جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مورموری

آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مورموری


اذان صبح: ٠٤:٣٣:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٢٠
اذان ظهر: ١٣:١٧:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٢٤:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٤٤:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٣٨

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مورموری (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ شهر مورموری)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر مورموری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مورموری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانسوا ولتر
آنهایی كه در زبان بازی مهارت به خرج می دهند، بیشتر، نیت پلید را در قلب خود می پرورانند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مورموری

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مورموری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مورموری ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مورموری (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مورموری ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مورموری ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٥١:٠١١٣:١٩:٣٢١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٣١٠٠:٣٦:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:١٦٠٦:٤٩:٤٩١٣:١٩:١٨١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:١٦٠٠:٣٦:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٨:٣٧١٣:١٩:٠٤١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٠١٠٠:٣٦:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٧:٢٦١٣:١٨:٥٠١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٣٥:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٦:١٦١٣:١٨:٣٦١٩:٥١:٢٨٢٠:٠٩:٣١٠٠:٣٥:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٥:٠٦١٣:١٨:٢٣١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:١٧٠٠:٣٥:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:١٥٠٦:٤٣:٥٧١٣:١٨:١١١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٠٣٠٠:٣٤:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٢:٤٩١٣:١٧:٥٩١٩:٥٣:٣٨٢٠:١١:٤٨٠٠:٣٤:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤١:٤٢١٣:١٧:٤٧١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٣٤٠٠:٣٤:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤٠:٣٥١٣:١٧:٣٥١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٢٠٠٠:٣٣:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٩:٣٠١٣:١٧:٢٤١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٠٦٠٠:٣٣:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٨:٢٥١٣:١٧:١٤١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٤:٥٢٠٠:٣٣:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٧:٢١١٣:١٧:٠٤١٩:٥٧:١٧٢٠:١٥:٣٨٠٠:٣٣:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٦:١٨١٣:١٦:٥٤١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٢٥٠٠:٣٢:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٥:١٦١٣:١٦:٤٥١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:١١٠٠:٣٢:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٤:١٥١٣:١٦:٣٧١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٧:٥٨٠٠:٣٢:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٣:١٥١٣:١٦:٢٩٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٨:٤٤٠٠:٣١:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٢:١٦١٣:١٦:٢٢٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٣١٠٠:٣١:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣١:١٨١٣:١٦:١٥٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:١٨٠٠:٣١:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٠:٢١١٣:١٦:٠٩٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٠٤٠٠:٣١:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٩:٢٥١٣:١٦:٠٣٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢١:٥١٠٠:٣٠:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٨:٣٠١٣:١٥:٥٨٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٣٠:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٧:٣٧١٣:١٥:٥٣٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٣٠:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٦:٤٥١٣:١٥:٤٩٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:١١٠٠:٣٠:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٥:٥٤١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٣٠:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٥:٠٤١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٢٩:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٤:١٥١٣:١٥:٤١٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٣١٠٠:٢٩:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٣:٢٨١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٩:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٢:٤٢١٣:١٥:٣٨٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢٩:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر مورموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر مورموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر مورموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مورموری

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر مورموری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مورموری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مورموری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر مورموری

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر مورموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر مورموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر مورموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مورموری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مورموری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر مورموری

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر مورموری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مورموری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر مورموری

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٦:٤٠١٣:١٥:٥٤٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٨:٢١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١١٠٦:١٦:٠٨١٣:١٥:٥٩٢٠:١٦:١١٢٠:٣٥:٤١٠٠:٢٨:١٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٥:٣٨١٣:١٦:٠٤٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٨:١٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٥:٠٩١٣:١٦:١٠٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٢٨:١٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٤:٤٢١٣:١٦:١٦٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٢٨:١١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٤:١٦١٣:١٦:٢٢٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٢٨:١١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١٣:٥١١٣:١٦:٣٠٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٢٨:١١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٣:٢٨١٣:١٦:٣٧٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٣٩:٤٨٠٠:٢٨:١١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٩٠٦:١٣:٠٧١٣:١٦:٤٥٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٤٠:٢٦٠٠:٢٨:١٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٥٠٦:١٢:٤٧١٣:١٦:٥٣٢٠:٢١:١٦٢٠:٤١:٠٤٠٠:٢٨:١٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:١٢:٢٩١٣:١٧:٠٢٢٠:٢١:٥١٢٠:٤١:٤١٠٠:٢٨:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٣٠٦:١٢:١٢١٣:١٧:١١٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٢:١٨٠٠:٢٨:٢٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:١١:٥٧١٣:١٧:٢١٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٢٨:٢٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١١:٤٣١٣:١٧:٣١٢٠:٢٣:٣٢٢٠:٤٣:٢٨٠٠:٢٨:٢٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٤٠٦:١١:٣١١٣:١٧:٤١٢٠:٢٤:٠٣٢٠:٤٤:٠١٠٠:٢٨:٣٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:١١:٢٠١٣:١٧:٥١٢٠:٢٤:٣٥٢٠:٤٤:٣٤٠٠:٢٨:٣٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٢٠٦:١١:١١١٣:١٨:٠٢٢٠:٢٥:٠٥٢٠:٤٥:٠٥٠٠:٢٨:٤٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٤٠٦:١١:٠٣١٣:١٨:١٣٢٠:٢٥:٣٤٢٠:٤٥:٣٦٠٠:٢٨:٥١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:١٠:٥٧١٣:١٨:٢٥٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٦:٠٥٠٠:٢٨:٥٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:١٠:٥٢١٣:١٨:٣٦٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٢٩:٠٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:١٠:٤٩١٣:١٨:٤٨٢٠:٢٦:٥٥٢٠:٤٧:٠١٠٠:٢٩:١٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٦:١٠:٤٨١٣:١٩:٠٠٢٠:٢٧:٢٠٢٠:٤٧:٢٧٠٠:٢٩:٢٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:١٠:٤٨١٣:١٩:١٣٢٠:٢٧:٤٤٢٠:٤٧:٥٢٠٠:٢٩:٣٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٣٠٦:١٠:٤٩١٣:١٩:٢٥٢٠:٢٨:٠٧٢٠:٤٨:١٦٠٠:٢٩:٤٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٠٠٦:١٠:٥٢١٣:١٩:٣٨٢٠:٢٨:٢٩٢٠:٤٨:٣٨٠٠:٢٩:٥٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٩٠٦:١٠:٥٦١٣:١٩:٥١٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٨:٥٩٠٠:٣٠:٠٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٦:١١:٠٢١٣:٢٠:٠٤٢٠:٢٩:٠٩٢٠:٤٩:١٩٠٠:٣٠:١٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٥٠٦:١١:١٠١٣:٢٠:١٧٢٠:٢٩:٢٧٢٠:٤٩:٣٧٠٠:٣٠:٢٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٦:١١:١٨١٣:٢٠:٣٠٢٠:٢٩:٤٤٢٠:٤٩:٥٥٠٠:٣٠:٤١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٦:١١:٢٨١٣:٢٠:٤٣٢٠:٢٩:٥٩٢٠:٥٠:١٠٠٠:٣٠:٥٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٩٠٦:١١:٤٠١٣:٢٠:٥٦٢٠:٣٠:١٣٢٠:٥٠:٢٤٠٠:٣١:٠٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مورموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر مورموری شهر مورموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر مورموری شهر مورموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مورموری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مورموری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مورموری

مورموری یکی از شهرهای استان ایلام در غرب ایران است. این شهر در بخش کلات شهرستان آبدانان قرار دارد. جمعیت مورموری درسال ۱۳۸۵، برابر با ۳٬۴۹۱ نفر بوده است. این شهر دارای آب و هوایی نیمه خشک با متوسط بارندگی ۳۵۰ میلی‌متر در سال می‌باشد

شهر مورموری در ویکیپدیا

شهر مورموری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مورموری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مورموری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مورموری بر روی نقشه

شهر مورموری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مورموری

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مورموری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مورموری
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر مورموری + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر مورموری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مورموری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مورموری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مورموری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا مورموری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مورموری
افق شرعی امروز فردا مورموری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مورموری
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مورموری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مورموری
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مورموری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مورموری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مورموری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو