٢٠:١١:٥٥٠٠:٣٩:٥٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٥١:٢١١٣:٢٢:١٥١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٠:٣٩٠٠:٣٩:٤٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٢:٠١١٣:٢١:٥٨١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٣٩:٣٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٢:٤١١٣:٢١:٤٠١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٣٩:٢٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٣:٢٠١٣:٢١:٢٢١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٣٩:١٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥٤:٠٠١٣:٢١:٠٤١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٣٩:٠١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٥٤:٤٠١٣:٢٠:٤٥١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:١٠٠٠:٣٨:٤٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٥:١٩١٣:٢٠:٢٦١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٢:٥١٠٠:٣٨:٣٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٥:٥٩١٣:٢٠:٠٦١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠١:٣١٠٠:٣٨:٢١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٦:٣٨١٣:١٩:٤٧١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:١١٠٠:٣٨:٠٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٧:١٧١٣:١٩:٢٧١٩:٤١:٠٥١٩:٥٨:٥٠٠٠:٣٧:٥٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٩٠٦:٥٧:٥٦١٣:١٩:٠٧١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٢٩٠٠:٣٧:٣٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٦:٥٨:٣٥١٣:١٨:٤٦١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٠٨٠٠:٣٧:٢٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٧٠٦:٥٩:١٤١٣:١٨:٢٦١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٤:٤٧٠٠:٣٧:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٦٠٦:٥٩:٥٣١٣:١٨:٠٥١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٣:٢٥٠٠:٣٦:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٤٠٧:٠٠:٣٢١٣:١٧:٤٤١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٠٣٠٠:٣٦:٣٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠١:١١١٣:١٧:٢٣١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٤١٠٠:٣٦:١٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٩٠٧:٠١:٥٠١٣:١٧:٠٢١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:١٩٠٠:٣٥:٥٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٦٠٧:٠٢:٢٩١٣:١٦:٤١١٩:٣٠:٢١١٩:٤٧:٥٧٠٠:٣٥:٤٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٣٠٧:٠٣:٠٧١٣:١٦:١٩١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٣٤٠٠:٣٥:٢٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٩٠٧:٠٣:٤٦١٣:١٥:٥٨١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:١١٠٠:٣٥:٠٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٥٠٧:٠٤:٢٥١٣:١٥:٣٦١٩:٢٦:١٦١٩:٤٣:٤٩٠٠:٣٤:٤٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢١٠٧:٠٥:٠٤١٣:١٥:١٥١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:٢٦٠٠:٣٤:٣٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٧٠٧:٠٥:٤٣١٣:١٤:٥٣١٩:٢٣:٣٢١٩:٤١:٠٤٠٠:٣٤:١٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٢٠٧:٠٦:٢٢١٣:١٤:٣٢١٩:٢٢:١٠١٩:٣٩:٤١٠٠:٣٣:٥٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٧٠٧:٠٧:٠٢١٣:١٤:١٠١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٨:١٩٠٠:٣٣:٣٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٢٠٧:٠٧:٤١١٣:١٣:٤٩١٩:١٩:٢٦١٩:٣٦:٥٦٠٠:٠٣:١٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٠٨:٢٠١٢:١٣:٢٨١٨:١٨:٠٤١٨:٣٥:٣٤٢٣:٣٢:٥٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مکروویواف ام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مکروویواف ام روستای مکروویواف ام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مکروویواف ام روستای مکروویواف ام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مکروویواف ام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مکروویواف ام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مکروویواف ام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مکروویواف ام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مکروویواف ام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مکروویواف ام

روستای مکروویواف ام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مکروویواف ام

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مکروویواف ام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مکروویواف ام
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مکروویواف ام + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای مکروویواف ام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مکروویواف ام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مکروویواف ام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مکروویواف ام رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مکروویواف ام
زمان پخش اذان مستقیم به افق مکروویواف ام
جدول اوقات شرعی امروز فردا مکروویواف ام دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مکروویواف ام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مکروویواف ام
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ مکروویواف ام دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مکروویواف ام دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مکروویواف ام

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مکروویواف ام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو