جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مهرگرد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مهرگرد


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٤٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:١١
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥٧

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهرگرد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای مهرگرد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مهرگرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهرگرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

هربرت اسپنسر
حكومت جمهوری بهترین نوع حكومت است، ولی به همان دلیل كه بهترین نوع حكومت است نیاز به بهترین افراد دارد؛ افرادی كه تا به حال در هیچ كجای دنیا مشاهده نشده اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهرگرد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهرگرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرگرد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مهرگرد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرگرد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهرگرد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٦:٤٦١٣:٠٤:٠٩١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٤٣٠٠:٢٢:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٥:٣٧١٣:٠٣:٥٥١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٢٥٠٠:٢١:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٤:٢٨١٣:٠٣:٤١١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٠٨٠٠:٢١:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٣:١٩١٣:٠٣:٢٧١٩:٣٤:٠٤١٩:٥١:٥٠٠٠:٢١:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٢:١١١٣:٠٣:١٣١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٣٣٠٠:٢٠:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣١:٠٤١٣:٠٣:٠٠١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:١٦٠٠:٢٠:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٢:٤٨١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٣:٥٩٠٠:٢٠:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٨:٥٢١٣:٠٢:٣٥١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٤٢٠٠:١٩:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٢:٢٣١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٢٥٠٠:١٩:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٦:٤٣١٣:٠٢:١٢١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٠٩٠٠:١٩:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠٢:٠١١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٥٢٠٠:١٨:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠١:٥١١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٣٦٠٠:١٨:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٣:٣٦١٣:٠١:٤١١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٢٠٠٠:١٨:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠١:٣١١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٠٣٠٠:١٨:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢١:٣٦١٣:٠١:٢٢١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٤٧٠٠:١٧:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠١:١٤١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٣١٠٠:١٧:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٩:٣٩١٣:٠١:٠٦١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:١٥٠٠:١٧:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:٠٠٠٠:١٧:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٤٤٠٠:١٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٦:٥٢١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٦:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:١٣٠٠:١٦:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٦:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٤:١٥١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٥:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٥:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:١٠٠٠:١٥:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١١:٤٨١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٥:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٤٠٦:١١:٠٢١٣:٠٠:١٧١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٥:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٠:١٧١٣:٠٠:١٦١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٥:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٠:١٥١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٤:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مهرگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مهرگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مهرگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهرگرد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مهرگرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهرگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مهرگرد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای مهرگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مهرگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مهرگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهرگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرگرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهرگرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهرگرد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠٣:٤٨١٣:٠٠:٣١١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٤٤٠٠:١٣:٥٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٣:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٠:٤١١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٣:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٣:٤٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠١:٥٦١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٢٦٠٠:١٣:٤٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠١:٣٢١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١٣:٤٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠١:٠٩١٣:٠١:٠٦٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٤٣٠٠:١٣:٤٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٠:٤٧١٣:٠١:١٤٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٢١٠٠:١٣:٥٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٠:٢٧١٣:٠١:٢٢٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٥٩٠٠:١٣:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١١٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠١:٣٠٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٣٥٠٠:١٣:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٩:٥٢١٣:٠١:٣٩٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٣:١١٠٠:١٣:٥٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٣٠٥:٥٩:٣٦١٣:٠١:٤٨٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٤:٠٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:٢٠٠٠:١٤:٠٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٥٤٠٠:١٤:٠٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٢٦٠٠:١٤:١٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٥٨٠٠:١٤:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٢٨٠٠:١٤:٢٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٥٨٠٠:١٤:٣٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٧:٢٦٠٠:١٤:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٣:١٣٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٥٤٠٠:١٤:٥٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٢١٠٠:١٤:٥٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٥:٠٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٩:١٠٠٠:١٥:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٨:٢٣١٣:٠٤:٠٢٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٣٤٠٠:١٥:٢٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٤:١٤٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٥٦٠٠:١٥:٣٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٤:٢٧٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:١٦٠٠:١٥:٥٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:٣٧١٣:٠٤:٤٠٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٣٦٠٠:١٦:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٤:٥٣٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٠:٥٤٠٠:١٦:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٨:٥٤١٣:٠٥:٠٦٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:١١٠٠:١٦:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٥:٢٠٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٢٦٠٠:١٦:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٩:١٥١٣:٠٥:٣٣٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٤١٠٠:١٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مهرگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهرگرد روستای مهرگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهرگرد روستای مهرگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهرگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرگرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مهرگرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهرگرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهرگرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهرگرد

روستای مهرگرد بر روی نقشه

روستای مهرگرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهرگرد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهرگرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهرگرد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مهرگرد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای مهرگرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهرگرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهرگرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهرگرد رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مهرگرد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهرگرد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهرگرد
زمان پخش اذان آنلاین به افق مهرگرد
جدول اوقات شرعی امروز فردا مهرگرد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مهرگرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مهرگرد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مهرگرد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهرگرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو