جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مهروییه پایین

مهروییه | فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز مهروییه پایین


اذان صبح: ٠٤:٥٩:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٢١
اذان ظهر: ١١:٣٣:٢٣
غروب آفتاب: ١٦:٤٥:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٠٣:٣٨
نیمه شب: ٢٢:٥٢:٣٣

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهروییه پایین (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای مهروییه پایین)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مهروییه پایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهروییه پایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

نیچه
كشتی ای را كه به خشكی بچسبد و به آغوشِ آن پناه برد، [ برای بستن اش ] تار تارتَنَكی [= عنكبوتی ] از خشكی بس! اكنون به ریسمانی سخت تر ازین نیازی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهروییه پایین

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهروییه پایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهروییه پایین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مهروییه پایین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهروییه پایین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهروییه پایین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٥:٢٧١٢:٣٨:١٨١٩:١١:٣٤١٩:٢٨:٥٦٢٣:٥٧:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٤:٣٣١٢:٣٨:٠٩١٩:١٢:٠٨١٩:٢٩:٣٣٢٣:٥٦:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٣:٤٠١٢:٣٧:٥٩١٩:١٢:٤٣١٩:٣٠:١٠٢٣:٥٦:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٢:٤٧١٢:٣٧:٥١١٩:١٣:١٨١٩:٣٠:٤٧٢٣:٥٦:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠١:٥٥١٢:٣٧:٤٢١٩:١٣:٥٣١٩:٣١:٢٤٢٣:٥٦:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠١:٠٤١٢:٣٧:٣٥١٩:١٤:٢٨١٩:٣٢:٠١٢٣:٥٥:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٠:١٥١٢:٣٧:٢٧١٩:١٥:٠٤١٩:٣٢:٣٩٢٣:٥٥:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٠٢٠٥:٥٩:٢٦١٢:٣٧:٢١١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:١٦٢٣:٥٥:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٨:٣٨١٢:٣٧:١٥١٩:١٦:١٤١٩:٣٣:٥٤٢٣:٥٥:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٥٩٠٥:٥٧:٥١١٢:٣٧:٠٩١٩:١٦:٥٠١٩:٣٤:٣٢٢٣:٥٤:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٧:٠٥١٢:٣٧:٠٤١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:٠٩٢٣:٥٤:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٦:٢٠١٢:٣٦:٥٩١٩:١٨:٠١١٩:٣٥:٤٧٢٣:٥٤:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٥:٣٦١٢:٣٦:٥٥١٩:١٨:٣٦١٩:٣٦:٢٥٢٣:٥٤:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٤:٥٤١٢:٣٦:٥٢١٩:١٩:١٢١٩:٣٧:٠٣٢٣:٥٤:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٤:١٢١٢:٣٦:٤٩١٩:١٩:٤٧١٩:٣٧:٤١٢٣:٥٤:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٣:٣٢١٢:٣٦:٤٧١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٨:١٨٢٣:٥٣:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٢:٥٢١٢:٣٦:٤٥١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٨:٥٦٢٣:٥٣:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٢:١٤١٢:٣٦:٤٤١٩:٢١:٣٤١٩:٣٩:٣٤٢٣:٥٣:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥١:٣٧١٢:٣٦:٤٣١٩:٢٢:١٠١٩:٤٠:١٢٢٣:٥٣:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥١:٠٢١٢:٣٦:٤٤١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٠:٥٠٢٣:٥٣:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٠:٢٧١٢:٣٦:٤٤١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:٢٧٢٣:٥٣:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:١٣٠٥:٤٩:٥٤١٢:٣٦:٤٥١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:٠٥٢٣:٥٣:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٤٩:٢٢١٢:٣٦:٤٧١٩:٢٤:٣١١٩:٤٢:٤٢٢٣:٥٣:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٦:٥٠١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:١٩٢٣:٥٣:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٠٠٠٥:٤٨:٢٢١٢:٣٦:٥٣١٩:٢٥:٤١١٩:٤٣:٥٦٢٣:٥٣:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٧:٥٤١٢:٣٦:٥٦١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٣٣٢٣:٥٢:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٧:٢٨١٢:٣٧:٠٠١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٥:١٠٢٣:٥٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٧:٠٢١٢:٣٧:٠٥١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٤٦٢٣:٥٢:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٧:١٠١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٦:٢٢٢٣:٥٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهروییه پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهروییه پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهروییه پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهروییه پایین

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مهروییه پایین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهروییه پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهروییه پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مهروییه پایین

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای مهروییه پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مهروییه پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مهروییه پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهروییه پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهروییه پایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مهروییه پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مهروییه پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهروییه پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مهروییه پایین

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٠٧:٠٦١١:٢٦:٢١١٦:٤٥:٢٢١٧:٠٣:١٤٢٢:٤٦:١٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:٠٧:٥٣١١:٢٦:٣٧١٦:٤٥:٠٨١٧:٠٣:٠١٢٢:٤٦:٣٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٠٨:٤٠١١:٢٦:٥٤١٦:٤٤:٥٥١٧:٠٢:٥٠٢٢:٤٦:٤٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٠٩:٢٧١١:٢٧:١٢١٦:٤٤:٤٣١٧:٠٢:٤٠٢٢:٤٧:٠١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٠:١٤١١:٢٧:٣٠١٦:٤٤:٣٣١٧:٠٢:٣٢٢٢:٤٧:١٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١١:٠١١١:٢٧:٤٩١٦:٤٤:٢٥١٧:٠٢:٢٦٢٢:٤٧:٣٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١١:٤٨١١:٢٨:٠٩١٦:٤٤:١٩١٧:٠٢:٢١٢٢:٤٧:٤٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٢:٣٥١١:٢٨:٣٠١٦:٤٤:١٤١٧:٠٢:١٧٢٢:٤٨:٠٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٣:٢١١١:٢٨:٥١١٦:٤٤:١٠١٧:٠٢:١٦٢٢:٤٨:٢٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٤:٠٧١١:٢٩:١٣١٦:٤٤:٠٩١٧:٠٢:١٥٢٢:٤٨:٤٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٤:٥٢١١:٢٩:٣٥١٦:٤٤:٠٩١٧:٠٢:١٧٢٢:٤٩:٠٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠١٠٦:١٥:٣٨١١:٢٩:٥٩١٦:٤٤:١٠١٧:٠٢:٢٠٢٢:٤٩:٢٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٦:٢٣١١:٣٠:٢٢١٦:٤٤:١٣١٧:٠٢:٢٤٢٢:٤٩:٤٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٧:٠٧١١:٣٠:٤٧١٦:٤٤:١٨١٧:٠٢:٣٠٢٢:٥٠:٠٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٧:٥١١١:٣١:١٢١٦:٤٤:٢٤١٧:٠٢:٣٨٢٢:٥٠:٣١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٨:٣٤١١:٣١:٣٧١٦:٤٤:٣٢١٧:٠٢:٤٧٢٢:٥٠:٥٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٩:١٧١١:٣٢:٠٣١٦:٤٤:٤٢١٧:٠٢:٥٨٢٢:٥١:١٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٩:٥٩١١:٣٢:٢٩١٦:٤٤:٥٣١٧:٠٣:١٠٢٢:٥١:٤٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٠:٤١١١:٣٢:٥٦١٦:٤٥:٠٥١٧:٠٣:٢٣٢٢:٥٢:٠٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢١:٢١١١:٣٣:٢٣١٦:٤٥:٢٠١٧:٠٣:٣٨٢٢:٥٢:٣٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٢:٠١١١:٣٣:٥١١٦:٤٥:٣٥١٧:٠٣:٥٥٢٢:٥٢:٥٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٢:٤١١١:٣٤:١٩١٦:٤٥:٥٢١٧:٠٤:١٣٢٢:٥٣:٢٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٣:١٩١١:٣٤:٤٧١٦:٤٦:١١١٧:٠٤:٣٢٢٢:٥٣:٥٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٣:٥٧١١:٣٥:١٦١٦:٤٦:٣١١٧:٠٤:٥٣٢٢:٥٤:٢٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٤:٣٣١١:٣٥:٤٥١٦:٤٦:٥٣١٧:٠٥:١٥٢٢:٥٤:٤٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٥:٠٩١١:٣٦:١٤١٦:٤٧:١٦١٧:٠٥:٣٨٢٢:٥٥:١٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٥:٤٤١١:٣٦:٤٣١٦:٤٧:٤٠١٧:٠٦:٠٣٢٢:٥٥:٤٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٦:١٨١١:٣٧:١٣١٦:٤٨:٠٦١٧:٠٦:٢٩٢٢:٥٦:١٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٦:٥٠١١:٣٧:٤٢١٦:٤٨:٣٣١٧:٠٦:٥٦٢٢:٥٦:٤٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢٧:٢٢١١:٣٨:١٢١٦:٤٩:٠٢١٧:٠٧:٢٥٢٢:٥٧:١٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مهروییه پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مهروییه پایین روستای مهروییه پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مهروییه پایین روستای مهروییه پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهروییه پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهروییه پایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مهروییه پایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهروییه پایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهروییه پایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهروییه پایین

روستای مهروییه پایین بر روی نقشه

روستای مهروییه پایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهروییه پایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهروییه پایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهروییه پایین
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مهروییه پایین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای مهروییه پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهروییه پایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهروییه پایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهروییه پایین رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق مهروییه پایین
افق شرعی امروز فردا مهروییه پایین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهروییه پایین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهروییه پایین
زمان پخش اذان مستقیم به افق مهروییه پایین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مهروییه پایین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مهروییه پایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مهروییه پایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهروییه پایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو