جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر موانا

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز موانا


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٥:٠٩
اذان ظهر: ١٢:١٦:١٩
غروب آفتاب: ١٧:١٧:١٠
اذان مغرب: ١٧:٣٧:١٤
نیمه شب: ٢٣:٣١:٤٨

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر موانا (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر موانا)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر موانا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر موانا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سر آرتور هلپس
بزرگترین لذت دارایی این است كه سبب می‌شود از شنیدن سیل اندرزهای خوب رهایی یابید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر موانا

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر موانا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر موانا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر موانا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر موانا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان موانا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٤١:١٩١٣:٢٨:٣٦٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٤٠:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٤٠:٠٦١٣:٢٨:٢٧٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٤٠:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٨:٥٣١٣:٢٨:١٨٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٤٠:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٣٧:٤٢١٣:٢٨:١٠٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٣٩:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٣٦:٣١١٣:٢٨:٠٢٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٣٩:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٣٥:٢٢١٣:٢٧:٥٥٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٠:٥٨٠٠:٣٩:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٣٤:١٤١٣:٢٧:٤٨٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤١:٥٦٠٠:٣٨:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٣٣:٠٧١٣:٢٧:٤٢٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٣٨:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٣٢:٠٢١٣:٢٧:٣٦٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٣:٥١٠٠:٣٨:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٣٠:٥٧١٣:٢٧:٣١٢٠:٢٤:٤٠٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٣٨:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٩:٥٤١٣:٢٧:٢٧٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٣٧:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٨:٥٢١٣:٢٧:٢٣٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٦:٤٢٠٠:٣٧:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢٧:٥١١٣:٢٧:١٩٢٠:٢٧:٢١٢٠:٤٧:٣٩٠٠:٣٧:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢٦:٥٢١٣:٢٧:١٧٢٠:٢٨:١٤٢٠:٤٨:٣٦٠٠:٣٧:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢٥:٥٤١٣:٢٧:١٤٢٠:٢٩:٠٧٢٠:٤٩:٣٢٠٠:٣٦:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣١٠٦:٢٤:٥٨١٣:٢٧:١٣٢٠:٣٠:٠٠٢٠:٥٠:٢٩٠٠:٣٦:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:١١٠٦:٢٤:٠٢١٣:٢٧:١٢٢٠:٣٠:٥٢٢٠:٥١:٢٥٠٠:٣٦:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٥٣٠٦:٢٣:٠٩١٣:٢٧:١١٢٠:٣١:٤٤٢٠:٥٢:٢٠٠٠:٣٦:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٢٢:١٧١٣:٢٧:١١٢٠:٣٢:٣٦٢٠:٥٣:١٦٠٠:٣٥:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٢١:٢٦١٣:٢٧:١٢٢٠:٣٣:٢٨٢٠:٥٤:١٠٠٠:٣٥:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٢٠:٣٧١٣:٢٧:١٣٢٠:٣٤:١٩٢٠:٥٥:٠٥٠٠:٣٥:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٩:٤٩١٣:٢٧:١٥٢٠:٣٥:١٠٢٠:٥٥:٥٩٠٠:٣٥:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٩:٠٣١٣:٢٧:١٧٢٠:٣٦:٠٠٢٠:٥٦:٥٣٠٠:٣٥:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٤٠٦:١٨:١٩١٣:٢٧:٢٠٢٠:٣٦:٥٠٢٠:٥٧:٤٦٠٠:٣٥:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١٧:٣٦١٣:٢٧:٢٤٢٠:٣٧:٣٩٢٠:٥٨:٣٨٠٠:٣٥:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٢٢٠٦:١٦:٥٥١٣:٢٧:٢٨٢٠:٣٨:٢٨٢٠:٥٩:٣٠٠٠:٣٤:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:١٩٠٦:١٦:١٥١٣:٢٧:٣٣٢٠:٣٩:١٦٢١:٠٠:٢١٠٠:٣٤:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:١٧٠٦:١٥:٣٧١٣:٢٧:٣٨٢٠:٤٠:٠٣٢١:٠١:١٢٠٠:٣٤:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:١٨٠٦:١٥:٠١١٣:٢٧:٤٣٢٠:٤٠:٥٠٢١:٠٢:٠٢٠٠:٣٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان موانا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر موانا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر موانا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر موانا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر موانا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر موانا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر موانا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر موانا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر موانا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر موانا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر موانا

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٦:٠٦١٢:١٥:١٢١٧:٤٣:٤٧١٨:٠٢:٤٢٢٣:٣٢:٢٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٧:٠٥١٢:١٥:٠٤١٧:٤٢:٣١١٨:٠١:٢٩٢٣:٣٢:١٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٨:٠٥١٢:١٤:٥٦١٧:٤١:١٧١٨:٠٠:١٦٢٣:٣٢:٠٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٩:٠٥١٢:١٤:٥٠١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٩:٠٥٢٣:٣١:٥٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٥٠:٠٥١٢:١٤:٤٤١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٧:٥٦٢٣:٣١:٤٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٥١:٠٦١٢:١٤:٣٨١٧:٣٧:٤١١٧:٥٦:٤٧٢٣:٣١:٣٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٥٢:٠٧١٢:١٤:٣٤١٧:٣٦:٣٢١٧:٥٥:٤٠٢٣:٣١:٢٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٣:٠٨١٢:١٤:٣٠١٧:٣٥:٢٣١٧:٥٤:٣٤٢٣:٣١:٢٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٤:١٠١٢:١٤:٢٧١٧:٣٤:١٦١٧:٥٣:٢٩٢٣:٣١:١٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥٥:١١١٢:١٤:٢٥١٧:٣٣:١٠١٧:٥٢:٢٥٢٣:٣١:١١
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٦:١٣١٢:١٤:٢٤١٧:٣٢:٠٦١٧:٥١:٢٣٢٣:٣١:٠٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٥٧:١٦١٢:١٤:٢٣١٧:٣١:٠٣١٧:٥٠:٢٣٢٣:٣١:٠٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥٨:١٨١٢:١٤:٢٣١٧:٣٠:٠١١٧:٤٩:٢٤٢٣:٣٠:٥٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٩:٢١١٢:١٤:٢٤١٧:٢٩:٠١١٧:٤٨:٢٦٢٣:٣٠:٥٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٠٠٧:٠٠:٢٤١٢:١٤:٢٦١٧:٢٨:٠٢١٧:٤٧:٣٠٢٣:٣٠:٥٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٥٠٧:٠١:٢٧١٢:١٤:٢٩١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٦:٣٥٢٣:٣٠:٥٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠٢:٣٠١٢:١٤:٣٢١٧:٢٦:٠٩١٧:٤٥:٤٢٢٣:٣٠:٥١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠٣:٣٣١٢:١٤:٣٦١٧:٢٥:١٥١٧:٤٤:٥٠٢٣:٣٠:٥٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٩٠٧:٠٤:٣٦١٢:١٤:٤٢١٧:٢٤:٢٢١٧:٤٤:٠٠٢٣:٣٠:٥٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٥:٤٠١٢:١٤:٤٧١٧:٢٣:٣١١٧:٤٣:١١٢٣:٣٠:٥٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٦:٤٣١٢:١٤:٥٤١٧:٢٢:٤١١٧:٤٢:٢٥٢٣:٣٠:٥٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٧:٤٧١٢:١٥:٠٢١٧:٢١:٥٤١٧:٤١:٤٠٢٣:٣١:٠١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٧٠٧:٠٨:٥٠١٢:١٥:١٠١٧:٢١:٠٨١٧:٤٠:٥٦٢٣:٣١:٠٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٢٠٧:٠٩:٥٣١٢:١٥:٢٠١٧:٢٠:٢٤١٧:٤٠:١٥٢٣:٣١:١٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٦٠٧:١٠:٥٧١٢:١٥:٣٠١٧:١٩:٤١١٧:٣٩:٣٥٢٣:٣١:١٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥١٠٧:١٢:٠٠١٢:١٥:٤١١٧:١٩:٠٠١٧:٣٨:٥٧٢٣:٣١:٢٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٥٠٧:١٣:٠٣١٢:١٥:٥٣١٧:١٨:٢٢١٧:٣٨:٢١٢٣:٣١:٣٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٩٠٧:١٤:٠٦١٢:١٦:٠٦١٧:١٧:٤٥١٧:٣٧:٤٧٢٣:٣١:٣٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١٥:٠٩١٢:١٦:١٩١٧:١٧:١٠١٧:٣٧:١٤٢٣:٣١:٤٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٦:١٢١٢:١٦:٣٤١٧:١٦:٣٦١٧:٣٦:٤٤٢٣:٣١:٥٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر موانا شهر موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر موانا شهر موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر موانا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر موانا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر موانا

موانا، روستایی است از توابع بخش سیلوانه و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران.

شهر موانا در ویکیپدیا

شهر موانا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر موانا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر موانا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر موانا بر روی نقشه

شهر موانا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر موانا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر موانا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر موانا
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر موانا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر موانا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر موانا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر موانا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر موانا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ موانا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق موانا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق موانا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق موانا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق موانا
افق شرعی امروز فردا موانا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ موانا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق موانا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر موانا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو