جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مهرآباد

منتظریه | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز مهرآباد


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٢٤
اذان ظهر: ١١:٥٤:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٢١
نیمه شب: ٢٣:١١:٣٤

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهرآباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای مهرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای مهرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

توماس كارلایل
آرزوهای مثبت، "نیك بختی" و آرزوهای منفی، "سنگدلی" است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهرآباد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مهرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠١:٢٨١٢:٤٠:٥٦١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٢٥٢٣:٥٦:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٠:٢٢١٢:٤٠:٤٥١٩:٢١:٤٠١٩:٤٠:١٤٢٣:٥٦:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٩:١٦١٢:٤٠:٣٦١٩:٢٢:٢٦١٩:٤١:٠٣٢٣:٥٥:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٨:١١١٢:٤٠:٢٦١٩:٢٣:١٢١٩:٤١:٥١٢٣:٥٥:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٧:٠٨١٢:٤٠:١٨١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٢:٤٠٢٣:٥٥:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٦:٠٥١٢:٤٠:٠٩١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٣:٢٩٢٣:٥٥:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٥:٠٣١٢:٤٠:٠٢١٩:٢٥:٣١١٩:٤٤:١٨٢٣:٥٤:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٤:٠٢١٢:٣٩:٥٤١٩:٢٦:١٧١٩:٤٥:٠٦٢٣:٥٤:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٣:٠٢١٢:٣٩:٤٨١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٥:٥٥٢٣:٥٤:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٢:٠٤١٢:٣٩:٤٢١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٤٤٢٣:٥٣:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٧:٣٣٢٣:٥٣:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٠:١٠١٢:٣٩:٣١١٩:٢٩:٢١١٩:٤٨:٢١٢٣:٥٣:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٩:١٥١٢:٣٩:٢٦١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٩:١٠٢٣:٥٣:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٨:٢١١٢:٣٩:٢٢١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٩:٥٩٢٣:٥٣:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:١١٠٥:٤٧:٢٨١٢:٣٩:١٩١٩:٣١:٣٨١٩:٥٠:٤٧٢٣:٥٢:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٠٠٠٥:٤٦:٣٦١٢:٣٩:١٦١٩:٣٢:٢٣١٩:٥١:٣٥٢٣:٥٢:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٥١٠٥:٤٥:٤٦١٢:٣٩:١٤١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٢:٢٤٢٣:٥٢:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٤٢٠٥:٤٤:٥٧١٢:٣٩:١٢١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٣:١٢٢٣:٥٢:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٣٥٠٥:٤٤:٠٩١٢:٣٩:١١١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٤:٠٠٢٣:٥٢:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٣:٢٣١٢:٣٩:١٠١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٤:٤٧٢٣:٥١:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣٩:١١١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٥:٣٥٢٣:٥١:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٤١:٥٥١٢:٣٩:١١١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٦:٢٢٢٣:٥١:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٤١:١٢١٢:٣٩:١٢١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٧:٠٩٢٣:٥١:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٩:١٤١٩:٣٨:٢١١٩:٥٧:٥٦٢٣:٥١:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٢٤٠٥:٣٩:٥٢١٢:٣٩:١٧١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٨:٤٢٢٣:٥١:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٣٩:١٥١٢:٣٩:٢٠١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٩:٢٨٢٣:٥١:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٣٣٠٥:٣٨:٣٨١٢:٣٩:٢٣١٩:٤٠:٣١٢٠:٠٠:١٣٢٣:٥١:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٤٠٠٥:٣٨:٠٣١٢:٣٩:٢٧١٩:٤١:١٣٢٠:٠٠:٥٨٢٣:٥١:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٣٧:٣٠١٢:٣٩:٣٢١٩:٤١:٥٥٢٠:٠١:٤٣٢٣:٥٠:٥٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٣٦:٥٨١٢:٣٩:٣٧١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٢:٢٧٢٣:٥٠:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهرآباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای مهرآباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای مهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای مهرآباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٨:٣٦٠٦:٤٦:١٥١١:٤٤:٠٨١٦:٤٢:٠٥١٧:٠١:٤٦٢٣:٠٠:٣١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٦:٣٥١١:٤٤:٣٨١٦:٤٢:٤٥١٧:٠٢:٢٦٢٣:٠١:٠١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٦:٥٣١١:٤٥:٠٧١٦:٤٣:٢٦١٧:٠٣:٠٦٢٣:٠١:٣٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٧:٠٩١١:٤٥:٣٦١٦:٤٤:٠٨١٧:٠٣:٤٨٢٣:٠٢:٠٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٩:٥٥٠٦:٤٧:٢٤١١:٤٦:٠٤١٦:٤٤:٥٢١٧:٠٤:٣٠٢٣:٠٢:٣٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٧:٣٦١١:٤٦:٣٣١٦:٤٥:٣٦١٧:٠٥:١٤٢٣:٠٣:٠١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٧:٤٧١١:٤٧:٠١١٦:٤٦:٢٢١٧:٠٥:٥٨٢٣:٠٣:٣١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٧:٥٦١١:٤٧:٢٨١٦:٤٧:٠٩١٧:٠٦:٤٤٢٣:٠٤:٠٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٨:٠٣١١:٤٧:٥٦١٦:٤٧:٥٧١٧:٠٧:٣١٢٣:٠٤:٢٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٨:٠٨١١:٤٨:٢٢١٦:٤٨:٤٦١٧:٠٨:١٨٢٣:٠٤:٥٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٨:١٢١١:٤٨:٤٩١٦:٤٩:٣٥١٧:٠٩:٠٦٢٣:٠٥:٢٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٨:١٤١١:٤٩:١٤١٦:٥٠:٢٦١٧:٠٩:٥٥٢٣:٠٥:٥٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٨:١٣١١:٤٩:٤٠١٦:٥١:١٧١٧:١٠:٤٥٢٣:٠٦:٢٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٨:١١١١:٥٠:٠٤١٦:٥٢:٠٩١٧:١١:٣٥٢٣:٠٦:٤٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٨:٠٧١١:٥٠:٢٩١٦:٥٣:٠٢١٧:١٢:٢٦٢٣:٠٧:١٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٨:٠٢١١:٥٠:٥٢١٦:٥٣:٥٦١٧:١٣:١٨٢٣:٠٧:٤٢
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٧:٥٤١١:٥١:١٥١٦:٥٤:٥٠١٧:١٤:١٠٢٣:٠٨:٠٨
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٧:٤٥١١:٥١:٣٨١٦:٥٥:٤٥١٧:١٥:٠٣٢٣:٠٨:٣٣
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٧:٣٣١١:٥١:٥٩١٦:٥٦:٤٠١٧:١٥:٥٧٢٣:٠٨:٥٨
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٧:٢٠١١:٥٢:٢٠١٦:٥٧:٣٦١٧:١٦:٥١٢٣:٠٩:٢٢
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٧:٠٥١١:٥٢:٤١١٦:٥٨:٣٢١٧:١٧:٤٥٢٣:٠٩:٤٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٦:٤٩١١:٥٣:٠١١٦:٥٩:٢٩١٧:١٨:٤٠٢٣:١٠:٠٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٦:٣٠١١:٥٣:٢٠١٧:٠٠:٢٦١٧:١٩:٣٥٢٣:١٠:٣١
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٦:١٠١١:٥٣:٣٨١٧:٠١:٢٤١٧:٢٠:٣٠٢٣:١٠:٥٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٥:٤٨١١:٥٣:٥٦١٧:٠٢:٢١١٧:٢١:٢٦٢٣:١١:١٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٥:٢٤١١:٥٤:١٣١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٢:٢١٢٣:١١:٣٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٤:٥٨١١:٥٤:٢٩١٧:٠٤:١٨١٧:٢٣:١٨٢٣:١١:٥٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٤:٣١١١:٥٤:٤٤١٧:٠٥:١٦١٧:٢٤:١٤٢٣:١٢:١٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٤:٠٢١١:٥٤:٥٩١٧:٠٦:١٥١٧:٢٥:١٠٢٣:١٢:٣٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤٣:٣١١١:٥٥:١٣١٧:٠٧:١٤١٧:٢٦:٠٧٢٣:١٢:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مهرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای مهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مهرآباد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٥:٤٨١١:٥٣:٥٦١٧:٠٢:٢١١٧:٢١:٢٦٢٣:١١:١٤
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٥:٢٤١١:٥٤:١٣١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٢:٢١٢٣:١١:٣٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٤:٥٨١١:٥٤:٢٩١٧:٠٤:١٨١٧:٢٣:١٨٢٣:١١:٥٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٤:٣١١١:٥٤:٤٤١٧:٠٥:١٦١٧:٢٤:١٤٢٣:١٢:١٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٤:٠٢١١:٥٤:٥٩١٧:٠٦:١٥١٧:٢٥:١٠٢٣:١٢:٣٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤٣:٣١١١:٥٥:١٣١٧:٠٧:١٤١٧:٢٦:٠٧٢٣:١٢:٤٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٢:٥٩١١:٥٥:٢٦١٧:٠٨:١٣١٧:٢٧:٠٣٢٣:١٣:٠٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٢:٢٥١١:٥٥:٣٨١٧:٠٩:١١١٧:٢٨:٠٠٢٣:١٣:٢٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤١:٤٩١١:٥٥:٤٩١٧:١٠:١٠١٧:٢٨:٥٦٢٣:١٣:٣٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤١:١٢١١:٥٦:٠٠١٧:١١:٠٩١٧:٢٩:٥٣٢٣:١٣:٤٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٠:٣٣١١:٥٦:١٠١٧:١٢:٠٨١٧:٣٠:٤٩٢٣:١٤:٠٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٩:٥٣١١:٥٦:١٩١٧:١٣:٠٦١٧:٣١:٤٥٢٣:١٤:١٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٩:١١١١:٥٦:٢٧١٧:١٤:٠٥١٧:٣٢:٤١٢٣:١٤:٢٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٨:٢٧١١:٥٦:٣٤١٧:١٥:٠٣١٧:٣٣:٣٧٢٣:١٤:٣٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٨٠٦:٣٧:٤٢١١:٥٦:٤٠١٧:١٦:٠١١٧:٣٤:٣٣٢٣:١٤:٤٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٦:٥٦١١:٥٦:٤٦١٧:١٦:٥٩١٧:٣٥:٢٩٢٣:١٤:٥٤
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٦:٠٨١١:٥٦:٥١١٧:١٧:٥٧١٧:٣٦:٢٥٢٣:١٥:٠٢
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٥:١٨١١:٥٦:٥٤١٧:١٨:٥٥١٧:٣٧:٢٠٢٣:١٥:٠٩
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٤:٢٨١١:٥٦:٥٨١٧:١٩:٥٢١٧:٣٨:١٥٢٣:١٥:١٥
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٣:٣٦١١:٥٧:٠٠١٧:٢٠:٤٩١٧:٣٩:١٠٢٣:١٥:٢١
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٢:٤٢١١:٥٧:٠١١٧:٢١:٤٦١٧:٤٠:٠٤٢٣:١٥:٢٥
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣١:٤٧١١:٥٧:٠٢١٧:٢٢:٤٢١٧:٤٠:٥٩٢٣:١٥:٢٩
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٠:٥٢١١:٥٧:٠٢١٧:٢٣:٣٨١٧:٤١:٥٣٢٣:١٥:٣٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٢٩:٥٤١١:٥٧:٠١١٧:٢٤:٣٤١٧:٤٢:٤٧٢٣:١٥:٣٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٨:٥٦١١:٥٧:٠٠١٧:٢٥:٣٠١٧:٤٣:٤١٢٣:١٥:٣٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٧:٥٧١١:٥٦:٥٨١٧:٢٦:٢٥١٧:٤٤:٣٤٢٣:١٥:٣٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٦:٥٦١١:٥٦:٥٥١٧:٢٧:٢٠١٧:٤٥:٢٧٢٣:١٥:٣٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٥:٥٤١١:٥٦:٥١١٧:٢٨:١٥١٧:٤٦:٢٠٢٣:١٥:٣٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٤:٥٢١١:٥٦:٤٧١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٧:١٣٢٣:١٥:٣١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٣:٤٨١١:٥٦:٤٢١٧:٣٠:٠٣١٧:٤٨:٠٥٢٣:١٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مهرآباد روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مهرآباد روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مهرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهرآباد

روستای مهرآباد بر روی نقشه

روستای مهرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهرآباد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای مهرآباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای مهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق مهرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مهرآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا مهرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق مهرآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق مهرآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مهرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو