جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مهروییه پایین

مهروییه | فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز مهروییه پایین


اذان صبح: ٠٥:١١:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٥٨
اذان ظهر: ١١:٥١:٤٦
غروب آفتاب: ١٧:١١:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٣٧
نیمه شب: ٢٣:١١:٣٨

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهروییه پایین (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای مهروییه پایین)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای مهروییه پایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهروییه پایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كه شهادت ناحقی بر احدی از مردم بدهد حق تعالی او را بر زبانش درآویزد در درك اسفل جهنم با منافقان.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهروییه پایین

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهروییه پایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهروییه پایین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مهروییه پایین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهروییه پایین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهروییه پایین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٦:٢٣١٢:٣٨:٢٩١٩:١٠:٥٩١٩:٢٨:١٩٢٣:٥٧:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٥:٢٧١٢:٣٨:١٨١٩:١١:٣٤١٩:٢٨:٥٦٢٣:٥٧:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٤:٣٣١٢:٣٨:٠٩١٩:١٢:٠٨١٩:٢٩:٣٣٢٣:٥٦:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٣:٤٠١٢:٣٧:٥٩١٩:١٢:٤٣١٩:٣٠:١٠٢٣:٥٦:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٢:٤٧١٢:٣٧:٥١١٩:١٣:١٨١٩:٣٠:٤٧٢٣:٥٦:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠١:٥٥١٢:٣٧:٤٢١٩:١٣:٥٣١٩:٣١:٢٤٢٣:٥٦:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠١:٠٤١٢:٣٧:٣٥١٩:١٤:٢٨١٩:٣٢:٠١٢٣:٥٥:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٠:١٥١٢:٣٧:٢٧١٩:١٥:٠٤١٩:٣٢:٣٩٢٣:٥٥:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٠٢٠٥:٥٩:٢٦١٢:٣٧:٢١١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:١٦٢٣:٥٥:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٨:٣٨١٢:٣٧:١٥١٩:١٦:١٤١٩:٣٣:٥٤٢٣:٥٥:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٥٩٠٥:٥٧:٥١١٢:٣٧:٠٩١٩:١٦:٥٠١٩:٣٤:٣٢٢٣:٥٤:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٧:٠٥١٢:٣٧:٠٤١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:٠٩٢٣:٥٤:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٦:٢٠١٢:٣٦:٥٩١٩:١٨:٠١١٩:٣٥:٤٧٢٣:٥٤:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٥:٣٦١٢:٣٦:٥٥١٩:١٨:٣٦١٩:٣٦:٢٥٢٣:٥٤:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٤:٥٤١٢:٣٦:٥٢١٩:١٩:١٢١٩:٣٧:٠٣٢٣:٥٤:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٤:١٢١٢:٣٦:٤٩١٩:١٩:٤٧١٩:٣٧:٤١٢٣:٥٤:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٣:٣٢١٢:٣٦:٤٧١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٨:١٨٢٣:٥٣:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٢:٥٢١٢:٣٦:٤٥١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٨:٥٦٢٣:٥٣:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٢:١٤١٢:٣٦:٤٤١٩:٢١:٣٤١٩:٣٩:٣٤٢٣:٥٣:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥١:٣٧١٢:٣٦:٤٣١٩:٢٢:١٠١٩:٤٠:١٢٢٣:٥٣:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥١:٠٢١٢:٣٦:٤٤١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٠:٥٠٢٣:٥٣:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٠:٢٧١٢:٣٦:٤٤١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:٢٧٢٣:٥٣:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:١٣٠٥:٤٩:٥٤١٢:٣٦:٤٥١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:٠٥٢٣:٥٣:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٤٩:٢٢١٢:٣٦:٤٧١٩:٢٤:٣١١٩:٤٢:٤٢٢٣:٥٣:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٦:٥٠١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:١٩٢٣:٥٣:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٠٠٠٥:٤٨:٢٢١٢:٣٦:٥٣١٩:٢٥:٤١١٩:٤٣:٥٦٢٣:٥٣:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٧:٥٤١٢:٣٦:٥٦١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٣٣٢٣:٥٢:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٧:٢٨١٢:٣٧:٠٠١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٥:١٠٢٣:٥٢:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٧:٠٢١٢:٣٧:٠٥١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٤٦٢٣:٥٢:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٧:١٠١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٦:٢٢٢٣:٥٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهروییه پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهروییه پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهروییه پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهروییه پایین

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای مهروییه پایین

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای مهروییه پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهروییه پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای مهروییه پایین

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٠:٣١١١:٤١:٤١١٦:٥٢:٥٥١٧:١١:١٧٢٣:٠٠:٤٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٠:٥٢١١:٤٢:١١١٦:٥٣:٣٣١٧:١١:٥٤٢٣:٠١:١٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣١:١٣١١:٤٢:٤٠١٦:٥٤:١١١٧:١٢:٣٢٢٣:٠١:٤٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣١:٣١١١:٤٣:٠٩١٦:٥٤:٥١١٧:١٣:١١٢٣:٠٢:١٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣١:٤٩١١:٤٣:٣٧١٦:٥٥:٣١١٧:١٣:٥٠٢٣:٠٢:٤٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٢:٠٥١١:٤٤:٠٦١٦:٥٦:١٢١٧:١٤:٣١٢٣:٠٣:١٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٢:١٩١١:٤٤:٣٤١٦:٥٦:٥٤١٧:١٥:١٢٢٣:٠٣:٤٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٢:٣٢١١:٤٥:٠١١٦:٥٧:٣٧١٧:١٥:٥٣٢٣:٠٤:١١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٢:٤٤١١:٤٥:٢٩١٦:٥٨:٢٠١٧:١٦:٣٦٢٣:٠٤:٤٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٢:٥٤١١:٤٥:٥٥١٦:٥٩:٠٥١٧:١٧:١٩٢٣:٠٥:٠٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١١:١٢٠٦:٣٣:٠٢١١:٤٦:٢٢١٦:٥٩:٤٩١٧:١٨:٠٢٢٣:٠٥:٣٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٣:٠٩١١:٤٦:٤٧١٧:٠٠:٣٥١٧:١٨:٤٦٢٣:٠٦:٠٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٣:١٤١١:٤٧:١٣١٧:٠١:٢٠١٧:١٩:٣١٢٣:٠٦:٣١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١١:٤٢٠٦:٣٣:١٨١١:٤٧:٣٧١٧:٠٢:٠٧١٧:٢٠:١٦٢٣:٠٦:٥٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٣:٢٠١١:٤٨:٠٢١٧:٠٢:٥٣١٧:٢١:٠١٢٣:٠٧:٢٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٣:٢٠١١:٤٨:٢٥١٧:٠٣:٤١١٧:٢١:٤٧٢٣:٠٧:٥٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٣:١٩١١:٤٨:٤٨١٧:٠٤:٢٨١٧:٢٢:٣٣٢٣:٠٨:١٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٣:١٦١١:٤٩:١١١٧:٠٥:١٦١٧:٢٣:١٩٢٣:٠٨:٤١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٣:١٢١١:٤٩:٣٢١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٤:٠٦٢٣:٠٩:٠٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٣:٠٦١١:٤٩:٥٣١٧:٠٦:٥٣١٧:٢٤:٥٣٢٣:٠٩:٢٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٢:٥٩١١:٥٠:١٤١٧:٠٧:٤٢١٧:٢٥:٤٠٢٣:٠٩:٥٢
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٢:٥٠١١:٥٠:٣٤١٧:٠٨:٣١١٧:٢٦:٢٧٢٣:١٠:١٤
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٢:٣٩١١:٥٠:٥٣١٧:٠٩:٢٠١٧:٢٧:١٤٢٣:١٠:٣٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٢:٢٧١١:٥١:١١١٧:١٠:٠٩١٧:٢٨:٠٢٢٣:١٠:٥٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٢:١٣١١:٥١:٢٩١٧:١٠:٥٩١٧:٢٨:٤٩٢٣:١١:١٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١١:٣٨٠٦:٣١:٥٨١١:٥١:٤٦١٧:١١:٤٨١٧:٢٩:٣٧٢٣:١١:٣٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١١:٢٨٠٦:٣١:٤١١١:٥٢:٠٢١٧:١٢:٣٨١٧:٣٠:٢٥٢٣:١١:٥٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١١:١٧٠٦:٣١:٢٣١١:٥٢:١٧١٧:١٣:٢٧١٧:٣١:١٢٢٣:١٢:١٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١١:٠٤٠٦:٣١:٠٣١١:٥٢:٣٢١٧:١٤:١٦١٧:٣٢:٠٠٢٣:١٢:٣٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٠:٤٢١١:٥٢:٤٦١٧:١٥:٠٦١٧:٣٢:٤٧٢٣:١٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مهروییه پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مهروییه پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مهروییه پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهروییه پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهروییه پایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مهروییه پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای مهروییه پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهروییه پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مهروییه پایین

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٢:١٣١١:٥١:٢٩١٧:١٠:٥٩١٧:٢٨:٤٩٢٣:١١:١٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٣١:٥٨١١:٥١:٤٦١٧:١١:٤٨١٧:٢٩:٣٧٢٣:١١:٣٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٣١:٤١١١:٥٢:٠٢١٧:١٢:٣٨١٧:٣٠:٢٥٢٣:١١:٥٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:١٧٠٦:٣١:٢٣١١:٥٢:١٧١٧:١٣:٢٧١٧:٣١:١٢٢٣:١٢:١٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٠٤٠٦:٣١:٠٣١١:٥٢:٣٢١٧:١٤:١٦١٧:٣٢:٠٠٢٣:١٢:٣٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٠:٤٢١١:٥٢:٤٦١٧:١٥:٠٦١٧:٣٢:٤٧٢٣:١٢:٥٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٠:١٩١١:٥٢:٥٩١٧:١٥:٥٥١٧:٣٣:٣٥٢٣:١٣:٠٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٢٩:٥٥١١:٥٣:١١١٧:١٦:٤٤١٧:٣٤:٢٢٢٣:١٣:٢١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٢٩:٢٩١١:٥٣:٢٢١٧:١٧:٣٣١٧:٣٥:٠٩٢٣:١٣:٣٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٢٩:٠١١١:٥٣:٣٣١٧:١٨:٢٢١٧:٣٥:٥٦٢٣:١٣:٤٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٢٨:٣٣١١:٥٣:٤٣١٧:١٩:١٠١٧:٣٦:٤٢٢٣:١٤:٠٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٨:٠٢١١:٥٣:٥٢١٧:١٩:٥٩١٧:٣٧:٢٨٢٣:١٤:١٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٢٧:٣١١١:٥٤:٠٠١٧:٢٠:٤٧١٧:٣٨:١٥٢٣:١٤:٢٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٢٦:٥٨١١:٥٤:٠٧١٧:٢١:٣٥١٧:٣٩:٠٠٢٣:١٤:٣٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٢٦:٢٣١١:٥٤:١٣١٧:٢٢:٢٢١٧:٣٩:٤٦٢٣:١٤:٤٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٢٥:٤٨١١:٥٤:١٩١٧:٢٣:٠٩١٧:٤٠:٣١٢٣:١٤:٥٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٥:١٠١١:٥٤:٢٤١٧:٢٣:٥٦١٧:٤١:١٦٢٣:١٥:٠٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٤:٣٢١١:٥٤:٢٧١٧:٢٤:٤٢١٧:٤٢:٠١٢٣:١٥:٠٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٣:٥٢١١:٥٤:٣١١٧:٢٥:٢٩١٧:٤٢:٤٥٢٣:١٥:١٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٣:١١١١:٥٤:٣٣١٧:٢٦:١٤١٧:٤٣:٢٩٢٣:١٥:١٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٢:٢٩١١:٥٤:٣٤١٧:٢٧:٠٠١٧:٤٤:١٣٢٣:١٥:٢٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢١:٤٦١١:٥٤:٣٥١٧:٢٧:٤٥١٧:٤٤:٥٦٢٣:١٥:٢٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢١:٠٢١١:٥٤:٣٥١٧:٢٨:٢٩١٧:٤٥:٣٩٢٣:١٥:٢٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٠:١٦١١:٥٤:٣٤١٧:٢٩:١٤١٧:٤٦:٢١٢٣:١٥:٢٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:١٩:٢٩١١:٥٤:٣٣١٧:٢٩:٥٨١٧:٤٧:٠٤٢٣:١٥:٣٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:١٨:٤١١١:٥٤:٣١١٧:٣٠:٤١١٧:٤٧:٤٦٢٣:١٥:٣٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٠٠٦:١٧:٥٣١١:٥٤:٢٨١٧:٣١:٢٤١٧:٤٨:٢٧٢٣:١٥:٣٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:١٧:٠٣١١:٥٤:٢٤١٧:٣٢:٠٧١٧:٤٩:٠٨٢٣:١٥:٢٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:١٦:١٢١١:٥٤:٢٠١٧:٣٢:٥٠١٧:٤٩:٤٩٢٣:١٥:٢٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:١٥:٢٠١١:٥٤:١٥١٧:٣٣:٣٢١٧:٥٠:٣٠٢٣:١٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مهروییه پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مهروییه پایین روستای مهروییه پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مهروییه پایین روستای مهروییه پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهروییه پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهروییه پایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مهروییه پایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهروییه پایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهروییه پایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهروییه پایین

روستای مهروییه پایین بر روی نقشه

روستای مهروییه پایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهروییه پایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهروییه پایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهروییه پایین
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای مهروییه پایین + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای مهروییه پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهروییه پایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهروییه پایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهروییه پایین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهروییه پایین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مهروییه پایین
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ مهروییه پایین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مهروییه پایین
زمان پخش اذان زنده به افق مهروییه پایین
افق شرعی امروز فردا مهروییه پایین دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مهروییه پایین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مهروییه پایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهروییه پایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو