جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مهرآباد

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز مهرآباد


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٥٢:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٤٤
نیمه شب: ٠٠:١١:٣٨

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهرآباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای مهرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مهرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
بدترین غذاها، غذای ولیمه (جشن مثل عروسی) است زیرا كسی كه نیاز دارد، به او نمی‌دهند و كسی كه نیاز ندارد، به او می‌دهند. (چون در چنین مراسمی، افراد فامیل و نزدیك را دعوت می‌كنند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهرآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مهرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٣:٥١١٢:٤٦:٢٦١٩:١٩:٢٤١٩:٣٦:٤٤٠٠:٠٥:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٢:٥٧١٢:٤٦:١٦١٩:١٩:٥٨١٩:٣٧:٢١٠٠:٠٥:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٢:٠٤١٢:٤٦:٠٧١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٧:٥٧٠٠:٠٤:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١١:١٢١٢:٤٥:٥٨١٩:٢١:٠٧١٩:٣٨:٣٤٠٠:٠٤:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٠:٢١١٢:٤٥:٥٠١٩:٢١:٤٢١٩:٣٩:١٠٠٠:٠٤:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٠٩:٣٠١٢:٤٥:٤٢١٩:٢٢:١٧١٩:٣٩:٤٧٠٠:٠٤:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٨:٤١١٢:٤٥:٣٥١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٠:٢٤٠٠:٠٣:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٠٧:٥٢١٢:٤٥:٢٨١٩:٢٣:٢٦١٩:٤١:٠١٠٠:٠٣:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٧:٠٥١٢:٤٥:٢٢١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٣٩٠٠:٠٣:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٦:١٨١٢:٤٥:١٦١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٢:١٦٠٠:٠٣:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٥:٣٣١٢:٤٥:١١١٩:٢٥:١٢١٩:٤٢:٥٣٠٠:٠٢:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٤:٤٨١٢:٤٥:٠٦١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٣:٣١٠٠:٠٢:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٤:٠٥١٢:٤٥:٠٣١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٤:٠٨٠٠:٠٢:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٣:٢٣١٢:٤٤:٥٩١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:٤٥٠٠:٠٢:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٢:٤١١٢:٤٤:٥٦١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:٢٣٠٠:٠٢:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٢:٠١١٢:٤٤:٥٤١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٦:٠٠٠٠:٠٢:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠١:٢٣١٢:٤٤:٥٢١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٣٨٠٠:٠١:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٠:٤٥١٢:٤٤:٥١١٩:٢٩:١٨١٩:٤٧:١٥٠٠:٠١:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٠:٠٨١٢:٤٤:٥١١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٥٣٠٠:٠١:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٩:٣٣١٢:٤٤:٥١١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:٣٠٠٠:٠١:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٨:٥٩١٢:٤٤:٥١١٩:٣١:٠٣١٩:٤٩:٠٧٠٠:٠١:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٨:٢٦١٢:٤٤:٥٣١٩:٣١:٣٨١٩:٤٩:٤٤٠٠:٠١:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:١٦٠٥:٥٧:٥٥١٢:٤٤:٥٥١٩:٣٢:١٣١٩:٥٠:٢١٠٠:٠١:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٧:٢٤١٢:٤٤:٥٧١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٥٨٠٠:٠١:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٦:٥٥١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٣٥٠٠:٠١:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٦:٢٧١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:١١٠٠:٠١:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٦:٠١١٢:٤٥:٠٨١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:٤٨٠٠:٠١:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٥:٣٦١٢:٤٥:١٢١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٢٤٠٠:٠١:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٥:١٢١٢:٤٥:١٧١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٥٩٠٠:٠١:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهرآباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مهرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مهرآباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای مهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهرآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥٤:٥٩١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٤٧٠٠:١١:٢٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٥:٠١١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:١٦٠٠:١١:٣٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠٧:١١١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١١:٤٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٠٩٠٠:١١:٥٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٨:١٦١٢:٥٥:٠٢١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:٣٣٠٠:١١:٥٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٨:٤٩١٢:٥٥:٠١١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٨:٥٧٠٠:١٢:٠٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٩:٢١١٢:٥٥:٠٠١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:١٩٠٠:١٢:٠٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥٤:٥٨١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٣٩٠٠:١٢:١٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٠:٢٧١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٥٩٠٠:١٢:١٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١١:٠٠١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:١٧٠٠:١٢:٢٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:١١:٣٢١٢:٥٤:٤٨١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٣٥٠٠:١٢:٢٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٢:٠٥١٢:٥٤:٤٤١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٤:٥١٠٠:١٢:٢٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٢:٣٨١٢:٥٤:٣٩١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٠٥٠٠:١٢:٢٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٣:١٠١٢:٥٤:٣٣١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:١٩٠٠:١٢:٢٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٣:٤٣١٢:٥٤:٢٧١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:٣٢٠٠:١٢:٢٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٤:١٥١٢:٥٤:٢٠١٩:٣٤:٠٤١٩:٥١:٤٣٠٠:١٢:٢٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٤:٤٧١٢:٥٤:١٣١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٥٤٠٠:١٢:٢٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٥:١٩١٢:٥٤:٠٥١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٠٣٠٠:١٢:٢٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٥:٥١١٢:٥٣:٥٦١٩:٣١:٣٨١٩:٤٩:١١٠٠:١٢:٢٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:١٦:٢٣١٢:٥٣:٤٧١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:١٩٠٠:١٢:٢٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٦:٥٥١٢:٥٣:٣٧١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:٢٥٠٠:١٢:١٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٣:٢٧١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٦:٣٠٠٠:١٢:١٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٧:٥٨١٢:٥٣:١٦١٩:٢٨:١٠١٩:٤٥:٣٥٠٠:١٢:١٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٨:٢٩١٢:٥٣:٠٤١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٣٨٠٠:١٢:٠٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١٩:٠٠١٢:٥٢:٥٢١٩:٢٦:٢١١٩:٤٣:٤١٠٠:١١:٥٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٧٠٦:١٩:٣٠١٢:٥٢:٣٩١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٢:٤٣٠٠:١١:٥٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٠:٠١١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:٤٤٠٠:١١:٤٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٠:٣٢١٢:٥٢:١٣١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٠:٤٤٠٠:١١:٣٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢١:٠٢١٢:٥١:٥٩١٩:٢٢:٣١١٩:٣٩:٤٤٠٠:١١:٢٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢١:٣٢١٢:٥١:٤٤١٩:٢١:٣٢١٩:٣٨:٤٣٠٠:١١:٢١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٢:٠٢١٢:٥١:٢٩١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٧:٤١٠٠:١١:١١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهرآباد روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهرآباد روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مهرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهرآباد

روستای مهرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهرآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای مهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهرآباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مهرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مهرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مهرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مهرآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مهرآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو