جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مچر

کوهستان | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز مچر


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٣٥
اذان ظهر: ١٢:١٧:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٢٢
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٥٩

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مچر (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای مچر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای مچر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مچر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
بیشتر ترسهای ما ساخته و پرداخته ی خودمان است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مچر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مچر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مچر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مچر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مچر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مچر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٢٠:٠١١٣:٠٣:١٧١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٦:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٣:٠٦١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٦:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٧:٣٧١٣:٠٢:٥٧١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٨:٠٩٠٠:١٦:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٢:٤٧١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٩:٠٤٠٠:١٥:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٥:١٧١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٥:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٢:٣٠١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٥:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٣:٠١١٣:٠٢:٢٣١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٤٩٠٠:١٤:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١١:٥٤١٣:٠٢:١٦١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٤:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٢:٠٩١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٤:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٤:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠١:٥٧١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٣:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠١:٥٢١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٣:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠١:٤٧١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٧:١٦٠٠:١٣:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠١:٤٣١٩:٥٨:١٩٢٠:١٨:١٠٠٠:١٣:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠١:٤٠١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:٠٥٠٠:١٢:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٣:٤٥١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٥٩٠٠:١٢:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٥٢٠٠:١٢:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠١:٥٦١٣:٠١:٣٣٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٤٦٠٠:١٢:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٤٣٠٦:٠١:٠٣١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢٢:٣٩٠٠:١٢:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٢٩٠٦:٠٠:١٢١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٣:٣٢٠٠:١١:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:١٦٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٤:٢٥٠٠:١١:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٥:١٧٠٠:١١:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٦:٠٩٠٠:١١:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٤٨٠٥:٥٧:٠١١٣:٠١:٣٦٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٧:٠١٠٠:١١:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٤١٠٥:٥٦:١٨١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٧:٥٢٠٠:١١:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٣٧٠٥:٥٥:٣٥١٣:٠١:٤١٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:٤٣٠٠:١٠:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٣٤٠٥:٥٤:٥٥١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٩:٣٣٠٠:١٠:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٣٣٠٥:٥٤:١٦١٣:٠١:٤٨٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٣٠:٢٢٠٠:١٠:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٣٤٠٥:٥٣:٣٨١٣:٠١:٥٣٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣١:١١٠٠:١٠:٣٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٣٧٠٥:٥٣:٠٢١٣:٠١:٥٨٢٠:١١:١٨٢٠:٣٢:٠٠٠٠:١٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مچر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مچر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مچر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مچر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای مچر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای مچر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مچر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای مچر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٣:٠٧٠٧:١٠:٣٥١٢:١٧:٤٧١٧:٢٥:٢٢١٧:٤٤:٥٣٢٣:٣٣:٥٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٢:٣٧٠٧:٠٩:٥٦١٢:١٧:٥٩١٧:٢٦:٢٦١٧:٤٥:٥٥٢٣:٣٤:١٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٢:٠٥٠٧:٠٩:١٥١٢:١٨:١١١٧:٢٧:٣٠١٧:٤٦:٥٦٢٣:٣٤:٣٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:٣١٠٧:٠٨:٣٢١٢:١٨:٢١١٧:٢٨:٣٤١٧:٤٧:٥٨٢٣:٣٤:٤٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٠:٥٥٠٧:٠٧:٤٨١٢:١٨:٣١١٧:٢٩:٣٨١٧:٤٨:٥٩٢٣:٣٤:٥٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٠:١٨٠٧:٠٧:٠٢١٢:١٨:٤٠١٧:٣٠:٤٢١٧:٥٠:٠١٢٣:٣٥:١٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٩:٣٩٠٧:٠٦:١٥١٢:١٨:٤٨١٧:٣١:٤٦١٧:٥١:٠٢٢٣:٣٥:٢٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٨:٥٩٠٧:٠٥:٢٦١٢:١٨:٥٥١٧:٣٢:٤٩١٧:٥٢:٠٣٢٣:٣٥:٣٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠٤:٣٥١٢:١٩:٠٢١٧:٣٣:٥٣١٧:٥٣:٠٤٢٣:٣٥:٤٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٧:٣٣٠٧:٠٣:٤٣١٢:١٩:٠٧١٧:٣٤:٥٧١٧:٥٤:٠٥٢٣:٣٥:٥٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:٤٧٠٧:٠٢:٤٩١٢:١٩:١٢١٧:٣٦:٠٠١٧:٥٥:٠٦٢٣:٣٦:٠٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٦:٠٠٠٧:٠١:٥٤١٢:١٩:١٦١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٦:٠٧٢٣:٣٦:٠٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٥:١١٠٧:٠٠:٥٨١٢:١٩:١٩١٧:٣٨:٠٦١٧:٥٧:٠٨٢٣:٣٦:١٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٤:٢١٠٧:٠٠:٠٠١٢:١٩:٢١١٧:٣٩:٠٩١٧:٥٨:٠٨٢٣:٣٦:١٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٣:٢٩٠٦:٥٩:٠١١٢:١٩:٢٣١٧:٤٠:١٢١٧:٥٩:٠٩٢٣:٣٦:٢٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٢:٣٦٠٦:٥٨:٠٠١٢:١٩:٢٣١٧:٤١:١٤١٨:٠٠:٠٩٢٣:٣٦:٢٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣١:٤١٠٦:٥٦:٥٨١٢:١٩:٢٣١٧:٤٢:١٦١٨:٠١:٠٩٢٣:٣٦:٣١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٥:٥٥١٢:١٩:٢٣١٧:٤٣:١٨١٨:٠٢:٠٨٢٣:٣٦:٣٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٤:٥١١٢:١٩:٢١١٧:٤٤:٢٠١٨:٠٣:٠٨٢٣:٣٦:٣٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٣:٤٥١٢:١٩:١٩١٧:٤٥:٢١١٨:٠٤:٠٧٢٣:٣٦:٣٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥٢:٣٩١٢:١٩:١٦١٧:٤٦:٢٢١٨:٠٥:٠٦٢٣:٣٦:٣٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥١:٣١١٢:١٩:١٢١٧:٤٧:٢٣١٨:٠٦:٠٥٢٣:٣٦:٣٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥٠:٢٢١٢:١٩:٠٨١٧:٤٨:٢٤١٨:٠٧:٠٤٢٣:٣٦:٣١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٩:١٢١٢:١٩:٠٣١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٨:٠٢٢٣:٣٦:٢٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٨:٠١١٢:١٨:٥٧١٧:٥٠:٢٤١٨:٠٩:٠٠٢٣:٣٦:٢٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٦:٤٩١٢:١٨:٥١١٧:٥١:٢٤١٨:٠٩:٥٨٢٣:٣٦:٢٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٥:٣٦١٢:١٨:٤٤١٧:٥٢:٢٣١٨:١٠:٥٦٢٣:٣٦:١٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٤:٢٢١٢:١٨:٣٧١٧:٥٣:٢٢١٨:١١:٥٣٢٣:٣٦:٠٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٣:٠٧١٢:١٨:٢٨١٧:٥٤:٢١١٨:١٢:٥٠٢٣:٣٦:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای مچر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مچر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مچر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مچر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مچر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مچر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای مچر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مچر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مچر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٢٠٧:١٣:٥٢١٢:١٦:١٧١٧:١٩:٠٢١٧:٣٨:٤٩٢٣:٣٢:٠٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٢٠٧:١٣:٢٣١٢:١٦:٣٤١٧:٢٠:٠٥١٧:٣٩:٤٩٢٣:٣٢:٢٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥١٠٧:١٢:٥٣١٢:١٦:٥٠١٧:٢١:٠٨١٧:٤٠:٤٩٢٣:٣٢:٤٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٨٠٧:١٢:٢١١٢:١٧:٠٦١٧:٢٢:١١١٧:٤١:٥٠٢٣:٣٣:٠٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٣٠٧:١١:٤٨١٢:١٧:٢٠١٧:٢٣:١٤١٧:٤٢:٥١٢٣:٣٣:٢٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٦٠٧:١١:١٢١٢:١٧:٣٤١٧:٢٤:١٨١٧:٤٣:٥٢٢٣:٣٣:٤٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٧٠٧:١٠:٣٥١٢:١٧:٤٧١٧:٢٥:٢٢١٧:٤٤:٥٣٢٣:٣٣:٥٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٧٠٧:٠٩:٥٦١٢:١٧:٥٩١٧:٢٦:٢٦١٧:٤٥:٥٥٢٣:٣٤:١٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٥٠٧:٠٩:١٥١٢:١٨:١١١٧:٢٧:٣٠١٧:٤٦:٥٦٢٣:٣٤:٣٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣١٠٧:٠٨:٣٢١٢:١٨:٢١١٧:٢٨:٣٤١٧:٤٧:٥٨٢٣:٣٤:٤٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٥٠٧:٠٧:٤٨١٢:١٨:٣١١٧:٢٩:٣٨١٧:٤٨:٥٩٢٣:٣٤:٥٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٨٠٧:٠٧:٠٢١٢:١٨:٤٠١٧:٣٠:٤٢١٧:٥٠:٠١٢٣:٣٥:١٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٩٠٧:٠٦:١٥١٢:١٨:٤٨١٧:٣١:٤٦١٧:٥١:٠٢٢٣:٣٥:٢٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٩٠٧:٠٥:٢٦١٢:١٨:٥٥١٧:٣٢:٤٩١٧:٥٢:٠٣٢٣:٣٥:٣٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠٤:٣٥١٢:١٩:٠٢١٧:٣٣:٥٣١٧:٥٣:٠٤٢٣:٣٥:٤٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٣٠٧:٠٣:٤٣١٢:١٩:٠٧١٧:٣٤:٥٧١٧:٥٤:٠٥٢٣:٣٥:٥٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٧٠٧:٠٢:٤٩١٢:١٩:١٢١٧:٣٦:٠٠١٧:٥٥:٠٦٢٣:٣٦:٠٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٠٠٧:٠١:٥٤١٢:١٩:١٦١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٦:٠٧٢٣:٣٦:٠٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١١٠٧:٠٠:٥٨١٢:١٩:١٩١٧:٣٨:٠٦١٧:٥٧:٠٨٢٣:٣٦:١٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢١٠٧:٠٠:٠٠١٢:١٩:٢١١٧:٣٩:٠٩١٧:٥٨:٠٨٢٣:٣٦:١٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٩٠٦:٥٩:٠١١٢:١٩:٢٣١٧:٤٠:١٢١٧:٥٩:٠٩٢٣:٣٦:٢٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٦٠٦:٥٨:٠٠١٢:١٩:٢٣١٧:٤١:١٤١٨:٠٠:٠٩٢٣:٣٦:٢٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤١٠٦:٥٦:٥٨١٢:١٩:٢٣١٧:٤٢:١٦١٨:٠١:٠٩٢٣:٣٦:٣١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٥:٥٥١٢:١٩:٢٣١٧:٤٣:١٨١٨:٠٢:٠٨٢٣:٣٦:٣٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٤:٥١١٢:١٩:٢١١٧:٤٤:٢٠١٨:٠٣:٠٨٢٣:٣٦:٣٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٣:٤٥١٢:١٩:١٩١٧:٤٥:٢١١٨:٠٤:٠٧٢٣:٣٦:٣٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥٢:٣٩١٢:١٩:١٦١٧:٤٦:٢٢١٨:٠٥:٠٦٢٣:٣٦:٣٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥١:٣١١٢:١٩:١٢١٧:٤٧:٢٣١٨:٠٦:٠٥٢٣:٣٦:٣٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥٠:٢٢١٢:١٩:٠٨١٧:٤٨:٢٤١٨:٠٧:٠٤٢٣:٣٦:٣١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٩:١٢١٢:١٩:٠٣١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٨:٠٢٢٣:٣٦:٢٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مچر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مچر روستای مچر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مچر روستای مچر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مچر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مچر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مچر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مچر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مچر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مچر

روستای مچر بر روی نقشه

روستای مچر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مچر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مچر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مچر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای مچر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای مچر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مچر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مچر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مچر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق مچر
افق شرعی امروز فردا مچر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مچر
زمان پخش اذان آنلاین به افق مچر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مچر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق مچر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مچر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مچر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مچر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو