جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای موردسادات

دنباله رود شمالی | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز موردسادات


اذان صبح: ٠٤:٤٥:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٣٨
اذان ظهر: ١٣:١٥:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٥٥
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٣٤

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای موردسادات (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای موردسادات)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای موردسادات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای موردسادات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جانولی
با تمام راههایی كه می توانید، در تمام جاهایی كه می توانید، در تمام اوقاتی كه می توانید، با تمام مردمی كه می توانید، تا آنجایی كه می توانید خوبی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای موردسادات

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای موردسادات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای موردسادات ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای موردسادات (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای موردسادات ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان موردسادات ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٧:٢١١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٢٤:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٨:٤٥١٣:٠٧:١١١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:١٣٠٠:٢٣:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٧:٤٥١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٣:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٤١٠٠:٢٣:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٥:٤٧١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٢٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٤:٤٩١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:١٠٠٠:٢٢:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٢٢:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠٦:٢٣١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٢:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٦:١٧١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢١:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٦:١١١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢١:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٦:٠٦١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٠:٥٣٠٠:٢١:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٦:٠٢١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٣٧٠٠:٢١:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢١:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٧:٤٦١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٠٦٠٠:٢٠:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٦:٥٨١٣:٠٥:٥١١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٠:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٦:١٢١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٠:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:١٩٠٠:٢٠:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٠:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٤:٠٠١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٤٧٠٠:٢٠:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٣:١٨١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٠:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:١٤٠٠:١٩:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٩:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١١:٢٢١٣:٠٥:٥٠٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٤١٠٠:١٩:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٢٣٠٠:١٩:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٠:١٢١٣:٠٥:٥٥٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٠٦٠٠:١٩:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٤٨٠٠:١٩:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٦:٠٣٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٩:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:١١٠٠:١٩:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٥٢٠٠:١٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای موردسادات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای موردسادات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای موردسادات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان موردسادات

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای موردسادات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای موردسادات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موردسادات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای موردسادات

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای موردسادات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای موردسادات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای موردسادات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای موردسادات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موردسادات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای موردسادات

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای موردسادات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موردسادات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای موردسادات

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٣٠٦:٠٤:٤٨١٣:١١:٢١٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٢٢:٣٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٥:٠٢١٣:١١:٣٤٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٢٢:٤٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٥:١٧١٣:١١:٤٧٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٢٣:٠٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٥:٣٤١٣:١١:٥٩٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:١٣٠٠:٢٣:١٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٥:٥٢١٣:١٢:١٢٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:١٩٠٠:٢٣:٣٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٦:١٠١٣:١٢:٢٥٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٢٣:٤٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٦:٣٠١٣:١٢:٣٧٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٢٤:٠٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٦:٥٢١٣:١٢:٤٩٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٢٤:١٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٧:١٤١٣:١٣:٠٢٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٢٤:٣٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٧:٣٧١٣:١٣:١٣٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٢٤:٤٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٨:٠١١٣:١٣:٢٥٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٨:٢٦٠٠:٢٥:٠٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٨:٢٦١٣:١٣:٣٦٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٢٥:١٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٨:٥٢١٣:١٣:٤٧٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:١٦٠٠:٢٥:٣٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٩:١٩١٣:١٣:٥٨٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:٠٩٠٠:٢٥:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٩:٤٧١٣:١٤:٠٨٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٢٦:٠٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١٠:١٥١٣:١٤:١٨٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٧:٤٩٠٠:٢٦:١٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٨٠٦:١٠:٤٥١٣:١٤:٢٨٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٢٦:٣٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١١:١٥١٣:١٤:٣٧٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٢٦:٤٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١١:٤٦١٣:١٤:٤٦٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٢٧:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٢:١٧١٣:١٤:٥٤٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٢٧:١٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٢:٤٩١٣:١٥:٠٢٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٢٧:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٣:٢٢١٣:١٥:٠٩٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢٧:٤٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٣:٥٥١٣:١٥:١٦٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٢٧:٥٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١٤:٢٩١٣:١٥:٢٣٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٢٨:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٥:٠٣١٣:١٥:٢٨٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٢٨:٢٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٣٠٦:١٥:٣٨١٣:١٥:٣٤٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٢٨:٣٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٦:١٣١٣:١٥:٣٩٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٢٨:٤٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٦:٤٩١٣:١٥:٤٣٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٩:٠١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٧:٢٥١٣:١٥:٤٧٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٢٩:١٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٨:٠١١٣:١٥:٥٠٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٩:٢٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٨:٣٨١٣:١٥:٥٢٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای موردسادات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای موردسادات روستای موردسادات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای موردسادات روستای موردسادات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای موردسادات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موردسادات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای موردسادات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای موردسادات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای موردسادات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای موردسادات

روستای موردسادات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای موردسادات

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای موردسادات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای موردسادات
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای موردسادات + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای موردسادات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای موردسادات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای موردسادات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای موردسادات رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ موردسادات دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق موردسادات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق موردسادات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق موردسادات
زمان پخش اذان آنلاین به افق موردسادات
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ موردسادات دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق موردسادات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق موردسادات

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای موردسادات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو