جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مورستان

راویز | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز مورستان


اذان صبح: ٠٤:١٣:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٥١:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:١٧
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٥٩

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مورستان (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای مورستان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای مورستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مورستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
هر كه خرج دو دختر یا دو خواهر یا دو خاله یا دو عمه را بكشد از آتش جهنم حاجب او باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مورستان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مورستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مورستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مورستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مورستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مورستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٠:٣٦١٢:٤٦:٢٢١٩:٢٢:٣٤١٩:٤٠:٢٣٠٠:٠٣:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:١١٠٦:٠٩:٣٧١٢:٤٦:١٢١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٠٤٠٠:٠٣:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٨:٣٩١٢:٤٦:٠٣١٩:٢٣:٥٣١٩:٤١:٤٦٠٠:٠٣:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٧:٤٢١٢:٤٥:٥٤١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٢:٢٧٠٠:٠٣:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٦:٤٦١٢:٤٥:٤٦١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:٠٩٠٠:٠٢:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٥:٥١١٢:٤٥:٣٨١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:٥١٠٠:٠٢:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٤:٥٧١٢:٤٥:٣١١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٤:٣٢٠٠:٠٢:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٤:٠٤١٢:٤٥:٢٤١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٥:١٤٠٠:٠٢:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٣:١٢١٢:٤٥:١٨١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٥٦٠٠:٠١:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٢:٢١١٢:٤٥:١٢١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٣٨٠٠:٠١:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠١:٣١١٢:٤٥:٠٧١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٧:٢٠٠٠:٠١:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٠:٤٢١٢:٤٥:٠٣١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠١:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤١٠٥:٥٩:٥٥١٢:٤٤:٥٩١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠١:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٩:٠٨١٢:٤٤:٥٥١٩:٣١:٠٦١٩:٤٩:٢٦٠٠:٠٠:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٨:٢٣١٢:٤٤:٥٢١٩:٣١:٤٦١٩:٥٠:٠٨٠٠:٠٠:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٧:٣٩١٢:٤٤:٥٠١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:٤٩٠٠:٠٠:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٦:٥٦١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٣:٠٤١٩:٥١:٣١٠٠:٠٠:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٦:١٤١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٠:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥٥:٣٣١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٥٤٠٠:٠٠:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥٤:٥٤١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٣٦٢٣:٥٩:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٤:١٦١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:١٧٢٣:٥٩:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٣:٤٠١٢:٤٤:٤٩١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٥٨٢٣:٥٩:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٣:٠٤١٢:٤٤:٥١١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٥:٣٩٢٣:٥٩:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٢:٣٠١٢:٤٤:٥٣١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٦:٢٠٢٣:٥٩:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥١:٥٨١٢:٤٤:٥٦١٩:٣٨:١٤١٩:٥٧:٠٠٢٣:٥٩:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥١:٢٧١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٤٠٢٣:٥٩:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٠:٥٧١٢:٤٥:٠٤١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٨:٢٠٢٣:٥٩:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٠:٢٨١٢:٤٥:٠٨١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٥٩٢٣:٥٩:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٠:٠١١٢:٤٥:١٣١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٩:٣٨٢٣:٥٩:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مورستان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای مورستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مورستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مورستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای مورستان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای مورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای مورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مورستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مورستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مورستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مورستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مورستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مورستان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٨٠٥:٤٧:٠٩١٢:٥٠:٢١١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٣:٠٣٠٠:٠٢:٤٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٣٠٥:٤٧:٢٣١٢:٥٠:٣٤١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٣:١٤٠٠:٠٣:٠٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٩٠٥:٤٧:٣٨١٢:٥٠:٤٧١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:٢٤٠٠:٠٣:١٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٧٠٥:٤٧:٥٤١٢:٥١:٠٠١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٣٢٠٠:٠٣:٣٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٧٠٥:٤٨:١٢١٢:٥١:١٣١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٣٩٠٠:٠٣:٤٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٩٠٥:٤٨:٣٠١٢:٥١:٢٥١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٤٤٠٠:٠٣:٥٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤٨:٥٠١٢:٥١:٣٨١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٤٨٠٠:٠٤:١٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٧٠٥:٤٩:١٠١٢:٥١:٥٠١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٥١٠٠:٠٤:٢٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٩:٣٢١٢:٥٢:٠٢١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٥٢٠٠:٠٤:٤٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠١٠٥:٤٩:٥٤١٢:٥٢:١٤١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٥١٠٠:٠٤:٥٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٣١٠٥:٥٠:١٨١٢:٥٢:٢٦١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٤٩٠٠:٠٥:١٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٢٠٥:٥٠:٤٢١٢:٥٢:٣٧١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٤٦٠٠:٠٥:٢٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٤٠٥:٥١:٠٧١٢:٥٢:٤٨١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٤١٠٠:٠٥:٤٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٨٠٥:٥١:٣٣١٢:٥٢:٥٩١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٣٤٠٠:٠٥:٥٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٣٠٥:٥٢:٠٠١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٣:٢٦٠٠:٠٦:١٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٢:٢٨١٢:٥٣:١٩١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٣:١٧٠٠:٠٦:٢٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٢:٥٦١٢:٥٣:٢٩١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:٠٦٠٠:٠٦:٤٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٣:٢٥١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٥٣٠٠:٠٦:٥٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٣:٥٥١٢:٥٣:٤٧١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٣٩٠٠:٠٧:١١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٤:٢٥١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٢٣٠٠:٠٧:٢٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٤:٥٥١٢:٥٤:٠٣١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:٠٥٠٠:٠٧:٣٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٥:٢٧١٢:٥٤:١٠١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٤٦٠٠:٠٧:٥٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٥٥:٥٩١٢:٥٤:١٧١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٢٦٠٠:٠٨:٠٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥٦:٣١١٢:٥٤:٢٣١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٠٤٠٠:٠٨:١٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٤:٢٩١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٤٠٠٠:٠٨:٣٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٤:٣٥١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:١٥٠٠:٠٨:٤٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٨:١٠١٢:٥٤:٣٩١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٠٨:٥٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٨:٤٤١٢:٥٤:٤٤١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٠٩:٠٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٣٠٥:٥٩:١٩١٢:٥٤:٤٧١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٥١٠٠:٠٩:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٩:٥٣١٢:٥٤:٥١١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٠٩:٢٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٠:٢٨١٢:٥٤:٥٣١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٠٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مورستان روستای مورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مورستان روستای مورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مورستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مورستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای مورستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مورستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مورستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مورستان

روستای مورستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مورستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مورستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مورستان
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای مورستان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای مورستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مورستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مورستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مورستان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق مورستان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مورستان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مورستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مورستان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مورستان
افق شرعی امروز فردا مورستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ مورستان دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ مورستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مورستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو