جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مه واز

ماژین | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مه واز

اذان صبح: ٠٥:٠٤:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:١٩
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٣٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٩:٣٧

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مه واز (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای مه واز)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای مه واز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مه واز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مه واز

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مه واز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مه واز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مه واز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مه واز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مه واز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٥٠:٢٣١٣:١٩:٠٤١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:١٣٠٠:٣٦:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٤٩:١٠١٣:١٨:٤٩١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٣٦:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٧:٥٨١٣:١٨:٣٥١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٣٥:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٦:٤٧١٣:١٨:٢١١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٣٥:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٥:٣٧١٣:١٨:٠٨١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:١٦٠٠:٣٤:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٤:٢٧١٣:١٧:٥٥١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٠١٠٠:٣٤:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٣:١٨١٣:١٧:٤٢١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٠:٤٧٠٠:٣٤:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٢:٠٩١٣:١٧:٣٠١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٣٣٠٠:٣٣:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤١:٠١١٣:١٧:١٨١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٢٠٠٠:٣٣:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٩:٥٥١٣:١٧:٠٧١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٠٦٠٠:٣٣:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٨:٤٩١٣:١٦:٥٦١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٣:٥٢٠٠:٣٣:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٧:٤٣١٣:١٦:٤٥١٩:٥٦:١٧٢٠:١٤:٣٩٠٠:٣٢:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٦:٣٩١٣:١٦:٣٥١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٢٥٠٠:٣٢:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٥:٣٦١٣:١٦:٢٦١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:١٢٠٠:٣٢:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٤:٣٣١٣:١٦:١٧١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٦:٥٩٠٠:٣١:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٣:٣٢١٣:١٦:٠٨١٩:٥٩:١٤٢٠:١٧:٤٦٠٠:٣١:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٢:٣٢١٣:١٦:٠٠١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٣٢٠٠:٣١:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣١:٣٢١٣:١٥:٥٣٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:١٩٠٠:٣١:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٠:٣٤١٣:١٥:٤٦٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٣٠:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٩:٣٧١٣:١٥:٤٠٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٣٠:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٨:٤١١٣:١٥:٣٤٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢١:٤١٠٠:٣٠:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٧:٤٦١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٣٠:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٦:٥٢١٣:١٥:٢٤٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢٩:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٥:٥٩١٣:١٥:٢١٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٢٩:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٥:٠٨١٣:١٥:١٧٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢٩:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٤:١٨١٣:١٥:١٤٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٢٩:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٣:٢٩١٣:١٥:١٢٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٢٩:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٢:٤١١٣:١٥:١٠٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٢٨:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢١:٥٥١٣:١٥:٠٩٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٢٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مه واز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مه واز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مه واز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مه واز

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای مه واز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مه واز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مه واز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای مه واز

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای مه واز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای مه واز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای مه واز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مه واز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مه واز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مه واز

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای مه واز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مه واز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مه واز

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای مه واز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مه واز روستای مه واز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مه واز روستای مه واز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مه واز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مه واز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مه واز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مه واز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مه واز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مه واز

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٥:٥١١٣:٢٥:١٧٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٣:٤٨٠٠:٣٨:٠٥
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢٦:٣١١٣:٢٥:١٩٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٣:٠٩٠٠:٣٨:١٥
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٧:١٠١٣:٢٥:٢٠٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٢:٢٩٠٠:٣٨:٢٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٧:٥٠١٣:٢٥:٢١٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤١:٤٧٠٠:٣٨:٣٥
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٨:٣٠١٣:٢٥:٢١٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤١:٠٤٠٠:٣٨:٤٣
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٩:١١١٣:٢٥:٢٠٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤٠:١٩٠٠:٣٨:٥١
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٩:٥١١٣:٢٥:١٩٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٣٨:٥٩
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٣٠:٣٢١٣:٢٥:١٧٢٠:١٩:٣٧٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٣٩:٠٦
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣١:١٣١٣:٢٥:١٤٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٣٩:١٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٣١:٥٤١٣:٢٥:١١٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٣٩:١٨
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣٢:٣٥١٣:٢٥:٠٧٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٦:١٤٠٠:٣٩:٢٣
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣٣:١٦١٣:٢٥:٠٣٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٥:٢١٠٠:٣٩:٢٨
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣٣:٥٧١٣:٢٤:٥٨٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٣٩:٣١
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣٤:٣٨١٣:٢٤:٥٢٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٣٩:٣٥
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٥:١٩١٣:٢٤:٤٦٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٣٩:٣٧
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٦:٠٠١٣:٢٤:٣٩٢٠:١٢:٥١٢٠:٣١:٣٧٠٠:٣٩:٣٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٦:٤٢١٣:٢٤:٣٢٢٠:١١:٥٥٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٣٩:٤١
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٧:٢٣١٣:٢٤:٢٤٢٠:١٠:٥٧٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٣٩:٤١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٨:٠٤١٣:٢٤:١٥٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٣٩:٤١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٨:٤٥١٣:٢٤:٠٦٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٣٩:٤١
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٩:٢٦١٣:٢٣:٥٧٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٦:٣١٠٠:٣٩:٣٩
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٢١٠٦:٤٠:٠٨١٣:٢٣:٤٧٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٣٩:٣٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:١٩٠٦:٤٠:٤٩١٣:٢٣:٣٦٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٣٩:٣٥
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:١٧٠٦:٤١:٣٠١٣:٢٣:٢٥٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:١٥٠٠:٣٩:٣٢
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:١٤٠٦:٤٢:١١١٣:٢٣:١٣٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٣٩:٢٨
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:١١٠٦:٤٢:٥١١٣:٢٣:٠٠٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٠٠٠٠:٣٩:٢٤
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٣:٣٢١٣:٢٢:٤٨٢٠:٠١:٣٣٢٠:١٩:٥١٠٠:٣٩:١٩
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٤:١٣١٣:٢٢:٣٤٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٨:٤١٠٠:٣٩:١٤
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٤:٥٤١٣:٢٢:٢١١٩:٥٩:١٧٢٠:١٧:٣١٠٠:٣٩:٠٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٥:٣٤١٣:٢٢:٠٦١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٦:١٩٠٠:٣٩:٠١
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٦:١٤١٣:٢١:٥٢١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٠٧٠٠:٣٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مه واز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مه واز روستای مه واز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مه واز روستای مه واز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مه واز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مه واز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مه واز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مه واز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مه واز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مه واز

روستای مه واز بر روی نقشه

روستای مه واز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مه واز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مه واز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مه واز
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای مه واز + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای مه واز + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای مه واز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مه واز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مه واز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مه واز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مه واز رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مه واز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مه واز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مه واز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مه واز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مه واز
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مه واز دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مه واز دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مه واز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مه واز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو