جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مهرآباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مهرآباد


اذان صبح: ٠٤:٤١:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٤
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٥
نیمه شب: ٠٠:٢٤:١٨

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهرآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ روستای مهرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مهرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام جیمز
بنیادی‌ترین اصل در طبیعت آدمی، اشتیاق [=آرزو] فراوان اوست به گرامی داشته شدن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهرآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مهرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠١:٥٣١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٥٦٠٠:١٨:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠١:٤٣١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٨:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٢:٢١١٣:٠١:٣٤١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٢٤٠٠:١٨:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢١:٢٢١٣:٠١:٢٥١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٠٩٠٠:١٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠١:١٧١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٧:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٩:٢٦١٣:٠١:٠٩١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٣٧٠٠:١٧:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٤٠٦:١٨:٢٩١٣:٠١:٠٢١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٢٢٠٠:١٧:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٠٦٠٠:١٦:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٥٠٠٠:١٦:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٣٥٠٠:١٦:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:١٩٠٠:١٦:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٥:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٣:١٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٤٨٠٠:١٥:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١١٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٣٢٠٠:١٥:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١١:٣٦١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:١٧٠٠:١٥:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٠:٢١١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٠١٠٠:١٥:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٠:٢٠١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٤٥٠٠:١٥:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٠:١٩١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٤:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٠:١٨١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:١٣٠٠:١٤:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٠:١٨١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٥٦٠٠:١٤:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٠:١٩١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٤:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٤:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٠٦٠٠:١٤:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٤٩٠٠:١٤:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٤:٥٠١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٣١٠٠:١٤:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٤:١٧١٣:٠٠:٣١١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٦:١٣٠٠:١٤:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٣:٤٥١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٣:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٣٦٠٠:١٣:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:١٧٠٠:١٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهرآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مهرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مهرآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای مهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهرآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٣:٥٤١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٢٤:١٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٤:٣١١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٢٤:٢٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٥:٠٩١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢٤:٣٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٥:٤٧١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٢٤:٤٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٦:٢٥١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٢٤:٥٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٧:٠٣١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٢٥:٠١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٧:٤٢١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٥:٠٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٨:٢٠١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٢٥:١٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٨:٥٩١٣:١٠:٢٣٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٢٥:٢٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٩:٣٨١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٢٠٠٠:٢٥:٢٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٠:١٧١٣:١٠:١٦١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٣٠٠٠:٢٥:٢٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢٠:٥٦١٣:١٠:١١١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٤٠٠٠:٢٥:٣٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢١:٣٥١٣:١٠:٠٦١٩:٥٨:١٣٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢٥:٣٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٢:١٤١٣:١٠:٠١١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٥:٥٤٠٠:٢٥:٣٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٠٠٠٠:٢٥:٤١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٠٥٠٠:٢٥:٤٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٤:١١١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢٥:٤٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:١٠٠٠:٢٥:٤٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٥:٢٩١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:١١٠٠:٢٥:٤٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٦:٠٧١٣:٠٩:١٤١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:١١٠٠:٢٥:٤١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١٠٠٠:٢٥:٣٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٨:٥٤١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٢٥:٣٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٨:٤٣١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٥:٣٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٨:٤١١٣:٠٨:٣١١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٢٥:٢٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٩:١٩١٣:٠٨:١٩١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٥:٢٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٢٩:٥٧١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٣:٥١٠٠:٢٥:١٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٠:٣٥١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٢٥:١٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣١:١٣١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٣٧٠٠:٢٥:٠٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣١:٥١١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٢٥:٠٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٢:٢٨١٣:٠٧:١٢١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٢٠٠٠:٢٤:٥٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٣:٠٦١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:١٠٠٠:٢٤:٤٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهرآباد روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهرآباد روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای مهرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهرآباد

روستای مهرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهرآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای مهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهرآباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مهرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مهرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مهرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مهرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق مهرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهرآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو