جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر موانا

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز موانا


اذان صبح: ٠٦:١١:١٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٠:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٤٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:١٢
اذان مغرب: ١٨:٠٥:١٣
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٠٢

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر موانا (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر موانا)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر موانا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر موانا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دموكریت
در این هستی هیچ چیز وجود ندارد، مگر اتم و فضای خالی؛ هر چیز دیگری پندار آدمی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر موانا

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر موانا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر موانا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر موانا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر موانا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان موانا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٤٣:٤٩١٣:٢٨:٥٦٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٤:١٣٠٠:٤١:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٤٢:٣٣١٣:٢٨:٤٦٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:١١٠٠:٤١:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٤١:١٩١٣:٢٨:٣٦٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٤٠:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٤٠:٠٦١٣:٢٨:٢٧٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٤٠:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٨:٥٣١٣:٢٨:١٨٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٤٠:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٣٧:٤٢١٣:٢٨:١٠٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٣٩:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٣٦:٣١١٣:٢٨:٠٢٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٣٩:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٣٥:٢٢١٣:٢٧:٥٥٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٠:٥٨٠٠:٣٩:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٣٤:١٤١٣:٢٧:٤٨٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤١:٥٦٠٠:٣٨:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٣٣:٠٧١٣:٢٧:٤٢٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٣٨:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٣٢:٠٢١٣:٢٧:٣٦٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٣:٥١٠٠:٣٨:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٣٠:٥٧١٣:٢٧:٣١٢٠:٢٤:٤٠٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٣٨:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٩:٥٤١٣:٢٧:٢٧٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٣٧:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٨:٥٢١٣:٢٧:٢٣٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٦:٤٢٠٠:٣٧:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢٧:٥١١٣:٢٧:١٩٢٠:٢٧:٢١٢٠:٤٧:٣٩٠٠:٣٧:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢٦:٥٢١٣:٢٧:١٧٢٠:٢٨:١٤٢٠:٤٨:٣٦٠٠:٣٧:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢٥:٥٤١٣:٢٧:١٤٢٠:٢٩:٠٧٢٠:٤٩:٣٢٠٠:٣٦:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣١٠٦:٢٤:٥٨١٣:٢٧:١٣٢٠:٣٠:٠٠٢٠:٥٠:٢٩٠٠:٣٦:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:١١٠٦:٢٤:٠٢١٣:٢٧:١٢٢٠:٣٠:٥٢٢٠:٥١:٢٥٠٠:٣٦:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٥٣٠٦:٢٣:٠٩١٣:٢٧:١١٢٠:٣١:٤٤٢٠:٥٢:٢٠٠٠:٣٦:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٢٢:١٧١٣:٢٧:١١٢٠:٣٢:٣٦٢٠:٥٣:١٦٠٠:٣٥:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٢١:٢٦١٣:٢٧:١٢٢٠:٣٣:٢٨٢٠:٥٤:١٠٠٠:٣٥:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٢٠:٣٧١٣:٢٧:١٣٢٠:٣٤:١٩٢٠:٥٥:٠٥٠٠:٣٥:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٩:٤٩١٣:٢٧:١٥٢٠:٣٥:١٠٢٠:٥٥:٥٩٠٠:٣٥:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٩:٠٣١٣:٢٧:١٧٢٠:٣٦:٠٠٢٠:٥٦:٥٣٠٠:٣٥:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٤٠٦:١٨:١٩١٣:٢٧:٢٠٢٠:٣٦:٥٠٢٠:٥٧:٤٦٠٠:٣٥:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١٧:٣٦١٣:٢٧:٢٤٢٠:٣٧:٣٩٢٠:٥٨:٣٨٠٠:٣٥:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٢٢٠٦:١٦:٥٥١٣:٢٧:٢٨٢٠:٣٨:٢٨٢٠:٥٩:٣٠٠٠:٣٤:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:١٩٠٦:١٦:١٥١٣:٢٧:٣٣٢٠:٣٩:١٦٢١:٠٠:٢١٠٠:٣٤:٤٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:١٧٠٦:١٥:٣٧١٣:٢٧:٣٨٢٠:٤٠:٠٣٢١:٠١:١٢٠٠:٣٤:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان موانا

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر موانا

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر موانا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر موانا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر موانا

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١٢:٠٩٠٧:٤٤:٢٩١٢:٣٢:١٠١٧:١٩:٥٥١٧:٤٠:٤٨٢٣:٤٦:١٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١٢:٣٠٠٧:٤٤:٤٧١٢:٣٢:٣٩١٧:٢٠:٣٦١٧:٤١:٢٨٢٣:٤٦:٤٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١٢:٤٩٠٧:٤٥:٠٣١٢:٣٣:٠٨١٧:٢١:٢٠١٧:٤٢:١١٢٣:٤٧:١٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٣:٠٦٠٧:٤٥:١٧١٢:٣٣:٣٧١٧:٢٢:٠٤١٧:٤٢:٥٤٢٣:٤٧:٤٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٣:٢٢٠٧:٤٥:٢٩١٢:٣٤:٠٦١٧:٢٢:٥٠١٧:٤٣:٣٩٢٣:٤٨:١٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٣:٣٦٠٧:٤٥:٣٩١٢:٣٤:٣٤١٧:٢٣:٣٨١٧:٤٤:٢٦٢٣:٤٨:٤٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٣:٤٩٠٧:٤٥:٤٧١٢:٣٥:٠٢١٧:٢٤:٢٧١٧:٤٥:١٣٢٣:٤٩:١٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٤:٠٠٠٧:٤٥:٥٢١٢:٣٥:٣٠١٧:٢٥:١٧١٧:٤٦:٠٢٢٣:٤٩:٤٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٤:٠٩٠٧:٤٥:٥٦١٢:٣٥:٥٧١٧:٢٦:٠٨١٧:٤٦:٥٢٢٣:٥٠:١٢
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٤:١٦٠٧:٤٥:٥٨١٢:٣٦:٢٤١٧:٢٧:٠١١٧:٤٧:٤٢٢٣:٥٠:٤١
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٤:٢١٠٧:٤٥:٥٧١٢:٣٦:٥٠١٧:٢٧:٥٤١٧:٤٨:٣٤٢٣:٥١:١٠
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٤:٢٥٠٧:٤٥:٥٥١٢:٣٧:١٦١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٩:٢٧٢٣:٥١:٣٨
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٤:٢٧٠٧:٤٥:٥٠١٢:٣٧:٤١١٧:٢٩:٤٥١٧:٥٠:٢١٢٣:٥٢:٠٦
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٤:٢٧٠٧:٤٥:٤٤١٢:٣٨:٠٦١٧:٣٠:٤١١٧:٥١:١٦٢٣:٥٢:٣٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٤:٢٥٠٧:٤٥:٣٥١٢:٣٨:٣٠١٧:٣١:٣٩١٧:٥٢:١١٢٣:٥٣:٠٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٤:٢٢٠٧:٤٥:٢٤١٢:٣٨:٥٤١٧:٣٢:٣٧١٧:٥٣:٠٨٢٣:٥٣:٢٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٤:١٧٠٧:٤٥:١١١٢:٣٩:١٧١٧:٣٣:٣٧١٧:٥٤:٠٥٢٣:٥٣:٥٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٤:١٠٠٧:٤٤:٥٧١٢:٣٩:٣٩١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٥:٠٣٢٣:٥٤:١٩
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٤:٠١٠٧:٤٤:٤٠١٢:٤٠:٠١١٧:٣٥:٣٨١٧:٥٦:٠٢٢٣:٥٤:٤٤
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٣:٥٠٠٧:٤٤:٢١١٢:٤٠:٢٢١٧:٣٦:٤٠١٧:٥٧:٠١٢٣:٥٥:٠٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٣:٣٧٠٧:٤٤:٠٠١٢:٤٠:٤٢١٧:٣٧:٤٢١٧:٥٨:٠١٢٣:٥٥:٣٢
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٣:٢٣٠٧:٤٣:٣٧١٢:٤١:٠٢١٧:٣٨:٤٥١٧:٥٩:٠١٢٣:٥٥:٥٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٣:٠٧٠٧:٤٣:١٣١٢:٤١:٢١١٧:٣٩:٤٨١٨:٠٠:٠٢٢٣:٥٦:١٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١٢:٤٩٠٧:٤٢:٤٦١٢:٤١:٤٠١٧:٤٠:٥٢١٨:٠١:٠٤٢٣:٥٦:٤١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٢:٢٩٠٧:٤٢:١٧١٢:٤١:٥٧١٧:٤١:٥٧١٨:٠٢:٠٥٢٣:٥٧:٠٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١٢:٠٨٠٧:٤١:٤٧١٢:٤٢:١٤١٧:٤٣:٠٢١٨:٠٣:٠٨٢٣:٥٧:٢٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١١:٤٤٠٧:٤١:١٤١٢:٤٢:٣٠١٧:٤٤:٠٧١٨:٠٤:١٠٢٣:٥٧:٤٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:١١:١٩٠٧:٤٠:٤٠١٢:٤٢:٤٦١٧:٤٥:١٢١٨:٠٥:١٣٢٣:٥٨:٠٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:١٠:٥٢٠٧:٤٠:٠٤١٢:٤٣:٠٠١٧:٤٦:١٨١٨:٠٦:١٦٢٣:٥٨:٢١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:١٠:٢٣٠٧:٣٩:٢٦١٢:٤٣:١٤١٧:٤٧:٢٤١٨:٠٧:٢٠٢٣:٥٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر موانا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر موانا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر موانا

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر موانا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر موانا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر موانا

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٢٩٠٧:٤٢:١٧١٢:٤١:٥٧١٧:٤١:٥٧١٨:٠٢:٠٥٢٣:٥٧:٠٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٠٨٠٧:٤١:٤٧١٢:٤٢:١٤١٧:٤٣:٠٢١٨:٠٣:٠٨٢٣:٥٧:٢٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٤٤٠٧:٤١:١٤١٢:٤٢:٣٠١٧:٤٤:٠٧١٨:٠٤:١٠٢٣:٥٧:٤٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:١٩٠٧:٤٠:٤٠١٢:٤٢:٤٦١٧:٤٥:١٢١٨:٠٥:١٣٢٣:٥٨:٠٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٥٢٠٧:٤٠:٠٤١٢:٤٣:٠٠١٧:٤٦:١٨١٨:٠٦:١٦٢٣:٥٨:٢١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٢٣٠٧:٣٩:٢٦١٢:٤٣:١٤١٧:٤٧:٢٤١٨:٠٧:٢٠٢٣:٥٨:٣٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٥٢٠٧:٣٨:٤٦١٢:٤٣:٢٧١٧:٤٨:٣٠١٨:٠٨:٢٣٢٣:٥٨:٥٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٢٠٠٧:٣٨:٠٥١٢:٤٣:٣٩١٧:٤٩:٣٧١٨:٠٩:٢٧٢٣:٥٩:١١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٤٥٠٧:٣٧:٢١١٢:٤٣:٥٠١٧:٥٠:٤٣١٨:١٠:٣١٢٣:٥٩:٢٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٠٩٠٧:٣٦:٣٦١٢:٤٤:٠١١٧:٥١:٥٠١٨:١١:٣٥٢٣:٥٩:٤١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٣٢٠٧:٣٥:٤٩١٢:٤٤:١١١٧:٥٢:٥٧١٨:١٢:٣٩٢٣:٥٩:٥٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٥٢٠٧:٣٥:٠١١٢:٤٤:٢٠١٧:٥٤:٠٣١٨:١٣:٤٢٠٠:٠٠:٠٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:١١٠٧:٣٤:١١١٢:٤٤:٢٨١٧:٥٥:١٠١٨:١٤:٤٦٠٠:٠٠:١٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٢٨٠٧:٣٣:١٩١٢:٤٤:٣٥١٧:٥٦:١٦١٨:١٥:٥٠٠٠:٠٠:٣٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٤٣٠٧:٣٢:٢٦١٢:٤٤:٤١١٧:٥٧:٢٣١٨:١٦:٥٤٠٠:٠٠:٤٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥٧٠٧:٣١:٣١١٢:٤٤:٤٧١٧:٥٨:٢٩١٨:١٧:٥٨٠٠:٠٠:٤٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٩٠٧:٣٠:٣٤١٢:٤٤:٥١١٧:٥٩:٣٥١٨:١٩:٠١٠٠:٠٠:٥٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٩٠٧:٢٩:٣٧١٢:٤٤:٥٥١٨:٠٠:٤١١٨:٢٠:٠٥٠٠:٠١:٠٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٢٨٠٧:٢٨:٣٧١٢:٤٤:٥٨١٨:٠١:٤٧١٨:٢١:٠٨٠٠:٠١:١١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٥٠٧:٢٧:٣٧١٢:٤٥:٠١١٨:٠٢:٥٣١٨:٢٢:١١٠٠:٠١:١٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤١٠٧:٢٦:٣٤١٢:٤٥:٠٢١٨:٠٣:٥٨١٨:٢٣:١٤٠٠:٠١:٢١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٥٠٧:٢٥:٣١١٢:٤٥:٠٣١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٤:١٧٠٠:٠١:٢٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٧٠٧:٢٤:٢٦١٢:٤٥:٠٣١٨:٠٦:٠٨١٨:٢٥:٢٠٠٠:٠١:٢٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٨٠٧:٢٣:٢٠١٢:٤٥:٠٢١٨:٠٧:١٣١٨:٢٦:٢٢٠٠:٠١:٣٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٨٠٧:٢٢:١٣١٢:٤٥:٠٠١٨:٠٨:١٨١٨:٢٧:٢٥٠٠:٠١:٣٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٦٠٧:٢١:٠٤١٢:٤٤:٥٨١٨:٠٩:٢٢١٨:٢٨:٢٧٠٠:٠١:٣٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٢٠٧:١٩:٥٥١٢:٤٤:٥٥١٨:١٠:٢٦١٨:٢٩:٢٩٠٠:٠١:٣٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٨٠٧:١٨:٤٤١٢:٤٤:٥٢١٨:١١:٣٠١٨:٣٠:٣١٠٠:٠١:٣١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٢٠٧:١٧:٣٢١٢:٤٤:٤٧١٨:١٢:٣٤١٨:٣١:٣٢٠٠:٠١:٢٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٦:١٩١٢:٤٤:٤٢١٨:١٣:٣٧١٨:٣٢:٣٣٠٠:٠١:٢٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر موانا شهر موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر موانا شهر موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر موانا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر موانا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر موانا

موانا، روستایی است از توابع بخش سیلوانه و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران.

شهر موانا در ویکیپدیا

شهر موانا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر موانا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر موانا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر موانا بر روی نقشه

شهر موانا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر موانا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر موانا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر موانا
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر موانا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر موانا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر موانا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر موانا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر موانا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق موانا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق موانا
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ موانا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق موانا
افق شرعی امروز فردا موانا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ موانا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ موانا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ موانا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر موانا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو