جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای موسی آباد

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز موسی آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٣
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٤
نیمه شب: ٠٠:٢٣:١٥

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای موسی آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای موسی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای موسی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای موسی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتوان دوسنت اگزوپری
عشق آن نیست كه به هم خیره شویم، عشق آن است كه هر دو به یك سو بنگریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای موسی آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای موسی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای موسی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای موسی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای موسی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان موسی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠٠:٥٥١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٢٨٠٠:١٧:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:١٣٠٠:١٧:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٨:٥٨٠٠:١٦:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٩:٥٧١٣:٠٠:٢٧١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٦:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥١٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٠:١٩١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٦:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٠:١١١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:١٣٠٠:١٦:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٧:٠٢١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٥٨٠٠:١٥:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٦:٠٦١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٥:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٥:١١١٢:٥٩:٥١١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٥:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٤:١٧١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:١٣٠٠:١٥:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٣:٢٤١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٨٠٠:١٤:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٢:٣٢١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٤٣٠٠:١٤:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١١:٤٢١٢:٥٩:٣٢١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:٢٨٠٠:١٤:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٤٠٦:١٠:٥٢١٢:٥٩:٢٩١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:١٣٠٠:١٤:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٠:٠٤١٢:٥٩:٢٦١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٤:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٩:١٧١٢:٥٩:٢٣١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٣:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٣:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥٩:٢١١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:١١٠٠:١٣:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٣:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٦:٢٢١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٤٠٠٠:١٣:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٥:٤١١٢:٥٩:٢١١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٣:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٥:٠٢١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٣:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٥١٠٠:١٣:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٣:٤٨١٢:٥٩:٢٦١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٢:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:١٨٠٠:١٢:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٢:٣٩١٢:٥٩:٣٣١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:٠٠٠٠:١٢:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٤٢٠٠:١٢:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠١:٣٧١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٢:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠١:٠٧١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٢:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای موسی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای موسی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای موسی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان موسی آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای موسی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای موسی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موسی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای موسی آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای موسی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای موسی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای موسی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای موسی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موسی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای موسی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای موسی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موسی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای موسی آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٢:١٦١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٣:٠٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٣:١٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢٣:٢٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٤:١٠١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٣:٣٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢٣:٤١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٣:٤٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٢٤٠٠:٢٣:٥٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢٤:٠٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠١:٠٠٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٤:٠٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:٠١٠٠:٢٤:١٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٩:١٨١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:١١٠٠:٢٤:١٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٩:٢٣١٣:٠٩:١٣١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٤:٢٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٢٨٠٠:٢٤:٢٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٣٤٠٠:٢٤:٢٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٨:٥٧١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٣٩٠٠:٢٤:٣٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٤:٣٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٢:٤١١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٤٦٠٠:٢٤:٣٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٣:٢١١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٤٧٠٠:٢٤:٣٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٤:٠٠١٣:٠٨:٢٥١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٤٨٠٠:٢٤:٣٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٤:٣٩١٣:٠٨:١٦١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٢٤:٣١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٥:١٩١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٤:٢٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٢٤:٢٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٢٤:٢٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٧:١٦١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٢٤:١٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٧:٥٤١٣:٠٧:٢١١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٤:١٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٨:٣٣١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٢٤:١٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٩:١٢١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:١٦٠٠:٢٤:٠٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٢٩:٥٠١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٠٨٠٠:٢٣:٥٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٠:٢٩١٣:٠٦:٢٨١٩:٤١:٥٩١٩:٥٩:٥٩٠٠:٢٣:٥١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣١:٠٧١٣:٠٦:١٤١٩:٤٠:٥١١٩:٥٨:٤٩٠٠:٢٣:٤٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٥:٥٩١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٣٩٠٠:٢٣:٣٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای موسی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای موسی آباد روستای موسی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای موسی آباد روستای موسی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای موسی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موسی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای موسی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای موسی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای موسی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای موسی آباد

روستای موسی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای موسی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای موسی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای موسی آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای موسی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای موسی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای موسی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای موسی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای موسی آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق موسی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق موسی آباد
افق شرعی امروز فردا موسی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ موسی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا موسی آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق موسی آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق موسی آباد
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ موسی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای موسی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو