جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مهرگرد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مهرگرد


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٤
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٦

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهرگرد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای مهرگرد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مهرگرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهرگرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
هر غروب خورشید، غروب خورشید است؛ ضرورتی وجود ندارد كه انسان غروب خورشید را در قسطنطنیه تماشا كند. اگر رهایی در درونم نباشد در هیچ جای دیگری هم نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهرگرد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهرگرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرگرد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مهرگرد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرگرد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهرگرد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠١:٤٩١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٤٧٠٠:١٨:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠١:٣٩١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٣١٠٠:١٨:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠١:٣٠١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:١٥٠٠:١٨:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢١:٢٣١٣:٠١:٢١١٩:٤١:٤٨١٩:٥٩:٥٩٠٠:١٧:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠١:١٣١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٧:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٩:٢٧١٣:٠١:٠٥١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٢٨٠٠:١٧:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٩٠٦:١٨:٣٠١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٧:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٠:٥١١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٦:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٤١٠٠:١٦:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٦:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٤:٥٥١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٦:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٥:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٣:١٤١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١٥:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٥:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٣٠٦:١١:٣٨١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:٠٦٠٠:١٥:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٠:٥١١٣:٠٠:١٧١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٥:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٠:١٦١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٤:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٠:١٥١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:١٨٠٠:١٤:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٠:١٤١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٠٢٠٠:١٤:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٠:١٤١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٤٥٠٠:١٤:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٠:١٥١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٢٩٠٠:١٤:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٠:١٦١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:١٢٠٠:١٤:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٠:١٨١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٤:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٤:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:٢٠٠٠:١٤:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٤:٢٠١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٣:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠٣:٤٨١٣:٠٠:٣١١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٤٤٠٠:١٣:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٣:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٠:٤١١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٣:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهرگرد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مهرگرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهرگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مهرگرد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مهرگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مهرگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مهرگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهرگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرگرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهرگرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای مهرگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهرگرد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٢٠٦:١٣:٥٦١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٢٤:١٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٤:٣٤١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٤:٢٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٥:١١١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٤:٣٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٥:٤٩١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٤:٤٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٦:٢٧١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢٤:٥٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٧:٠٥١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:١٣٠٠:٢٤:٥٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٧:٤٤١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٥:٠٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٨:٢٢١٣:١٠:٢١٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٢٥:١٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٩:٠١١٣:١٠:١٩٢٠:٠١:١٣٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢٥:١٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٩:٤٠١٣:١٠:١٦٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢٥:٢٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢٠:١٩١٣:١٠:١٢١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٥:٢٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:٢٠:٥٨١٣:١٠:٠٧١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٧:٢٩٠٠:٢٥:٣١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢١:٣٧١٣:١٠:٠٢١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٥:٣٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٢:١٥١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٧:١٣٢٠:١٥:٤٤٠٠:٢٥:٣٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٩:٥١١٩:٥٦:٢١٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢٥:٣٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٥٥٠٠:٢٥:٤٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٢:٥٨٠٠:٢٥:٤١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٤:٥١١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٠٠٠٠:٢٥:٤١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٩:١٩١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٠٢٠٠:٢٥:٤٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٦:٠٨١٣:٠٩:١٠١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٠٢٠٠:٢٥:٣٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٦:٤٧١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٠١٠٠:٢٥:٣٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٧:٢٥١٣:٠٨:٥٠١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢٥:٣٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٨:٣٩١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٢٥:٣١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٥:٢٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٩:٢٠١٣:٠٨:١٥١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٢٥:٢٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢٥:١٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٠:٣٥١٣:٠٧:٥٠١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٢٥:١١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣١:١٣١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٢٨٠٠:٢٥:٠٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣١:٥١١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٢٤:٥٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٢:٢٨١٣:٠٧:٠٨١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:١١٠٠:٢٤:٥٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٣:٠٦١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٠٢٠٠:٢٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مهرگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهرگرد روستای مهرگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهرگرد روستای مهرگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهرگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرگرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای مهرگرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهرگرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهرگرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهرگرد

روستای مهرگرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهرگرد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهرگرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهرگرد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مهرگرد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای مهرگرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهرگرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهرگرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهرگرد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مهرگرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق مهرگرد
جدول اوقات شرعی امروز فردا مهرگرد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مهرگرد
زمان پخش اذان مستقیم به افق مهرگرد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مهرگرد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهرگرد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهرگرد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهرگرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو