جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر موانا

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز موانا

اذان صبح: ٠٤:٥١:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٤٧
غروب آفتاب: ١٨:٢٩:٠١
اذان مغرب: ١٨:٤٧:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٠:٥٢

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر موانا (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر موانا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر موانا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر موانا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

بزرگمهر
برترین دانش ها یزدان پرستی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر موانا

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر موانا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر موانا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر موانا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر موانا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان موانا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥٦:٠٦١٣:٣٠:٥١٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٤٤:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٥٤:٤٣١٣:٣٠:٣٧٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٤٤:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٥٢٠٦:٥٣:٢١١٣:٣٠:٢٣٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:١٧٠٠:٤٤:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:١٢٠٦:٥١:٥٩١٣:٣٠:١٠٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:١٤٠٠:٤٣:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٣٣٠٦:٥٠:٣٨١٣:٢٩:٥٧٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:١٢٠٠:٤٣:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٩:١٨١٣:٢٩:٤٤٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٤٣:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:١٥٠٦:٤٧:٥٩١٣:٢٩:٣٢٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٠٦٠٠:٤٢:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤٦:٤١١٣:٢٩:٢٠٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٤٢:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٥٨٠٦:٤٥:٢٣١٣:٢٩:٠٩٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٠١٠٠:٤١:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٢١٠٦:٤٤:٠٧١٣:٢٨:٥٨٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٤١:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٤٢:٥١١٣:٢٨:٤٧٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٤١:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٤١:٣٦١٣:٢٨:٣٧٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٤٠:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٤٠:٢٢١٣:٢٨:٢٨٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٤٠:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٩:١٠١٣:٢٨:١٩٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٤٩٠٠:٤٠:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٣٧:٥٨١٣:٢٨:١٠٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٩:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥١٠٦:٣٦:٤٧١٣:٢٨:٠٣٢٠:١٩:٥٣٢٠:٣٩:٤٥٠٠:٣٩:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٨٠٦:٣٥:٣٨١٣:٢٧:٥٥٢٠:٢٠:٤٨٢٠:٤٠:٤٣٠٠:٣٩:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٣٤:٢٩١٣:٢٧:٤٨٢٠:٢١:٤٢٢٠:٤١:٤٠٠٠:٣٨:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٦٠٦:٣٣:٢٢١٣:٢٧:٤٢٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤٢:٣٨٠٠:٣٨:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٣٢:١٦١٣:٢٧:٣٦٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٣:٣٥٠٠:٣٨:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٨٠٦:٣١:١٢١٣:٢٧:٣١٢٠:٢٤:٢٥٢٠:٤٤:٣٣٠٠:٣٨:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٠٠٦:٣٠:٠٨١٣:٢٧:٢٧٢٠:٢٥:١٩٢٠:٤٥:٣٠٠٠:٣٧:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٩:٠٦١٣:٢٧:٢٣٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٦:٢٨٠٠:٣٧:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:٢٨:٠٥١٣:٢٧:١٩٢٠:٢٧:٠٧٢٠:٤٧:٢٥٠٠:٣٧:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٧:٠٦١٣:٢٧:١٧٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٨:٢٢٠٠:٣٧:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٢٠٦:٢٦:٠٧١٣:٢٧:١٤٢٠:٢٨:٥٤٢٠:٤٩:١٨٠٠:٣٦:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢٥:١١١٣:٢٧:١٣٢٠:٢٩:٤٧٢٠:٥٠:١٥٠٠:٣٦:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٢٤:١٥١٣:٢٧:١٢٢٠:٣٠:٣٩٢٠:٥١:١١٠٠:٣٦:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:١١٠٦:٢٣:٢١١٣:٢٧:١١٢٠:٣١:٣٢٢٠:٥٢:٠٧٠٠:٣٦:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان موانا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر موانا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر موانا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر موانا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر موانا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر موانا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر موانا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر موانا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر موانا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر موانا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر موانا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر موانا شهر موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر موانا شهر موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر موانا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر موانا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر موانا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر موانا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر موانا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر موانا

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:١١٠٦:٥٢:٥٣١٣:٣٣:٣٨٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٤٧:٣٤
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٢١٠٦:٥٣:٤٣١٣:٣٣:٢٣٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٤٠٠٠:٤٧:٢٨
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٥٤:٣٤١٣:٣٣:٠٧٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:١٤٠٠:٤٧:٢١
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٥٥:٢٥١٣:٣٢:٥٠٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٤٧:١٣
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٥٦:١٥١٣:٣٢:٣٣٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٢١٠٠:٤٧:٠٥
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٥٧:٠٦١٣:٣٢:١٦٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٤٦:٥٦
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٧:٥٦١٣:٣١:٥٨٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٤٦:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٨:٤٦١٣:٣١:٤٠٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٤٦:٣٦
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٩:٣٦١٣:٣١:٢١٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٢٧٠٠:٤٦:٢٦
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٢٠٧:٠٠:٢٧١٣:٣١:٠٣٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٥٧٠٠:٤٦:١٥
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٨٠٧:٠١:١٧١٣:٣٠:٤٤١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٢٧٠٠:٤٦:٠٣
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٣٠٧:٠٢:٠٦١٣:٣٠:٢٤١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:٥٦٠٠:٤٥:٥١
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٧٠٧:٠٢:٥٦١٣:٣٠:٠٤١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٢٥٠٠:٤٥:٣٨
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤١٠٧:٠٣:٤٦١٣:٢٩:٤٤١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٥٤٠٠:٤٥:٢٥
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٥٠٧:٠٤:٣٦١٣:٢٩:٢٤١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٢٢٠٠:٤٥:١٢
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٨٠٧:٠٥:٢٦١٣:٢٩:٠٤١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٥٠٠٠:٤٤:٥٨
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٦:١٥١٣:٢٨:٤٣١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:١٧٠٠:٤٤:٤٣
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠٧:٠٥١٣:٢٨:٢٣١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٤٤:٢٩
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٧:٥٥١٣:٢٨:٠٢١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:١٢٠٠:٤٤:١٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٦٠٧:٠٨:٤٥١٣:٢٧:٤١١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٤٣:٥٨
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٧٠٧:٠٩:٣٥١٣:٢٧:٢٠١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٤٣:٤٢
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٧٠٧:١٠:٢٥١٣:٢٦:٥٩١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٣٢٠٠:٤٣:٢٦
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٧٠٧:١١:١٤١٣:٢٦:٣٧١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٥٩٠٠:٤٣:١٠
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥٧٠٧:١٢:٠٤١٣:٢٦:١٦١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:٢٥٠٠:٤٢:٥٤
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٧٠٧:١٢:٥٤١٣:٢٥:٥٥١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:٥٢٠٠:٤٢:٣٧
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥٦٠٧:١٣:٤٥١٣:٢٥:٣٣١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:١٨٠٠:٤٢:٢٠
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥٤٠٧:١٤:٣٥١٣:٢٥:١٢١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٤٥٠٠:٤٢:٠٣
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٣٠٧:١٥:٢٥١٣:٢٤:٥١١٩:٣٣:٤٠١٩:٥٢:١١٠٠:٤١:٤٥
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥١٠٧:١٦:١٥١٣:٢٤:٢٩١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٣٧٠٠:٤١:٢٨
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٨٠٧:١٧:٠٦١٣:٢٤:٠٨١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٩:٠٤٠٠:١١:١٠
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٧:٥٦١٢:٢٣:٤٧١٨:٢٩:٠١١٨:٤٧:٣١٢٣:٤٠:٥٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر موانا شهر موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر موانا شهر موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر موانا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر موانا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر موانا

موانا، روستایی است از توابع بخش سیلوانه و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران.

شهر موانا در ویکیپدیا

شهر موانا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر موانا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر موانا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر موانا بر روی نقشه

شهر موانا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر موانا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر موانا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر موانا
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر موانا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر موانا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر موانا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر موانا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر موانا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر موانا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر موانا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ موانا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق موانا
افق شرعی امروز فردا موانا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق موانا
جدول اوقات شرعی امروز فردا موانا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ موانا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق موانا
زمان پخش اذان آنلاین به افق موانا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر موانا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو