جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مه واز

ماژین | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مه واز


اذان صبح: ٠٥:٥٥:٥١
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٠:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٢٩:١٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:١١
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٥٥

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مه واز (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای مه واز)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای مه واز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مه واز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

جیم ران
اگر دلیل كافی داشته باشی به هر كاری توانا خواهی شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مه واز

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مه واز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مه واز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مه واز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مه واز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مه واز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٨:٣٣١٣:١٦:٥٤١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٠٤٠٠:٣٢:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٧:٢٨١٣:١٦:٤٣١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٤:٥١٠٠:٣٢:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٦:٢٤١٣:١٦:٣٤١٩:٥٧:١٣٢٠:١٥:٣٨٠٠:٣٢:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٥:٢١١٣:١٦:٢٥١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٢٥٠٠:٣٢:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٤:١٩١٣:١٦:١٦١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:١١٠٠:٣١:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٣:١٨١٣:١٦:٠٨١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٧:٥٨٠٠:٣١:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣٢:١٨١٣:١٦:٠٠٢٠:٠٠:١١٢٠:١٨:٤٥٠٠:٣١:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣١:١٩١٣:١٥:٥٣٢٠:٠٠:٥٥٢٠:١٩:٣٢٠٠:٣١:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٠:٢١١٣:١٥:٤٦٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:١٩٠٠:٣٠:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٩:٢٤١٣:١٥:٤٠٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٠٧٠٠:٣٠:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٨:٢٨١٣:١٥:٣٤٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢١:٥٤٠٠:٣٠:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٧:٣٤١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:٤١٠٠:٣٠:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٦:٤٠١٣:١٥:٢٥٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٢٩:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٥:٤٨١٣:١٥:٢١٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢٩:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٤:٥٦١٣:١٥:١٧٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٩:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٤:٠٧١٣:١٥:١٤٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٢٩:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٣:١٨١٣:١٥:١٢٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٢٩:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٢:٣٠١٣:١٥:١٠٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢٨:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢١:٤٤١٣:١٥:٠٩٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٢٨:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٥:٠٩٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٨:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٠:١٦١٣:١٥:٠٩٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٨:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٩:٣٤١٣:١٥:١٠٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٢٨:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٨:٥٣١٣:١٥:١١٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:١١٠٠:٢٨:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٨:١٤١٣:١٥:١٣٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٨:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٧:٣٦١٣:١٥:١٥٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢٧:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٦:٥٩١٣:١٥:١٨٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢٧:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٦:٢٤١٣:١٥:٢٢٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢٧:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٥:٥١١٣:١٥:٢٦٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٢٧:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٥:١٩١٣:١٥:٣٠٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٧:٤٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٤:٤٨١٣:١٥:٣٥٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مه واز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مه واز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مه واز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مه واز

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای مه واز

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای مه واز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مه واز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای مه واز

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٣:٢٤٠٧:٢٠:١١١٢:٢٠:٠٧١٧:٢٠:٠٧١٧:٣٩:٣٥٢٣:٣٦:٥٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٣:٤٦٠٧:٢٠:٣١١٢:٢٠:٣٧١٧:٢٠:٤٧١٧:٤٠:١٤٢٣:٣٧:٢٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٤:٠٧٠٧:٢٠:٤٩١٢:٢١:٠٦١٧:٢١:٢٨١٧:٤٠:٥٤٢٣:٣٧:٥٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٤:٢٧٠٧:٢١:٠٦١٢:٢١:٣٥١٧:٢٢:٠٩١٧:٤١:٣٦٢٣:٣٨:٢٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٤:٤٥٠٧:٢١:٢١١٢:٢٢:٠٤١٧:٢٢:٥٣١٧:٤٢:١٨٢٣:٣٨:٥٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٥:٠١٠٧:٢١:٣٤١٢:٢٢:٣٢١٧:٢٣:٣٧١٧:٤٣:٠١٢٣:٣٩:٢٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٥:١٧٠٧:٢١:٤٥١٢:٢٣:٠٠١٧:٢٤:٢٢١٧:٤٣:٤٥٢٣:٣٩:٥٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٥:٣١٠٧:٢١:٥٥١٢:٢٣:٢٧١٧:٢٥:٠٨١٧:٤٤:٣٠٢٣:٤٠:٢٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٥:٤٣٠٧:٢٢:٠٣١٢:٢٣:٥٥١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٥:١٦٢٣:٤٠:٥٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٥:٥٤٠٧:٢٢:٠٩١٢:٢٤:٢١١٧:٢٦:٤٣١٧:٤٦:٠٣٢٣:٤١:٢٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٦:٠٣٠٧:٢٢:١٣١٢:٢٤:٤٨١٧:٢٧:٣٢١٧:٤٦:٥٠٢٣:٤١:٥١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٦:١١٠٧:٢٢:١٥١٢:٢٥:١٣١٧:٢٨:٢٢١٧:٤٧:٣٨٢٣:٤٢:١٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٦:١٧٠٧:٢٢:١٦١٢:٢٥:٣٩١٧:٢٩:١٢١٧:٤٨:٢٧٢٣:٤٢:٤٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢٢:١٥١٢:٢٦:٠٣١٧:٣٠:٠٤١٧:٤٩:١٧٢٣:٤٣:١٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢٢:١١١٢:٢٦:٢٨١٧:٣٠:٥٦١٧:٥٠:٠٧٢٣:٤٣:٤١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٦:٢٦٠٧:٢٢:٠٧١٢:٢٦:٥١١٧:٣١:٤٨١٧:٥٠:٥٨٢٣:٤٤:٠٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٦:٢٦٠٧:٢٢:٠٠١٢:٢٧:١٤١٧:٣٢:٤١١٧:٥١:٤٩٢٣:٤٤:٣٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢١:٥٢١٢:٢٧:٣٧١٧:٣٣:٣٥١٧:٥٢:٤١٢٣:٤٤:٥٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٦:٢١٠٧:٢١:٤١١٢:٢٧:٥٨١٧:٣٤:٢٩١٧:٥٣:٣٤٢٣:٤٥:٢٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٦:١٦٠٧:٢١:٢٩١٢:٢٨:١٩١٧:٣٥:٢٤١٧:٥٤:٢٦٢٣:٤٥:٤٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٦:٠٩٠٧:٢١:١٦١٢:٢٨:٤٠١٧:٣٦:١٩١٧:٥٥:١٩٢٣:٤٦:١٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٦:٠١٠٧:٢١:٠٠١٢:٢٩:٠٠١٧:٣٧:١٥١٧:٥٦:١٣٢٣:٤٦:٣٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٥:٥١٠٧:٢٠:٤٣١٢:٢٩:١٩١٧:٣٨:١١١٧:٥٧:٠٧٢٣:٤٦:٥٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٥:٣٩٠٧:٢٠:٢٤١٢:٢٩:٣٧١٧:٣٩:٠٧١٧:٥٨:٠١٢٣:٤٧:١٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٥:٢٦٠٧:٢٠:٠٣١٢:٢٩:٥٥١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٨:٥٥٢٣:٤٧:٣٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٥:١٢٠٧:١٩:٤٠١٢:٣٠:١٢١٧:٤١:٠٠١٧:٥٩:٥٠٢٣:٤٧:٥٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٤:٥٥٠٧:١٩:١٦١٢:٣٠:٢٨١٧:٤١:٥٧١٨:٠٠:٤٥٢٣:٤٨:١٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٤:٣٧٠٧:١٨:٥٠١٢:٣٠:٤٣١٧:٤٢:٥٤١٨:٠١:٤٠٢٣:٤٨:٣٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٤:١٧٠٧:١٨:٢٣١٢:٣٠:٥٨١٧:٤٣:٥٢١٨:٠٢:٣٥٢٣:٤٨:٥٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٣:٥٦٠٧:١٧:٥٣١٢:٣١:١٢١٧:٤٤:٤٩١٨:٠٣:٣٠٢٣:٤٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مه واز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مه واز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مه واز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مه واز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مه واز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مه واز

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای مه واز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مه واز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مه واز

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٧:٣٩١٢:١٧:٠٨١٧:١٦:٣٨١٧:٣٦:٠٨٢٣:٣٣:٥٦
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:١٤٠٧:١٨:٠٨١٢:١٧:٣٨١٧:١٧:٠٩١٧:٣٦:٣٩٢٣:٣٤:٢٦
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٢٠٧:١٨:٣٦١٢:١٨:٠٨١٧:١٧:٤٢١٧:٣٧:١٢٢٣:٣٤:٥٦
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٠٠٧:١٩:٠٢١٢:١٨:٣٨١٧:١٨:١٦١٧:٣٧:٤٦٢٣:٣٥:٢٦
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٦٠٧:١٩:٢٧١٢:١٩:٠٨١٧:١٨:٥٢١٧:٣٨:٢١٢٣:٣٥:٥٦
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٠٠٧:١٩:٥٠١٢:١٩:٣٨١٧:١٩:٢٩١٧:٣٨:٥٨٢٣:٣٦:٢٦
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٤٠٧:٢٠:١١١٢:٢٠:٠٧١٧:٢٠:٠٧١٧:٣٩:٣٥٢٣:٣٦:٥٧
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٦٠٧:٢٠:٣١١٢:٢٠:٣٧١٧:٢٠:٤٧١٧:٤٠:١٤٢٣:٣٧:٢٧
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٧٠٧:٢٠:٤٩١٢:٢١:٠٦١٧:٢١:٢٨١٧:٤٠:٥٤٢٣:٣٧:٥٧
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٧٠٧:٢١:٠٦١٢:٢١:٣٥١٧:٢٢:٠٩١٧:٤١:٣٦٢٣:٣٨:٢٧
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٥٠٧:٢١:٢١١٢:٢٢:٠٤١٧:٢٢:٥٣١٧:٤٢:١٨٢٣:٣٨:٥٧
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠١٠٧:٢١:٣٤١٢:٢٢:٣٢١٧:٢٣:٣٧١٧:٤٣:٠١٢٣:٣٩:٢٧
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٧٠٧:٢١:٤٥١٢:٢٣:٠٠١٧:٢٤:٢٢١٧:٤٣:٤٥٢٣:٣٩:٥٦
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣١٠٧:٢١:٥٥١٢:٢٣:٢٧١٧:٢٥:٠٨١٧:٤٤:٣٠٢٣:٤٠:٢٦
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٣٠٧:٢٢:٠٣١٢:٢٣:٥٥١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٥:١٦٢٣:٤٠:٥٤
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٤٠٧:٢٢:٠٩١٢:٢٤:٢١١٧:٢٦:٤٣١٧:٤٦:٠٣٢٣:٤١:٢٣
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٣٠٧:٢٢:١٣١٢:٢٤:٤٨١٧:٢٧:٣٢١٧:٤٦:٥٠٢٣:٤١:٥١
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١١٠٧:٢٢:١٥١٢:٢٥:١٣١٧:٢٨:٢٢١٧:٤٧:٣٨٢٣:٤٢:١٩
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٧٠٧:٢٢:١٦١٢:٢٥:٣٩١٧:٢٩:١٢١٧:٤٨:٢٧٢٣:٤٢:٤٧
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢٢:١٥١٢:٢٦:٠٣١٧:٣٠:٠٤١٧:٤٩:١٧٢٣:٤٣:١٤
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢٢:١١١٢:٢٦:٢٨١٧:٣٠:٥٦١٧:٥٠:٠٧٢٣:٤٣:٤١
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٦٠٧:٢٢:٠٧١٢:٢٦:٥١١٧:٣١:٤٨١٧:٥٠:٥٨٢٣:٤٤:٠٧
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٦٠٧:٢٢:٠٠١٢:٢٧:١٤١٧:٣٢:٤١١٧:٥١:٤٩٢٣:٤٤:٣٣
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢١:٥٢١٢:٢٧:٣٧١٧:٣٣:٣٥١٧:٥٢:٤١٢٣:٤٤:٥٨
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢١٠٧:٢١:٤١١٢:٢٧:٥٨١٧:٣٤:٢٩١٧:٥٣:٣٤٢٣:٤٥:٢٢
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٦٠٧:٢١:٢٩١٢:٢٨:١٩١٧:٣٥:٢٤١٧:٥٤:٢٦٢٣:٤٥:٤٧
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٩٠٧:٢١:١٦١٢:٢٨:٤٠١٧:٣٦:١٩١٧:٥٥:١٩٢٣:٤٦:١٠
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠١٠٧:٢١:٠٠١٢:٢٩:٠٠١٧:٣٧:١٥١٧:٥٦:١٣٢٣:٤٦:٣٣
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥١٠٧:٢٠:٤٣١٢:٢٩:١٩١٧:٣٨:١١١٧:٥٧:٠٧٢٣:٤٦:٥٥
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٩٠٧:٢٠:٢٤١٢:٢٩:٣٧١٧:٣٩:٠٧١٧:٥٨:٠١٢٣:٤٧:١٧

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مه واز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مه واز روستای مه واز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مه واز روستای مه واز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مه واز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مه واز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مه واز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مه واز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مه واز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مه واز

روستای مه واز بر روی نقشه

روستای مه واز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مه واز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مه واز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مه واز
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای مه واز + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای مه واز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مه واز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مه واز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مه واز رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق مه واز
افق شرعی امروز فردا مه واز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مه واز
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ مه واز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا مه واز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مه واز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مه واز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مه واز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مه واز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو