جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مورت

ارکوازی | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مورت


اذان صبح: ٠٥:٤٦:١٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٣٣
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:١١
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٠٢
نیمه شب: ٠٠:٤٥:٥٧

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مورت (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای مورت)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای مورت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مورت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان لویی فورنیه
یاد بگیرید كه زندگی كنید؛ برای زندگی كردن فقط یك دوره عمر دارید نه بیشتر.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مورت

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مورت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مورت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مورت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مورت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مورت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٠٤٠٦:٤٢:٢٥١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٣٨:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٤٢٠٦:٤١:١٩١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٣٧:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:١٩٠٦:٤٠:١٤١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٣٧:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٩:١١١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٣٧:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٨:٠٨١٣:٢٢:١٤٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٣٧:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٧:٠٦١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٣٦:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٦:٠٥١٣:٢١:٥٩٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:١٢٠٠:٣٦:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٥:٠٦١٣:٢١:٥٢٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٠١٠٠:٣٦:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٤:٠٧١٣:٢١:٤٦٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٣٦:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٣٣:٠٩١٣:٢١:٤٠٢٠:١٠:٤١٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٣٥:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٣٢:١٣١٣:٢١:٣٥٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٣٥:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٣١:١٨١٣:٢١:٣١٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:١٦٠٠:٣٥:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٣٠:٢٤١٣:٢١:٢٧٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٣٥:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٩:٣١١٣:٢١:٢٣٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٣٤:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٨:٤٠١٣:٢١:٢١٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٣:٤١٠٠:٣٤:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٧:٤٩١٣:٢١:١٨٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٣٤:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٧:٠٠١٣:٢١:١٧٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:١٨٠٠:٣٤:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٦:١٣١٣:٢١:١٦٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٣٤:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٥:٢٧١٣:٢١:١٥٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٣٣:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٤:٤٢١٣:٢١:١٥٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٧:٤١٠٠:٣٣:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٣:٥٨١٣:٢١:١٦٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٣٣:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٢٣:١٦١٣:٢١:١٧٢٠:١٩:٤٣٢٠:٣٩:١٥٠٠:٣٣:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢٢:٣٥١٣:٢١:١٩٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٣٣:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢١:٥٦١٣:٢١:٢١٢٠:٢١:١١٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣٣:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٣١٠٦:٢١:١٨١٣:٢١:٢٤٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤١:٣٤٠٠:٣٣:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٢٠:٤٢١٣:٢١:٢٨٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤٢:١٩٠٠:٣٣:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٢٠:٠٧١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٣:١٩٢٠:٤٣:٠٤٠٠:٣٣:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٩:٣٤١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٤:٠١٢٠:٤٣:٤٩٠٠:٣٣:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٩:٠٢١٣:٢١:٤٢٢٠:٢٤:٤٣٢٠:٤٤:٣٣٠٠:٣٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مورت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مورت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مورت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مورت

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای مورت

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای مورت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مورت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای مورت

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٨:٠٣٠٧:٢٠:١٧١٣:٣٠:٢٩١٩:٤١:١٤١٩:٥٨:٥٦٠٠:٤٨:٥٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٦:٣٥٠٧:١٨:٥٦١٣:٣٠:١١١٩:٤١:٥٩١٩:٥٩:٤٢٠٠:٤٨:٣٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٥:٠٧٠٧:١٧:٣٥١٣:٢٩:٥٣١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٤٨:١١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٣:٣٨٠٧:١٦:١٤١٣:٢٩:٣٥١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:١٣٠٠:٤٧:٤٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥٢:٠٩٠٧:١٤:٥٤١٣:٢٩:١٧١٩:٤٤:١٣٢٠:٠١:٥٩٠٠:٤٧:٢٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥٠:٤٠٠٧:١٣:٣٣١٣:٢٨:٥٩١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٤٧:٠٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٩:١١٠٧:١٢:١٣١٣:٢٨:٤١١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٤٦:٤٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٧:٤٢٠٧:١٠:٥٣١٣:٢٨:٢٤١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:١٦٠٠:٤٦:٢٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٦:١٣٠٧:٠٩:٣٣١٣:٢٨:٠٦١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٤٥:٥٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٤:٤٣٠٧:٠٨:١٤١٣:٢٧:٤٩١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٤٥:٣٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٣:١٤٠٧:٠٦:٥٥١٣:٢٧:٣١١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٤٥:١٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤١:٤٤٠٧:٠٥:٣٦١٣:٢٧:١٤١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٤٤:٥٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٤:١٧١٣:٢٦:٥٧١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٤٤:٢٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠٢:٥٩١٣:٢٦:٤١١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٤٤:٠٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠١:٤٢١٣:٢٦:٢٤١٩:٥١:٣٩٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٤٣:٤٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٥:٤٦٠٧:٠٠:٢٥١٣:٢٦:٠٨١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٢٥٠٠:٤٣:٢١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٩:٠٨١٣:٢٥:٥٢١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:١٢٠٠:٤٢:٥٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٧:٥٢١٣:٢٥:٣٧١٩:٥٣:٥٤٢٠:١١:٥٩٠٠:٤٢:٣٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٦:٣٦١٣:٢٥:٢١١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٢:٤٦٠٠:٤٢:١٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٥:٢٢١٣:٢٥:٠٦١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٣:٣٣٠٠:٤١:٥٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٤:٠٧١٣:٢٤:٥٢١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٢٠٠٠:٤١:٣٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٢:٥٤١٣:٢٤:٣٨١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٠٧٠٠:٤١:١١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥١:٤١١٣:٢٤:٢٤١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٥:٥٥٠٠:٤٠:٥٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٥٠:٢٨١٣:٢٤:١١١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٦:٤٢٠٠:٤٠:٢٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٩:١٧١٣:٢٣:٥٨١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٣٠٠٠:٤٠:٠٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٨:٠٦١٣:٢٣:٤٥١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:١٨٠٠:٣٩:٤٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٦:٥٦١٣:٢٣:٣٣٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٠٦٠٠:٣٩:٢٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٥:٤٧١٣:٢٣:٢٢٢٠:٠١:٢٨٢٠:١٩:٥٥٠٠:٣٩:١٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٤:٣٩١٣:٢٣:١١٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٣٨:٥١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤٣:٣١١٣:٢٣:٠٠٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٣١٠٠:٣٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای مورت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای مورت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای مورت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مورت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مورت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای مورت

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای مورت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مورت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای مورت

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٨:٢٣١٢:٣٢:١٧١٨:٣٦:٤٢١٨:٥٤:٢١٠٠:٢١:٠٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٥:١٨٠٧:٢٧:٠٢١٣:٣١:٥٩١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٠٧٠٠:٥٠:٤٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٥٢٠٧:٢٥:٤١١٣:٣١:٤١١٩:٣٨:١٣١٩:٥٥:٥٣٠٠:٥٠:١٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٢٥٠٧:٢٤:٢٠١٣:٣١:٢٣١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٣٩٠٠:٤٩:٥٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٥٨٠٧:٢٢:٥٩١٣:٣١:٠٥١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٢٤٠٠:٤٩:٣٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٣١٠٧:٢١:٣٨١٣:٣٠:٤٧١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:١٠٠٠:٤٩:١٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٠٣٠٧:٢٠:١٧١٣:٣٠:٢٩١٩:٤١:١٤١٩:٥٨:٥٦٠٠:٤٨:٥٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٣٥٠٧:١٨:٥٦١٣:٣٠:١١١٩:٤١:٥٩١٩:٥٩:٤٢٠٠:٤٨:٣٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٠٧٠٧:١٧:٣٥١٣:٢٩:٥٣١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٤٨:١١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٣٨٠٧:١٦:١٤١٣:٢٩:٣٥١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:١٣٠٠:٤٧:٤٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٠٩٠٧:١٤:٥٤١٣:٢٩:١٧١٩:٤٤:١٣٢٠:٠١:٥٩٠٠:٤٧:٢٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٠٠٧:١٣:٣٣١٣:٢٨:٥٩١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٤٧:٠٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:١١٠٧:١٢:١٣١٣:٢٨:٤١١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٤٦:٤٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٢٠٧:١٠:٥٣١٣:٢٨:٢٤١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:١٦٠٠:٤٦:٢٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٣٠٧:٠٩:٣٣١٣:٢٨:٠٦١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٤٥:٥٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٣٠٧:٠٨:١٤١٣:٢٧:٤٩١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٤٥:٣٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٤٠٧:٠٦:٥٥١٣:٢٧:٣١١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٤٥:١٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٤٠٧:٠٥:٣٦١٣:٢٧:١٤١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٤٤:٥٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٤:١٧١٣:٢٦:٥٧١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٤٤:٢٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠٢:٥٩١٣:٢٦:٤١١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٤٤:٠٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠١:٤٢١٣:٢٦:٢٤١٩:٥١:٣٩٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٤٣:٤٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٦٠٧:٠٠:٢٥١٣:٢٦:٠٨١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٢٥٠٠:٤٣:٢١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٩:٠٨١٣:٢٥:٥٢١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:١٢٠٠:٤٢:٥٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٧:٥٢١٣:٢٥:٣٧١٩:٥٣:٥٤٢٠:١١:٥٩٠٠:٤٢:٣٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٦:٣٦١٣:٢٥:٢١١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٢:٤٦٠٠:٤٢:١٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٥:٢٢١٣:٢٥:٠٦١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٣:٣٣٠٠:٤١:٥٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٤:٠٧١٣:٢٤:٥٢١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٢٠٠٠:٤١:٣٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٢:٥٤١٣:٢٤:٣٨١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٠٧٠٠:٤١:١١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥١:٤١١٣:٢٤:٢٤١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٥:٥٥٠٠:٤٠:٥٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٥٠:٢٨١٣:٢٤:١١١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٦:٤٢٠٠:٤٠:٢٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٩:١٧١٣:٢٣:٥٨١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٣٠٠٠:٤٠:٠٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مورت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای مورت روستای مورت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای مورت روستای مورت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مورت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مورت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مورت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مورت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مورت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مورت

روستای مورت بر روی نقشه

روستای مورت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مورت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مورت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مورت
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای مورت + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای مورت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مورت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مورت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مورت رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا مورت دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ مورت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مورت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق مورت
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ مورت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مورت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مورت
زمان پخش اذان مستقیم به افق مورت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مورت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو