جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مژاره

سراب باغ | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مژاره


اذان صبح: ٠٥:٥٤:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٨:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٣١:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٢٢
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٠٥
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٢٤

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مژاره (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای مژاره)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای مژاره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مژاره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پاندر
از اندیشه ها و آرزوهای دیگران برای موفقیت خود، یاری بگیرید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مژاره

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مژاره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مژاره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مژاره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مژاره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مژاره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٩:٠٣١٣:١٧:٢٤١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٣٤٠٠:٣٣:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٧:٥٨١٣:١٧:١٣١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٢٠٠٠:٣٣:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٦:٥٥١٣:١٧:٠٤١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٠٧٠٠:٣٢:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٥:٥٢١٣:١٦:٥٤١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٦:٥٤٠٠:٣٢:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٤:٥٠١٣:١٦:٤٦١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٤١٠٠:٣٢:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٣:٤٨١٣:١٦:٣٧١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٢٨٠٠:٣٢:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٢:٤٨١٣:١٦:٣٠٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:١٥٠٠:٣١:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣١:٤٩١٣:١٦:٢٣٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٣١:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٠:٥١١٣:١٦:١٦٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٣١:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٩:٥٤١٣:١٦:١٠٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٣٦٠٠:٣١:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٨:٥٩١٣:١٦:٠٤٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٣٠:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٨:٠٤١٣:١٥:٥٩٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:١٠٠٠:٣٠:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٧:١٠١٣:١٥:٥٤٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٣٠:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٦:١٨١٣:١٥:٥٠٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٣٠:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٥:٢٧١٣:١٥:٤٧٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٩:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٥:٤٤٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٩:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٣:٤٨١٣:١٥:٤٢٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢٩:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٣:٠١١٣:١٥:٤٠٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٢٩:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٢:١٤١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٩:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٢١:٣٠١٣:١٥:٣٩٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٩:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٢٠:٤٦١٣:١٥:٣٩٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٢٨:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٢٠:٠٤١٣:١٥:٤٠٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٢٨:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٩:٢٣١٣:١٥:٤١٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢٨:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٨:٤٤١٣:١٥:٤٣٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٨:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٨:٠٦١٣:١٥:٤٥٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٧:٣٠١٣:١٥:٤٨٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢٨:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٦:٥٥١٣:١٥:٥٢٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٢٨:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٦:٢١١٣:١٥:٥٦٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٢٨:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٥:٤٩١٣:١٦:٠٠٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٢٨:١٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٥:١٩١٣:١٦:٠٥٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٢٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مژاره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مژاره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مژاره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مژاره

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای مژاره

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای مژاره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مژاره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای مژاره

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٣:٥٤٠٧:٢٠:٤١١٢:٢٠:٣٧١٧:٢٠:٣٨١٧:٤٠:٠٦٢٣:٣٧:٢٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٤:١٦٠٧:٢١:٠١١٢:٢١:٠٧١٧:٢١:١٧١٧:٤٠:٤٥٢٣:٣٧:٥٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٤:٣٧٠٧:٢١:١٩١٢:٢١:٣٦١٧:٢١:٥٨١٧:٤١:٢٥٢٣:٣٨:٢٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٤:٥٦٠٧:٢١:٣٥١٢:٢٢:٠٥١٧:٢٢:٤٠١٧:٤٢:٠٦٢٣:٣٨:٥٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٥:١٤٠٧:٢١:٥٠١٢:٢٢:٣٣١٧:٢٣:٢٣١٧:٤٢:٤٨٢٣:٣٩:٢٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٥:٣١٠٧:٢٢:٠٣١٢:٢٣:٠٢١٧:٢٤:٠٧١٧:٤٣:٣١٢٣:٣٩:٥٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٥:٤٦٠٧:٢٢:١٥١٢:٢٣:٣٠١٧:٢٤:٥٢١٧:٤٤:١٥٢٣:٤٠:٢٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٦:٠٠٠٧:٢٢:٢٤١٢:٢٣:٥٧١٧:٢٥:٣٨١٧:٤٥:٠٠٢٣:٤٠:٥٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٦:١٣٠٧:٢٢:٣٢١٢:٢٤:٢٥١٧:٢٦:٢٦١٧:٤٥:٤٦٢٣:٤١:٢٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٦:٢٣٠٧:٢٢:٣٨١٢:٢٤:٥١١٧:٢٧:١٤١٧:٤٦:٣٣٢٣:٤١:٥٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٦:٣٣٠٧:٢٢:٤٢١٢:٢٥:١٨١٧:٢٨:٠٣١٧:٤٧:٢٠٢٣:٤٢:٢١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٦:٤٠٠٧:٢٢:٤٥١٢:٢٥:٤٣١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٨:٠٩٢٣:٤٢:٤٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٦:٤٧٠٧:٢٢:٤٥١٢:٢٦:٠٩١٧:٢٩:٤٣١٧:٤٨:٥٨٢٣:٤٣:١٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٦:٥١٠٧:٢٢:٤٤١٢:٢٦:٣٣١٧:٣٠:٣٤١٧:٤٩:٤٧٢٣:٤٣:٤٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٦:٥٤٠٧:٢٢:٤١١٢:٢٦:٥٧١٧:٣١:٢٦١٧:٥٠:٣٧٢٣:٤٤:١١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٢:٣٦١٢:٢٧:٢١١٧:٣٢:١٨١٧:٥١:٢٨٢٣:٤٤:٣٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٦:٥٥٠٧:٢٢:٢٩١٢:٢٧:٤٤١٧:٣٣:١٢١٧:٥٢:٢٠٢٣:٤٥:٠٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٦:٥٤٠٧:٢٢:٢١١٢:٢٨:٠٦١٧:٣٤:٠٥١٧:٥٣:١١٢٣:٤٥:٢٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٦:٥٠٠٧:٢٢:١١١٢:٢٨:٢٨١٧:٣٥:٠٠١٧:٥٤:٠٤٢٣:٤٥:٥٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٦:٤٥٠٧:٢١:٥٩١٢:٢٨:٤٩١٧:٣٥:٥٤١٧:٥٤:٥٧٢٣:٤٦:١٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٦:٣٩٠٧:٢١:٤٥١٢:٢٩:١٠١٧:٣٦:٤٩١٧:٥٥:٥٠٢٣:٤٦:٤٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٦:٣٠٠٧:٢١:٢٩١٢:٢٩:٣٠١٧:٣٧:٤٥١٧:٥٦:٤٣٢٣:٤٧:٠٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٦:٢١٠٧:٢١:١٢١٢:٢٩:٤٩١٧:٣٨:٤١١٧:٥٧:٣٧٢٣:٤٧:٢٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٦:٠٩٠٧:٢٠:٥٣١٢:٣٠:٠٧١٧:٣٩:٣٧١٧:٥٨:٣١٢٣:٤٧:٤٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٥:٥٦٠٧:٢٠:٣٢١٢:٣٠:٢٥١٧:٤٠:٣٤١٧:٥٩:٢٦٢٣:٤٨:٠٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٥:٤١٠٧:٢٠:١٠١٢:٣٠:٤٢١٧:٤١:٣١١٨:٠٠:٢٠٢٣:٤٨:٢٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٥:٢٥٠٧:١٩:٤٦١٢:٣٠:٥٨١٧:٤٢:٢٨١٨:٠١:١٥٢٣:٤٨:٤٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٥:٠٧٠٧:١٩:٢٠١٢:٣١:١٣١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٢:١٠٢٣:٤٩:٠٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٤:٤٧٠٧:١٨:٥٢١٢:٣١:٢٨١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٣:٠٥٢٣:٤٩:٢٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٤:٢٦٠٧:١٨:٢٣١٢:٣١:٤١١٧:٤٥:١٩١٨:٠٤:٠٠٢٣:٤٩:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مژاره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مژاره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مژاره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مژاره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مژاره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مژاره

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای مژاره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مژاره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مژاره

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٦٠٧:٢٠:٣٢١٢:٣٠:٢٥١٧:٤٠:٣٤١٧:٥٩:٢٦٢٣:٤٨:٠٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤١٠٧:٢٠:١٠١٢:٣٠:٤٢١٧:٤١:٣١١٨:٠٠:٢٠٢٣:٤٨:٢٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٥٠٧:١٩:٤٦١٢:٣٠:٥٨١٧:٤٢:٢٨١٨:٠١:١٥٢٣:٤٨:٤٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٧٠٧:١٩:٢٠١٢:٣١:١٣١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٢:١٠٢٣:٤٩:٠٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٧٠٧:١٨:٥٢١٢:٣١:٢٨١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٣:٠٥٢٣:٤٩:٢٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٦٠٧:١٨:٢٣١٢:٣١:٤١١٧:٤٥:١٩١٨:٠٤:٠٠٢٣:٤٩:٤١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٣٠٧:١٧:٥٢١٢:٣١:٥٤١٧:٤٦:١٦١٨:٠٤:٥٥٢٣:٤٩:٥٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٨٠٧:١٧:١٩١٢:٣٢:٠٧١٧:٤٧:١٤١٨:٠٥:٥٠٢٣:٥٠:١٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٢٠٧:١٦:٤٥١٢:٣٢:١٨١٧:٤٨:١١١٨:٠٦:٤٥٢٣:٥٠:٢٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٤٠٧:١٦:٠٩١٢:٣٢:٢٩١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٧:٤٠٢٣:٥٠:٤٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٥٠٧:١٥:٣٢١٢:٣٢:٣٨١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٨:٣٥٢٣:٥٠:٥٥
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٤٠٧:١٤:٥٣١٢:٣٢:٤٧١٧:٥١:٠٢١٨:٠٩:٣٠٢٣:٥١:٠٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١١٠٧:١٤:١٣١٢:٣٢:٥٥١٧:٥١:٥٩١٨:١٠:٢٤٢٣:٥١:١٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٧٠٧:١٣:٣١١٢:٣٣:٠٢١٧:٥٢:٥٦١٨:١١:١٩٢٣:٥١:٢٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٢:٤٧١٢:٣٣:٠٩١٧:٥٣:٥٢١٨:١٢:١٣٢٣:٥١:٣٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٤٠٧:١٢:٠٢١٢:٣٣:١٤١٧:٥٤:٤٩١٨:١٣:٠٧٢٣:٥١:٤٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٥٠٧:١١:١٦١٢:٣٣:١٩١٧:٥٥:٤٥١٨:١٤:٠١٢٣:٥١:٥٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٠:٢٨١٢:٣٣:٢٣١٧:٥٦:٤١١٨:١٤:٥٥٢٣:٥٢:٠٢
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٣٠٧:٠٩:٣٩١٢:٣٣:٢٦١٧:٥٧:٣٦١٨:١٥:٤٨٢٣:٥٢:٠٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٩٠٧:٠٨:٤٩١٢:٣٣:٢٨١٧:٥٨:٣١١٨:١٦:٤١٢٣:٥٢:١٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٥٠٧:٠٧:٥٧١٢:٣٣:٣٠١٧:٥٩:٢٦١٨:١٧:٣٤٢٣:٥٢:١٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٨٠٧:٠٧:٠٤١٢:٣٣:٣٠١٨:٠٠:٢١١٨:١٨:٢٧٢٣:٥٢:٢١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢١٠٧:٠٦:١٠١٢:٣٣:٣٠١٨:٠١:١٥١٨:١٩:١٩٢٣:٥٢:٢٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٢٠٧:٠٥:١٥١٢:٣٣:٣٠١٨:٠٢:٠٩١٨:٢٠:١١٢٣:٥٢:٢٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:٠٤:١٨١٢:٣٣:٢٨١٨:٠٣:٠٣١٨:٢١:٠٣٢٣:٥٢:٢٦
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٠٠٧:٠٣:٢١١٢:٣٣:٢٦١٨:٠٣:٥٧١٨:٢١:٥٥٢٣:٥٢:٢٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٢:٢٢١٢:٣٣:٢٣١٨:٠٤:٥٠١٨:٢٢:٤٦٢٣:٥٢:٢٦
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٢٠٧:٠١:٢٢١٢:٣٣:١٩١٨:٠٥:٤٣١٨:٢٣:٣٧٢٣:٥٢:٢٥
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٧٠٧:٠٠:٢١١٢:٣٣:١٥١٨:٠٦:٣٥١٨:٢٤:٢٨٢٣:٥٢:٢٣
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٠٠٦:٥٩:١٩١٢:٣٣:١٠١٨:٠٧:٢٨١٨:٢٥:١٩٢٣:٥٢:٢٠

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مژاره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مژاره روستای مژاره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مژاره روستای مژاره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مژاره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مژاره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مژاره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مژاره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مژاره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مژاره

روستای مژاره بر روی نقشه

روستای مژاره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مژاره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مژاره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مژاره
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای مژاره + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای مژاره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مژاره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مژاره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مژاره رسیده اید.

افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ مژاره دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مژاره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مژاره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مژاره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مژاره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مژاره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مژاره
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مژاره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مژاره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو