جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مهرآباد

منتظریه | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز مهرآباد

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:١٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٢:٥٥

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهرآباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای مهرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای مهرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ر.كیپلینگ
اگر آنچه را كه خواهانش هستید كسب نكرده اید، نشانه آن است كه یا به درستی آن را نخواسته اید و یا اینكه سعی نكرده اید سر قیمتش چانه بزنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهرآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مهرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مهرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٣:٣٧١٢:٤٣:٠٦١٩:١٣:٠٧١٩:٣١:١٥٢٣:٥٩:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٢:٢٣١٢:٤٢:٥١١٩:١٣:٥٢١٩:٣٢:٠٢٢٣:٥٩:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:١٤٠٦:١١:٠٩١٢:٤٢:٣٧١٩:١٤:٣٨١٩:٣٢:٥٠٢٣:٥٩:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٩:٥٦١٢:٤٢:٢٣١٩:١٥:٢٣١٩:٣٣:٣٧٢٣:٥٨:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٨:٤٣١٢:٤٢:١٠١٩:١٦:٠٨١٩:٣٤:٢٥٢٣:٥٨:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٧:٣١١٢:٤١:٥٧١٩:١٦:٥٤١٩:٣٥:١٣٢٣:٥٨:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٦:٢٠١٢:٤١:٤٤١٩:١٧:٤٠١٩:٣٦:٠١٢٣:٥٧:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٥:١٠١٢:٤١:٣٢١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:٤٩٢٣:٥٧:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٤:٠١١٢:٤١:٢٠١٩:١٩:١١١٩:٣٧:٣٧٢٣:٥٧:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٢:٥٢١٢:٤١:٠٩١٩:١٩:٥٧١٩:٣٨:٢٥٢٣:٥٦:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠١:٤٤١٢:٤٠:٥٨١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٩:١٣٢٣:٥٦:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٠:٣٧١٢:٤٠:٤٧١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٠١٢٣:٥٦:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٥٨٠٥:٥٩:٣١١٢:٤٠:٣٧١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:٥٠٢٣:٥٥:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٨:٢٦١٢:٤٠:٢٨١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٣٨٢٣:٥٥:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٧:٢٢١٢:٤٠:١٩١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٢:٢٧٢٣:٥٥:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٦:١٩١٢:٤٠:١٠١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٣:١٦٢٣:٥٥:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٥٥:١٧١٢:٤٠:٠٢١٩:٢٥:١٨١٩:٤٤:٠٤٢٣:٥٤:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٤:١٦١٢:٣٩:٥٥١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٤:٥٣٢٣:٥٤:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٩:٤٨١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٥:٤٢٢٣:٥٤:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٢:١٧١٢:٣٩:٤٢١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٦:٣١٢٣:٥٣:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥١:١٩١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٧:١٩٢٣:٥٣:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٠:٢٢١٢:٣٩:٣١١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٨:٠٨٢٣:٥٣:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٩:٢٧١٢:٣٩:٢٦١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٨:٥٧٢٣:٥٣:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٨:٣٣١٢:٣٩:٢٢١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٤٦٢٣:٥٣:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٢٧٠٥:٤٧:٤٠١٢:٣٩:١٩١٩:٣١:٢٦١٩:٥٠:٣٥٢٣:٥٢:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:١٦٠٥:٤٦:٤٨١٢:٣٩:١٦١٩:٣٢:١٢١٩:٥١:٢٣٢٣:٥٢:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٠٧٠٥:٤٥:٥٨١٢:٣٩:١٤١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٢:١٢٢٣:٥٢:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١١:٥٨٠٥:٤٥:٠٨١٢:٣٩:١٢١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٣:٠٠٢٣:٥٢:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٤:٢٠١٢:٣٩:١١١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٣:٤٨٢٣:٥٢:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهرآباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای مهرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای مهرآباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مهرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای مهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مهرآباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مهرآباد روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مهرآباد روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهرآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٨:٠٢١٢:٤٩:١٩١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠١:٢٣
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٩:٢١١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٩:١٤٠٠:٠١:٣٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٢٠٥:٤٩:٢٤١٢:٤٩:٢٢١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٠١:٤٤
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٢٠٥:٥٠:٠٥١٢:٤٩:٢٣١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٠١:٥٤
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٢٠٥:٥٠:٤٦١٢:٤٩:٢٣١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٠٢:٠٣
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٢٠٥:٥١:٢٨١٢:٤٩:٢٢١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٦:١٨٠٠:٠٢:١٢
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥٢:١٠١٢:٤٩:٢١١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٠٢:٢٠
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٥:٥٢:٥٢١٢:٤٩:١٩١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٤:٤١٠٠:٠٢:٢٧
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٣:٣٤١٢:٤٩:١٦١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٠٢:٣٤
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٤:١٧١٢:٤٩:١٣١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٠٢:٤٠
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٤:٥٩١٢:٤٩:٠٩١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٠٢:٤٦
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٥:٤٢١٢:٤٩:٠٥١٩:٤٢:٠١٢٠:٠١:١١٠٠:٠٢:٥١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٦:٢٤١٢:٤٩:٠٠١٩:٤١:٠٨٢٠:٠٠:١٥٠٠:٠٢:٥٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٧:٠٧١٢:٤٨:٥٤١٩:٤٠:١٤١٩:٥٩:١٨٠٠:٠٢:٥٩
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٧:٥٠١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٩:١٨١٩:٥٨:٢٠٠٠:٠٣:٠٢
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٨:٣٢١٢:٤٨:٤١١٩:٣٨:٢١١٩:٥٧:٢٠٠٠:٠٣:٠٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٩:١٥١٢:٤٨:٣٤١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٦:٢٠٠٠:٠٣:٠٦
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٩:٥٨١٢:٤٨:٢٦١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:١٨٠٠:٠٣:٠٧
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٠:٤١١٢:٤٨:١٧١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٤:١٥٠٠:٠٣:٠٨
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠١:٢٤١٢:٤٨:٠٨١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٣:١١٠٠:٠٣:٠٧
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٢:٠٧١٢:٤٧:٥٩١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:٠٦٠٠:٠٣:٠٧
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٢:٥٠١٢:٤٧:٤٨١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:٠٠٠٠:٠٣:٠٥
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٣:٣٢١٢:٤٧:٣٨١٩:٣١:١٣١٩:٤٩:٥٣٠٠:٠٣:٠٣
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٤:١٥١٢:٤٧:٢٦١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٤٥٠٠:٠٣:٠١
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٤:٥٨١٢:٤٧:١٥١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:٣٦٠٠:٠٢:٥٧
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٥:٤٠١٢:٤٧:٠٢١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:٢٦٠٠:٠٢:٥٣
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٦:٢٣١٢:٤٦:٥٠١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:١٥٠٠:٠٢:٤٩
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٧:٠٥١٢:٤٦:٣٦١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٤:٠٤٠٠:٠٢:٤٤
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٧:٤٨١٢:٤٦:٢٣١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:٥١٠٠:٠٢:٣٨
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٨:٣٠١٢:٤٦:٠٨١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٣٨٠٠:٠٢:٣١
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٩:١٢١٢:٤٥:٥٤١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:٢٤٠٠:٠٢:٢٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهرآباد روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهرآباد روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مهرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهرآباد

روستای مهرآباد بر روی نقشه

روستای مهرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهرآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای مهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای مهرآباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای مهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مهرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مهرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهرآباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مهرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مهرآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق مهرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق مهرآباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مهرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مهرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو