جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مورخانی

بهمیی سرحدی شرقی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز مورخانی


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٤٤
اذان ظهر: ١٣:١١:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:١٥
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٥٠

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مورخانی (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای مورخانی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای مورخانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مورخانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك فروم
وظیفه ی اصلی انسان در زندگی، تلاش برای زایش دوباره ی خودش است، تا شایستگی های درونی خود را شكوفا سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مورخانی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مورخانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مورخانی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مورخانی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مورخانی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مورخانی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٨:٥٨١٣:٠٦:٠٦١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٤٣٠٠:٢٣:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٧:٥٧١٣:٠٥:٥٦١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٢٢:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠٥:٤٧١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:١٠٠٠:٢٢:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٥:٣٨١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٢٢:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٥:٣٠١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢١:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٤:٠٣١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٢١٠٠:٢١:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠٥:١٥١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٢١:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٢١:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢١:١٩١٣:٠٥:٠٢١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٢٠:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:١٦٠٠:٢٠:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٤:٥١١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٢٠:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٤:٤٧١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٢٠:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٧:٥٤١٣:٠٤:٤٣١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٢٨٠٠:٢٠:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:١٢٠٠:١٩:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٦:١٨١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٥٦٠٠:١٩:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٣٩٠٠:١٩:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٩:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٤:٣١١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٠٦٠٠:١٩:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٤:٣١١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٩:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١١٠٦:١٢:٤١١٣:٠٤:٣١١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٣٣٠٠:١٨:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:١٥٠٦:١٢:٠٢١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:١٦٠٠:١٨:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١١:٢٣١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٨:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٤١٠٠:١٨:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٠:١١١٣:٠٤:٣٧١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٨:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٤:٤٠٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٨:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠٤:٤٤٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٨:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٤:٤٨٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٢٨٠٠:١٨:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٠٩٠٠:١٨:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٨:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مورخانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مورخانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مورخانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مورخانی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای مورخانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مورخانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مورخانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای مورخانی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مورخانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای مورخانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای مورخانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مورخانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مورخانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مورخانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مورخانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مورخانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مورخانی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٤:٢٢١٣:١٠:٠٦٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٢١:٣٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٤:٣٦١٣:١٠:١٩٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٢١:٥٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٤:٥١١٣:١٠:٣٢٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٢:٠٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٥:٠٨١٣:١٠:٤٤٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٢٢:٢١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٥:٢٥١٣:١٠:٥٧٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢٢:٣٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٥:٤٤١٣:١١:١٠٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:١٥٠٠:٢٢:٥٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٦:٠٤١٣:١١:٢٢٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٣:٠٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٦:٢٥١٣:١١:٣٤٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:٢١٠٠:٢٣:٢٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٦:٤٧١٣:١١:٤٧٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٢٣:٣٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٧:١٠١٣:١١:٥٨٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:٢١٠٠:٢٣:٥٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٧:٣٤١٣:١٢:١٠٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:١٨٠٠:٢٤:٠٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٧:٥٩١٣:١٢:٢١٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:١٤٠٠:٢٤:٢١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٨:٢٥١٣:١٢:٣٢٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٤:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٨:٥١١٣:١٢:٤٣٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٦:٠١٠٠:٢٤:٥١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٩:١٩١٣:١٢:٥٣٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٢٥:٠٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٩:٤٧١٣:١٣:٠٣٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٢٥:٢١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٤٠٦:١٠:١٦١٣:١٣:١٣٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٢٥:٣٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٤٠٦:١٠:٤٦١٣:١٣:٢٢٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:١٦٠٠:٢٥:٥١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١١:١٧١٣:١٣:٣١٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:٠١٠٠:٢٦:٠٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١١:٤٨١٣:١٣:٣٩٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٦:١٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢١٠٦:١٢:١٩١٣:١٣:٤٧٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٦:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٢:٥٢١٣:١٣:٥٤٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٢٦:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٣:٢٥١٣:١٤:٠١٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٧:٠٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٣:٥٨١٣:١٤:٠٨٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢٧:١٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٤:٣٢١٣:١٤:١٣٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٧:٢٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:١٥:٠٦١٣:١٤:١٩٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٧:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٥:٤١١٣:١٤:٢٤٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢٧:٥٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٦:١٦١٣:١٤:٢٨٢٠:١٢:٢١٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٨:٠٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٦:٥٢١٣:١٤:٣٢٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٨:١٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٧:٢٨١٣:١٤:٣٥٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٢٨:٢٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٨:٠٤١٣:١٤:٣٧٢٠:١٠:٥٠٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مورخانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مورخانی روستای مورخانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مورخانی روستای مورخانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مورخانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مورخانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای مورخانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مورخانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مورخانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مورخانی

روستای مورخانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مورخانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مورخانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مورخانی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای مورخانی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای مورخانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مورخانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مورخانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مورخانی رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ مورخانی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مورخانی
افق شرعی امروز فردا مورخانی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مورخانی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مورخانی
زمان پخش اذان زنده به افق مورخانی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مورخانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مورخانی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مورخانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو