جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای موسی آباد

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز موسی آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٢:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٦
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:١٥
نیمه شب: ٠٠:١٢:٤٤

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای موسی آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای موسی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای موسی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای موسی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

استیو چندلر
شادمان بودن، از همان روز زایش، حق طبیعی شماست و هیچ لازم نیست كه وابسته به چیز دیگری باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای موسی آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای موسی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای موسی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای موسی آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای موسی آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان موسی آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٥:٣١١٣:٠٣:١٥١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١٥٠٠:٢١:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٤:٢١١٣:٠٣:٠١١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٥٨٠٠:٢٠:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٣:١١١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٤١٠٠:٢٠:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٢:٠٢١٣:٠٢:٣٣١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٢٥٠٠:٢٠:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٢:١٩١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:٠٨٠٠:١٩:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٤٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٢:٠٦١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٥٢٠٠:١٩:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠١:٥٤١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٣٦٠٠:١٩:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٧:٣٢١٣:٠١:٤١١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٢٠٠٠:١٨:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٦:٢٦١٣:٠١:٣٠١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٥:٠٤٠٠:١٨:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٥:٢١١٣:٠١:١٨١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٤٨٠٠:١٨:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٤:١٧١٣:٠١:٠٧١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٣٢٠٠:١٧:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٠:٥٧١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:١٧٠٠:١٧:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٢:١٢١٣:٠٠:٤٧١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٠١٠٠:١٧:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢١:١١١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٤٦٠٠:١٦:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٠:٢٨١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٣٠٠٠:١٦:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٩:١١١٣:٠٠:٢٠١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:١٥٠٠:١٦:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٨:١٢١٣:٠٠:١٢١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٠٠٠٠:١٦:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٧:١٥١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٤٥٠٠:١٥:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٦:١٨١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٥:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٥:٢٣١٢:٥٩:٥١١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:١٥٠٠:١٥:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٤:٢٩١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٠٠٠٠:١٥:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١٤:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٢:٤٤١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٣١٠٠:١٤:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١١:٥٣١٢:٥٩:٣٢١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:١٦٠٠:١٤:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:١١:٠٣١٢:٥٩:٢٨١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٠١٠٠:١٤:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٠:١٥١٢:٥٩:٢٦١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١٤:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٩:٢٨١٢:٥٩:٢٣١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٤:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:١٦٠٠:١٣:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٩:٢١١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٠١٠٠:١٣:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای موسی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای موسی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای موسی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان موسی آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای موسی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای موسی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موسی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای موسی آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای موسی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای موسی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای موسی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای موسی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موسی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای موسی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای موسی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موسی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای موسی آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٤٢٠٠:١٢:٤٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠١:٣٧١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٢:٤١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠١:٠٧١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٢:٣٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٢:٣٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٩:٥٨٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٢٧٠٠:١٢:٣٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٩:٤٨١٣:٠٠:٠٥٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١٢:٣٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٠:١٢٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٤٥٠٠:١٢:٣٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٠:٢٠٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٢٤٠٠:١٢:٣٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢١٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٠:٢٨٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢٢:٠٢٠٠:١٢:٣٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٣٩٠٠:١٢:٤١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:١٥٠٠:١٢:٤٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٥٠٠٠:١٢:٤٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠١:٠٣٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٢٥٠٠:١٢:٥١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠١:١٣٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٥٨٠٠:١٢:٥٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٧:١١١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٣١٠٠:١٣:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٧:٠١١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٦:٠٣٠٠:١٣:٠٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٣٤٠٠:١٣:١٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٦:٤٥١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٧:٠٤٠٠:١٣:٢٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٦:٤٠١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٧:٣٣٠٠:١٣:٢٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١١٠٥:٥٦:٣٦١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٨:٠١٠٠:١٣:٣٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٦:٣٣١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٢٨٠٠:١٣:٤٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٦:٣٢١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٥٣٠٠:١٣:٥٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥٦:٣٢١٣:٠٢:٥٥٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:١٨٠٠:١٤:٠٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:٤١٠٠:١٤:١٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٦:٣٧١٣:٠٣:٢٠٢٠:١٠:٠٩٢٠:٣٠:٠٣٠٠:١٤:٢٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٣:٣٣٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣٠:٢٤٠٠:١٤:٣٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٣:٤٦٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٤٤٠٠:١٤:٤٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٣:٥٩٢٠:١١:٠٦٢٠:٣١:٠٢٠٠:١٤:٥٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠٤:١٢٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:١٩٠٠:١٥:١٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٧:١٤١٣:٠٤:٢٦٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٣٤٠٠:١٥:٢٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١١٠٥:٥٧:٢٦١٣:٠٤:٣٩٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٤٩٠٠:١٥:٣٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای موسی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای موسی آباد روستای موسی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای موسی آباد روستای موسی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای موسی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موسی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای موسی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای موسی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای موسی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای موسی آباد

روستای موسی آباد بر روی نقشه

روستای موسی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای موسی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای موسی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای موسی آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای موسی آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای موسی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای موسی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای موسی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای موسی آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق موسی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق موسی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق موسی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق موسی آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق موسی آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق موسی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ موسی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ موسی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای موسی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو