جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مچر

کوهستان | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز مچر

اذان صبح: ٠٤:٣٢:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:١٢
اذان ظهر: ١١:٥٦:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٤:٢٠
اذان مغرب: ١٨:١٢:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٤:٠٤

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مچر (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای مچر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای مچر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مچر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

كارل فریدریش ویلهلم واندر
روح عاشق هیچ گاه در خانه نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مچر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مچر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مچر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مچر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مچر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مچر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٣١:٥١١٣:٠٥:١٢١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:٥٨٠٠:٢٠:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠١:٠٨٠٦:٣٠:٣١١٣:٠٤:٥٨١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٥٢٠٠:١٩:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٩:١٢١٣:٠٤:٤٤١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٤٦٠٠:١٩:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٧:٥٣١٣:٠٤:٣١١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٤٠٠٠:١٩:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٦:٣٦١٣:٠٤:١٨١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:٣٤٠٠:١٨:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٥:١٩١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠٢:٢٨٠٠:١٨:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٣:٥٣١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:٢٢٠٠:١٧:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٣:٤١١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:١٧٠٠:١٧:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٥:١١٠٠:١٧:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٣:١٩١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٦:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٩:٠٦١٣:٠٣:٠٨١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٦:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٧:٥٤١٣:٠٢:٥٨١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٦:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٢:٤٩١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٥:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٢:٤٠١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٥:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٢:٣١١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٥:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٣:١٦١٣:٠٢:٢٣١٩:٥٢:٠٤٢٠:١١:٣٤٠٠:١٥:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٢:١٦١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٤:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١١:٠٤١٣:٠٢:٠٩١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٤:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٤:١٨٠٠:١٤:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠١:٥٧١٩:٥٥:٣١٢٠:١٥:١٣٠٠:١٣:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠١:٥٢١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٦:٠٧٠٠:١٣:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠١:٤٧١٩:٥٧:١٤٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٣:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠١:٤٣١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٣:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠١:٤٠١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٥١٠٠:١٢:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠١:٣٧١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٢:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:٣٩٠٠:١٢:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:١٦٠٦:٠٢:٠٨١٣:٠١:٣٣٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:٣٣٠٠:١٢:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠١:١٥١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢٢:٢٦٠٠:١٢:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٠:٢٤١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٣:١٩٠٠:١١:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مچر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مچر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مچر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مچر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای مچر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مچر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مچر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای مچر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای مچر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای مچر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای مچر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مچر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مچر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مچر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای مچر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مچر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مچر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای مچر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مچر روستای مچر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مچر روستای مچر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مچر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مچر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مچر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای مچر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مچر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مچر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٣:١٢١١:٥٧:٤٧١٨:٠١:٤٧١٨:١٩:٥٩٢٣:١٥:٣٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٤:٠٠١١:٥٧:٢٦١٨:٠٠:١٧١٨:١٨:٢٩٢٣:١٥:١٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٥٤:٤٧١١:٥٧:٠٥١٧:٥٨:٤٨١٨:١٦:٥٩٢٣:١٥:٠٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٢٠٥:٥٥:٣٥١١:٥٦:٤٤١٧:٥٧:١٨١٨:١٥:٣٠٢٣:١٤:٤١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥٦:٢٣١١:٥٦:٢٣١٧:٥٥:٤٩١٨:١٤:٠٠٢٣:١٤:٢٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٥٧:١٢١١:٥٦:٠٣١٧:٥٤:٢٠١٨:١٢:٣١٢٣:١٤:٠٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥٨:٠٠١١:٥٥:٤٣١٧:٥٢:٥١١٨:١١:٠٣٢٣:١٣:٤٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٠٠٥:٥٨:٤٩١١:٥٥:٢٣١٧:٥١:٢٣١٨:٠٩:٣٥٢٣:١٣:٢٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٢٠٥:٥٩:٣٧١١:٥٥:٠٣١٧:٤٩:٥٥١٨:٠٨:٠٧٢٣:١٣:٠٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٠:٢٦١١:٥٤:٤٤١٧:٤٨:٢٧١٨:٠٦:٣٩٢٣:١٢:٥١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠١:١٦١١:٥٤:٢٤١٧:٤٧:٠٠١٨:٠٥:١٢٢٣:١٢:٣٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٢:٠٥١١:٥٤:٠٦١٧:٤٥:٣٣١٨:٠٣:٤٦٢٣:١٢:١٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٢:٥٥١١:٥٣:٤٧١٧:٤٤:٠٦١٨:٠٢:٢٠٢٣:١١:٥٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٣:٤٥١١:٥٣:٢٩١٧:٤٢:٤٠١٨:٠٠:٥٤٢٣:١١:٣٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٤:٣٥١١:٥٣:١١١٧:٤١:١٤١٧:٥٩:٢٩٢٣:١١:٢١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٥:٢٦١١:٥٢:٥٤١٧:٣٩:٤٩١٧:٥٨:٠٥٢٣:١١:٠٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٦:١٧١١:٥٢:٣٧١٧:٣٨:٢٤١٧:٥٦:٤١٢٣:١٠:٤٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٧:٠٨١١:٥٢:٢٠١٧:٣٧:٠٠١٧:٥٥:١٨٢٣:١٠:٣١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠١٠٦:٠٨:٠٠١١:٥٢:٠٤١٧:٣٥:٣٧١٧:٥٣:٥٦٢٣:١٠:١٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٨:٥٢١١:٥١:٤٩١٧:٣٤:١٤١٧:٥٢:٣٤٢٣:٠٩:٥٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٩:٤٤١١:٥١:٣٤١٧:٣٢:٥٢١٧:٥١:١٣٢٣:٠٩:٤٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٠:٣٧١١:٥١:٢٠١٧:٣١:٣١١٧:٤٩:٥٣٢٣:٠٩:٢٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١١:٣٠١١:٥١:٠٦١٧:٣٠:١٠١٧:٤٨:٣٤٢٣:٠٩:١٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٢:٢٣١١:٥٠:٥٢١٧:٢٨:٥٠١٧:٤٧:١٥٢٣:٠٨:٥٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٣:١٧١١:٥٠:٤٠١٧:٢٧:٣١١٧:٤٥:٥٨٢٣:٠٨:٤٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٤:١١١١:٥٠:٢٨١٧:٢٦:١٣١٧:٤٤:٤١٢٣:٠٨:٣٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٥:٠٦١١:٥٠:١٦١٧:٢٤:٥٦١٧:٤٣:٢٥٢٣:٠٨:١٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٦:٠٠١١:٥٠:٠٥١٧:٢٣:٣٩١٧:٤٢:١٠٢٣:٠٨:٠٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٦:٥٦١١:٤٩:٥٥١٧:٢٢:٢٤١٧:٤٠:٥٦٢٣:٠٧:٥٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٧:٥١١١:٤٩:٤٥١٧:٢١:٠٩١٧:٣٩:٤٤٢٣:٠٧:٤٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مچر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مچر روستای مچر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مچر روستای مچر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مچر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مچر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مچر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مچر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مچر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مچر

روستای مچر بر روی نقشه

روستای مچر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مچر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مچر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مچر
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای مچر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای مچر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای مچر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مچر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مچر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مچر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مچر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مچر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مچر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مچر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مچر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا مچر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مچر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مچر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مچر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مچر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو