جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مهروییه پایین

مهروییه | فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز مهروییه پایین

اذان صبح: ٠٤:٥٣:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٢٧
اذان ظهر: ١١:٢٩:٥٣
غروب آفتاب: ١٦:٤٤:٠٩
اذان مغرب: ١٧:٠٢:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٩:٢٠

چهارشنبه ١٢ آذر ١٣٩٩
١٧ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٠٢ دسامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهروییه پایین (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ آذر ٩٩ روستای مهروییه پایین)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای مهروییه پایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهروییه پایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ 1358 هـ ش)
روز جهانی معلولان

فرناندو پسوا
همه ی چیزهایی كه از دید ما ناپدید می شوند، در درون ما هم ناپدید می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهروییه پایین

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی دسامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهروییه پایین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهروییه پایین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مهروییه پایین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهروییه پایین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مهروییه پایین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٦:٣٠١٢:٤٠:٣٩١٩:٠٥:١٣١٩:٢٢:١٤٠٠:٠٠:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٥:٢٨١٢:٤٠:٢٤١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٢:٤٩٠٠:٠٠:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٤:٢٦١٢:٤٠:١٠١٩:٠٦:١٩١٩:٢٣:٢٤٢٣:٥٩:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٣:٢٥١٢:٣٩:٥٦١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٣:٥٩٢٣:٥٩:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٢:٢٥١٢:٣٩:٤٣١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٤:٣٥٢٣:٥٩:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٥١٠٦:١١:٢٥١٢:٣٩:٣٠١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٥:١٠٢٣:٥٨:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٠:٢٥١٢:٣٩:١٧١٩:٠٨:٣٤١٩:٢٥:٤٦٢٣:٥٨:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٠٩:٢٧١٢:٣٩:٠٥١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٦:٢٢٢٣:٥٨:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:١٩٠٦:٠٨:٢٩١٢:٣٨:٥٣١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٦:٥٨٢٣:٥٧:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:١٠٠٦:٠٧:٣٢١٢:٣٨:٤٢١٩:١٠:١٦١٩:٢٧:٣٤٢٣:٥٧:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٠١٠٦:٠٦:٣٦١٢:٣٨:٣١١٩:١٠:٥٠١٩:٢٨:١٠٢٣:٥٧:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٥:٤٠١٢:٣٨:٢٠١٩:١١:٢٤١٩:٢٨:٤٧٢٣:٥٧:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٤:٤٦١٢:٣٨:١٠١٩:١١:٥٩١٩:٢٩:٢٣٢٣:٥٦:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٣:٥٢١٢:٣٨:٠١١٩:١٢:٣٤١٩:٣٠:٠٠٢٣:٥٦:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٢:٥٩١٢:٣٧:٥٢١٩:١٣:٠٨١٩:٣٠:٣٧٢٣:٥٦:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٢:٠٧١٢:٣٧:٤٣١٩:١٣:٤٣١٩:٣١:١٤٢٣:٥٦:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠١:١٦١٢:٣٧:٣٥١٩:١٤:١٨١٩:٣١:٥١٢٣:٥٥:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٠:٢٥١٢:٣٧:٢٨١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:٢٨٢٣:٥٥:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:١٦٠٥:٥٩:٣٦١٢:٣٧:٢١١٩:١٥:٢٩١٩:٣٣:٠٦٢٣:٥٥:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:١٤٠٥:٥٨:٤٨١٢:٣٧:١٥١٩:١٦:٠٤١٩:٣٣:٤٣٢٣:٥٥:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٣٠٥:٥٨:٠١١٢:٣٧:٠٩١٩:١٦:٤٠١٩:٣٤:٢١٢٣:٥٤:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:١٣٠٥:٥٧:١٥١٢:٣٧:٠٤١٩:١٧:١٥١٩:٣٤:٥٩٢٣:٥٤:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٦:٣٠١٢:٣٦:٥٩١٩:١٧:٥١١٩:٣٥:٣٧٢٣:٥٤:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:١٦٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٦:٥٥١٩:١٨:٢٧١٩:٣٦:١٥٢٣:٥٤:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٥:٠٣١٢:٣٦:٥٢١٩:١٩:٠٢١٩:٣٦:٥٣٢٣:٥٤:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٢٣٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٦:٤٩١٩:١٩:٣٨١٩:٣٧:٣١٢٣:٥٤:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٣:٤١١٢:٣٦:٤٧١٩:٢٠:١٤١٩:٣٨:٠٩٢٣:٥٣:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٣:٠١١٢:٣٦:٤٥١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٨:٤٧٢٣:٥٣:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٢:٢٣١٢:٣٦:٤٤١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:٢٥٢٣:٥٣:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهروییه پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهروییه پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهروییه پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهروییه پایین

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای مهروییه پایین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهروییه پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهروییه پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای مهروییه پایین

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای مهروییه پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای مهروییه پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای مهروییه پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهروییه پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهروییه پایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مهروییه پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ م روستای مهروییه پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهروییه پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مهروییه پایین

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٠ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ روستای مهروییه پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مهروییه پایین روستای مهروییه پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مهروییه پایین روستای مهروییه پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مهروییه پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهروییه پایین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای مهروییه پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهروییه پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهروییه پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای مهروییه پایین

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٦:٥٦١١:٢٦:١٩١٦:٤٥:٢٧١٧:٠٣:١٨٢٢:٤٦:١٨
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٠٧:٤٣١١:٢٦:٣٤١٦:٤٥:١٢١٧:٠٣:٠٥٢٢:٤٦:٣٠
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٠٨:٣٠١١:٢٦:٥١١٦:٤٤:٥٩١٧:٠٢:٥٣٢٢:٤٦:٤٤
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٠٩:١٧١١:٢٧:٠٨١٦:٤٤:٤٧١٧:٠٢:٤٣٢٢:٤٦:٥٨
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٠:٠٤١١:٢٧:٢٦١٦:٤٤:٣٦١٧:٠٢:٣٥٢٢:٤٧:١٣
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٠:٥١١١:٢٧:٤٥١٦:٤٤:٢٨١٧:٠٢:٢٨٢٢:٤٧:٢٩
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١١:٣٧١١:٢٨:٠٥١٦:٤٤:٢٠١٧:٠٢:٢٢٢٢:٤٧:٤٥
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٠٠٦:١٢:٢٤١١:٢٨:٢٥١٦:٤٤:١٥١٧:٠٢:١٨٢٢:٤٨:٠٣
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥١٠٦:١٣:١٠١١:٢٨:٤٦١٦:٤٤:١١١٧:٠٢:١٦٢٢:٤٨:٢١
١٠ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٣:٥٦١١:٢٩:٠٨١٦:٤٤:٠٩١٧:٠٢:١٥٢٢:٤٨:٤٠
١١ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١١٠٦:١٤:٤١١١:٢٩:٣٠١٦:٤٤:٠٨١٧:٠٢:١٦٢٢:٤٩:٠٠
١٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٥:٢٧١١:٢٩:٥٣١٦:٤٤:٠٩١٧:٠٢:١٩٢٢:٤٩:٢٠
١٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٦:١٢١١:٣٠:١٦١٦:٤٤:١٢١٧:٠٢:٢٣٢٢:٤٩:٤١
١٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٦:٥٦١١:٣٠:٤٠١٦:٤٤:١٦١٧:٠٢:٢٨٢٢:٥٠:٠٣
١٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٧:٤٠١١:٣١:٠٥١٦:٤٤:٢٢١٧:٠٢:٣٥٢٢:٥٠:٢٥
١٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٨:٢٣١١:٣١:٣٠١٦:٤٤:٣٠١٧:٠٢:٤٤٢٢:٥٠:٤٨
١٧ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٩:٠٦١١:٣١:٥٦١٦:٤٤:٣٩١٧:٠٢:٥٤٢٢:٥١:١٢
١٨ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٩:٤٩١١:٣٢:٢٢١٦:٤٤:٥٠١٧:٠٣:٠٦٢٢:٥١:٣٧
١٩ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٠:٣٠١١:٣٢:٤٩١٦:٤٥:٠٢١٧:٠٣:١٩٢٢:٥٢:٠١
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢١:١١١١:٣٣:١٦١٦:٤٥:١٦١٧:٠٣:٣٤٢٢:٥٢:٢٧
٢١ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢١:٥٢١١:٣٣:٤٤١٦:٤٥:٣١١٧:٠٣:٥٠٢٢:٥٢:٥٣
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٢:٣١١١:٣٤:١٢١٦:٤٥:٤٨١٧:٠٤:٠٨٢٢:٥٣:٢٠
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٣:١٠١١:٣٤:٤١١٦:٤٦:٠٧١٧:٠٤:٢٧٢٢:٥٣:٤٧
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٣:٤٨١١:٣٥:٠٩١٦:٤٦:٢٧١٧:٠٤:٤٨٢٢:٥٤:١٤
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٤:٢٥١١:٣٥:٣٨١٦:٤٦:٤٨١٧:٠٥:١٠٢٢:٥٤:٤٢
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٥:٠١١١:٣٦:٠٧١٦:٤٧:١١١٧:٠٥:٣٣٢٢:٥٥:١٠
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٥:٣٧١١:٣٦:٣٧١٦:٤٧:٣٥١٧:٠٥:٥٨٢٢:٥٥:٣٩
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٦:١١١١:٣٧:٠٦١٦:٤٨:٠١١٧:٠٦:٢٤٢٢:٥٦:٠٨
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٦:٤٤١١:٣٧:٣٦١٦:٤٨:٢٨١٧:٠٦:٥١٢٢:٥٦:٣٧
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٧:١٦١١:٣٨:٠٦١٦:٤٨:٥٦١٧:٠٧:١٩٢٢:٥٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مهروییه پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای مهروییه پایین روستای مهروییه پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای مهروییه پایین روستای مهروییه پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهروییه پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهروییه پایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مهروییه پایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهروییه پایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهروییه پایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهروییه پایین

روستای مهروییه پایین بر روی نقشه

روستای مهروییه پایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهروییه پایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهروییه پایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهروییه پایین
اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای مهروییه پایین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ روستای مهروییه پایین + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ روستای مهروییه پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهروییه پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مهروییه پایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهروییه پایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهروییه پایین رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مهروییه پایین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مهروییه پایین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مهروییه پایین
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ مهروییه پایین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مهروییه پایین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا مهروییه پایین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهروییه پایین
افق شرعی امروز فردا مهروییه پایین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهروییه پایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو