جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مهران

مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مهران

اذان صبح: ٠٥:١٤:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:١٤
اذان ظهر: ١٣:٣٠:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٣٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٦:٠٥

یکشنبه ١٩ مرداد ١٣٩٩
١٩ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٩ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مهران (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ مرداد ٩٩ شهر مهران)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر مهران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مهران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسمایلز
اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز كلامی بر زبان نمی آورند كه احساسات دیگران را جریحه دار سازند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مهران

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مهران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مهران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مهران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣١:٥٦٠٦:٥٦:٤٢١٣:٢٥:٣٧١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٠٥٠٠:٤٢:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٥:٢٩١٣:٢٥:٢٣١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٣:٥٠٠٠:٤٢:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٩:٠٣٠٦:٥٤:١٦١٣:٢٥:٠٨١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٤:٣٧٠٠:٤٢:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٣:٠٥١٣:٢٤:٥٥١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٢٣٠٠:٤١:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٦:١٢٠٦:٥١:٥٤١٣:٢٤:٤١١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٠٩٠٠:٤١:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥٠:٤٣١٣:٢٤:٢٨١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٦:٥٥٠٠:٤١:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٩:٣٣١٣:٢٤:١٦١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٧:٤٢٠٠:٤٠:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٨:٢٤١٣:٢٤:٠٣٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٨:٢٨٠٠:٤٠:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٧:١٦١٣:٢٣:٥١٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:١٥٠٠:٤٠:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٩:١١٠٦:٤٦:٠٩١٣:٢٣:٤٠٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٣٩:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٥:٠٢١٣:٢٣:٢٩٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٣٩:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٣:٥٧١٣:٢٣:١٩٢٠:٠٣:١١٢٠:٢١:٣٦٠٠:٣٩:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٢:٥٢١٣:٢٣:٠٩٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٣٨:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤١:٤٨١٣:٢٢:٥٩٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:١٠٠٠:٣٨:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٢:٢٥٠٦:٤٠:٤٥١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٣٨:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٩:٤٣١٣:٢٢:٤٢٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٣٧:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٨:٤٣١٣:٢٢:٣٤٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٣٧:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٧:٤٣١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٣٧:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٦:٤٤١٣:٢٢:٢٠٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٣٧:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٥:٤٦١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٣٦:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٤:٥٠١٣:٢٢:٠٨٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٣٦:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٣:٥٤١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٠:٣٩٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٣٦:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣٣:٠٠١٣:٢١:٥٨٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٠:١٨٠٠:٣٦:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٢:٠٧١٣:٢١:٥٤٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣١:٠٥٠٠:٣٦:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٣١:١٥١٣:٢١:٥١٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣١:٥٣٠٠:٣٥:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٣٠:٢٥١٣:٢١:٤٨٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٣٥:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٩:٣٥١٣:٢١:٤٦٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٣٥:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٨:٤٧١٣:٢١:٤٤٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:١٥٠٠:٣٥:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٨:٠٠١٣:٢١:٤٣٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٣٥:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهران

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر مهران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر مهران

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر مهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر مهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر مهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر مهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر مهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر مهران

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر مهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر مهران شهر مهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر مهران شهر مهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر مهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر مهران

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٣١:٥٤١٣:٣١:٥١٢٠:٣١:٢٦٢٠:٥٠:٥٧٠٠:٤٤:٢٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٣٢:٣٣١٣:٣١:٥٣٢٠:٣٠:٥٠٢٠:٥٠:١٧٠٠:٤٤:٣٧
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٣٣:١٣١٣:٣١:٥٤٢٠:٣٠:١١٢٠:٤٩:٣٧٠٠:٤٤:٤٧
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٣٣:٥٤١٣:٣١:٥٤٢٠:٢٩:٣٢٢٠:٤٨:٥٤٠٠:٤٤:٥٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢١٠٦:٣٤:٣٤١٣:٣١:٥٤٢٠:٢٨:٥١٢٠:٤٨:١١٠٠:٤٥:٠٥
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:١٩٠٦:٣٥:١٥١٣:٣١:٥٤٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٧:٢٥٠٠:٤٥:١٣
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣٥:٥٦١٣:٣١:٥٢٢٠:٢٧:٢٤٢٠:٤٦:٣٩٠٠:٤٥:٢١
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٦:٣٧١٣:٣١:٥٠٢٠:٢٦:٣٩٢٠:٤٥:٥١٠٠:٤٥:٢٨
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٧:١٨١٣:٣١:٤٨٢٠:٢٥:٥٢٢٠:٤٥:٠١٠٠:٤٥:٣٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٧:٥٩١٣:٣١:٤٥٢٠:٢٥:٠٤٢٠:٤٤:١٠٠٠:٤٥:٤٠
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٨:٤١١٣:٣١:٤١٢٠:٢٤:١٥٢٠:٤٣:١٨٠٠:٤٥:٤٦
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٩:٢٢١٣:٣١:٣٦٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٢:٢٥٠٠:٤٥:٥٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٦٠٦:٤٠:٠٤١٣:٣١:٣١٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤١:٣٠٠٠:٤٥:٥٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٦٠٦:٤٠:٤٥١٣:٣١:٢٦٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٤٥:٥٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:١٦٠٦:٤١:٢٧١٣:٣١:٢٠٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٣٩:٣٧٠٠:٤٦:٠٠
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:١٦٠٦:٤٢:٠٩١٣:٣١:١٣٢٠:١٩:٤٩٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٤٦:٠٢
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:١٦٠٦:٤٢:٥٠١٣:٣١:٠٥٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٤٦:٠٤
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:١٥٠٦:٤٣:٣٢١٣:٣٠:٥٧٢٠:١٧:٥٤٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٤٦:٠٥
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٤:١٤١٣:٣٠:٤٩٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٤٦:٠٥
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:١٤٠٦:٤٤:٥٥١٣:٣٠:٤٠٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٤٦:٠٤
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٥:٣٧١٣:٣٠:٣٠٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٣:٣١٠٠:٤٦:٠٣
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٦:١٩١٣:٣٠:٢٠٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٤٦:٠١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:١١٠٦:٤٧:٠٠١٣:٣٠:٠٩٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣١:٢٠٠٠:٤٥:٥٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٧:٤٢١٣:٢٩:٥٨٢٠:١١:٤٤٢٠:٣٠:١٣٠٠:٤٥:٥٦
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٨:٢٣١٣:٢٩:٤٦٢٠:١٠:٣٩٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٤٥:٥٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٩:٠٥١٣:٢٩:٣٤٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٤٥:٤٨
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٩:٤٦١٣:٢٩:٢١٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٤٥:٤٣
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠١٠٦:٥٠:٢٧١٣:٢٩:٠٨٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٤٥:٣٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٥١:٠٨١٣:٢٨:٥٤٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٤٥:٣٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٥١:٤٩١٣:٢٨:٤٠٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٣:١٤٠٠:٤٥:٢٥
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥١٠٦:٥٢:٣٠١٣:٢٨:٢٥٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٠١٠٠:٤٥:١٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر مهران شهر مهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر مهران شهر مهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مهران

مِهران شهری در استان ایلام است که مردم آن به زبان کردی ایلامی صحبت می‌کنند. مهران مرکز بخش مرکزی شهرستان مهران است. شهر مهران مرکز شهرستان مهران در ۱۰۰ کیلومتری جنوب غربی شهر ایلام ۱۰ تیر ماه ۱۳۶۵ سالروز آزاد سازی این شهر است

شهر مهران در ویکیپدیا

شهر مهران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مهران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مهران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مهران بر روی نقشه

شهر مهران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مهران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مهران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مهران
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر مهران + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر مهران + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر مهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مهران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مهران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مهران رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مهران دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مهران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهران
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مهران دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مهران
افق شرعی امروز فردا مهران دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مهران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مهران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مهران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو