جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای موسی آباد

گرکان | آشتیان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز موسی آباد

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٠١:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:٤٤
اذان مغرب: ١٨:١٧:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٠:٠٨

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای موسی آباد (شهرستان آشتیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای موسی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای موسی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای موسی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

ویكتور هوگو
بدبختی، مربی استعداد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای موسی آباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای موسی آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای موسی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای موسی آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای موسی آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان موسی آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٨:٥٦١٣:١٠:٢٠١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٢٦:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٧:٤٠١٣:١٠:٠٥١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٢٨٠٠:٢٦:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٦:٢٥١٣:٠٩:٥٢١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:١٨٠٠:٢٥:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٥:١١١٣:٠٩:٣٨١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٢٥:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٣:٥٧١٣:٠٩:٢٥١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٢٥:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٢:٤٤١٣:٠٩:١٢١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٢٤:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣١:٣٢١٣:٠٩:٠٠١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٤:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٤٧٠٦:٣٠:٢١١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٢٤:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٩:١٠١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢٣:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٨:٠١١٣:٠٨:٢٦١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٣:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٨:١٦١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٢٣:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٥:٤٤١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢٢:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠٧:٥٦١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٣٨٠٠:٢٢:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٢٨٠٠:٢٢:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:١٩٠٠:٢١:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٧:٣١١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:١٠٠٠:٢١:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٧:٢٣١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٠٠٠٠:٢١:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٩:١٨١٣:٠٧:١٦١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٥١٠٠:٢١:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٨:١٧١٣:٠٧:١٠١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٠:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٧:١٨١٣:٠٧:٠٤١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٣٢٠٠:٢٠:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٦:٥٩١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢٠:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٦:٥٥١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:١٣٠٠:٢٠:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:١٢٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٦:٥١١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٩:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:٥٤٠٠:١٩:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٤٥٠٠:١٩:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١١:٤٧١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٣٥٠٠:١٩:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٢١٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٢٥٠٠:١٩:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١١٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٣:١٥٠٠:١٨:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٦:٣٩٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٤:٠٤٠٠:١٨:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای موسی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای موسی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای موسی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان موسی آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای موسی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای موسی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موسی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای موسی آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای موسی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای موسی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای موسی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای موسی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موسی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای موسی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای موسی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موسی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای موسی آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای موسی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای موسی آباد روستای موسی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای موسی آباد روستای موسی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای موسی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موسی آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای موسی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای موسی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موسی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای موسی آباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٦٠٥:٥٨:٢٧١٢:٠٢:٥٤١٨:٠٦:٤٩١٨:٢٤:٣٦٢٣:٢١:٤١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٥:٥٩:١٠١٢:٠٢:٣٣١٨:٠٥:٢٣١٨:٢٣:١١٢٣:٢١:٢٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٢٠٥:٥٩:٥٤١٢:٠٢:١٢١٨:٠٣:٥٨١٨:٢١:٤٦٢٣:٢١:٠٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٠:٣٧١٢:٠١:٥١١٨:٠٢:٣٣١٨:٢٠:٢١٢٣:٢٠:٤٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠١:٢١١٢:٠١:٣١١٨:٠١:٠٨١٨:١٨:٥٦٢٣:٢٠:٢٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٢:٠٥١٢:٠١:١٠١٧:٥٩:٤٤١٨:١٧:٣١٢٣:٢٠:٠٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٢:٤٩١٢:٠٠:٥٠١٧:٥٨:١٩١٨:١٦:٠٧٢٣:١٩:٤٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٣:٣٣١٢:٠٠:٣٠١٧:٥٦:٥٥١٨:١٤:٤٣٢٣:١٩:٣٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٤:١٧١٢:٠٠:١٠١٧:٥٥:٣٢١٨:١٣:٢٠٢٣:١٩:١٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٥:٠٢١١:٥٩:٥١١٧:٥٤:٠٨١٨:١١:٥٧٢٣:١٨:٥٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٥:٤٧١١:٥٩:٣٢١٧:٥٢:٤٥١٨:١٠:٣٤٢٣:١٨:٣٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٦:٣٢١١:٥٩:١٣١٧:٥١:٢٢١٨:٠٩:١٢٢٣:١٨:١٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١١٠٦:٠٧:١٧١١:٥٨:٥٤١٧:٥٠:٠٠١٨:٠٧:٥٠٢٣:١٧:٥٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٨:٠٣١١:٥٨:٣٦١٧:٤٨:٣٨١٨:٠٦:٢٩٢٣:١٧:٤١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٠٨:٤٩١١:٥٨:١٨١٧:٤٧:١٧١٨:٠٥:٠٨٢٣:١٧:٢٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٠٩:٣٥١١:٥٨:٠١١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٣:٤٨٢٣:١٧:٠٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٠:٢٢١١:٥٧:٤٤١٧:٤٤:٣٦١٨:٠٢:٢٩٢٣:١٦:٤٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١١:٠٩١١:٥٧:٢٨١٧:٤٣:١٦١٨:٠١:١٠٢٣:١٦:٣٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١١:٥٦١١:٥٧:١٢١٧:٤١:٥٧١٧:٥٩:٥٢٢٣:١٦:١٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٢:٤٤١١:٥٦:٥٦١٧:٤٠:٣٩١٧:٥٨:٣٤٢٣:١٦:٠٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢١٠٦:١٣:٣٢١١:٥٦:٤١١٧:٣٩:٢١١٧:٥٧:١٨٢٣:١٥:٤٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٤:٢٠١١:٥٦:٢٧١٧:٣٨:٠٤١٧:٥٦:٠٢٢٣:١٥:٢٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٥:٠٩١١:٥٦:١٣١٧:٣٦:٤٨١٧:٥٤:٤٧٢٣:١٥:١٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٥:٥٨١١:٥٦:٠٠١٧:٣٥:٣٢١٧:٥٣:٣٣٢٣:١٤:٥٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٦:٤٨١١:٥٥:٤٧١٧:٣٤:١٧١٧:٥٢:١٩٢٣:١٤:٤٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٣٠٦:١٧:٣٧١١:٥٥:٣٥١٧:٣٣:٠٣١٧:٥١:٠٧٢٣:١٤:٣١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٨:٢٨١١:٥٥:٢٣١٧:٣١:٥٠١٧:٤٩:٥٥٢٣:١٤:١٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٩:١٨١١:٥٥:١٢١٧:٣٠:٣٨١٧:٤٨:٤٤٢٣:١٤:٠٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٠:٠٩١١:٥٥:٠٢١٧:٢٩:٢٧١٧:٤٧:٣٥٢٣:١٣:٥٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢١:٠٠١١:٥٤:٥٢١٧:٢٨:١٦١٧:٤٦:٢٦٢٣:١٣:٤١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای موسی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای موسی آباد روستای موسی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای موسی آباد روستای موسی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای موسی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موسی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای موسی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای موسی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای موسی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای موسی آباد

روستای موسی آباد بر روی نقشه

روستای موسی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای موسی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای موسی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای موسی آباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای موسی آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای موسی آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای موسی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای موسی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای موسی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای موسی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای موسی آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق موسی آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق موسی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ موسی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق موسی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا موسی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق موسی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق موسی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق موسی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای موسی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو