جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر موانا

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز موانا


اذان صبح: ٠٥:٤٠:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٨:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٣٣:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٨:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:١٧:١٠
نیمه شب: ٠٠:٤٨:١٩

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر موانا (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر موانا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر موانا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر موانا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
همرنگ دیگران شدن، باور هیچ كدام از بزرگان نبوده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر موانا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر موانا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر موانا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر موانا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر موانا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان موانا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٤٢:٣٣١٣:٢٨:٤٦٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:١١٠٠:٤١:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٤١:١٩١٣:٢٨:٣٦٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٤٠:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٤٠:٠٦١٣:٢٨:٢٧٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٤٠:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٨:٥٣١٣:٢٨:١٨٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٤٠:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٣٧:٤٢١٣:٢٨:١٠٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٣٩:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٣٦:٣١١٣:٢٨:٠٢٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٣٩:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٣٥:٢٢١٣:٢٧:٥٥٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٠:٥٨٠٠:٣٩:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٣٤:١٤١٣:٢٧:٤٨٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤١:٥٦٠٠:٣٨:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٣٣:٠٧١٣:٢٧:٤٢٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٣٨:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٣٢:٠٢١٣:٢٧:٣٦٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٣:٥١٠٠:٣٨:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٣٠:٥٧١٣:٢٧:٣١٢٠:٢٤:٤٠٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٣٨:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٩:٥٤١٣:٢٧:٢٧٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٣٧:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٨:٥٢١٣:٢٧:٢٣٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٦:٤٢٠٠:٣٧:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢٧:٥١١٣:٢٧:١٩٢٠:٢٧:٢١٢٠:٤٧:٣٩٠٠:٣٧:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢٦:٥٢١٣:٢٧:١٧٢٠:٢٨:١٤٢٠:٤٨:٣٦٠٠:٣٧:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢٥:٥٤١٣:٢٧:١٤٢٠:٢٩:٠٧٢٠:٤٩:٣٢٠٠:٣٦:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣١٠٦:٢٤:٥٨١٣:٢٧:١٣٢٠:٣٠:٠٠٢٠:٥٠:٢٩٠٠:٣٦:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:١١٠٦:٢٤:٠٢١٣:٢٧:١٢٢٠:٣٠:٥٢٢٠:٥١:٢٥٠٠:٣٦:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٥٣٠٦:٢٣:٠٩١٣:٢٧:١١٢٠:٣١:٤٤٢٠:٥٢:٢٠٠٠:٣٦:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٢٢:١٧١٣:٢٧:١١٢٠:٣٢:٣٦٢٠:٥٣:١٦٠٠:٣٥:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٢١:٢٦١٣:٢٧:١٢٢٠:٣٣:٢٨٢٠:٥٤:١٠٠٠:٣٥:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٢٠:٣٧١٣:٢٧:١٣٢٠:٣٤:١٩٢٠:٥٥:٠٥٠٠:٣٥:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٩:٤٩١٣:٢٧:١٥٢٠:٣٥:١٠٢٠:٥٥:٥٩٠٠:٣٥:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٩:٠٣١٣:٢٧:١٧٢٠:٣٦:٠٠٢٠:٥٦:٥٣٠٠:٣٥:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٤٠٦:١٨:١٩١٣:٢٧:٢٠٢٠:٣٦:٥٠٢٠:٥٧:٤٦٠٠:٣٥:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١٧:٣٦١٣:٢٧:٢٤٢٠:٣٧:٣٩٢٠:٥٨:٣٨٠٠:٣٥:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٢٢٠٦:١٦:٥٥١٣:٢٧:٢٨٢٠:٣٨:٢٨٢٠:٥٩:٣٠٠٠:٣٤:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:١٩٠٦:١٦:١٥١٣:٢٧:٣٣٢٠:٣٩:١٦٢١:٠٠:٢١٠٠:٣٤:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:١٧٠٦:١٥:٣٧١٣:٢٧:٣٨٢٠:٤٠:٠٣٢١:٠١:١٢٠٠:٣٤:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان موانا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر موانا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر موانا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر موانا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر موانا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٨:٢٨٠٧:٢٥:٠٤١٣:٣٦:٢٥١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٥٢:٣٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٦:٤٨٠٧:٢٣:٣٣١٣:٣٦:٠٧١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٥٢:١٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٥:٠٩٠٧:٢٢:٠٣١٣:٣٥:٤٩١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٥١:٥١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٣:٢٩٠٧:٢٠:٣٢١٣:٣٥:٣١١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٥١:٢٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥١:٤٨٠٧:١٩:٠٢١٣:٣٥:١٣١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٤١٠٠:٥١:٠٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥٠:٠٨٠٧:١٧:٣٢١٣:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٣٦٠٠:٥٠:٤١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٨:٢٧٠٧:١٦:٠٣١٣:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٣٢٠٠:٥٠:١٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٦:٤٦٠٧:١٤:٣٣١٣:٣٤:١٩١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٢٧٠٠:٤٩:٥٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٥:٠٥٠٧:١٣:٠٤١٣:٣٤:٠٢١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٢٣٠٠:٤٩:٣١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٣:٢٣٠٧:١١:٣٥١٣:٣٣:٤٤١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:١٨٠٠:٤٩:٠٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤١:٤٢٠٧:١٠:٠٦١٣:٣٣:٢٧١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:١٤٠٠:٤٨:٤٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٨:٣٨١٣:٣٣:١٠١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:١٠٠٠:٤٨:١٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٧:١٠١٣:٣٢:٥٣١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٠٦٠٠:٤٧:٥٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٥:٤٣١٣:٣٢:٣٦٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٩:٠٢٠٠:٤٧:٣٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٤:٥٦٠٧:٠٤:١٦١٣:٣٢:٢٠٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٥٨٠٠:٤٧:٠٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٣:١٤٠٧:٠٢:٥٠١٣:٣٢:٠٤٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٤٦:٤٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣١:٣٣٠٧:٠١:٢٤١٣:٣١:٤٨٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢١:٥٠٠٠:٤٦:٢١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٩:٥٨١٣:٣١:٣٢٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٤٥:٥٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٨:٣٤١٣:٣١:١٧٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٤٥:٣٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٧:٠٩١٣:٣١:٠٢٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٤٥:١١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٥٥:٤٦١٣:٣٠:٤٨٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٤٤:٤٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٥٤:٢٣١٣:٣٠:٣٤٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٤٤:٢٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢١:٢٨٠٦:٥٣:٠١١٣:٣٠:٢٠٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٣١٠٠:٤٤:٠٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٩:٤٨٠٦:٥١:٤٠١٣:٣٠:٠٧٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٤٣:٤٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٨:٠٩٠٦:٥٠:١٩١٣:٢٩:٥٤٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٤٣:١٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٨:٥٩١٣:٢٩:٤١٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٤٢:٥٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٧:٤٠١٣:٢٩:٢٩٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٢٠٠٠:٤٢:٣٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٣:١٣٠٦:٤٦:٢٢١٣:٢٩:١٨٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:١٨٠٠:٤٢:١٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١١:٣٥٠٦:٤٥:٠٥١٣:٢٩:٠٧٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:١٦٠٠:٤١:٥٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٤٣:٤٩١٣:٢٨:٥٦٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٤:١٣٠٠:٤١:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر موانا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر موانا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر موانا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر موانا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر موانا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر موانا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٤:٠٧١٢:٣٨:١٢١٨:٤٢:٥٥١٩:٠١:٢٦٠٠:٢٤:٤٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٦:٣٨٠٧:٣٢:٣٧١٣:٣٧:٥٥١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٥٤:٢٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٥:٠١٠٧:٣١:٠٦١٣:٣٧:٣٧١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:١٧٠٠:٥٤:٠٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٢٣٠٧:٢٩:٣٥١٣:٣٧:١٩١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:١٣٠٠:٥٣:٤٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٤٥٠٧:٢٨:٠٥١٣:٣٧:٠١١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٥٣:٢١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٠٧٠٧:٢٦:٣٤١٣:٣٦:٤٣١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٥٢:٥٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٢٨٠٧:٢٥:٠٤١٣:٣٦:٢٥١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٥٢:٣٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٤٨٠٧:٢٣:٣٣١٣:٣٦:٠٧١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٥٢:١٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٠٩٠٧:٢٢:٠٣١٣:٣٥:٤٩١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٥١:٥١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٢٩٠٧:٢٠:٣٢١٣:٣٥:٣١١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٥١:٢٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٤٨٠٧:١٩:٠٢١٣:٣٥:١٣١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٤١٠٠:٥١:٠٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٨٠٧:١٧:٣٢١٣:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٣٦٠٠:٥٠:٤١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢٧٠٧:١٦:٠٣١٣:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٣٢٠٠:٥٠:١٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٦٠٧:١٤:٣٣١٣:٣٤:١٩١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٢٧٠٠:٤٩:٥٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٥٠٧:١٣:٠٤١٣:٣٤:٠٢١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٢٣٠٠:٤٩:٣١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٣٠٧:١١:٣٥١٣:٣٣:٤٤١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:١٨٠٠:٤٩:٠٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٢٠٧:١٠:٠٦١٣:٣٣:٢٧١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:١٤٠٠:٤٨:٤٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٨:٣٨١٣:٣٣:١٠١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:١٠٠٠:٤٨:١٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٧:١٠١٣:٣٢:٥٣١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٠٦٠٠:٤٧:٥٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٥:٤٣١٣:٣٢:٣٦٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٩:٠٢٠٠:٤٧:٣٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٦٠٧:٠٤:١٦١٣:٣٢:٢٠٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٥٨٠٠:٤٧:٠٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٤٠٧:٠٢:٥٠١٣:٣٢:٠٤٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٤٦:٤٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٣٠٧:٠١:٢٤١٣:٣١:٤٨٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢١:٥٠٠٠:٤٦:٢١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٩:٥٨١٣:٣١:٣٢٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٤٥:٥٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٨:٣٤١٣:٣١:١٧٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٤٥:٣٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٧:٠٩١٣:٣١:٠٢٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٤٥:١١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٥٥:٤٦١٣:٣٠:٤٨٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٤٤:٤٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٥٤:٢٣١٣:٣٠:٣٤٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٤٤:٢٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٨٠٦:٥٣:٠١١٣:٣٠:٢٠٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٣١٠٠:٤٤:٠٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٨٠٦:٥١:٤٠١٣:٣٠:٠٧٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٤٣:٤٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٩٠٦:٥٠:١٩١٣:٢٩:٥٤٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٤٣:١٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر موانا شهر موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر موانا شهر موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر موانا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر موانا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر موانا

موانا، روستایی است از توابع بخش سیلوانه و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران.

شهر موانا در ویکیپدیا

شهر موانا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر موانا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر موانا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر موانا بر روی نقشه

شهر موانا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر موانا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر موانا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر موانا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر موانا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر موانا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر موانا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر موانا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر موانا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق موانا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق موانا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ موانا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا موانا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق موانا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق موانا
افق شرعی امروز فردا موانا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق موانا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر موانا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو