جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مهرانکوشک

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز مهرانکوشک

اذان صبح: ٠٤:١٨:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:١٧
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:١٨
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٥٦

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهرانکوشک (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای مهرانکوشک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای مهرانکوشک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهرانکوشک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
همانا برای خداوند بقعه‌های است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعای دعا کننده را به اجابت برساند، و حائر حسین(ع) یکی از آنهاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهرانکوشک

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهرانکوشک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرانکوشک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مهرانکوشک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرانکوشک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مهرانکوشک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٧:٢٦١٢:٣٧:٢٠١٩:٠٧:٤٦١٩:٢٦:٠٠٢٣:٥٣:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٦:١٠١٢:٣٧:٠٥١٩:٠٨:٣٣١٩:٢٦:٤٩٢٣:٥٣:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٤:٥٦١٢:٣٦:٥١١٩:٠٩:١٩١٩:٢٧:٣٧٢٣:٥٣:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٣:٤٢١٢:٣٦:٣٧١٩:١٠:٠٥١٩:٢٨:٢٥٢٣:٥٢:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٢:٢٨١٢:٣٦:٢٤١٩:١٠:٥٢١٩:٢٩:١٤٢٣:٥٢:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠١:١٦١٢:٣٦:١٠١٩:١١:٣٨١٩:٣٠:٠٣٢٣:٥٢:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٠:٠٤١٢:٣٥:٥٨١٩:١٢:٢٥١٩:٣٠:٥٢٢٣:٥١:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٨:٥٢١٢:٣٥:٤٦١٩:١٣:١١١٩:٣١:٤١٢٣:٥١:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٧:٤٢١٢:٣٥:٣٤١٩:١٣:٥٨١٩:٣٢:٣٠٢٣:٥١:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٦:٣٢١٢:٣٥:٢٢١٩:١٤:٤٤١٩:٣٣:١٩٢٣:٥٠:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٥:٢٤١٢:٣٥:١١١٩:١٥:٣١١٩:٣٤:٠٨٢٣:٥٠:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٤:١٦١٢:٣٥:٠١١٩:١٦:١٨١٩:٣٤:٥٧٢٣:٥٠:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٣:٠٩١٢:٣٤:٥١١٩:١٧:٠٤١٩:٣٥:٤٦٢٣:٤٩:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٢:٠٣١٢:٣٤:٤١١٩:١٧:٥١١٩:٣٦:٣٦٢٣:٤٩:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٠:٥٨١٢:٣٤:٣٢١٩:١٨:٣٨١٩:٣٧:٢٥٢٣:٤٩:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٥٣٠٥:٤٩:٥٤١٢:٣٤:٢٤١٩:١٩:٢٥١٩:٣٨:١٥٢٣:٤٨:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٣٢٠٥:٤٨:٥١١٢:٣٤:١٦١٩:٢٠:١٢١٩:٣٩:٠٥٢٣:٤٨:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:١١٠٥:٤٧:٤٩١٢:٣٤:٠٩١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٩:٥٤٢٣:٤٨:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٥:٥٢٠٥:٤٦:٤٨١٢:٣٤:٠٢١٩:٢١:٤٦١٩:٤٠:٤٤٢٣:٤٨:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٥:٤٨١٢:٣٣:٥٥١٩:٢٢:٣٣١٩:٤١:٣٤٢٣:٤٧:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:١٥٠٥:٤٤:٥٠١٢:٣٣:٥٠١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٢٣٢٣:٤٧:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١١:٥٩٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٣:٤٥١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٣:١٣٢٣:٤٧:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٢:٥٦١٢:٣٣:٤٠١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٤:٠٣٢٣:٤٧:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٤٢:٠١١٢:٣٣:٣٦١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٤:٥٢٢٣:٤٦:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٨:١٥٠٥:٤١:٠٧١٢:٣٣:٣٣١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٥:٤٢٢٣:٤٦:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٤٠:١٥١٢:٣٣:٣٠١٩:٢٧:١٣١٩:٤٦:٣١٢٣:٤٦:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣٩:٢٣١٢:٣٣:٢٧١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٧:٢١٢٣:٤٦:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٣٨:٣٣١٢:٣٣:٢٦١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٨:١٠٢٣:٤٦:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٣٧:٤٥١٢:٣٣:٢٥١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٨:٥٩٢٣:٤٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهرانکوشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهرانکوشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهرانکوشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهرانکوشک

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای مهرانکوشک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهرانکوشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرانکوشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای مهرانکوشک

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای مهرانکوشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای مهرانکوشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای مهرانکوشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهرانکوشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرانکوشک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مهرانکوشک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای مهرانکوشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرانکوشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مهرانکوشک

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای مهرانکوشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مهرانکوشک روستای مهرانکوشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مهرانکوشک روستای مهرانکوشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مهرانکوشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرانکوشک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهرانکوشک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرانکوشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرانکوشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهرانکوشک

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٤١:٢٠١٢:٤٣:٣٣١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٥:١١٢٣:٥٥:١٤
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٤٢:٠١١٢:٤٣:٣٤١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٤:٣٠٢٣:٥٥:٢٥
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٤٢:٤٢١٢:٤٣:٣٦١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٣:٤٧٢٣:٥٥:٣٦
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤٣:٢٤١٢:٤٣:٣٦١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٣:٠٤٢٣:٥٥:٤٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٤٤:٠٦١٢:٤٣:٣٦١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٢:١٨٢٣:٥٥:٥٥
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٤٤:٤٩١٢:٤٣:٣٦١٩:٤١:٥٧٢٠:٠١:٣١٢٣:٥٦:٠٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١١٠٥:٤٥:٣١١٢:٤٣:٣٤١٩:٤١:١١٢٠:٠٠:٤٣٢٣:٥٦:١٢
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٣٠٥:٤٦:١٤١٢:٤٣:٣٢١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:٥٣٢٣:٥٦:٢٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٥٠٥:٤٦:٥٧١٢:٤٣:٣٠١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٩:٠٢٢٣:٥٦:٢٧
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٧:٤٠١٢:٤٣:٢٧١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٨:٠٩٢٣:٥٦:٣٣
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٨:٢٣١٢:٤٣:٢٣١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٧:١٥٢٣:٥٦:٣٩
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٣٠٥:٤٩:٠٧١٢:٤٣:١٩١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:١٩٢٣:٥٦:٤٤
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٦٠٥:٤٩:٥٠١٢:٤٣:١٤١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٥:٢٣٢٣:٥٦:٤٩
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥٠:٣٤١٢:٤٣:٠٨١٩:٣٥:١٤١٩:٥٤:٢٥٢٣:٥٦:٥٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥١:١٧١٢:٤٣:٠٢١٩:٣٤:١٨١٩:٥٣:٢٦٢٣:٥٦:٥٦
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٢:٠١١٢:٤٢:٥٥١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:٢٥٢٣:٥٦:٥٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٢:٤٤١٢:٤٢:٤٨١٩:٣٢:٢١١٩:٥١:٢٤٢٣:٥٧:٠١
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٣:٢٨١٢:٤٢:٤٠١٩:٣١:٢١١٩:٥٠:٢١٢٣:٥٧:٠٢
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥٤:١٢١٢:٤٢:٣١١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٩:١٨٢٣:٥٧:٠٣
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٤:٥٦١٢:٤٢:٢٢١٩:٢٩:١٨١٩:٤٨:١٣٢٣:٥٧:٠٣
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٥:٣٩١٢:٤٢:١٢١٩:٢٨:١٥١٩:٤٧:٠٧٢٣:٥٧:٠٢
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٦:٢٣١٢:٤٢:٠٢١٩:٢٧:١١١٩:٤٦:٠٠٢٣:٥٧:٠١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٧:٠٧١٢:٤١:٥١١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٥٢٢٣:٥٦:٥٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٧:٥٠١٢:٤١:٤٠١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٣:٤٣٢٣:٥٦:٥٧
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٨:٣٤١٢:٤١:٢٨١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:٣٣٢٣:٥٦:٥٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٩:١٧١٢:٤١:١٦١٩:٢٢:٤٤١٩:٤١:٢٢٢٣:٥٦:٥٠
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٠:٠١١٢:٤١:٠٣١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:١١٢٣:٥٦:٤٦
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٠:٤٤١٢:٤٠:٥٠١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٨:٥٨٢٣:٥٦:٤١
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠١:٢٧١٢:٤٠:٣٦١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٦:٣٥
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٢:١٠١٢:٤٠:٢٢١٩:١٨:٠٢١٩:٣٦:٣٠٢٣:٥٦:٢٩
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٢:٥٣١٢:٤٠:٠٧١٩:١٦:٤٩١٩:٣٥:١٥٢٣:٥٦:٢٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مهرانکوشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهرانکوشک روستای مهرانکوشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهرانکوشک روستای مهرانکوشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهرانکوشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرانکوشک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مهرانکوشک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهرانکوشک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهرانکوشک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهرانکوشک

روستای مهرانکوشک بر روی نقشه

روستای مهرانکوشک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهرانکوشک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهرانکوشک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهرانکوشک
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای مهرانکوشک + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای مهرانکوشک + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای مهرانکوشک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهرانکوشک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مهرانکوشک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهرانکوشک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهرانکوشک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مهرانکوشک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مهرانکوشک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مهرانکوشک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهرانکوشک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مهرانکوشک
افق شرعی امروز فردا مهرانکوشک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مهرانکوشک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق مهرانکوشک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهرانکوشک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو