جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مهران

مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مهران


اذان صبح: ٠٦:٠١:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٥:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٣٧:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:٠٠
اذان مغرب: ١٨:٠٧:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٠٢

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مهران (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر مهران)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر مهران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مهران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان میلتون
بیچارگی و ناتوانی این نیست كه شخص، نابینا باشد، بلكه در این است كه نتواند آن را تحمل كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مهران

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مهران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مهران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٤:٤٧١٣:٢٣:٢٧٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٠١٠٠:٣٩:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٣:٤٢١٣:٢٣:١٧٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢١:٤٨٠٠:٣٩:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٢:٣٧١٣:٢٣:٠٧٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٣٨:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤١:٣٤١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٣٨:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٢:٠٧٠٦:٤٠:٣١١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:١٠٠٠:٣٨:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٩:٣٠١٣:٢٢:٤١٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٣٧:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٨:٢٩١٣:٢٢:٣٣٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٣٧:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٧:٢٩١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٣٧:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٦:٣١١٣:٢٢:١٩٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٣٧:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٥:٣٤١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٣٦:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٤:٣٧١٣:٢٢:٠٨٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٣٦:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٣:٤٢١٣:٢٢:٠٣٢٠:١٠:٥١٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٣٦:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٣٢:٤٨١٣:٢١:٥٨٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٣٦:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣١:٥٥١٣:٢١:٥٤٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:١٨٠٠:٣٦:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٣١:٠٤١٣:٢١:٥١٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٣٥:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٨:٣١٠٦:٣٠:١٣١٣:٢١:٤٨٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٣٥:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٩:٢٤١٣:٢١:٤٦٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٣٥:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٨:٣٦١٣:٢١:٤٤٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٣٥:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٧:٥٠١٣:٢١:٤٣٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:١٣٠٠:٣٥:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٧:٠٤١٣:٢١:٤٢٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٣٤:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٦:٢٠١٣:٢١:٤٢٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٣٤:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٥:٣٨١٣:٢١:٤٣٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٣٤:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٤:٥٧١٣:٢١:٤٤٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:١٨٠٠:٣٤:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٤:١٧١٣:٢١:٤٦٢٠:١٩:٣٩٢٠:٣٩:٠٤٠٠:٣٤:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٣:٣٩١٣:٢١:٤٩٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣٤:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٨:١٧٠٦:٢٣:٠٢١٣:٢١:٥٢٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٣٤:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٢٢:٢٧١٣:٢١:٥٥٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤١:١٨٠٠:٣٤:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٢١:٥٣١٣:٢١:٥٩٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٣٤:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٢١:٢٠١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٢:٤٦٠٠:٣٤:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٢٠:٥٠١٣:٢٢:٠٩٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٣٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهران

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر مهران

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر مهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر مهران

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠٠:١٨٠٧:٢٧:٢٠١٢:٢٦:٤١١٧:٢٦:٠٦١٧:٤٥:٣٨٢٣:٤٣:٢٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠٠:٤٠٠٧:٢٧:٤٠١٢:٢٧:١٠١٧:٢٦:٤٥١٧:٤٦:١٧٢٣:٤٣:٥٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠١:٠١٠٧:٢٧:٥٨١٢:٢٧:٤٠١٧:٢٧:٢٦١٧:٤٦:٥٧٢٣:٤٤:٢٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠١:٢٠٠٧:٢٨:١٤١٢:٢٨:٠٩١٧:٢٨:٠٨١٧:٤٧:٣٨٢٣:٤٤:٥٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠١:٣٨٠٧:٢٨:٢٩١٢:٢٨:٣٧١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٨:٢٠٢٣:٤٥:٢٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠١:٥٥٠٧:٢٨:٤٢١٢:٢٩:٠٦١٧:٢٩:٣٦١٧:٤٩:٠٤٢٣:٤٥:٥٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٢:١٠٠٧:٢٨:٥٣١٢:٢٩:٣٣١٧:٣٠:٢١١٧:٤٩:٤٨٢٣:٤٦:٢٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٢:٢٤٠٧:٢٩:٠٣١٢:٣٠:٠١١٧:٣١:٠٨١٧:٥٠:٣٣٢٣:٤٦:٥٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٢:٣٦٠٧:٢٩:١٠١٢:٣٠:٢٨١٧:٣١:٥٥١٧:٥١:١٩٢٣:٤٧:٢١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٢:٤٦٠٧:٢٩:١٦١٢:٣٠:٥٥١٧:٣٢:٤٣١٧:٥٢:٠٦٢٣:٤٧:٤٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٢:٥٥٠٧:٢٩:٢٠١٢:٣١:٢١١٧:٣٣:٣٢١٧:٥٢:٥٤٢٣:٤٨:١٨
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠٣:٠٣٠٧:٢٩:٢٢١٢:٣١:٤٧١٧:٣٤:٢٢١٧:٥٣:٤٢٢٣:٤٨:٤٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠٣:٠٩٠٧:٢٩:٢٢١٢:٣٢:١٢١٧:٣٥:١٣١٧:٥٤:٣٢٢٣:٤٩:١٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠٣:١٣٠٧:٢٩:٢١١٢:٣٢:٣٧١٧:٣٦:٠٥١٧:٥٥:٢١٢٣:٤٩:٤٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠٣:١٦٠٧:٢٩:١٨١٢:٣٣:٠١١٧:٣٦:٥٧١٧:٥٦:١٢٢٣:٥٠:٠٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠٣:١٧٠٧:٢٩:١٢١٢:٣٣:٢٥١٧:٣٧:٥٠١٧:٥٧:٠٣٢٣:٥٠:٣٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠٣:١٧٠٧:٢٩:٠٥١٢:٣٣:٤٨١٧:٣٨:٤٣١٧:٥٧:٥٥٢٣:٥٠:٥٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠٣:١٥٠٧:٢٨:٥٧١٢:٣٤:١٠١٧:٣٩:٣٧١٧:٥٨:٤٧٢٣:٥١:٢٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠٣:١١٠٧:٢٨:٤٦١٢:٣٤:٣٢١٧:٤٠:٣٢١٧:٥٩:٣٩٢٣:٥١:٤٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٣:٠٦٠٧:٢٨:٣٤١٢:٣٤:٥٣١٧:٤١:٢٧١٨:٠٠:٣٣٢٣:٥٢:١٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٢:٥٩٠٧:٢٨:٢٠١٢:٣٥:١٣١٧:٤٢:٢٢١٨:٠١:٢٦٢٣:٥٢:٣٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٢:٥١٠٧:٢٨:٠٤١٢:٣٥:٣٣١٧:٤٣:١٨١٨:٠٢:٢٠٢٣:٥٢:٥٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٢:٤٠٠٧:٢٧:٤٦١٢:٣٥:٥٢١٧:٤٤:١٤١٨:٠٣:١٤٢٣:٥٣:٢٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٢:٢٩٠٧:٢٧:٢٧١٢:٣٦:١١١٧:٤٥:١١١٨:٠٤:٠٩٢٣:٥٣:٤٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٢:١٥٠٧:٢٧:٠٦١٢:٣٦:٢٨١٧:٤٦:٠٨١٨:٠٥:٠٣٢٣:٥٤:٠٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠٢:٠٠٠٧:٢٦:٤٣١٢:٣٦:٤٥١٧:٤٧:٠٥١٨:٠٥:٥٨٢٣:٥٤:٢٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠١:٤٣٠٧:٢٦:١٨١٢:٣٧:٠١١٧:٤٨:٠٣١٨:٠٦:٥٤٢٣:٥٤:٤٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠١:٢٥٠٧:٢٥:٥٢١٢:٣٧:١٧١٧:٤٩:٠٠١٨:٠٧:٤٩٢٣:٥٥:٠٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠١:٠٥٠٧:٢٥:٢٤١٢:٣٧:٣١١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٨:٤٤٢٣:٥٥:٢٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٠:٤٣٠٧:٢٤:٥٤١٢:٣٧:٤٥١٧:٥٠:٥٥١٨:٠٩:٤٠٢٣:٥٥:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر مهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر مهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر مهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر مهران

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٥٠٧:٢٧:٠٦١٢:٣٦:٢٨١٧:٤٦:٠٨١٨:٠٥:٠٣٢٣:٥٤:٠٤
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٠٠٠٧:٢٦:٤٣١٢:٣٦:٤٥١٧:٤٧:٠٥١٨:٠٥:٥٨٢٣:٥٤:٢٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٤٣٠٧:٢٦:١٨١٢:٣٧:٠١١٧:٤٨:٠٣١٨:٠٦:٥٤٢٣:٥٤:٤٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٢٥٠٧:٢٥:٥٢١٢:٣٧:١٧١٧:٤٩:٠٠١٨:٠٧:٤٩٢٣:٥٥:٠٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٠٥٠٧:٢٥:٢٤١٢:٣٧:٣١١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٨:٤٤٢٣:٥٥:٢٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٤٣٠٧:٢٤:٥٤١٢:٣٧:٤٥١٧:٥٠:٥٥١٨:٠٩:٤٠٢٣:٥٥:٣٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٢٠٠٧:٢٤:٢٣١٢:٣٧:٥٨١٧:٥١:٥٣١٨:١٠:٣٥٢٣:٥٥:٥٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٥٥٠٧:٢٣:٥٠١٢:٣٨:١٠١٧:٥٢:٥١١٨:١١:٣١٢٣:٥٦:١٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٨٠٧:٢٣:١٥١٢:٣٨:٢٢١٧:٥٣:٤٩١٨:١٢:٢٦٢٣:٥٦:٢٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٠٠٠٧:٢٢:٣٩١٢:٣٨:٣٢١٧:٥٤:٤٦١٨:١٣:٢١٢٣:٥٦:٣٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٠٠٧:٢٢:٠١١٢:٣٨:٤٢١٧:٥٥:٤٤١٨:١٤:١٧٢٣:٥٦:٥١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٩٠٧:٢١:٢٢١٢:٣٨:٥١١٧:٥٦:٤١١٨:١٥:١٢٢٣:٥٧:٠٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٦٠٧:٢٠:٤١١٢:٣٨:٥٩١٧:٥٧:٣٩١٨:١٦:٠٧٢٣:٥٧:١٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥١٠٧:١٩:٥٨١٢:٣٩:٠٦١٧:٥٨:٣٦١٨:١٧:٠٢٢٣:٥٧:٢٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٥٠٧:١٩:١٤١٢:٣٩:١٢١٧:٥٩:٣٣١٨:١٧:٥٧٢٣:٥٧:٣٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٧٠٧:١٨:٢٩١٢:٣٩:١٨١٨:٠٠:٣٠١٨:١٨:٥١٢٣:٥٧:٤٤
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٨٠٧:١٧:٤٢١٢:٣٩:٢٣١٨:٠١:٢٦١٨:١٩:٤٦٢٣:٥٧:٥١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٧٠٧:١٦:٥٤١٢:٣٩:٢٦١٨:٠٢:٢٢١٨:٢٠:٤٠٢٣:٥٧:٥٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٤٠٧:١٦:٠٤١٢:٣٩:٢٩١٨:٠٣:١٨١٨:٢١:٣٤٢٣:٥٨:٠٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥١٠٧:١٥:١٤١٢:٣٩:٣٢١٨:٠٤:١٤١٨:٢٢:٢٧٢٣:٥٨:١٠
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٥٠٧:١٤:٢١١٢:٣٩:٣٣١٨:٠٥:١٠١٨:٢٣:٢١٢٣:٥٨:١٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٩٠٧:١٣:٢٨١٢:٣٩:٣٤١٨:٠٦:٠٥١٨:٢٤:١٤٢٣:٥٨:١٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣١٠٧:١٢:٣٣١٢:٣٩:٣٤١٨:٠٧:٠٠١٨:٢٥:٠٧٢٣:٥٨:٢٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤١٠٧:١١:٣٧١٢:٣٩:٣٣١٨:٠٧:٥٤١٨:٢٥:٥٩٢٣:٥٨:٢٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٠٠٧:١٠:٤٠١٢:٣٩:٣٢١٨:٠٨:٤٩١٨:٢٦:٥٢٢٣:٥٨:٢٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٨٠٧:٠٩:٤٢١٢:٣٩:٢٩١٨:٠٩:٤٣١٨:٢٧:٤٤٢٣:٥٨:٢٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٤٠٧:٠٨:٤٣١٢:٣٩:٢٦١٨:١٠:٣٦١٨:٢٨:٣٦٢٣:٥٨:٢٣
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٠٠٧:٠٧:٤٢١٢:٣٩:٢٣١٨:١١:٣٠١٨:٢٩:٢٧٢٣:٥٨:٢٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٤٠٧:٠٦:٤١١٢:٣٩:١٩١٨:١٢:٢٣١٨:٣٠:١٩٢٣:٥٨:٢٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٦٠٧:٠٥:٣٨١٢:٣٩:١٤١٨:١٣:١٦١٨:٣١:١٠٢٣:٥٨:١٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر مهران شهر مهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر مهران شهر مهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مهران

مِهران شهری در استان ایلام است که مردم آن به زبان کردی ایلامی صحبت می‌کنند. مهران مرکز بخش مرکزی شهرستان مهران است. شهر مهران مرکز شهرستان مهران در ۱۰۰ کیلومتری جنوب غربی شهر ایلام ۱۰ تیر ماه ۱۳۶۵ سالروز آزاد سازی این شهر است

شهر مهران در ویکیپدیا

شهر مهران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مهران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مهران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مهران بر روی نقشه

شهر مهران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مهران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مهران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مهران
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر مهران + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر مهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مهران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مهران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مهران رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مهران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مهران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهران دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مهران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ مهران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مهران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مهران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو