جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مولابسفلی

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مولابسفلی


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٥١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٠١
اذان ظهر: ١٣:١٣:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٠٤
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٣٦

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مولابسفلی (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای مولابسفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مولابسفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مولابسفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

هنری وادزورث لانگ‌فلو
زمانی كه روحیه ی شما سست می شود و ناامید می گردید، به یاد آورید: پایین تر جزر است كه مد را ایجاد می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مولابسفلی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مولابسفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مولابسفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مولابسفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مولابسفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مولابسفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٦:٤٩١٣:١٦:٣٥١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:١١٠٠:٣٢:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٥:٤٦١٣:١٦:٢٥١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٥:٥٧٠٠:٣٢:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٤:٤٥١٣:١٦:١٧١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٤٣٠٠:٣٢:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٣:٤٤١٣:١٦:٠٨١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٣٠٠٠:٣١:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٢:٤٥١٣:١٦:٠١١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:١٦٠٠:٣١:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٢٠٦:٣١:٤٦١٣:١٥:٥٣٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٠٣٠٠:٣١:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٨٠٦:٣٠:٤٩١٣:١٥:٤٧٢٠:٠١:١٣٢٠:١٩:٤٩٠٠:٣٠:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٩:٥٢١٣:١٥:٤١٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٣٦٠٠:٣٠:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٨:٥٧١٣:١٥:٣٥٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٢٢٠٠:٣٠:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٨:٠٣١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٣٠:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٧:١٠١٣:١٥:٢٥٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٣٠:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٦:١٨١٣:١٥:٢١٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٤١٠٠:٢٩:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٥:٢٧١٣:١٥:١٨٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٩:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٤:٣٨١٣:١٥:١٥٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:١٤٠٠:٢٩:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٣:٥٠١٣:١٥:١٣٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢٩:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٥:١١٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٩:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٢:١٧١٣:١٥:١٠٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٣١٠٠:٢٨:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢١:٣٣١٣:١٥:١٠٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:١٧٠٠:٢٨:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٥:١٠٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٢٨:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٠:٠٨١٣:١٥:١٠٢٠:١٠:٣٧٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٢٨:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٩:٢٨١٣:١٥:١٢٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢٨:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٨:٤٩١٣:١٥:١٤٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:١٧٠٠:٢٨:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٨:١٢١٣:١٥:١٦٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٢٨:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٧:٣٦١٣:١٥:١٩٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٨:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٧:٠١١٣:١٥:٢٢٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢٨:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٦:٢٨١٣:١٥:٢٧٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:١٣٠٠:٢٧:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١١٠٦:١٥:٥٦١٣:١٥:٣١٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٢٧:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٥:٢٦١٣:١٥:٣٦٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٢٧:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٤:٥٧١٣:١٥:٤٢٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢٧:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مولابسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مولابسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مولابسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مولابسفلی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مولابسفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مولابسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مولابسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مولابسفلی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای مولابسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مولابسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مولابسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مولابسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مولابسفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مولابسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای مولابسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مولابسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مولابسفلی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٧:٢٤١٣:٢١:٣٢١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:١٣٠٠:٣٨:٥٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٤٨:٠٣١٣:٢١:١٧١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٠٠٠٠:٣٨:٤٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٨:٤٣١٣:٢١:٠٠١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٠:٤٦٠٠:٣٨:٣٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٩:٢٢١٣:٢٠:٤٤١٩:٥١:٣٥٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٣٨:٢٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٥٠:٠١١٣:٢٠:٢٧١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:١٦٠٠:٣٨:١٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥٠:٤٠١٣:٢٠:٠٩١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٠١٠٠:٣٨:٠٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥١:١٩١٣:١٩:٥٢١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٣٧:٥٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥١:٥٨١٣:١٩:٣٤١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٣٧:٤٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٥٢:٣٦١٣:١٩:١٥١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:١٠٠٠:٣٧:٢٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٣:١٥١٣:١٨:٥٦١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠١:٥٢٠٠:٣٧:١٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٣:٥٣١٣:١٨:٣٧١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٣٧:٠١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١١٠٦:٥٤:٣٢١٣:١٨:١٨١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:١٦٠٠:٣٦:٤٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٥:١٠١٣:١٧:٥٨١٩:٤٠:١٦١٩:٥٧:٥٧٠٠:٣٦:٣٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٥:٤٨١٣:١٧:٣٩١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٣٧٠٠:٣٦:١٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٨٠٦:٥٦:٢٦١٣:١٧:١٨١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:١٧٠٠:٣٦:٠٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٦٠٦:٥٧:٠٥١٣:١٦:٥٨١٩:٣٦:٢١١٩:٥٣:٥٧٠٠:٣٥:٤٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٤٠٦:٥٧:٤٢١٣:١٦:٣٧١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٣٧٠٠:٣٥:٣١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠١٠٦:٥٨:٢٠١٣:١٦:١٧١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:١٦٠٠:٣٥:١٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٨٠٦:٥٨:٥٨١٣:١٥:٥٦١٩:٣٢:٢٢١٩:٤٩:٥٥٠٠:٣٤:٥٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٥٠٦:٥٩:٣٦١٣:١٥:٣٥١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٣٤٠٠:٣٤:٤٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٠:١٤١٣:١٥:١٣١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:١٣٠٠:٣٤:٢٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٧٠٧:٠٠:٥٢١٣:١٤:٥٢١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٥:٥٢٠٠:٣٤:٠٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٢٠٧:٠١:٣٠١٣:١٤:٣١١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٣٠٠٠:٣٣:٤٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٧٠٧:٠٢:٠٧١٣:١٤:٠٩١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٠٩٠٠:٣٣:٣١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٢٠٧:٠٢:٤٥١٣:١٣:٤٨١٩:٢٤:٢٠١٩:٤١:٤٧٠٠:٣٣:١٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٧٠٧:٠٣:٢٣١٣:١٣:٢٦١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٠:٢٥٠٠:٣٢:٥٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥١٠٧:٠٤:٠١١٣:١٣:٠٥١٩:٢١:٣٨١٩:٣٩:٠٤٠٠:٣٢:٣٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٥٠٧:٠٤:٣٩١٣:١٢:٤٣١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:٤٢٠٠:٣٢:١٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٩٠٧:٠٥:١٨١٣:١٢:٢٢١٩:١٨:٥٦١٩:٣٦:٢١٠٠:٣١:٥٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٣٠٧:٠٥:٥٦١٣:١٢:٠٠١٩:١٧:٣٥١٩:٣٥:٠٠٠٠:٠١:٤٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٠٦:٣٤١٢:١١:٣٩١٨:١٦:١٤١٨:٣٣:٣٨٢٣:٣١:٢٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مولابسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مولابسفلی روستای مولابسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مولابسفلی روستای مولابسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مولابسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مولابسفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مولابسفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مولابسفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مولابسفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مولابسفلی

روستای مولابسفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مولابسفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مولابسفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مولابسفلی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مولابسفلی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای مولابسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مولابسفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مولابسفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مولابسفلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مولابسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مولابسفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مولابسفلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مولابسفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مولابسفلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مولابسفلی
زمان پخش اذان آنلاین به افق مولابسفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مولابسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مولابسفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو