جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مهران

مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مهران


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:١١
اذان ظهر: ١٢:١٠:٥١
غروب آفتاب: ١٧:٢١:١٣
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٠٥
نیمه شب: ٢٣:٢٨:٤٦

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مهران (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر مهران)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر مهران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مهران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
سخت است زندگی، برای كسی كه آرزوی مرگ دارد، ولی بهر دلبندانش می‌زید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مهران

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مهران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مهران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٢:٣٧١٣:٢٣:٠٧٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٣٨:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤١:٣٤١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٣٨:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٢:٠٧٠٦:٤٠:٣١١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:١٠٠٠:٣٨:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٩:٣٠١٣:٢٢:٤١٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٣٧:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٨:٢٩١٣:٢٢:٣٣٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٣٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٧:٢٩١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٣٧:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٦:٣١١٣:٢٢:١٩٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٣٧:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٥:٣٤١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٣٦:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٤:٣٧١٣:٢٢:٠٨٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٣٦:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٣:٤٢١٣:٢٢:٠٣٢٠:١٠:٥١٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٣٦:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٣٢:٤٨١٣:٢١:٥٨٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٣٦:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣١:٥٥١٣:٢١:٥٤٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:١٨٠٠:٣٦:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٣١:٠٤١٣:٢١:٥١٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٣٥:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٨:٣١٠٦:٣٠:١٣١٣:٢١:٤٨٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٣٥:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٩:٢٤١٣:٢١:٤٦٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٣٥:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٨:٣٦١٣:٢١:٤٤٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٣٥:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٧:٥٠١٣:٢١:٤٣٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:١٣٠٠:٣٥:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٧:٠٤١٣:٢١:٤٢٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٣٤:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٦:٢٠١٣:٢١:٤٢٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٣٤:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٥:٣٨١٣:٢١:٤٣٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٣٤:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٤:٥٧١٣:٢١:٤٤٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:١٨٠٠:٣٤:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٤:١٧١٣:٢١:٤٦٢٠:١٩:٣٩٢٠:٣٩:٠٤٠٠:٣٤:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٣:٣٩١٣:٢١:٤٩٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣٤:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٨:١٧٠٦:٢٣:٠٢١٣:٢١:٥٢٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٣٤:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٢٢:٢٧١٣:٢١:٥٥٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤١:١٨٠٠:٣٤:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٢١:٥٣١٣:٢١:٥٩٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٣٤:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٢١:٢٠١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٢:٤٦٠٠:٣٤:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٢٠:٥٠١٣:٢٢:٠٩٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٣٣:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٢٠:٢٠١٣:٢٢:١٥٢٠:٢٤:٢٩٢٠:٤٤:١٢٠٠:٣٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهران

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر مهران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر مهران

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر مهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر مهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر مهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر مهران

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٥:٣١١٢:٠٩:٤٣١٧:٤٣:٢٨١٨:٠١:٢١٢٣:٢٩:٠٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٦:٢٠١٢:٠٩:٣٥١٧:٤٢:٢٣١٨:٠٠:١٨٢٣:٢٨:٥٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٧:٠٩١٢:٠٩:٢٧١٧:٤١:١٩١٧:٥٩:١٦٢٣:٢٨:٤٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٩٠٦:٣٧:٥٩١٢:٠٩:٢١١٧:٤٠:١٧١٧:٥٨:١٥٢٣:٢٨:٤٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٨:٤٩١٢:٠٩:١٥١٧:٣٩:١٥١٧:٥٧:١٥٢٣:٢٨:٣٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٨٠٦:٣٩:٣٩١٢:٠٩:١٠١٧:٣٨:١٤١٧:٥٦:١٦٢٣:٢٨:٢٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٠:٣٠١٢:٠٩:٠٥١٧:٣٧:١٥١٧:٥٥:١٩٢٣:٢٨:١٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤١:٢١١٢:٠٩:٠١١٧:٣٦:١٦١٧:٥٤:٢٢٢٣:٢٨:١٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٢:١٣١٢:٠٨:٥٨١٧:٣٥:١٩١٧:٥٣:٢٧٢٣:٢٨:٠٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٣:٠٥١٢:٠٨:٥٦١٧:٣٤:٢٣١٧:٥٢:٣٣٢٣:٢٧:٥٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٣:٥٧١٢:٠٨:٥٥١٧:٣٣:٢٩١٧:٥١:٤١٢٣:٢٧:٥٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٤:٤٩١٢:٠٨:٥٤١٧:٣٢:٣٥١٧:٥٠:٥٠٢٣:٢٧:٥٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٥:٤٢١٢:٠٨:٥٤١٧:٣١:٤٣١٧:٥٠:٠٠٢٣:٢٧:٤٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٦:٣٥١٢:٠٨:٥٥١٧:٣٠:٥٣١٧:٤٩:١١٢٣:٢٧:٤٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٧:٢٨١٢:٠٨:٥٧١٧:٣٠:٠٣١٧:٤٨:٢٤٢٣:٢٧:٤٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٤٨:٢٢١٢:٠٩:٠٠١٧:٢٩:١٥١٧:٤٧:٣٨٢٣:٢٧:٤٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٠٠٦:٤٩:١٥١٢:٠٩:٠٣١٧:٢٨:٢٩١٧:٤٦:٥٤٢٣:٢٧:٤٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٠:٠٩١٢:٠٩:٠٨١٧:٢٧:٤٤١٧:٤٦:١١٢٣:٢٧:٤٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥١:٠٤١٢:٠٩:١٣١٧:٢٧:٠٠١٧:٤٥:٣٠٢٣:٢٧:٤٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥١:٥٨١٢:٠٩:١٩١٧:٢٦:١٨١٧:٤٤:٥٠٢٣:٢٧:٤٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٢:٥٢١٢:٠٩:٢٥١٧:٢٥:٣٨١٧:٤٤:١٢٢٣:٢٧:٥٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٣:٤٧١٢:٠٩:٣٣١٧:٢٤:٥٩١٧:٤٣:٣٥٢٣:٢٧:٥٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٩٠٦:٥٤:٤٢١٢:٠٩:٤٢١٧:٢٤:٢٢١٧:٤٣:٠٠٢٣:٢٧:٥٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥٥:٣٦١٢:٠٩:٥١١٧:٢٣:٤٦١٧:٤٢:٢٧٢٣:٢٨:٠٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٣٠٦:٥٦:٣١١٢:١٠:٠١١٧:٢٣:١٢١٧:٤١:٥٥٢٣:٢٨:١١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٧:٢٦١٢:١٠:١٢١٧:٢٢:٣٩١٧:٤١:٢٥٢٣:٢٨:١٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٨٠٦:٥٨:٢١١٢:١٠:٢٤١٧:٢٢:٠٩١٧:٤٠:٥٦٢٣:٢٨:٢٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٥٠٦:٥٩:١٦١٢:١٠:٣٧١٧:٢١:٤٠١٧:٤٠:٣٠٢٣:٢٨:٣٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠٠:١١١٢:١٠:٥١١٧:٢١:١٣١٧:٤٠:٠٥٢٣:٢٨:٤٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٩٠٧:٠١:٠٦١٢:١١:٠٥١٧:٢٠:٤٧١٧:٣٩:٤١٢٣:٢٨:٥٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر مهران شهر مهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر مهران شهر مهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مهران

مِهران شهری در استان ایلام است که مردم آن به زبان کردی ایلامی صحبت می‌کنند. مهران مرکز بخش مرکزی شهرستان مهران است. شهر مهران مرکز شهرستان مهران در ۱۰۰ کیلومتری جنوب غربی شهر ایلام ۱۰ تیر ماه ۱۳۶۵ سالروز آزاد سازی این شهر است

شهر مهران در ویکیپدیا

شهر مهران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مهران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مهران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مهران بر روی نقشه

شهر مهران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مهران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مهران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مهران
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر مهران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر مهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مهران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مهران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مهران رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق مهران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مهران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مهران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مهران
افق شرعی امروز فردا مهران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ مهران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مهران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو