جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مهرآباد

بهرمان | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز مهرآباد

اذان صبح: ٠٤:١٥:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:١٠
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٣٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٥:١٣

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهرآباد (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای مهرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مهرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ضرب المثل شرقی
كلمه ها حباب آبند و اعمال، قطره طلا.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهرآباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مهرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مهرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢١:٠١١٢:٤٧:٤٤١٩:١٤:٥٥١٩:٣٢:٢٨٠٠:٠٦:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٢٣٠٦:١٩:٥٣١٢:٤٧:٢٩١٩:١٥:٣٤١٩:٣٣:٠٩٠٠:٠٥:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٨:٤٥١٢:٤٧:١٥١٩:١٦:١٣١٩:٣٣:٤٩٠٠:٠٥:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٧:٣٩١٢:٤٧:٠١١٩:١٦:٥٣١٩:٣٤:٣١٠٠:٠٥:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٦:٣٢١٢:٤٦:٤٨١٩:١٧:٣٢١٩:٣٥:١٢٠٠:٠٤:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٥:٢٧١٢:٤٦:٣٥١٩:١٨:١١١٩:٣٥:٥٣٠٠:٠٤:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٤:٢٢١٢:٤٦:٢٢١٩:١٨:٥١١٩:٣٦:٣٥٠٠:٠٤:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٣:١٨١٢:٤٦:١٠١٩:١٩:٣٠١٩:٣٧:١٦٠٠:٠٣:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٢:١٤١٢:٤٥:٥٨١٩:٢٠:١٠١٩:٣٧:٥٨٠٠:٠٣:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١١:١٢١٢:٤٥:٤٧١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٨:٤٠٠٠:٠٣:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٠:١٠١٢:٤٥:٣٦١٩:٢١:٢٩١٩:٣٩:٢٢٠٠:٠٢:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٠٩:٠٩١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٢:٠٩١٩:٤٠:٠٤٠٠:٠٢:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٨:٠٩١٢:٤٥:١٥١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٠:٤٦٠٠:٠٢:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٧:٠٩١٢:٤٥:٠٦١٩:٢٣:٢٩١٩:٤١:٢٩٠٠:٠٢:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٦:١١١٢:٤٤:٥٧١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٢:١١٠٠:٠١:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٥:١٤١٢:٤٤:٤٨١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٢:٥٤٠٠:٠١:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٤:١٧١٢:٤٤:٤٠١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٣:٣٦٠٠:٠١:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٣:٢٢١٢:٤٤:٣٣١٩:٢٦:١٠١٩:٤٤:١٩٠٠:٠١:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٢:٢٧١٢:٤٤:٢٦١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٠٢٠٠:٠٠:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠١:٣٤١٢:٤٤:٢٠١٩:٢٧:٣١١٩:٤٥:٤٥٠٠:٠٠:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٠:٤٢١٢:٤٤:١٤١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:٢٨٠٠:٠٠:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٣٢٠٥:٥٩:٥١١٢:٤٤:٠٩١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٧:١١٠٠:٠٠:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٩:٠١١٢:٤٤:٠٤١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٥٤٢٣:٥٩:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٨:١٢١٢:٤٤:٠٠١٩:٣٠:١٤١٩:٤٨:٣٧٢٣:٥٩:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٧:٢٤١٢:٤٣:٥٧١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٢١٢٣:٥٩:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٦:٣٨١٢:٤٣:٥٤١٩:٣١:٣٥١٩:٥٠:٠٤٢٣:٥٩:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:١٢٠٥:٥٥:٥٣١٢:٤٣:٥٢١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٤٧٢٣:٥٩:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥٥:٠٨١٢:٤٣:٥٠١٩:٣٢:٥٦١٩:٥١:٣٠٢٣:٥٩:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٤:٢٦١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٢:١٢٢٣:٥٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهرآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مهرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مهرآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مهرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای مهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مهرآباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مهرآباد روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مهرآباد روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مهرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مهرآباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٤٤:٤٧١٢:٤٩:٢٠١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:٣١٠٠:٠١:١٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤٥:٠١١٢:٤٩:٣٣١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٣:٤٢٠٠:٠١:٣٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٤٥:١٦١٢:٤٩:٤٦١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٥٢٠٠:٠١:٤٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٨٠٥:٤٥:٣٢١٢:٤٩:٥٩١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٤:٠١٠٠:٠٢:٠١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٥:٥٠١٢:٥٠:١٢١٩:٥٤:٣١٢٠:١٤:٠٨٠٠:٠٢:١٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٦:٠٨١٢:٥٠:٢٥١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٤:١٤٠٠:٠٢:٣٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٦:٢٧١٢:٥٠:٣٧١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:١٨٠٠:٠٢:٤٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٦:٤٨١٢:٥٠:٤٩١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٤:٢١٠٠:٠٢:٥٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٣٠٥:٤٧:٠٩١٢:٥١:٠١١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٤:٢٢٠٠:٠٣:١٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤١٠٥:٤٧:٣٢١٢:٥١:١٣١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٢١٠٠:٠٣:٢٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١١٠٥:٤٧:٥٥١٢:٥١:٢٥١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٤:١٩٠٠:٠٣:٤٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٢٠٥:٤٨:١٩١٢:٥١:٣٦١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:١٦٠٠:٠٣:٥٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٤٠٥:٤٨:٤٥١٢:٥١:٤٧١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:١٠٠٠:٠٤:١٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٩:١١١٢:٥١:٥٨١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٤:٠٤٠٠:٠٤:٢٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٩:٣٧١٢:٥٢:٠٨١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٥٥٠٠:٠٤:٤٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٠٠٥:٥٠:٠٥١٢:٥٢:١٨١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٤٦٠٠:٠٤:٥٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٧٠٥:٥٠:٣٣١٢:٥٢:٢٧١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٣٤٠٠:٠٥:١٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٦٠٥:٥١:٠٢١٢:٥٢:٣٧١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٣:٢١٠٠:٠٥:٢٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٧٠٥:٥١:٣٢١٢:٥٢:٤٥١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٣:٠٧٠٠:٠٥:٤٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٨٠٥:٥٢:٠٣١٢:٥٢:٥٤١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٥١٠٠:٠٥:٥٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٥:٥٢:٣٤١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٣٣٠٠:٠٦:١٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٣:٠٦١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٢:١٤٠٠:٠٦:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٣:٣٨١٢:٥٣:١٦١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٥٣٠٠:٠٦:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٤:١١١٢:٥٣:٢٣١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٣١٠٠:٠٦:٥٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٤:٤٤١٢:٥٣:٢٩١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٠٨٠٠:٠٧:٠٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥٥:١٨١٢:٥٣:٣٥١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٤٢٠٠:٠٧:١٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٥:٥٢١٢:٥٣:٤٠١٩:٥١:١٠٢٠:١٠:١٥٠٠:٠٧:٢٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٦:٢٧١٢:٥٣:٤٤١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٠٧:٣٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٣:٤٨١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:١٧٠٠:٠٧:٥٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥٣:٥٢١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٠٨:٠١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥٨:١٤١٢:٥٣:٥٥١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٨:١٤٠٠:٠٨:١١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مهرآباد روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مهرآباد روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مهرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهرآباد

روستای مهرآباد بر روی نقشه

روستای مهرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهرآباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای مهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مهرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مهرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مهرآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مهرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مهرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مهرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق مهرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو