جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مورموری

آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مورموری


اذان صبح: ٠٥:٤٣:١٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٢٧
اذان ظهر: ١٣:١٣:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٠٧
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٠١

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مورموری (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر مورموری)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر مورموری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مورموری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

مثل
هر جا شاگردی آماده باشد، آموزگار، پیدا می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مورموری

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مورموری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مورموری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مورموری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مورموری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مورموری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٧:٠٦١٣:١٧:٠٢١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٥:٥١٠٠:٣٢:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٦:٠٤١٣:١٦:٥٣١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٣٧٠٠:٣٢:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٥:٠٢١٣:١٦:٤٤١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٢٤٠٠:٣٢:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٤:٠١١٣:١٦:٣٦١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:١٠٠٠:٣٢:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٣:٠٢١٣:١٦:٢٩٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٨:٥٧٠٠:٣١:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٢:٠٣١٣:١٦:٢١٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٤٤٠٠:٣١:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣١:٠٥١٣:١٦:١٥٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٣١:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٠:٠٨١٣:١٦:٠٨٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:١٧٠٠:٣١:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٩:١٣١٣:١٦:٠٣٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٣٠:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٨:١٨١٣:١٥:٥٨٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٢:٥١٠٠:٣٠:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٧:٢٥١٣:١٥:٥٣٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٣٠:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٦:٣٣١٣:١٥:٤٩٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٣٠:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٥:٤٢١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:١٠٠٠:٣٠:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٤:٥٢١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٩:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٤:٠٤١٣:١٥:٤١٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٩:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٣:١٧١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢٩:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٢:٣١١٣:١٥:٣٨٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:١٥٠٠:٢٩:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢١:٤٦١٣:١٥:٣٨٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٠١٠٠:٢٩:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢١:٠٣١٣:١٥:٣٨٢٠:١٠:٣٦٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٢٩:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٠:٢١١٣:١٥:٣٨٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٢٨:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٩:٤١١٣:١٥:٤٠٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:١٧٠٠:٢٨:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٩:٠٢١٣:١٥:٤١٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٢٨:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٨:٢٤١٣:١٥:٤٤٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٨:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٧:٤٨١٣:١٥:٤٧٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢٨:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٧:١٣١٣:١٥:٥٠٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢٨:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٦:٤٠١٣:١٥:٥٤٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٨:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١١٠٦:١٦:٠٨١٣:١٥:٥٩٢٠:١٦:١١٢٠:٣٥:٤١٠٠:٢٨:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٥:٣٨١٣:١٦:٠٤٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٨:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٥:٠٩١٣:١٦:١٠٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٢٨:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مورموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مورموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مورموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مورموری

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر مورموری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مورموری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مورموری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر مورموری

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر مورموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر مورموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر مورموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مورموری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مورموری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مورموری

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر مورموری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مورموری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مورموری

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٧:٤٣١٣:٢٢:٠٠١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٣:٥١٠٠:٣٩:١٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٨:٢٣١٣:٢١:٤٤١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٢:٣٨٠٠:٣٩:٠٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٩:٠٢١٣:٢١:٢٨١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٢٣٠٠:٣٨:٥٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٤٩:٤٢١٣:٢١:١٢١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٠٩٠٠:٣٨:٤٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٠:٢١١٣:٢٠:٥٥١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٣٨:٣٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥١:٠١١٣:٢٠:٣٧١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٣٨:٢٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١١٠٦:٥١:٤٠١٣:٢٠:٢٠١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٢١٠٠:٣٨:١٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٥٢:١٩١٣:٢٠:٠١١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٣٨:٠٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥٢:٥٨١٣:١٩:٤٣١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٣٧:٥١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٥٠٦:٥٣:٣٧١٣:١٩:٢٤١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٣٧:٣٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٤:١٥١٣:١٩:٠٥١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٠٩٠٠:٣٧:٢٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٤:٥٤١٣:١٨:٤٦١٩:٤٢:٠٧١٩:٥٩:٥١٠٠:٣٧:١١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٥٠٦:٥٥:٣٣١٣:١٨:٢٦١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٣١٠٠:٣٦:٥٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٦:١١١٣:١٨:٠٦١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:١١٠٠:٣٦:٤٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٣٠٦:٥٦:٤٩١٣:١٧:٤٦١٩:٣٨:١٢١٩:٥٥:٥١٠٠:٣٦:٢٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٧:٢٨١٣:١٧:٢٦١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٤:٣١٠٠:٣٦:١١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٠٠٦:٥٨:٠٦١٣:١٧:٠٥١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:١٠٠٠:٣٥:٥٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٧٠٦:٥٨:٤٤١٣:١٦:٤٥١٩:٣٤:١٤١٩:٥١:٤٩٠٠:٣٥:٣٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٥٠٦:٥٩:٢٢١٣:١٦:٢٤١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٢٨٠٠:٣٥:٢٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠٠:٠٠١٣:١٦:٠٢١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٠٧٠٠:٣٥:٠٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٠:٣٨١٣:١٥:٤١١٩:٣٠:١٣١٩:٤٧:٤٥٠٠:٣٤:٤٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٤٠٧:٠١:١٧١٣:١٥:٢٠١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٢٤٠٠:٣٤:٣١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٠٠٧:٠١:٥٥١٣:١٤:٥٩١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:٠٢٠٠:٣٤:١٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٦٠٧:٠٢:٣٣١٣:١٤:٣٧١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٤٠٠٠:٣٣:٥٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤١٠٧:٠٣:١١١٣:١٤:١٦١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٢:١٨٠٠:٣٣:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٦٠٧:٠٣:٤٩١٣:١٣:٥٤١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٠:٥٧٠٠:٣٣:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٠٠٧:٠٤:٢٧١٣:١٣:٣٣١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٣٥٠٠:٣٣:٠١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٥٠٧:٠٥:٠٦١٣:١٣:١١١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٨:١٣٠٠:٣٢:٤٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٩٠٧:٠٥:٤٤١٣:١٢:٥٠١٩:١٩:٢٥١٩:٣٦:٥١٠٠:٣٢:٢٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٣٠٧:٠٦:٢٣١٣:١٢:٢٨١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٣٠٠٠:٠٢:٠٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٧:٠٢١٢:١٢:٠٧١٨:١٦:٤٢١٨:٣٤:٠٨٢٣:٣١:٤٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مورموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مورموری شهر مورموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مورموری شهر مورموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مورموری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مورموری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مورموری

مورموری یکی از شهرهای استان ایلام در غرب ایران است. این شهر در بخش کلات شهرستان آبدانان قرار دارد. جمعیت مورموری درسال ۱۳۸۵، برابر با ۳٬۴۹۱ نفر بوده است. این شهر دارای آب و هوایی نیمه خشک با متوسط بارندگی ۳۵۰ میلی‌متر در سال می‌باشد

شهر مورموری در ویکیپدیا

شهر مورموری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مورموری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مورموری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مورموری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مورموری

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مورموری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مورموری
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر مورموری + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر مورموری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مورموری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مورموری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مورموری رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مورموری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مورموری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مورموری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا مورموری دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مورموری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مورموری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق مورموری
افق شرعی امروز فردا مورموری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مورموری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو