جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مورستان

راویز | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز مورستان


اذان صبح: ٠٤:١٨:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٥٦
اذان ظهر: ١١:٤٠:٥٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٠١:٢٧
نیمه شب: ٢٣:٠١:٤٠

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مورستان (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای مورستان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای مورستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مورستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه چیزی را دوست داشته باشد، زیاد از او یاد می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مورستان

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مورستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مورستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مورستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مورستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مورستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:١١٠٦:٠٩:٣٧١٢:٤٦:١٢١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٠٤٠٠:٠٣:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٨:٣٩١٢:٤٦:٠٣١٩:٢٣:٥٣١٩:٤١:٤٦٠٠:٠٣:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٧:٤٢١٢:٤٥:٥٤١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٢:٢٧٠٠:٠٣:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٦:٤٦١٢:٤٥:٤٦١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:٠٩٠٠:٠٢:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٥:٥١١٢:٤٥:٣٨١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:٥١٠٠:٠٢:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٤:٥٧١٢:٤٥:٣١١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٤:٣٢٠٠:٠٢:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٤:٠٤١٢:٤٥:٢٤١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٥:١٤٠٠:٠٢:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٣:١٢١٢:٤٥:١٨١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٥٦٠٠:٠١:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٢:٢١١٢:٤٥:١٢١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٣٨٠٠:٠١:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠١:٣١١٢:٤٥:٠٧١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٧:٢٠٠٠:٠١:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٠:٤٢١٢:٤٥:٠٣١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠١:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤١٠٥:٥٩:٥٥١٢:٤٤:٥٩١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠١:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٩:٠٨١٢:٤٤:٥٥١٩:٣١:٠٦١٩:٤٩:٢٦٠٠:٠٠:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٨:٢٣١٢:٤٤:٥٢١٩:٣١:٤٦١٩:٥٠:٠٨٠٠:٠٠:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٧:٣٩١٢:٤٤:٥٠١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:٤٩٠٠:٠٠:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٦:٥٦١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٣:٠٤١٩:٥١:٣١٠٠:٠٠:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٦:١٤١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٠:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥٥:٣٣١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٥٤٠٠:٠٠:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥٤:٥٤١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٣٦٢٣:٥٩:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٤:١٦١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:١٧٢٣:٥٩:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٣:٤٠١٢:٤٤:٤٩١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٥٨٢٣:٥٩:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٣:٠٤١٢:٤٤:٥١١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٥:٣٩٢٣:٥٩:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٢:٣٠١٢:٤٤:٥٣١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٦:٢٠٢٣:٥٩:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥١:٥٨١٢:٤٤:٥٦١٩:٣٨:١٤١٩:٥٧:٠٠٢٣:٥٩:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥١:٢٧١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٤٠٢٣:٥٩:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٠:٥٧١٢:٤٥:٠٤١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٨:٢٠٢٣:٥٩:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٠:٢٨١٢:٤٥:٠٨١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٥٩٢٣:٥٩:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٠:٠١١٢:٤٥:١٣١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٩:٣٨٢٣:٥٩:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٨:٠٠٠٥:٤٩:٣٦١٢:٤٥:١٩١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:١٧٢٣:٥٩:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مورستان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مورستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مورستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مورستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مورستان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای مورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مورستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مورستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای مورستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مورستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مورستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای مورستان

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٥٠٥:٣٦:٥٦١١:٤٠:٥٦١٧:٤٤:٢٨١٨:٠١:٢٧٢٣:٠١:٤٠
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٢٠٥:٣٧:٣٠١١:٤٠:٣٥١٧:٤٣:١٢١٨:٠٠:١١٢٣:٠١:٢١
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٩٠٥:٣٨:٠٤١١:٤٠:١٤١٧:٤١:٥٧١٧:٥٨:٥٥٢٣:٠١:٠١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٣٨:٣٨١١:٣٩:٥٣١٧:٤٠:٤١١٧:٥٧:٤٠٢٣:٠٠:٤٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٣٩:١٢١١:٣٩:٣٣١٧:٣٩:٢٦١٧:٥٦:٢٥٢٣:٠٠:٢٣
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٠٠٥:٣٩:٤٦١١:٣٩:١٣١٧:٣٨:١١١٧:٥٥:١٠٢٣:٠٠:٠٤
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٧٠٥:٤٠:٢١١١:٣٨:٥٢١٧:٣٦:٥٧١٧:٥٣:٥٦٢٢:٥٩:٤٥
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٤٠:٥٦١١:٣٨:٣٣١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٢:٤٢٢٢:٥٩:٢٦
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٠٠٥:٤١:٣١١١:٣٨:١٣١٧:٣٤:٢٩١٧:٥١:٢٨٢٢:٥٩:٠٧
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٤٢:٠٦١١:٣٧:٥٤١٧:٣٣:١٥١٧:٥٠:١٥٢٢:٥٨:٤٩
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٤٢:٤١١١:٣٧:٣٥١٧:٣٢:٠٢١٧:٤٩:٠٢٢٢:٥٨:٣٠
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٤٣:١٧١١:٣٧:١٦١٧:٣٠:٤٩١٧:٤٧:٤٩٢٢:٥٨:١٢
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٤٣:٥٣١١:٣٦:٥٨١٧:٢٩:٣٦١٧:٤٦:٣٧٢٢:٥٧:٥٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١١٠٥:٤٤:٢٩١١:٣٦:٤٠١٧:٢٨:٢٤١٧:٤٥:٢٦٢٢:٥٧:٣٦
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٤٥:٠٦١١:٣٦:٢٢١٧:٢٧:١٢١٧:٤٤:١٥٢٢:٥٧:١٨
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٤٥:٤٣١١:٣٦:٠٥١٧:٢٦:٠١١٧:٤٣:٠٤٢٢:٥٧:٠٠
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٤٦:٢٠١١:٣٥:٤٨١٧:٢٤:٥١١٧:٤١:٥٥٢٢:٥٦:٤٣
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٤٦:٥٧١١:٣٥:٣٢١٧:٢٣:٤١١٧:٤٠:٤٥٢٢:٥٦:٢٦
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٢٠٥:٤٧:٣٥١١:٣٥:١٦١٧:٢٢:٣١١٧:٣٩:٣٧٢٢:٥٦:١٠
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٤٨:١٣١١:٣٥:٠٠١٧:٢١:٢٢١٧:٣٨:٢٩٢٢:٥٥:٥٤
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٤٨:٥١١١:٣٤:٤٦١٧:٢٠:١٤١٧:٣٧:٢٢٢٢:٥٥:٣٨
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠١٠٥:٤٩:٣٠١١:٣٤:٣١١٧:١٩:٠٦١٧:٣٦:١٥٢٢:٥٥:٢٢
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٠:٠٩١١:٣٤:١٧١٧:١٨:٠٠١٧:٣٥:٠٩٢٢:٥٥:٠٧
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٠:٤٩١١:٣٤:٠٤١٧:١٦:٥٤١٧:٣٤:٠٥٢٢:٥٤:٥٣
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥١٠٥:٥١:٢٩١١:٣٣:٥١١٧:١٥:٤٨١٧:٣٣:٠١٢٢:٥٤:٣٨
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٢:٠٩١١:٣٣:٣٩١٧:١٤:٤٤١٧:٣١:٥٧٢٢:٥٤:٢٥
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٦٠٥:٥٢:٥٠١١:٣٣:٢٧١٧:١٣:٤٠١٧:٣٠:٥٥٢٢:٥٤:١٢
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٣٠٥:٥٣:٣١١١:٣٣:١٦١٧:١٢:٣٧١٧:٢٩:٥٤٢٢:٥٣:٥٩
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٠٠٥:٥٤:١٣١١:٣٣:٠٦١٧:١١:٣٥١٧:٢٨:٥٣٢٢:٥٣:٤٧
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٨٠٥:٥٤:٥٥١١:٣٢:٥٧١٧:١٠:٣٤١٧:٢٧:٥٤٢٢:٥٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای مورستان روستای مورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای مورستان روستای مورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مورستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مورستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مورستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مورستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مورستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مورستان

روستای مورستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مورستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مورستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مورستان
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای مورستان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای مورستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مورستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مورستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مورستان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مورستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مورستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ مورستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مورستان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مورستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مورستان
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ مورستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مورستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مورستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو