جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مورموری

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مورموری


اذان صبح: ٠٥:٤٣:١١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٢٨
اذان ظهر: ١٣:١٣:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٠٨
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٠٢

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مورموری (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای مورموری)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مورموری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مورموری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

آرتور شوپنهاور
ازدواج یعنی نصف كردن حقوق و دوچندان كردن مسئولیت ها.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مورموری

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مورموری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مورموری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مورموری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مورموری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مورموری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٧:٠٧١٣:١٧:٠٣١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٥:٥١٠٠:٣٢:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٦:٠٥١٣:١٦:٥٤١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٣٧٠٠:٣٢:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٦:٤٥١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٢٤٠٠:٣٢:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٤:٠٢١٣:١٦:٣٧١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:١٠٠٠:٣٢:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٣:٠٢١٣:١٦:٢٩٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٨:٥٧٠٠:٣١:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٢:٠٤١٣:١٦:٢٢٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٤٤٠٠:٣١:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٣١:٠٦١٣:١٦:١٥٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٣١:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٥١٠٦:٣٠:٠٩١٣:١٦:٠٩٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:١٧٠٠:٣١:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٩:١٤١٣:١٦:٠٣٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٣٠:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٨:١٩١٣:١٥:٥٨٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٢:٥١٠٠:٣٠:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٧:٢٦١٣:١٥:٥٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٣٠:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٦:٣٤١٣:١٥:٥٠٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٣٠:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٥:٤٣١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:١٠٠٠:٣٠:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٤:٥٤١٣:١٥:٤٤٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٩:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٤:٠٥١٣:١٥:٤١٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٩:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٣:١٨١٣:١٥:٤٠٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢٩:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:١٥٠٠:٢٩:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢١:٤٨١٣:١٥:٣٨٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٠١٠٠:٢٩:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢١:٠٤١٣:١٥:٣٨٢٠:١٠:٣٦٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٢٩:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٥:٣٩٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٢٨:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٩:٤٢١٣:١٥:٤٠٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:١٧٠٠:٢٨:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٩:٠٣١٣:١٥:٤٢٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٢٨:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٨:٢٥١٣:١٥:٤٤٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٨:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٧:٤٩١٣:١٥:٤٧٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢٨:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٧:١٤١٣:١٥:٥١٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢٨:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٦:٤١١٣:١٥:٥٥٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٨:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٣٠٦:١٦:٠٩١٣:١٦:٠٠٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٤١٠٠:٢٨:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٥:٣٩١٣:١٦:٠٥٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٨:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٥:١٠١٣:١٦:١٠٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٢٨:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مورموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مورموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مورموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مورموری

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مورموری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مورموری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مورموری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مورموری

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای مورموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مورموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مورموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مورموری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مورموری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مورموری

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای مورموری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مورموری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مورموری

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤٧:٤٤١٣:٢٢:٠١١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٣:٥١٠٠:٣٩:١٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٨:٢٤١٣:٢١:٤٥١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٢:٣٨٠٠:٣٩:٠٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٩:٠٣١٣:٢١:٢٩١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٢٤٠٠:٣٨:٥٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٩:٤٣١٣:٢١:١٢١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٠٩٠٠:٣٨:٤٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٠:٢٢١٣:٢٠:٥٥١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٣٨:٣٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥١:٠١١٣:٢٠:٣٨١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٣٨:٢٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥١:٤٠١٣:٢٠:٢٠١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٢١٠٠:٣٨:١٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٢:٢٠١٣:٢٠:٠٢١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٣٨:٠٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٢:٥٨١٣:١٩:٤٤١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٣٧:٥٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٣:٣٧١٣:١٩:٢٥١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٣٧:٣٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٤:١٦١٣:١٩:٠٦١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:١٠٠٠:٣٧:٢٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٤:٥٥١٣:١٨:٤٦١٩:٤٢:٠٧١٩:٥٩:٥١٠٠:٣٧:١٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٦٠٦:٥٥:٣٣١٣:١٨:٢٧١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٣١٠٠:٣٦:٥٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٦:١٢١٣:١٨:٠٧١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:١٢٠٠:٣٦:٤٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٤٠٦:٥٦:٥٠١٣:١٧:٤٧١٩:٣٨:١٢١٩:٥٥:٥٢٠٠:٣٦:٢٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٣٠٦:٥٧:٢٨١٣:١٧:٢٦١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٤:٣١٠٠:٣٦:١٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣١٠٦:٥٨:٠٧١٣:١٧:٠٦١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:١١٠٠:٣٥:٥٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٨٠٦:٥٨:٤٥١٣:١٦:٤٥١٩:٣٤:١٤١٩:٥١:٥٠٠٠:٣٥:٤٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٦٠٦:٥٩:٢٣١٣:١٦:٢٤١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٢٩٠٠:٣٥:٢٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٣٠٧:٠٠:٠١١٣:١٦:٠٣١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٠٧٠٠:٣٥:٠٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠٠:٣٩١٣:١٥:٤٢١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٤٦٠٠:٣٤:٤٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠١:١٧١٣:١٥:٢٠١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٢٤٠٠:٣٤:٣٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١١٠٧:٠١:٥٥١٣:١٤:٥٩١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:٠٢٠٠:٣٤:١٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٦٠٧:٠٢:٣٣١٣:١٤:٣٨١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٤١٠٠:٣٣:٥٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٣:١١١٣:١٤:١٦١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٢:١٩٠٠:٣٣:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٧٠٧:٠٣:٥٠١٣:١٣:٥٥١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٠:٥٧٠٠:٣٣:٢٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١١٠٧:٠٤:٢٨١٣:١٣:٣٣١٩:٢٢:٠٨١٩:٣٩:٣٥٠٠:٣٣:٠٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٦٠٧:٠٥:٠٦١٣:١٣:١٢١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٨:١٣٠٠:٣٢:٤٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٠٠٧:٠٥:٤٥١٣:١٢:٥٠١٩:١٩:٢٥١٩:٣٦:٥٢٠٠:٣٢:٢٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٤٠٧:٠٦:٢٣١٣:١٢:٢٩١٩:١٨:٠٤١٩:٣٥:٣٠٠٠:٠٢:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٠٧:٠٢١٢:١٢:٠٨١٨:١٦:٤٣١٨:٣٤:٠٨٢٣:٣١:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مورموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مورموری روستای مورموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مورموری روستای مورموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مورموری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مورموری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مورموری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مورموری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مورموری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مورموری

روستای مورموری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مورموری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مورموری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مورموری
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مورموری + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای مورموری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مورموری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مورموری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مورموری رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مورموری
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مورموری
زمان پخش اذان آنلاین به افق مورموری
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مورموری
افق شرعی امروز فردا مورموری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مورموری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مورموری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مورموری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مورموری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو