جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای موانا

ترگور | ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز موانا


اذان صبح: ٠٥:١٧:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:١٧
اذان ظهر: ١٣:٣٤:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٤٧:٣٩

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای موانا (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای موانا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای موانا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای موانا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

امام جعفر صادق (ع)
هر كه براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد و براي خدا عطاء كند ، از كساني است كه ايمانش كامل است .

اوقات شرعی ماه جاری روستای موانا

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای موانا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای موانا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای موانا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای موانا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان موانا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:١١٠٦:٤٢:٢٨١٣:٢٨:٤٤٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:١٥٠٠:٤١:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٤١:١٣١٣:٢٨:٣٤٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:١٣٠٠:٤٠:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٤٠:٠٠١٣:٢٨:٢٥٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:١٠٠٠:٤٠:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٨:٤٧١٣:٢٨:١٦٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:٠٨٠٠:٤٠:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٧:٣٦١٣:٢٨:٠٨٢٠:١٩:١٧٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٣٩:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:١٨٠٦:٣٦:٢٥١٣:٢٨:٠٠٢٠:٢٠:١١٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٣٩:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٣٥:١٦١٣:٢٧:٥٣٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤١:٠٢٠٠:٣٩:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٤٠٦:٣٤:٠٨١٣:٢٧:٤٧٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤٢:٠٠٠٠:٣٨:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٣٣:٠١١٣:٢٧:٤٠٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٢:٥٨٠٠:٣٨:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٤٠٦:٣١:٥٥١٣:٢٧:٣٥٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٣:٥٥٠٠:٣٨:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٣٠:٥٠١٣:٢٧:٣٠٢٠:٢٤:٤٣٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٣٨:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٩:٤٧١٣:٢٧:٢٥٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٣٧:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢٨:٤٥١٣:٢٧:٢١٢٠:٢٦:٣١٢٠:٤٦:٤٧٠٠:٣٧:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٧:٤٤١٣:٢٧:١٨٢٠:٢٧:٢٤٢٠:٤٧:٤٤٠٠:٣٧:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٢٦:٤٥١٣:٢٧:١٥٢٠:٢٨:١٨٢٠:٤٨:٤١٠٠:٣٦:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٢٥:٤٧١٣:٢٧:١٣٢٠:٢٩:١١٢٠:٤٩:٣٨٠٠:٣٦:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢٤:٥٠١٣:٢٧:١١٢٠:٣٠:٠٤٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٣٦:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٢٣:٥٥١٣:٢٧:١٠٢٠:٣٠:٥٦٢٠:٥١:٣٠٠٠:٣٦:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٣٩٠٦:٢٣:٠١١٣:٢٧:١٠٢٠:٣١:٤٩٢٠:٥٢:٢٦٠٠:٣٦:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٢٢:٠٩١٣:٢٧:١٠٢٠:٣٢:٤١٢٠:٥٣:٢١٠٠:٣٥:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٢١:١٨١٣:٢٧:١٠٢٠:٣٣:٣٢٢٠:٥٤:١٦٠٠:٣٥:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٢٠:٢٩١٣:٢٧:١٢٢٠:٣٤:٢٤٢٠:٥٥:١١٠٠:٣٥:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١٩:٤١١٣:٢٧:١٣٢٠:٣٥:١٤٢٠:٥٦:٠٥٠٠:٣٥:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٨:٥٥١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٦:٠٥٢٠:٥٦:٥٨٠٠:٣٥:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١٨:١١١٣:٢٧:١٩٢٠:٣٦:٥٥٢٠:٥٧:٥١٠٠:٣٥:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٣٠٦:١٧:٢٨١٣:٢٧:٢٢٢٠:٣٧:٤٤٢٠:٥٨:٤٤٠٠:٣٤:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٠٧٠٦:١٦:٤٧١٣:٢٧:٢٦٢٠:٣٨:٣٣٢٠:٥٩:٣٦٠٠:٣٤:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٠٤٠٦:١٦:٠٧١٣:٢٧:٣١٢٠:٣٩:٢١٢١:٠٠:٢٧٠٠:٣٤:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٠٢٠٦:١٥:٢٩١٣:٢٧:٣٦٢٠:٤٠:٠٨٢١:٠١:١٨٠٠:٣٤:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان موانا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای موانا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای موانا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موانا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای موانا

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای موانا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موانا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای موانا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای موانا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای موانا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای موانا

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٢٧:٠٠١٣:٣٧:١٨٢٠:٤٧:٠٩٢١:٠٨:٠٦٠٠:٤٥:٢١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٢٧:٤٧١٣:٣٧:٢٠٢٠:٤٦:٢٥٢١:٠٧:١٨٠٠:٤٥:٣٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٢٨:٣٤١٣:٣٧:٢١٢٠:٤٥:٣٩٢١:٠٦:٢٩٠٠:٤٥:٤٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٢٩:٢٢١٣:٣٧:٢١٢٠:٤٤:٥١٢١:٠٥:٣٨٠٠:٤٦:٠٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٣٠:١١١٣:٣٧:٢١٢٠:٤٤:٠٢٢١:٠٤:٤٥٠٠:٤٦:١٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٣٠:٥٩١٣:٣٧:٢٠٢٠:٤٣:١١٢١:٠٣:٥١٠٠:٤٦:٢٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٣١:٤٨١٣:٣٧:١٩٢٠:٤٢:١٨٢١:٠٢:٥٥٠٠:٤٦:٣٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٣٢:٣٨١٣:٣٧:١٧٢٠:٤١:٢٥٢١:٠١:٥٨٠٠:٤٦:٤٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٣٣:٢٨١٣:٣٧:١٤٢٠:٤٠:٢٩٢١:٠٠:٥٩٠٠:٤٦:٥٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٣٤:١٨١٣:٣٧:١١٢٠:٣٩:٣٢٢٠:٥٩:٥٩٠٠:٤٧:٠٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٣٥:٠٨١٣:٣٧:٠٧٢٠:٣٨:٣٤٢٠:٥٨:٥٧٠٠:٤٧:١٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٣٥:٥٨١٣:٣٧:٠٣٢٠:٣٧:٣٥٢٠:٥٧:٥٤٠٠:٤٧:٢٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٣٦:٤٩١٣:٣٦:٥٨٢٠:٣٦:٣٤٢٠:٥٦:٥٠٠٠:٤٧:٢٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٣٧:٤٠١٣:٣٦:٥٢٢٠:٣٥:٣١٢٠:٥٥:٤٤٠٠:٤٧:٣٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣٨:٣١١٣:٣٦:٤٦٢٠:٣٤:٢٧٢٠:٥٤:٣٧٠٠:٤٧:٣٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٩:٢٢١٣:٣٦:٣٩٢٠:٣٣:٢٢٢٠:٥٣:٢٩٠٠:٤٧:٤٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٤٠:١٣١٣:٣٦:٣١٢٠:٣٢:١٦٢٠:٥٢:١٩٠٠:٤٧:٤٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٤١:٠٤١٣:٣٦:٢٣٢٠:٣١:٠٩٢٠:٥١:٠٨٠٠:٤٧:٥١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٤١:٥٥١٣:٣٦:١٥٢٠:٣٠:٠٠٢٠:٤٩:٥٦٠٠:٤٧:٥٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٤٢:٤٦١٣:٣٦:٠٥٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٨:٤٣٠٠:٤٧:٥٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٤٣:٣٧١٣:٣٥:٥٥٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٧:٢٨٠٠:٤٧:٥٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٤٤:٢٨١٣:٣٥:٤٥٢٠:٢٦:٢٦٢٠:٤٦:١٣٠٠:٤٧:٥٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٤٥:١٩١٣:٣٥:٣٤٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٤:٥٧٠٠:٤٧:٥٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٤٠٦:٤٦:١١١٣:٣٥:٢٢٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٤٧:٥٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٤٧:٠٢١٣:٣٥:١٠٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٢:٢١٠٠:٤٧:٥٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٩٠٦:٤٧:٥٣١٣:٣٤:٥٨٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:٠١٠٠:٤٧:٥٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٨:٤٤١٣:٣٤:٤٥٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٣٩:٤١٠٠:٤٧:٥١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٩:٣٥١٣:٣٤:٣١٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:١٩٠٠:٤٧:٤٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٥٠٦:٥٠:٢٦١٣:٣٤:١٧٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٤٧:٤٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٦٠٦:٥١:١٧١٣:٣٤:٠٣٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٤٧:٣٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٥٢:٠٨١٣:٣٣:٤٨٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:١١٠٠:٤٧:٣٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای موانا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای موانا روستای موانا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای موانا روستای موانا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای موانا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای موانا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای موانا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای موانا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای موانا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای موانا

روستای موانا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای موانا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای موانا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای موانا
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای موانا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای موانا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای موانا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای موانا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای موانا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق موانا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق موانا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا موانا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ موانا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق موانا
زمان پخش اذان زنده به افق موانا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ موانا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق موانا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای موانا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو