جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مهلچه

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز مهلچه


اذان صبح: ٠٥:١٠:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٠٣
نیمه شب: ٠٠:١٧:١٥

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهلچه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای مهلچه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مهلچه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهلچه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام جعفر صادق (ع)
امام صادق عليه السلام ـ به ابوالعباس درباره مباهله ـ فرمود : پنجه ات را در پنجه او مى گذارى، آن گاه مى گويى: «خدايا ! اگر فلانى حقّى را انكار يا به باطلى اقرار كرده او را به بلايى آسمانى، يا عذابى از جانب خودت گرفتار كن» و هفتاد بار او را نفرين مى كنى .

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهلچه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهلچه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهلچه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مهلچه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهلچه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهلچه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٠:٤١١٢:٥٣:٠٩١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٢٠٠٠:١٢:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٣٠٦:١٩:٤٨١٢:٥٢:٥٩١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٣:٥٦٠٠:١١:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٨:٥٥١٢:٥٢:٥٠١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٣٢٠٠:١١:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٢٠٦:١٨:٠٣١٢:٥٢:٤١١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:٠٩٠٠:١١:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٧:١١١٢:٥٢:٣٣١٩:٢٨:١٨١٩:٤٥:٤٥٠٠:١١:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٦:٢١١٢:٥٢:٢٥١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٢٢٠٠:١٠:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٥:٣٢١٢:٥٢:١٨١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٦:٥٩٠٠:١٠:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٤:٤٤١٢:٥٢:١١١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٧:٣٦٠٠:١٠:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:١٣٠٠:١٠:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٣:١٠١٢:٥١:٥٩١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٥٠٠٠:٠٩:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٢:٢٥١٢:٥١:٥٤١٩:٣١:٤٦١٩:٤٩:٢٧٠٠:٠٩:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٤١٠٦:١١:٤٠١٢:٥١:٥٠١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٠٤٠٠:٠٩:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٠:٥٧١٢:٥١:٤٦١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٤١٠٠:٠٩:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٠:١٥١٢:٥١:٤٢١٩:٣٣:٣١١٩:٥١:١٨٠٠:٠٩:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٩:٣٤١٢:٥١:٤٠١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٥٦٠٠:٠٩:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥١:٣٧١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٣٣٠٠:٠٨:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٨:١٥١٢:٥١:٣٦١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:١٠٠٠:٠٨:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥١:٣٥١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٤٨٠٠:٠٨:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٧:٠١١٢:٥١:٣٤١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٢٥٠٠:٠٨:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥١:٣٤١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٨:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٥:٥٢١٢:٥١:٣٥١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٣٩٠٠:٠٨:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٥:٢٠١٢:٥١:٣٦١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:١٦٠٠:٠٨:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٤:٤٨١٢:٥١:٣٨١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٥٣٠٠:٠٨:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٤:١٨١٢:٥١:٤٠١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٣٠٠٠:٠٨:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٣:٤٩١٢:٥١:٤٣١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٠٧٠٠:٠٨:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٣:٢١١٢:٥١:٤٧١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٤٣٠٠:٠٨:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥١:٥١١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:١٩٠٠:٠٧:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥١:٥٥١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٥٥٠٠:٠٧:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥٢:٠١١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٠٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهلچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهلچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهلچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهلچه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مهلچه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهلچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهلچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مهلچه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مهلچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مهلچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مهلچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهلچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهلچه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مهلچه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای مهلچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهلچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مهلچه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٢٩:٢٢١٢:٥٧:٥٧١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:١٤٠٠:١٧:٤٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٢٩:٥١١٢:٥٧:٤١١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:١١٠٠:١٧:٣٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٠:٢٠١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٤:٠٥١٩:٤١:٠٨٠٠:١٧:٢٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٠:٥٠١٢:٥٧:٠٨١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٠:٠٣٠٠:١٧:١٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٣١:١٩١٢:٥٦:٥١١٩:٢١:٥٩١٩:٣٨:٥٩٠٠:١٧:٠٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣١:٤٨١٢:٥٦:٣٤١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٧:٥٣٠٠:١٦:٥١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٢:١٧١٢:٥٦:١٦١٩:١٩:٥١١٩:٣٦:٤٧٠٠:١٦:٣٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٢:٤٥١٢:٥٥:٥٨١٩:١٨:٤٦١٩:٣٥:٤١٠٠:١٦:٢٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٣:١٤١٢:٥٥:٤٠١٩:١٧:٤١١٩:٣٤:٣٤٠٠:١٦:١١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٣:٤٢١٢:٥٥:٢١١٩:١٦:٣٥١٩:٣٣:٢٧٠٠:١٥:٥٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٤:١١١٢:٥٥:٠٢١٩:١٥:٢٩١٩:٣٢:١٩٠٠:١٥:٤٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٤:٣٩١٢:٥٤:٤٣١٩:١٤:٢٢١٩:٣١:١١٠٠:١٥:٢٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٥:٠٧١٢:٥٤:٢٣١٩:١٣:١٤١٩:٣٠:٠٢٠٠:١٥:١٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٩٠٦:٣٥:٣٥١٢:٥٤:٠٣١٩:١٢:٠٧١٩:٢٨:٥٣٠٠:١٤:٥٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٥٠٦:٣٦:٠٢١٢:٥٣:٤٣١٩:١٠:٥٩١٩:٢٧:٤٤٠٠:١٤:٤٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢١٠٦:٣٦:٣٠١٢:٥٣:٢٣١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٦:٣٤٠٠:١٤:٢٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٦٠٦:٣٦:٥٨١٢:٥٣:٠٢١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٥:٢٥٠٠:١٤:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣١٠٦:٣٧:٢٥١٢:٥٢:٤١١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٤:١٥٠٠:١٣:٤٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٣٧:٥٣١٢:٥٢:٢٠١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٣:٠٤٠٠:١٣:٣٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٣٨:٢٠١٢:٥١:٥٩١٩:٠٥:١٤١٩:٢١:٥٤٠٠:١٣:١٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٣٨:٤٧١٢:٥١:٣٨١٩:٠٤:٠٤١٩:٢٠:٤٣٠٠:١٢:٥٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٨٠٦:٣٩:١٥١٢:٥١:١٧١٩:٠٢:٥٤١٩:١٩:٣٢٠٠:١٢:٣٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢١٠٦:٣٩:٤٢١٢:٥٠:٥٥١٩:٠١:٤٤١٩:١٨:٢٢٠٠:١٢:١٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٠:٠٩١٢:٥٠:٣٤١٩:٠٠:٣٣١٩:١٧:١١٠٠:١٢:٠٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٠:٣٧١٢:٥٠:١٢١٨:٥٩:٢٣١٩:١٦:٠٠٠٠:١١:٤١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٤١:٠٤١٢:٤٩:٥١١٨:٥٨:١٣١٩:١٤:٤٩٠٠:١١:٢٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٤١:٣٢١٢:٤٩:٢٩١٨:٥٧:٠٢١٩:١٣:٣٨٠٠:١١:٠٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٤١:٥٩١٢:٤٩:٠٨١٨:٥٥:٥٢١٩:١٢:٢٧٠٠:١٠:٤٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٤٢:٢٧١٢:٤٨:٤٧١٨:٥٤:٤١١٩:١١:١٦٠٠:١٠:٢٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٤٢:٥٥١٢:٤٨:٢٥١٨:٥٣:٣١١٩:١٠:٠٥٢٣:٤٠:٠٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٤٣:٢٣١١:٤٨:٠٤١٧:٥٢:٢١١٨:٠٨:٥٥٢٣:٠٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مهلچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مهلچه روستای مهلچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مهلچه روستای مهلچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهلچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهلچه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مهلچه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهلچه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهلچه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهلچه

روستای مهلچه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهلچه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهلچه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهلچه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مهلچه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای مهلچه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهلچه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهلچه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهلچه رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ مهلچه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ مهلچه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا مهلچه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مهلچه
زمان پخش اذان زنده به افق مهلچه
افق شرعی امروز فردا مهلچه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مهلچه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهلچه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهلچه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو