جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

نصرت آباد | زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز موتور محمدبخش نوتی زهی


اذان صبح: ٠٤:٣٨:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٠٤:٠١
اذان مغرب: ١٩:٢١:٢٧
نیمه شب: ٢٣:٥١:٢٦

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای موتور محمدبخش نوتی زهی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای موتور محمدبخش نوتی زهی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای موتور محمدبخش نوتی زهی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

حضرت محمد (ص)
جوینده‌ی علم در میان افراد نادان، مانند (انسان) زنده در میان مردگان است. (یعنی در مقابل او حركتی ندارند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای موتور محمدبخش نوتی زهی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای موتور محمدبخش نوتی زهی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای موتور محمدبخش نوتی زهی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان موتور محمدبخش نوتی زهی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٢:٤٨١٢:٢٧:١٣١٩:٠٢:٠٤١٩:١٩:٤٠٢٣:٤٥:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥١:٥١١٢:٢٧:٠٣١٩:٠٢:٤١١٩:٢٠:١٩٢٣:٤٥:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٠:٥٥١٢:٢٦:٥٤١٩:٠٣:١٨١٩:٢٠:٥٩٢٣:٤٤:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٠:٠٠١٢:٢٦:٤٥١٩:٠٣:٥٥١٩:٢١:٣٨٢٣:٤٤:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٤٩:٠٦١٢:٢٦:٣٧١٩:٠٤:٣٣١٩:٢٢:١٨٢٣:٤٤:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٨:١٣١٢:٢٦:٢٩١٩:٠٥:١٠١٩:٢٢:٥٨٢٣:٤٤:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٥١٠٥:٤٧:٢١١٢:٢٦:٢٢١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٣:٣٧٢٣:٤٣:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٦:٣٠١٢:٢٦:١٥١٩:٠٦:٢٥١٩:٢٤:١٧٢٣:٤٣:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٤١٠٥:٤٥:٤٠١٢:٢٦:٠٩١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٤:٥٧٢٣:٤٣:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٤:٥٠١٢:٢٦:٠٣١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٥:٣٧٢٣:٤٣:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٤:٠٢١٢:٢٥:٥٨١٩:٠٨:١٨١٩:٢٦:١٧٢٣:٤٢:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٣٢٠٥:٤٣:١٥١٢:٢٥:٥٤١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٦:٥٧٢٣:٤٢:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٢:٢٩١٢:٢٥:٥٠١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٧:٣٧٢٣:٤٢:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٣١٠٥:٤١:٤٥١٢:٢٥:٤٦١٩:١٠:١١١٩:٢٨:١٧٢٣:٤٢:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٣٢٠٥:٤١:٠١١٢:٢٥:٤٣١٩:١٠:٤٩١٩:٢٨:٥٧٢٣:٤٢:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٣٥٠٥:٤٠:١٩١٢:٢٥:٤١١٩:١١:٢٦١٩:٢٩:٣٧٢٣:٤٢:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٣٨٠٥:٣٩:٣٧١٢:٢٥:٣٩١٩:١٢:٠٤١٩:٣٠:١٧٢٣:٤١:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:٤٣٠٥:٣٨:٥٧١٢:٢٥:٣٨١٩:١٢:٤١١٩:٣٠:٥٧٢٣:٤١:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:٤٩٠٥:٣٨:١٨١٢:٢٥:٣٨١٩:١٣:١٩١٩:٣١:٣٧٢٣:٤١:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٣٧:٤١١٢:٢٥:٣٨١٩:١٣:٥٦١٩:٣٢:١٦٢٣:٤١:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٣٧:٠٤١٢:٢٥:٣٩١٩:١٤:٣٣١٩:٣٢:٥٦٢٣:٤١:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:١٦٠٥:٣٦:٢٩١٢:٢٥:٤٠١٩:١٥:١١١٩:٣٣:٣٥٢٣:٤١:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٣٥:٥٦١٢:٢٥:٤٢١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:١٥٢٣:٤١:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٤٠٠٥:٣٥:٢٣١٢:٢٥:٤٤١٩:١٦:٢٤١٩:٣٤:٥٤٢٣:٤١:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٣٤:٥٢١٢:٢٥:٤٧١٩:١٧:٠١١٩:٣٥:٣٣٢٣:٤١:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:١١٠٥:٣٤:٢٢١٢:٢٥:٥١١٩:١٧:٣٧١٩:٣٦:١١٢٣:٤١:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٣٣:٥٤١٢:٢٥:٥٥١٩:١٨:١٣١٩:٣٦:٥٠٢٣:٤١:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٣٣:٢٧١٢:٢٥:٥٩١٩:١٨:٤٩١٩:٣٧:٢٧٢٣:٤٠:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٦:٠٤١٩:١٩:٢٥١٩:٣٨:٠٥٢٣:٤٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای موتور محمدبخش نوتی زهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای موتور محمدبخش نوتی زهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان موتور محمدبخش نوتی زهی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای موتور محمدبخش نوتی زهی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موتور محمدبخش نوتی زهی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای موتور محمدبخش نوتی زهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای موتور محمدبخش نوتی زهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای موتور محمدبخش نوتی زهی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای موتور محمدبخش نوتی زهی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موتور محمدبخش نوتی زهی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٥:٤٦١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٤٧٢٣:٥١:١٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤٤:٣٣١٢:٣٥:٤٨١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٥:١٣٢٣:٥١:٢٧
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٠٠٥:٤٥:٠٨١٢:٣٥:٤٩١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٣٨٢٣:٥١:٣٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤٥:٤٢١٢:٣٥:٤٩١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٤:٠٢٢٣:٥١:٤٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٦:١٧١٢:٣٥:٤٩١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٢٤٢٣:٥١:٤٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٧٠٥:٤٦:٥٢١٢:٣٥:٤٨١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٢:٤٥٢٣:٥١:٥٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٧٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣٥:٤٧١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٢:٠٥٢٣:٥٢:٠٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٧٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٥:٤٥١٩:٢٣:٠٧١٩:٤١:٢٣٢٣:٥٢:٠٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٨:٣٧١٢:٣٥:٤٢١٩:٢٢:٢٧١٩:٤٠:٤٠٢٣:٥٢:١٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٩:١٢١٢:٣٥:٣٩١٩:٢١:٤٥١٩:٣٩:٥٦٢٣:٥٢:١٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٤٩:٤٧١٢:٣٥:٣٦١٩:٢١:٠٢١٩:٣٩:١١٢٣:٥٢:١٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٠:٢٢١٢:٣٥:٣١١٩:٢٠:١٨١٩:٣٨:٢٥٢٣:٥٢:٢٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٠:٥٧١٢:٣٥:٢٦١٩:١٩:٣٣١٩:٣٧:٣٧٢٣:٥٢:٢٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥١:٣٢١٢:٣٥:٢١١٩:١٨:٤٦١٩:٣٦:٤٨٢٣:٥٢:٢٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٢:٠٧١٢:٣٥:١٤١٩:١٧:٥٩١٩:٣٥:٥٨٢٣:٥٢:٢٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٢:٤٢١٢:٣٥:٠٨١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٠٧٢٣:٥٢:٢٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٥:٠٠١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:١٥٢٣:٥٢:٢٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٣:٥١١٢:٣٤:٥٢١٩:١٥:٢٩١٩:٣٣:٢١٢٣:٥٢:٢٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٤:٢٦١٢:٣٤:٤٣١٩:١٤:٣٧١٩:٣٢:٢٧٢٣:٥٢:٢٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٥:٠٠١٢:٣٤:٣٤١٩:١٣:٤٤١٩:٣١:٣٢٢٣:٥٢:٢٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠١٠٥:٥٥:٣٤١٢:٣٤:٢٤١٩:١٢:٥٠١٩:٣٠:٣٥٢٣:٥٢:٢٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٦:٠٨١٢:٣٤:١٤١٩:١١:٥٥١٩:٢٩:٣٨٢٣:٥٢:١٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٥٦:٤٢١٢:٣٤:٠٣١٩:١٠:٥٨١٩:٢٨:٤٠٢٣:٥٢:١٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٧:١٦١٢:٣٣:٥١١٩:١٠:٠١١٩:٢٧:٤٠٢٣:٥٢:٠٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٣٠٥:٥٧:٥٠١٢:٣٣:٣٩١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٦:٤٠٢٣:٥٢:٠٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٨:٢٣١٢:٣٣:٢٧١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٥:٣٩٢٣:٥١:٥٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥٨:٥٧١٢:٣٣:١٤١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٤:٣٧٢٣:٥١:٤٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٤٠٥:٥٩:٣٠١٢:٣٣:٠٠١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٣:٣٥٢٣:٥١:٤٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٠:٠٣١٢:٣٢:٤٦١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٢:٣١٢٣:٥١:٣٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٠:٣٦١٢:٣٢:٣٢١٩:٠٤:٠١١٩:٢١:٢٧٢٣:٥١:٢٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠١:٠٩١٢:٣٢:١٧١٩:٠٢:٥٨١٩:٢٠:٢٣٢٣:٥١:١٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای موتور محمدبخش نوتی زهی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای موتور محمدبخش نوتی زهی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

روستای موتور محمدبخش نوتی زهی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای موتور محمدبخش نوتی زهی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای موتور محمدبخش نوتی زهی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای موتور محمدبخش نوتی زهی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای موتور محمدبخش نوتی زهی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق موتور محمدبخش نوتی زهی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق موتور محمدبخش نوتی زهی
زمان پخش اذان آنلاین به افق موتور محمدبخش نوتی زهی
افق شرعی امروز فردا موتور محمدبخش نوتی زهی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق موتور محمدبخش نوتی زهی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ موتور محمدبخش نوتی زهی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق موتور محمدبخش نوتی زهی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق موتور محمدبخش نوتی زهی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو