جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مورت

ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مورت

اذان صبح: ٠٥:٤١:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٨:٠١
اذان ظهر: ١٢:١٢:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:١٦:٥٥
اذان مغرب: ١٧:٣٦:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:٤٥

جمعه ٠٧ آذر ١٣٩٩
١٢ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مورت (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ آذر ٩٩ شهر مورت)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر مورت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مورت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز نیروی دریایی

پرمودا باترا
كسب سود پیش از به وجود آوردن كیفیت و خدمات خوب، مانند بستن اسب به پشت گاری است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مورت

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مورت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مورت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مورت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مورت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مورت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٥:٣٨١٣:٢٥:٠٨١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:١٩٠٠:٤١:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٤:٢٤١٣:٢٤:٥٤١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٠٧٠٠:٤١:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٣:١٠١٣:٢٤:٤٠١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٤:٥٤٠٠:٤١:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥١:٥٧١٣:٢٤:٢٦١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٥:٤٢٠٠:٤٠:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٥٠:٤٤١٣:٢٤:١٢١٩:٥٨:١٣٢٠:١٦:٢٩٠٠:٤٠:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٩:٣٣١٣:٢٣:٥٩١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:١٧٠٠:٤٠:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٨:٢٢١٣:٢٣:٤٧١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:٠٥٠٠:٣٩:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٧:١١١٣:٢٣:٣٤٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٨:٥٣٠٠:٣٩:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٣٥٠٦:٤٦:٠٢١٣:٢٣:٢٣٢٠:٠١:١٥٢٠:١٩:٤١٠٠:٣٩:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:١١٠٦:٤٤:٥٣١٣:٢٣:١١٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٣٨:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٣:٤٦١٣:٢٣:٠٠٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:١٧٠٠:٣٨:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٢:٣٩١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٣٨:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٠٠٠٦:٤١:٣٣١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٣٧:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٣٧٠٦:٤٠:٢٨١٣:٢٢:٣٠٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٣٧:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٩:٢٣١٣:٢٢:٢١٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٤:٣١٠٠:٣٧:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٨:٢٠١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٣٧:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٧:١٨١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٣٦:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٦:١٧١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٣٦:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٥:١٧١٣:٢١:٥١٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٣٦:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٤:١٨١٣:٢١:٤٥٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٣٦:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٣٣:٢١١٣:٢١:٣٩٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٣٥:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٠٨٠٦:٣٢:٢٤١٣:٢١:٣٤٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:١٢٠٠:٣٥:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٣١:٢٩١٣:٢١:٢٩٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٠١٠٠:٣٥:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٤١٠٦:٣٠:٣٥١٣:٢١:٢٥٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣١:٥٠٠٠:٣٥:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٩:٤٢١٣:٢١:٢٢٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٣٤:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٨:٥٠١٣:٢١:١٩٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٣٤:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٧:٥٩١٣:٢١:١٧٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:١٦٠٠:٣٤:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٧:١٠١٣:٢١:١٥٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٣٤:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٦:٢٣١٣:٢١:١٤٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٣٤:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مورت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مورت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مورت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مورت

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر مورت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مورت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مورت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر مورت

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر مورت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر مورت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر مورت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مورت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مورت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مورت

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر مورت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مورت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مورت

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر مورت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مورت شهر مورت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مورت شهر مورت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مورت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مورت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر مورت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مورت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مورت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر مورت

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٢:٣٣١٢:١٠:٤٩١٧:١٨:٤٨١٧:٣٧:٥٢٢٣:٢٨:٢٠
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٣٠٧:٠٣:٢٩١٢:١١:٠٥١٧:١٨:٢٥١٧:٣٧:٣١٢٣:٢٨:٣٢
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٠٠٧:٠٤:٢٤١٢:١١:٢٢١٧:١٨:٠٣١٧:٣٧:١٢٢٣:٢٨:٤٥
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٥:١٩١٢:١١:٣٩١٧:١٧:٤٣١٧:٣٦:٥٤٢٣:٢٨:٥٩
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٦:١٣١٢:١١:٥٧١٧:١٧:٢٦١٧:٣٦:٣٩٢٣:٢٩:١٤
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٢٠٧:٠٧:٠٨١٢:١٢:١٦١٧:١٧:٠٩١٧:٣٦:٢٥٢٣:٢٩:٢٩
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٩٠٧:٠٨:٠١١٢:١٢:٣٥١٧:١٦:٥٥١٧:٣٦:١٢٢٣:٢٩:٤٥
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٥٠٧:٠٨:٥٥١٢:١٢:٥٦١٧:١٦:٤٣١٧:٣٦:٠٢٢٣:٣٠:٠٢
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٢٠٧:٠٩:٤٨١٢:١٣:١٧١٧:١٦:٣٢١٧:٣٥:٥٣٢٣:٣٠:٢٠
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٧٠٧:١٠:٤٠١٢:١٣:٣٨١٧:١٦:٢٤١٧:٣٥:٤٧٢٣:٣٠:٣٨
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥٣٠٧:١١:٣٢١٢:١٤:٠١١٧:١٦:١٧١٧:٣٥:٤٢٢٣:٣٠:٥٨
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٨٠٧:١٢:٢٣١٢:١٤:٢٤١٧:١٦:١٢١٧:٣٥:٣٩٢٣:٣١:١٧
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٣٠٧:١٣:١٤١٢:١٤:٤٧١٧:١٦:٠٩١٧:٣٥:٣٧٢٣:٣١:٣٨
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١٤:٠٤١٢:١٥:١١١٧:١٦:٠٨١٧:٣٥:٣٨٢٣:٣٢:٠٠
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥١٠٧:١٤:٥٣١٢:١٥:٣٦١٧:١٦:٠٩١٧:٣٥:٤٠٢٣:٣٢:٢٢
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣٤٠٧:١٥:٤١١٢:١٦:٠١١٧:١٦:١٢١٧:٣٥:٤٥٢٣:٣٢:٤٤
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٦٠٧:١٦:٢٩١٢:١٦:٢٧١٧:١٦:١٧١٧:٣٥:٥١٢٣:٣٣:٠٨
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٩٠٧:١٧:١٥١٢:١٦:٥٣١٧:١٦:٢٣١٧:٣٥:٥٨٢٣:٣٣:٣٢
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٠٠٧:١٨:٠١١٢:١٧:٢٠١٧:١٦:٣٢١٧:٣٦:٠٨٢٣:٣٣:٥٦
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٢١٠٧:١٨:٤٦١٢:١٧:٤٧١٧:١٦:٤٢١٧:٣٦:٢٠٢٣:٣٤:٢٢
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:٠١٠٧:١٩:٣٠١٢:١٨:١٥١٧:١٦:٥٤١٧:٣٦:٣٣٢٣:٣٤:٤٧
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:٤٠٠٧:٢٠:١٢١٢:١٨:٤٣١٧:١٧:٠٨١٧:٣٦:٤٨٢٣:٣٥:١٤
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٩٠٧:٢٠:٥٤١٢:١٩:١٢١٧:١٧:٢٤١٧:٣٧:٠٤٢٣:٣٥:٤٠
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:٥٧٠٧:٢١:٣٤١٢:١٩:٤٠١٧:١٧:٤٢١٧:٣٧:٢٣٢٣:٣٦:٠٨
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٣٤٠٧:٢٢:١٤١٢:٢٠:٠٩١٧:١٨:٠١١٧:٣٧:٤٣٢٣:٣٦:٣٥
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:٠٩٠٧:٢٢:٥١١٢:٢٠:٣٨١٧:١٨:٢٢١٧:٣٨:٠٤٢٣:٣٧:٠٣
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:٤٥٠٧:٢٣:٢٨١٢:٢١:٠٨١٧:١٨:٤٥١٧:٣٨:٢٨٢٣:٣٧:٣٢
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٦:١٩٠٧:٢٤:٠٣١٢:٢١:٣٧١٧:١٩:١٠١٧:٣٨:٥٣٢٣:٣٨:٠١
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٦:٥٢٠٧:٢٤:٣٧١٢:٢٢:٠٧١٧:١٩:٣٦١٧:٣٩:١٩٢٣:٣٨:٣٠
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٧:٢٣٠٧:٢٥:١٠١٢:٢٢:٣٧١٧:٢٠:٠٣١٧:٣٩:٤٧٢٣:٣٨:٥٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مورت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر مورت شهر مورت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر مورت شهر مورت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مورت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مورت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مورت

مورت، روستایی است از توابع بخش چوار شهرستان ایلام در استان ایلام ایران که بین پالایشگاه گاز ایلام و پتروشیمی قرار دارد

شهر مورت در ویکیپدیا

شهر مورت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مورت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مورت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مورت بر روی نقشه

شهر مورت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مورت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مورت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مورت
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر مورت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر مورت + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر مورت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مورت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مورت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مورت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مورت رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق مورت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مورت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ مورت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ مورت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مورت
زمان پخش اذان زنده به افق مورت
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مورت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مورت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مورت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو