جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مژاره

سراب باغ | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مژاره


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٢٦
اذان ظهر: ١٣:١٣:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:١٠
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٤٠
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٥٨

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مژاره (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای مژاره)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مژاره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مژاره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

داستایوسكی
انسان موجودی است كه به همه چیز عادت می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مژاره

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مژاره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مژاره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مژاره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مژاره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مژاره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٦:٥٥١٣:١٧:٠٤١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٠٧٠٠:٣٢:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٥:٥٢١٣:١٦:٥٤١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٦:٥٤٠٠:٣٢:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٤:٥٠١٣:١٦:٤٦١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٤١٠٠:٣٢:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٣:٤٨١٣:١٦:٣٧١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٢٨٠٠:٣٢:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٢:٤٨١٣:١٦:٣٠٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:١٥٠٠:٣١:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣١:٤٩١٣:١٦:٢٣٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٣١:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٠:٥١١٣:١٦:١٦٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٣١:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٩:٥٤١٣:١٦:١٠٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٣٦٠٠:٣١:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٨:٥٩١٣:١٦:٠٤٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٣٠:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٨:٠٤١٣:١٥:٥٩٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:١٠٠٠:٣٠:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٧:١٠١٣:١٥:٥٤٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٣٠:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٦:١٨١٣:١٥:٥٠٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٣٠:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٥:٢٧١٣:١٥:٤٧٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٩:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٥:٤٤٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٩:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٣:٤٨١٣:١٥:٤٢٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢٩:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٣:٠١١٣:١٥:٤٠٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٢٩:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٢:١٤١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٩:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٢١:٣٠١٣:١٥:٣٩٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٩:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٢٠:٤٦١٣:١٥:٣٩٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٢٨:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٢٠:٠٤١٣:١٥:٤٠٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٢٨:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٩:٢٣١٣:١٥:٤١٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢٨:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٨:٤٤١٣:١٥:٤٣٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٨:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٨:٠٦١٣:١٥:٤٥٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢٨:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٧:٣٠١٣:١٥:٤٨٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢٨:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٦:٥٥١٣:١٥:٥٢٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٢٨:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٦:٢١١٣:١٥:٥٦٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٢٨:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٥:٤٩١٣:١٦:٠٠٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٢٨:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٥:١٩١٣:١٦:٠٥٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٢٨:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٤:٤٩١٣:١٦:١١٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٧:٣١٠٠:٢٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مژاره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مژاره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مژاره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مژاره

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مژاره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مژاره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مژاره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مژاره

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای مژاره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مژاره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مژاره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مژاره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مژاره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مژاره

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای مژاره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مژاره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مژاره

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٧:٣٣١٣:٢٢:٠١١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٠٥٠٠:٣٩:١٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٨:١٣١٣:٢١:٤٦١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٢:٥١٠٠:٣٩:٠٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٨:٥٣١٣:٢١:٢٩١٩:٥٣:٣٥٢٠:١١:٣٧٠٠:٣٨:٥٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٩:٣٣١٣:٢١:١٣١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٠:٢٢٠٠:٣٨:٤٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٥٠:١٣١٣:٢٠:٥٦١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٣٨:٣٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٥٠:٥٢١٣:٢٠:٣٨١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٣٨:٢٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥١:٣٢١٣:٢٠:٢١١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٣٨:١٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٢:١١١٣:٢٠:٠٣١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:١٥٠٠:٣٨:٠٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٢:٥٠١٣:١٩:٤٤١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٣٧:٤٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٣:٣٠١٣:١٩:٢٥١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٣٧:٣٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٤:٠٩١٣:١٩:٠٦١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٢٠٠٠:٣٧:٢١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٤:٤٨١٣:١٨:٤٧١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٠١٠٠:٣٧:٠٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٥:٢٧١٣:١٨:٢٧١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٨:٤١٠٠:٣٦:٥٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٦:٠٦١٣:١٨:٠٨١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٢١٠٠:٣٦:٣٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٨٠٦:٥٦:٤٤١٣:١٧:٤٧١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٠١٠٠:٣٦:٢٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٧٠٦:٥٧:٢٣١٣:١٧:٢٧١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٤:٤٠٠٠:٣٦:٠٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٦٠٦:٥٨:٠١١٣:١٧:٠٦١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:١٩٠٠:٣٥:٥٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٦:٥٨:٤٠١٣:١٦:٤٦١٩:٣٤:٢٠١٩:٥١:٥٨٠٠:٣٥:٣٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥١٠٦:٥٩:١٨١٣:١٦:٢٥١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٣٦٠٠:٣٥:١٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٩٠٦:٥٩:٥٧١٣:١٦:٠٤١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:١٤٠٠:٣٥:٠٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٦٠٧:٠٠:٣٥١٣:١٥:٤٢١٩:٣٠:١٩١٩:٤٧:٥٣٠٠:٣٤:٤٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٢٠٧:٠١:١٤١٣:١٥:٢١١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:٣١٠٠:٣٤:٢٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠١:٥٢١٣:١٥:٠٠١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٠٩٠٠:٣٤:١٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٤٠٧:٠٢:٣١١٣:١٤:٣٨١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٤٦٠٠:٣٣:٥٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٠٠٧:٠٣:٠٩١٣:١٤:١٧١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٢:٢٤٠٠:٣٣:٣٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٥٠٧:٠٣:٤٨١٣:١٣:٥٥١٩:٢٣:٣٢١٩:٤١:٠٢٠٠:٣٣:١٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٠٠٧:٠٤:٢٦١٣:١٣:٣٤١٩:٢٢:١٠١٩:٣٩:٤٠٠٠:٣٢:٥٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٥:٠٥١٣:١٣:١٢١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٨:١٨٠٠:٣٢:٣٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٠٠٧:٠٥:٤٤١٣:١٢:٥١١٩:١٩:٢٧١٩:٣٦:٥٥٠٠:٣٢:٢١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٤٠٧:٠٦:٢٣١٣:١٢:٣٠١٩:١٨:٠٦١٩:٣٥:٣٤٠٠:٠٢:٠٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٠٧:٠٢١٢:١٢:٠٨١٨:١٦:٤٤١٨:٣٤:١٢٢٣:٣١:٤٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مژاره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مژاره روستای مژاره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مژاره روستای مژاره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مژاره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مژاره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مژاره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مژاره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مژاره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مژاره

روستای مژاره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مژاره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مژاره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مژاره
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مژاره + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای مژاره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مژاره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مژاره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مژاره رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مژاره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مژاره
جدول اوقات شرعی امروز فردا مژاره دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مژاره
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ مژاره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مژاره
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مژاره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مژاره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مژاره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو