جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مورت

ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مورت


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٠١
غروب آفتاب: ١٨:١٧:٢٥
اذان مغرب: ١٨:٣٥:١٨
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٥٨

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مورت (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر مورت)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر مورت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مورت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .

اوقات شرعی ماه جاری شهر مورت

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مورت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مورت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مورت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مورت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مورت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤٣:٣٠١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٣٠٠٠:٣٨:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٠٣٠٦:٤٢:٢٣١٣:٢٢:٤٨٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:١٨٠٠:٣٨:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٤٠٠٦:٤١:١٨١٣:٢٢:٣٨٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٣٧:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:١٨٠٦:٤٠:١٣١٣:٢٢:٢٩٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٣٧:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٩:٠٩١٣:٢٢:٢٠٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٣٧:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٨:٠٦١٣:٢٢:١٢٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٣٧:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٧:٠٤١٣:٢٢:٠٤٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٣٦:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٦:٠٤١٣:٢١:٥٧٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:١١٠٠:٣٦:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٥:٠٤١٣:٢١:٥١٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٣٦:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٤:٠٥١٣:٢١:٤٤٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٣٦:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٣٣:٠٨١٣:٢١:٣٩٢٠:١٠:٣٩٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٣٥:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٥١٠٦:٣٢:١٢١٣:٢١:٣٤٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٣٥:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٣١:١٦١٣:٢١:٢٩٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:١٤٠٠:٣٥:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٣٠:٢٢١٣:٢١:٢٥٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٣٥:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٩:٣٠١٣:٢١:٢٢٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٢:٥١٠٠:٣٤:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٨:٣٨١٣:٢١:١٩٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٣٤:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٧:٤٨١٣:٢١:١٧٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٣٤:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٦:٥٩١٣:٢١:١٥٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٥:١٦٠٠:٣٤:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٦:١١١٣:٢١:١٤٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٣٤:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢٥:٢٥١٣:٢١:١٤٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٦:٥١٠٠:٣٣:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٤:٤٠١٣:٢١:١٤٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٣٣:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٣:٥٧١٣:٢١:١٤٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٨:٢٦٠٠:٣٣:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٢٣:١٥١٣:٢١:١٦٢٠:١٩:٤١٢٠:٣٩:١٣٠٠:٣٣:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٢:٣٤١٣:٢١:١٧٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٣٣:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٢١:٥٥١٣:٢١:٢٠٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٣٣:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٢١:١٧١٣:٢١:٢٣٢٠:٢١:٥٢٢٠:٤١:٣٢٠٠:٣٣:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٢٠:٤١١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٢:١٧٠٠:٣٣:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٢٠:٠٦١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٣:٠٢٠٠:٣٣:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٩:٣٣١٣:٢١:٣٥٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٣:٤٧٠٠:٣٣:٠٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٩:٠١١٣:٢١:٤٠٢٠:٢٤:٤١٢٠:٤٤:٣١٠٠:٣٢:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مورت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مورت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مورت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مورت

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر مورت

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر مورت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مورت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر مورت

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٧:٣٧٠٦:٥٩:٠٦١٢:٣٨:٠١١٨:١٧:٢٥١٨:٣٥:١٨٢٣:٥٦:٥٨
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٣٦:٣٠٠٦:٥٧:٥٦١٢:٣٧:٥٢١٨:١٨:١٧١٨:٣٦:٠٨٢٣:٥٦:٥٠
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٣٥:٢٢٠٦:٥٦:٤٥١٢:٣٧:٤٢١٨:١٩:٠٨١٨:٣٦:٥٨٢٣:٥٦:٤١
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٣٤:١٣٠٦:٥٥:٣٣١٢:٣٧:٣١١٨:١٩:٥٩١٨:٣٧:٤٨٢٣:٥٦:٣١
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٣٣:٠٣٠٦:٥٤:٢٠١٢:٣٧:٢٠١٨:٢٠:٥٠١٨:٣٨:٣٧٢٣:٥٦:٢١
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٣:٠٧١٢:٣٧:٠٩١٨:٢١:٤٠١٨:٣٩:٢٦٢٣:٥٦:١٠
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٥١:٥٣١٢:٣٦:٥٧١٨:٢٢:٣٠١٨:٤٠:١٥٢٣:٥٥:٥٨
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٠:٣٩١٢:٣٦:٤٤١٨:٢٣:١٩١٨:٤١:٠٤٢٣:٥٥:٤٦
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٨:١٣٠٦:٤٩:٢٣١٢:٣٦:٣١١٨:٢٤:٠٩١٨:٤١:٥٢٢٣:٥٥:٣٣
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٤٨:٠٨١٢:٣٦:١٧١٨:٢٤:٥٧١٨:٤٢:٤٠٢٣:٥٥:٢٠
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٤٦:٥١١٢:٣٦:٠٣١٨:٢٥:٤٦١٨:٤٣:٢٨٢٣:٥٥:٠٦
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٤٥:٣٤١٢:٣٥:٤٩١٨:٢٦:٣٤١٨:٤٤:١٥٢٣:٥٤:٥١
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٤:١٧١٢:٣٥:٣٤١٨:٢٧:٢٢١٨:٤٥:٠٣٢٣:٥٤:٣٦
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٢:٥٩١٢:٣٥:١٩١٨:٢٨:١٠١٨:٤٥:٥٠٢٣:٥٤:٢٠
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤١:٤١١٢:٣٥:٠٤١٨:٢٨:٥٧١٨:٤٦:٣٧٢٣:٥٤:٠٤
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٠:٢٢١٢:٣٤:٤٨١٨:٢٩:٤٤١٨:٤٧:٢٤٢٣:٥٣:٤٧
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١٧:٥٠٠٦:٣٩:٠٣١٢:٣٤:٣٢١٨:٣٠:٣١١٨:٤٨:١٠٢٣:٥٣:٣٠
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:١٦:٢٨٠٦:٣٧:٤٤١٢:٣٤:١٥١٨:٣١:١٨١٨:٤٨:٥٧٢٣:٥٣:١٢
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:١٥:٠٦٠٦:٣٦:٢٤١٢:٣٣:٥٩١٨:٣٢:٠٥١٨:٤٩:٤٣٢٣:٥٢:٥٤
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٥:٠٤١٢:٣٣:٤٢١٨:٣٢:٥١١٨:٥٠:٣٠٢٣:٥٢:٣٦
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٣:٤٤١٢:٣٣:٢٥١٨:٣٣:٣٧١٨:٥١:١٦٢٣:٥٢:١٧
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٢:٢٣١٢:٣٣:٠٨١٨:٣٤:٢٣١٨:٥٢:٠٢٢٣:٥١:٥٨
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣١:٠٣١٢:٣٢:٥٠١٨:٣٥:٠٩١٨:٥٢:٤٨٢٣:٥١:٣٨
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٩:٤٢١٢:٣٢:٣٣١٨:٣٥:٥٥١٨:٥٣:٣٤٢٣:٥١:١٩
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٨:٢١١٢:٣٢:١٥١٨:٣٦:٤١١٨:٥٤:٢٠٠٠:٢٠:٥٩
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٦:٠٥:١٧٠٧:٢٧:٠٠١٣:٣١:٥٧١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٠٥٠٠:٥٠:٣٨
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٦:٠٣:٥٠٠٧:٢٥:٣٩١٣:٣١:٣٩١٩:٣٨:١١١٩:٥٥:٥١٠٠:٥٠:١٨
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٦:٠٢:٢٤٠٧:٢٤:١٨١٣:٣١:٢١١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٦:٣٧٠٠:٤٩:٥٧
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٦:٠٠:٥٧٠٧:٢٢:٥٧١٣:٣١:٠٣١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٢٣٠٠:٤٩:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر مورت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر مورت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر مورت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مورت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مورت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر مورت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر مورت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مورت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر مورت

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٤٠٧:٠٤:٤٤١٢:٣٨:٣٩١٨:١٣:٠٢١٨:٣١:٠٢٢٣:٥٧:٢٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٣٠٧:٠٣:٣٨١٢:٣٨:٣٣١٨:١٣:٥٥١٨:٣١:٥٣٢٣:٥٧:٢٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠٢:٣١١٢:٣٨:٢٦١٨:١٤:٤٨١٨:٣٢:٤٥٢٣:٥٧:١٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠١:٢٤١٢:٣٨:١٨١٨:١٥:٤١١٨:٣٣:٣٦٢٣:٥٧:١٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٠:١٥١٢:٣٨:١٠١٨:١٦:٣٣١٨:٣٤:٢٧٢٣:٥٧:٠٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٧٠٦:٥٩:٠٦١٢:٣٨:٠١١٨:١٧:٢٥١٨:٣٥:١٨٢٣:٥٦:٥٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٠٠٦:٥٧:٥٦١٢:٣٧:٥٢١٨:١٨:١٧١٨:٣٦:٠٨٢٣:٥٦:٥٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٢٠٦:٥٦:٤٥١٢:٣٧:٤٢١٨:١٩:٠٨١٨:٣٦:٥٨٢٣:٥٦:٤١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٣٠٦:٥٥:٣٣١٢:٣٧:٣١١٨:١٩:٥٩١٨:٣٧:٤٨٢٣:٥٦:٣١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٣٠٦:٥٤:٢٠١٢:٣٧:٢٠١٨:٢٠:٥٠١٨:٣٨:٣٧٢٣:٥٦:٢١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٣:٠٧١٢:٣٧:٠٩١٨:٢١:٤٠١٨:٣٩:٢٦٢٣:٥٦:١٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٥١:٥٣١٢:٣٦:٥٧١٨:٢٢:٣٠١٨:٤٠:١٥٢٣:٥٥:٥٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٠:٣٩١٢:٣٦:٤٤١٨:٢٣:١٩١٨:٤١:٠٤٢٣:٥٥:٤٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٣٠٦:٤٩:٢٣١٢:٣٦:٣١١٨:٢٤:٠٩١٨:٤١:٥٢٢٣:٥٥:٣٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٤٨:٠٨١٢:٣٦:١٧١٨:٢٤:٥٧١٨:٤٢:٤٠٢٣:٥٥:٢٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٤٦:٥١١٢:٣٦:٠٣١٨:٢٥:٤٦١٨:٤٣:٢٨٢٣:٥٥:٠٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٤٥:٣٤١٢:٣٥:٤٩١٨:٢٦:٣٤١٨:٤٤:١٥٢٣:٥٤:٥١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٤:١٧١٢:٣٥:٣٤١٨:٢٧:٢٢١٨:٤٥:٠٣٢٣:٥٤:٣٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٢:٥٩١٢:٣٥:١٩١٨:٢٨:١٠١٨:٤٥:٥٠٢٣:٥٤:٢٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤١:٤١١٢:٣٥:٠٤١٨:٢٨:٥٧١٨:٤٦:٣٧٢٣:٥٤:٠٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٠:٢٢١٢:٣٤:٤٨١٨:٢٩:٤٤١٨:٤٧:٢٤٢٣:٥٣:٤٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٠٠٦:٣٩:٠٣١٢:٣٤:٣٢١٨:٣٠:٣١١٨:٤٨:١٠٢٣:٥٣:٣٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٣٧:٤٤١٢:٣٤:١٥١٨:٣١:١٨١٨:٤٨:٥٧٢٣:٥٣:١٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٣٦:٢٤١٢:٣٣:٥٩١٨:٣٢:٠٥١٨:٤٩:٤٣٢٣:٥٢:٥٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٥:٠٤١٢:٣٣:٤٢١٨:٣٢:٥١١٨:٥٠:٣٠٢٣:٥٢:٣٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٣:٤٤١٢:٣٣:٢٥١٨:٣٣:٣٧١٨:٥١:١٦٢٣:٥٢:١٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٢:٢٣١٢:٣٣:٠٨١٨:٣٤:٢٣١٨:٥٢:٠٢٢٣:٥١:٥٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣١:٠٣١٢:٣٢:٥٠١٨:٣٥:٠٩١٨:٥٢:٤٨٢٣:٥١:٣٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٩:٤٢١٢:٣٢:٣٣١٨:٣٥:٥٥١٨:٥٣:٣٤٢٣:٥١:١٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مورت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر مورت شهر مورت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر مورت شهر مورت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مورت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مورت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مورت

مورت، روستایی است از توابع بخش چوار شهرستان ایلام در استان ایلام ایران که بین پالایشگاه گاز ایلام و پتروشیمی قرار دارد

شهر مورت در ویکیپدیا

شهر مورت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مورت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مورت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مورت بر روی نقشه

شهر مورت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مورت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مورت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مورت
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر مورت + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر مورت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مورت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مورت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مورت رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مورت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق مورت
افق شرعی امروز فردا مورت دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مورت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مورت
زمان پخش اذان مستقیم به افق مورت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مورت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مورت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مورت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو