جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای موس

چایپاسار شمالی | ماکو | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز موس

اذان صبح: ٠٤:١٧:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥١
اذان ظهر: ١٣:٣٧:١١
غروب آفتاب: ٢١:٠١:١١
اذان مغرب: ٢١:٢٣:٣٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٩:٤٤

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای موس (شهرستان ماکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای موس)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای موس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای موس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بنجامین فرانكلین
از هزینه های كوچك و غیر ضروری دوری كن. زیرا یك سوراخ كوچك موجب غرق شدن یك كشتی بزرگ می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای موس

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای موس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای موس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای موس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای موس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان موس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٥٦:١٠١٣:٣٢:٠٩٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٤٤:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٥٤:٤١١٣:٣١:٥٤٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٤٤:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٤٣٠٦:٥٣:١٣١٣:٣١:٤٠٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٤٣:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٥١:٤٦١٣:٣١:٢٦٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٣٧٠٠:٤٣:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٨٠٦:٥٠:١٩١٣:٣١:١٣٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٤٣:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٠٠٦:٤٨:٥٣١٣:٣١:٠٠٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٤٢:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٣٣٠٦:٤٧:٢٨١٣:٣٠:٤٧٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٤٢:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٤٦:٠٣١٣:٣٠:٣٥٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٤١:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٤٤:٤٠١٣:٣٠:٢٣٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٤١:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:١٤٠٦:٤٣:١٧١٣:٣٠:١١٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٤١:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٤١:٥٥١٣:٣٠:٠١٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٤٠:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٤٠:٣٤١٣:٢٩:٥٠٢٠:١٩:٤٦٢٠:٤٠:٠١٠٠:٤٠:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٠٠٠٦:٣٩:١٤١٣:٢٩:٤٠٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤١:٠٤٠٠:٤٠:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١٦٠٦:٣٧:٥٦١٣:٢٩:٣١٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤٢:٠٧٠٠:٣٩:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٣٦:٣٨١٣:٢٩:٢٢٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٣:١٠٠٠:٣٩:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٣٥:٢١١٣:٢٩:١٣٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٤:١٣٠٠:٣٨:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٣٤:٠٥١٣:٢٩:٠٥٢٠:٢٤:٤٤٢٠:٤٥:١٦٠٠:٣٨:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٣٢:٥١١٣:٢٨:٥٨٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٦:١٩٠٠:٣٨:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٣١:٣٨١٣:٢٨:٥١٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٧:٢٢٠٠:٣٧:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٣٠:٢٦١٣:٢٨:٤٥٢٠:٢٧:٤٢٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٣٧:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣١٠٦:٢٩:١٥١٣:٢٨:٣٩٢٠:٢٨:٤١٢٠:٤٩:٢٧٠٠:٣٧:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٢٨:٠٥١٣:٢٨:٣٤٢٠:٢٩:٤٠٢٠:٥٠:٣٠٠٠:٣٦:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٧٠٦:٢٦:٥٧١٣:٢٨:٢٩٢٠:٣٠:٣٨٢٠:٥١:٣٣٠٠:٣٦:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٢٥:٥٠١٣:٢٨:٢٥٢٠:٣١:٣٧٢٠:٥٢:٣٥٠٠:٣٦:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:٢٤:٤٥١٣:٢٨:٢٢٢٠:٣٢:٣٥٢٠:٥٣:٣٧٠٠:٣٦:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٢٣:٤١١٣:٢٨:١٩٢٠:٣٣:٣٣٢٠:٥٤:٣٩٠٠:٣٥:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٢٢:٣٨١٣:٢٨:١٧٢٠:٣٤:٣١٢٠:٥٥:٤١٠٠:٣٥:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٢١:٣٧١٣:٢٨:١٥٢٠:٣٥:٢٩٢٠:٥٦:٤٢٠٠:٣٥:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٢٠:٣٧١٣:٢٨:١٤٢٠:٣٦:٢٦٢٠:٥٧:٤٣٠٠:٣٥:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای موس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای موس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای موس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان موس

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای موس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای موس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای موس

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای موس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای موس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای موس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای موس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای موس

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای موس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای موس

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای موس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای موس روستای موس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای موس روستای موس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای موس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای موس

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای موس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای موس

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٠٠٦:٠٤:٤٠١٣:٣٣:٤٦٢١:٠٢:٥١٢١:٢٥:٤٤٠٠:٣٤:٢٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٥٠٦:٠٤:٥٤١٣:٣٣:٥٩٢١:٠٣:٠٢٢١:٢٥:٥٥٠٠:٣٤:٣٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٣٠٦:٠٥:١٠١٣:٣٤:١٢٢١:٠٣:١١٢١:٢٦:٠٣٠٠:٣٤:٥٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٤٠٦:٠٥:٢٨١٣:٣٤:٢٥٢١:٠٣:١٨٢١:٢٦:١٠٠٠:٣٥:٠٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٨٠٦:٠٥:٤٧١٣:٣٤:٣٨٢١:٠٣:٢٣٢١:٢٦:١٤٠٠:٣٥:٢٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٥٠٦:٠٦:٠٨١٣:٣٤:٥٠٢١:٠٣:٢٦٢١:٢٦:١٧٠٠:٣٥:٤٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٥٠٦:٠٦:٣١١٣:٣٥:٠٣٢١:٠٣:٢٨٢١:٢٦:١٧٠٠:٣٥:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٧٠٦:٠٦:٥٥١٣:٣٥:١٥٢١:٠٣:٢٧٢١:٢٦:١٥٠٠:٣٦:١٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٣٠٦:٠٧:٢٠١٣:٣٥:٢٧٢١:٠٣:٢٥٢١:٢٦:١١٠٠:٣٦:٣٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤١٠٦:٠٧:٤٧١٣:٣٥:٣٩٢١:٠٣:٢٠٢١:٢٦:٠٥٠٠:٣٦:٥١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٢٠٦:٠٨:١٦١٣:٣٥:٥٠٢١:٠٣:١٤٢١:٢٥:٥٧٠٠:٣٧:٠٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٥٠٦:٠٨:٤٦١٣:٣٦:٠٢٢١:٠٣:٠٥٢١:٢٥:٤٧٠٠:٣٧:٢٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥١٠٦:٠٩:١٧١٣:٣٦:١٣٢١:٠٢:٥٥٢١:٢٥:٣٥٠٠:٣٧:٤٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٠٠٦:٠٩:٤٩١٣:٣٦:٢٣٢١:٠٢:٤٢٢١:٢٥:٢١٠٠:٣٨:٠٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣١٠٦:١٠:٢٣١٣:٣٦:٣٣٢١:٠٢:٢٨٢١:٢٥:٠٤٠٠:٣٨:٢٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٤٠٦:١٠:٥٨١٣:٣٦:٤٣٢١:٠٢:١٢٢١:٢٤:٤٦٠٠:٣٨:٤٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٩٠٦:١١:٣٥١٣:٣٦:٥٣٢١:٠١:٥٤٢١:٢٤:٢٥٠٠:٣٩:٠٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٦٠٦:١٢:١٢١٣:٣٧:٠٢٢١:٠١:٣٣٢١:٢٤:٠٢٠٠:٣٩:٢٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٦٠٦:١٢:٥١١٣:٣٧:١١٢١:٠١:١١٢١:٢٣:٣٨٠٠:٣٩:٤٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٦:١٣:٣١١٣:٣٧:١٩٢١:٠٠:٤٧٢١:٢٣:١١٠٠:٤٠:٠٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢١٠٦:١٤:١٢١٣:٣٧:٢٧٢١:٠٠:٢١٢١:٢٢:٤٢٠٠:٤٠:٢٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٦٠٦:١٤:٥٤١٣:٣٧:٣٥٢٠:٥٩:٥٤٢١:٢٢:١١٠٠:٤٠:٤٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٦:١٥:٣٧١٣:٣٧:٤٢٢٠:٥٩:٢٤٢١:٢١:٣٩٠٠:٤١:٠٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٦:١٦:٢١١٣:٣٧:٤٨٢٠:٥٨:٥٢٢١:٢١:٠٤٠٠:٤١:٢٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥١٠٦:١٧:٠٥١٣:٣٧:٥٤٢٠:٥٨:١٩٢١:٢٠:٢٧٠٠:٤١:٤١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٦:١٧:٥١١٣:٣٨:٠٠٢٠:٥٧:٤٤٢١:١٩:٤٩٠٠:٤١:٥٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٥٠٦:١٨:٣٨١٣:٣٨:٠٥٢٠:٥٧:٠٦٢١:١٩:٠٨٠٠:٤٢:١٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٩٠٦:١٩:٢٥١٣:٣٨:١٠٢٠:٥٦:٢٧٢١:١٨:٢٦٠٠:٤٢:٣٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٢٠:١٣١٣:٣٨:١٤٢٠:٥٥:٤٧٢١:١٧:٤٢٠٠:٤٢:٥٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٢١:٠٢١٣:٣٨:١٧٢٠:٥٥:٠٤٢١:١٦:٥٦٠٠:٤٣:١١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٦:٢١:٥٢١٣:٣٨:٢٠٢٠:٥٤:٢٠٢١:١٦:٠٨٠٠:٤٣:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای موس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای موس روستای موس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای موس روستای موس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای موس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای موس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای موس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای موس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای موس

روستای موس بر روی نقشه

روستای موس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای موس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای موس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای موس
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای موس + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای موس + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای موس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای موس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای موس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای موس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای موس رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا موس دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ موس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ موس دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا موس دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق موس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق موس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق موس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق موس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای موس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو