جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

نصرت آباد | زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز موتور محمدبخش نوتی زهی


اذان صبح: ٠٣:٥٧:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٣١
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٤١:٣٧

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای موتور محمدبخش نوتی زهی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای موتور محمدبخش نوتی زهی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای موتور محمدبخش نوتی زهی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
جهاد بر چهار نوع است:‌ فرمان به كار خوب و نهی از كار بد و راستی در موقع صبر (سختی و فشار باعث دروغ نشود) و انزجار از شخص فاسق.

اوقات شرعی ماه جاری روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای موتور محمدبخش نوتی زهی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای موتور محمدبخش نوتی زهی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای موتور محمدبخش نوتی زهی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان موتور محمدبخش نوتی زهی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٤:١٨١٢:٢٩:٣٣١٨:٥٥:١٥١٩:١٢:٣٠٢٣:٤٨:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٣:١٤١٢:٢٩:١٩١٨:٥٥:٥١١٩:١٣:٠٧٢٣:٤٨:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٢:٠٩١٢:٢٩:٠٥١٨:٥٦:٢٧١٩:١٣:٤٥٢٣:٤٨:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠١:٠٦١٢:٢٨:٥١١٨:٥٧:٠٣١٩:١٤:٢٣٢٣:٤٧:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٠:٠٢١٢:٢٨:٣٧١٨:٥٧:٣٩١٩:١٥:٠١٢٣:٤٧:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٧:١٦٠٥:٥٩:٠٠١٢:٢٨:٢٤١٨:٥٨:١٥١٩:١٥:٣٩٢٣:٤٧:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٦:٠٢٠٥:٥٧:٥٨١٢:٢٨:١٢١٨:٥٨:٥١١٩:١٦:١٧٢٣:٤٦:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٤:٤٨٠٥:٥٦:٥٧١٢:٢٧:٥٩١٨:٥٩:٢٨١٩:١٦:٥٥٢٣:٤٦:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٣:٣٥٠٥:٥٥:٥٧١٢:٢٧:٤٧١٩:٠٠:٠٤١٩:١٧:٣٤٢٣:٤٦:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٤:٥٨١٢:٢٧:٣٦١٩:٠٠:٤١١٩:١٨:١٢٢٣:٤٥:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٣:٥٩١٢:٢٧:٢٥١٩:٠١:١٧١٩:١٨:٥١٢٣:٤٥:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٣:٠١١٢:٢٧:١٥١٩:٠١:٥٤١٩:١٩:٣٠٢٣:٤٥:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٢:٠٤١٢:٢٧:٠٥١٩:٠٢:٣١١٩:٢٠:٠٩٢٣:٤٥:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥١:٠٨١٢:٢٦:٥٥١٩:٠٣:٠٨١٩:٢٠:٤٨٢٣:٤٤:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٠:١٢١٢:٢٦:٤٦١٩:٠٣:٤٥١٩:٢١:٢٧٢٣:٤٤:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٢١٠٥:٤٩:١٨١٢:٢٦:٣٨١٩:٠٤:٢٢١٩:٢٢:٠٧٢٣:٤٤:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:١٣٠٥:٤٨:٢٥١٢:٢٦:٣٠١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٢:٤٦٢٣:٤٤:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٤٧:٣٢١٢:٢٦:٢٢١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٣:٢٦٢٣:٤٣:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٤٦:٤١١٢:٢٦:١٥١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:٠٦٢٣:٤٣:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٤٥:٥٠١٢:٢٦:٠٩١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٤:٤٦٢٣:٤٣:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٥:٠١١٢:٢٦:٠٣١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٥:٢٦٢٣:٤٣:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٨:٤٨٠٥:٤٤:١٣١٢:٢٥:٥٨١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٦:٠٦٢٣:٤٢:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٣:٢٦١٢:٢٥:٥٤١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٦:٤٦٢٣:٤٢:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٦:٤٥٠٥:٤٢:٤٠١٢:٢٥:٥٠١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٧:٢٦٢٣:٤٢:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤١:٥٥١٢:٢٥:٤٦١٩:١٠:٠١١٩:٢٨:٠٦٢٣:٤٢:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤١:١١١٢:٢٥:٤٣١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:٤٧٢٣:٤٢:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٠:٢٨١٢:٢٥:٤١١٩:١١:١٧١٩:٢٩:٢٧٢٣:٤٢:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٢:٥٢٠٥:٣٩:٤٧١٢:٢٥:٣٩١٩:١١:٥٤١٩:٣٠:٠٧٢٣:٤١:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١١:٥٦٠٥:٣٩:٠٦١٢:٢٥:٣٨١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٤٧٢٣:٤١:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای موتور محمدبخش نوتی زهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای موتور محمدبخش نوتی زهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان موتور محمدبخش نوتی زهی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای موتور محمدبخش نوتی زهی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موتور محمدبخش نوتی زهی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای موتور محمدبخش نوتی زهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای موتور محمدبخش نوتی زهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای موتور محمدبخش نوتی زهی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای موتور محمدبخش نوتی زهی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موتور محمدبخش نوتی زهی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٣٣:٥٤١٢:٢٥:٥٥١٩:١٨:١٣١٩:٣٦:٥٠٢٣:٤١:٠٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٣٣:٢٧١٢:٢٥:٥٩١٩:١٨:٤٩١٩:٣٧:٢٧٢٣:٤٠:٥٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٦:٠٤١٩:١٩:٢٥١٩:٣٨:٠٥٢٣:٤٠:٥٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٣٢:٣٧١٢:٢٦:١٠١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٨:٤٢٢٣:٤٠:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٣٠٥:٣٢:١٤١٢:٢٦:١٦١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٩:١٩٢٣:٤٠:٥٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٩٠٥:٣١:٥٢١٢:٢٦:٢٣١٩:٢١:٠٩١٩:٣٩:٥٥٢٣:٤٠:٥٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٣١:٣٢١٢:٢٦:٣٠١٩:٢١:٤٣١٩:٤٠:٣١٢٣:٤٠:٥٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٥٠٥:٣١:١٣١٢:٢٦:٣٧١٩:٢٢:١٦١٩:٤١:٠٦٢٣:٤١:٠١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٥٠٥:٣٠:٥٥١٢:٢٦:٤٥١٩:٢٢:٤٩١٩:٤١:٤١٢٣:٤١:٠٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٧٠٥:٣٠:٣٩١٢:٢٦:٥٣١٩:٢٣:٢١١٩:٤٢:١٥٢٣:٤١:٠٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥١٠٥:٣٠:٢٤١٢:٢٧:٠٢١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٢:٤٨٢٣:٤١:١٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٣٠:١١١٢:٢٧:١١١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٣:٢١٢٣:٤١:١٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٤٠٥:٢٩:٥٩١٢:٢٧:٢١١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:٥٣٢٣:٤١:١٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٤٠٥:٢٩:٤٨١٢:٢٧:٣١١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٤:٢٤٢٣:٤١:٢٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٥٠٥:٢٩:٣٩١٢:٢٧:٤١١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٥٥٢٣:٤١:٣٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٧٠٥:٢٩:٣١١٢:٢٧:٥١١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٥:٢٤٢٣:٤١:٣٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٢٠٥:٢٩:٢٥١٢:٢٨:٠٢١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٥٣٢٣:٤١:٤٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٩٠٥:٢٩:١٩١٢:٢٨:١٣١٩:٢٧:١٦١٩:٤٦:٢١٢٣:٤١:٥٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٧٠٥:٢٩:١٥١٢:٢٨:٢٥١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٦:٤٨٢٣:٤٢:٠٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٨٠٥:٢٩:١٣١٢:٢٨:٣٦١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٧:١٥٢٣:٤٢:٠٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٠٠٥:٢٩:١٢١٢:٢٨:٤٨١٩:٢٨:٣١١٩:٤٧:٤٠٢٣:٤٢:١٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٤٠٥:٢٩:١٢١٢:٢٩:٠٠١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٨:٠٤٢٣:٤٢:٢٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٠٠٥:٢٩:١٤١٢:٢٩:١٣١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:٢٧٢٣:٤٢:٣٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٢٩:١٧١٢:٢٩:٢٥١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٨:٤٩٢٣:٤٢:٤٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٢٩:٢١١٢:٢٩:٣٨١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٩:١١٢٣:٤٢:٥٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٩٠٥:٢٩:٢٦١٢:٢٩:٥١١٩:٣٠:١٩١٩:٤٩:٣١٢٣:٤٣:١١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٢٩:٣٣١٢:٣٠:٠٤١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٩:٥٠٢٣:٤٣:٢٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٧٠٥:٢٩:٤١١٢:٣٠:١٧١٩:٣٠:٥٥١٩:٥٠:٠٧٢٣:٤٣:٣٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٤٠٥:٢٩:٥٠١٢:٣٠:٣٠١٩:٣١:١١١٩:٥٠:٢٤٢٣:٤٣:٤٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٣٠٥:٣٠:٠١١٢:٣٠:٤٣١٩:٣١:٢٦١٩:٥٠:٣٩٢٣:٤٤:٠٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٣٠:١٢١٢:٣٠:٥٦١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:٥٣٢٣:٤٤:١٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای موتور محمدبخش نوتی زهی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای موتور محمدبخش نوتی زهی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

روستای موتور محمدبخش نوتی زهی بر روی نقشه

روستای موتور محمدبخش نوتی زهی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای موتور محمدبخش نوتی زهی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای موتور محمدبخش نوتی زهی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای موتور محمدبخش نوتی زهی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای موتور محمدبخش نوتی زهی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق موتور محمدبخش نوتی زهی
افق شرعی امروز فردا موتور محمدبخش نوتی زهی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق موتور محمدبخش نوتی زهی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق موتور محمدبخش نوتی زهی
زمان پخش اذان زنده به افق موتور محمدبخش نوتی زهی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق موتور محمدبخش نوتی زهی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق موتور محمدبخش نوتی زهی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق موتور محمدبخش نوتی زهی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای موتور محمدبخش نوتی زهی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو