جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای موانا

ترگور | ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز موانا


اذان صبح: ٠٤:٢٠:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٥٣
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٢٣
غروب آفتاب: ٢٠:٤٩:٠٩
اذان مغرب: ٢١:١٠:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٢١

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای موانا (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای موانا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای موانا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای موانا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
تفاوت زن و مرد در این است كه مردان همیشه آینده را می نگرند و زنها گذشته را به یاد می آورند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای موانا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای موانا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای موانا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای موانا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای موانا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان موانا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٧:٢٥١٣:٣١:٠٤٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٤٥:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٥٦:٠١١٣:٣٠:٥٠٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٤٤:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٥٤:٣٨١٣:٣٠:٣٦٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٤٤:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٥٣:١٦١٣:٣٠:٢٢٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٤٤:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٥١:٥٤١٣:٣٠:٠٨٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:١٧٠٠:٤٣:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٢٣٠٦:٥٠:٣٣١٣:٢٩:٥٥٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:١٤٠٠:٤٣:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٩:١٣١٣:٢٩:٤٣٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:١٢٠٠:٤٢:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٧:٥٤١٣:٢٩:٣٠٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٠٩٠٠:٤٢:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤٦:٣٥١٣:٢٩:١٩٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٤٢:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٤٩٠٦:٤٥:١٨١٣:٢٩:٠٧٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٤١:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:١١٠٦:٤٤:٠١١٣:٢٨:٥٦٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٤١:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٤٢:٤٥١٣:٢٨:٤٦٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٤١:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٤١:٣٠١٣:٢٨:٣٦٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٤٠:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٤٠:١٦١٣:٢٨:٢٦٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٦:٥٥٠٠:٤٠:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٩:٠٤١٣:٢٨:١٧٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٤٠:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٧:٥٢١٣:٢٨:٠٩٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٨:٥١٠٠:٣٩:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٣٦:٤١١٣:٢٨:٠١٢٠:١٩:٥٦٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣٩:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٣٥:٣١١٣:٢٧:٥٤٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٣٩:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٣٤:٢٣١٣:٢٧:٤٧٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤١:٤٤٠٠:٣٨:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٣٣:١٦١٣:٢٧:٤٠٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٢:٤٢٠٠:٣٨:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٣٢:١٠١٣:٢٧:٣٥٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٣٨:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٣١:٠٥١٣:٢٧:٣٠٢٠:٢٤:٢٩٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٣٨:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٨٠٦:٣٠:٠١١٣:٢٧:٢٥٢٠:٢٥:٢٣٢٠:٤٥:٣٥٠٠:٣٧:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٨:٥٩١٣:٢٧:٢١٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٣٧:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٢٧:٥٨١٣:٢٧:١٨٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٧:٣٠٠٠:٣٧:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٢٦:٥٨١٣:٢٧:١٥٢٠:٢٨:٠٤٢٠:٤٨:٢٧٠٠:٣٧:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢٦:٠٠١٣:٢٧:١٣٢٠:٢٨:٥٨٢٠:٤٩:٢٣٠٠:٣٦:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٢٥:٠٣١٣:٢٧:١١٢٠:٢٩:٥١٢٠:٥٠:٢٠٠٠:٣٦:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:١٧٠٦:٢٤:٠٨١٣:٢٧:١٠٢٠:٣٠:٤٤٢٠:٥١:١٦٠٠:٣٦:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان موانا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای موانا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای موانا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موانا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای موانا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای موانا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موانا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای موانا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای موانا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موانا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای موانا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:١٦:٤٧١٣:٢٧:٢٦٢٠:٣٨:٣٣٢٠:٥٩:٣٦٠٠:٣٤:٤٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:١٦:٠٧١٣:٢٧:٣١٢٠:٣٩:٢١٢١:٠٠:٢٧٠٠:٣٤:٤٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:١٥:٢٩١٣:٢٧:٣٦٢٠:٤٠:٠٨٢١:٠١:١٨٠٠:٣٤:٣٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:١٤:٥٣١٣:٢٧:٤٢٢٠:٤٠:٥٥٢١:٠٢:٠٨٠٠:٣٤:٣٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٥٠٦:١٤:١٨١٣:٢٧:٤٨٢٠:٤١:٤١٢١:٠٢:٥٧٠٠:٣٤:٢٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٦:١٣:٤٦١٣:٢٧:٥٥٢٠:٤٢:٢٧٢١:٠٣:٤٥٠٠:٣٤:٢٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٦:١٣:١٤١٣:٢٨:٠٢٢٠:٤٣:١١٢١:٠٤:٣٣٠٠:٣٤:١٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٦:١٢:٤٥١٣:٢٨:٠٩٢٠:٤٣:٥٥٢١:٠٥:١٩٠٠:٣٤:١٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٧٠٦:١٢:١٧١٣:٢٨:١٧٢٠:٤٤:٣٨٢١:٠٦:٠٤٠٠:٣٤:١٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٠٠٦:١١:٥١١٣:٢٨:٢٥٢٠:٤٥:٢٠٢١:٠٦:٤٩٠٠:٣٤:١٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٦٠٦:١١:٢٧١٣:٢٨:٣٤٢٠:٤٦:٠٠٢١:٠٧:٣٢٠٠:٣٤:١٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٤٠٦:١١:٠٥١٣:٢٨:٤٣٢٠:٤٦:٤٠٢١:٠٨:١٥٠٠:٣٤:١٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٦:١٠:٤٤١٣:٢٨:٥٣٢٠:٤٧:١٩٢١:٠٨:٥٦٠٠:٣٤:١٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٦:١٠:٢٥١٣:٢٩:٠٣٢٠:٤٧:٥٧٢١:٠٩:٣٦٠٠:٣٤:١٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٣٠٦:١٠:٠٨١٣:٢٩:١٣٢٠:٤٨:٣٣٢١:١٠:١٤٠٠:٣٤:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٢٠٦:٠٩:٥٣١٣:٢٩:٢٣٢٠:٤٩:٠٩٢١:١٠:٥٢٠٠:٣٤:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٦:٠٩:٣٩١٣:٢٩:٣٤٢٠:٤٩:٤٣٢١:١١:٢٨٠٠:٣٤:٢٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٦٠٦:٠٩:٢٨١٣:٢٩:٤٥٢٠:٥٠:١٦٢١:١٢:٠٣٠٠:٣٤:٢٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٦:٠٩:١٨١٣:٢٩:٥٧٢٠:٥٠:٤٨٢١:١٢:٣٦٠٠:٣٤:٣٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٦:٠٩:٠٩١٣:٣٠:٠٨٢٠:٥١:١٩٢١:١٣:٠٨٠٠:٣٤:٤٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٢٠٦:٠٩:٠٣١٣:٣٠:٢٠٢٠:٥١:٤٨٢١:١٣:٣٩٠٠:٣٤:٤٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٦٠٦:٠٨:٥٩١٣:٣٠:٣٢٢٠:٥٢:١٦٢١:١٤:٠٨٠٠:٣٤:٥٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٣٠٦:٠٨:٥٦١٣:٣٠:٤٥٢٠:٥٢:٤٢٢١:١٤:٣٦٠٠:٣٥:٠٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٣٠٦:٠٨:٥٥١٣:٣٠:٥٧٢٠:٥٣:٠٧٢١:١٥:٠٢٠٠:٣٥:١١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٥٠٦:٠٨:٥٦١٣:٣١:١٠٢٠:٥٣:٣١٢١:١٥:٢٧٠٠:٣٥:٢١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١١٠٦:٠٨:٥٨١٣:٣١:٢٣٢٠:٥٣:٥٣٢١:١٥:٥٠٠٠:٣٥:٣١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٩٠٦:٠٩:٠٢١٣:٣١:٣٦٢٠:٥٤:١٤٢١:١٦:١١٠٠:٣٥:٤٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٠٠٦:٠٩:٠٨١٣:٣١:٤٩٢٠:٥٤:٣٣٢١:١٦:٣١٠٠:٣٥:٥٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٣٠٦:٠٩:١٦١٣:٣٢:٠٢٢٠:٥٤:٥١٢١:١٦:٤٩٠٠:٣٦:٠٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٠٠٦:٠٩:٢٥١٣:٣٢:١٥٢٠:٥٥:٠٧٢١:١٧:٠٥٠٠:٣٦:١٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٩٠٦:٠٩:٣٦١٣:٣٢:٢٨٢٠:٥٥:٢١٢١:١٧:١٩٠٠:٣٦:٣١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای موانا روستای موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای موانا روستای موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای موانا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موانا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای موانا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای موانا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای موانا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای موانا

روستای موانا بر روی نقشه

روستای موانا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای موانا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای موانا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای موانا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای موانا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای موانا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای موانا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای موانا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای موانا رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق موانا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق موانا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق موانا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق موانا
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ موانا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ موانا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق موانا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق موانا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای موانا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو