جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مهرآباد

بهرمان | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز مهرآباد


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٤١
اذان ظهر: ١١:٣٣:١١
غروب آفتاب: ١٦:٤٧:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٤٨
نیمه شب: ٢٢:٥٢:٠٥

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهرآباد (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای مهرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای مهرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
آرزو كردن چه قدر فرحبخش است، اما وقتی به آرزوی خود رسیدیم، شادی از درون ما رخت برمی بندد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهرآباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مهرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٧:٥٥١٢:٤٥:١٤١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٠:٥٨٠٠:٠٢:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠٦:٥٦١٢:٤٥:٠٤١٩:٢٣:٤٠١٩:٤١:٤٠٠٠:٠٢:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٥:٥٨١٢:٤٤:٥٦١٩:٢٤:٢١١٩:٤٢:٢٣٠٠:٠١:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٥:٠١١٢:٤٤:٤٧١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٠٦٠٠:٠١:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٤:٠٥١٢:٤٤:٤٠١٩:٢٥:٤١١٩:٤٣:٤٨٠٠:٠١:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٣:١٠١٢:٤٤:٣٣١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٤:٣١٠٠:٠١:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٢:١٦١٢:٤٤:٢٦١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:١٤٠٠:٠٠:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠١:٢٣١٢:٤٤:٢٠١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:٥٧٠٠:٠٠:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٠:٣١١٢:٤٤:١٤١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٦:٤٠٠٠:٠٠:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٩:٤٠١٢:٤٤:٠٩١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٠:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:١١٠٥:٥٨:٥٠١٢:٤٤:٠٤١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٨:٠٦٢٣:٥٩:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٨:٠١١٢:٤٤:٠٠١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:٤٩٢٣:٥٩:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٧:١٤١٢:٤٣:٥٧١٩:٣١:٠٥١٩:٤٩:٣٢٢٣:٥٩:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٦:٢٧١٢:٤٣:٥٤١٩:٣١:٤٥١٩:٥٠:١٥٢٣:٥٩:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٥:٤٢١٢:٤٣:٥٢١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:٥٧٢٣:٥٩:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٤:٥٨١٢:٤٣:٥٠١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٤٠٢٣:٥٩:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٤:١٦١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٢:٢٣٢٣:٥٨:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٠١٠٥:٥٣:٣٤١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٣:٠٥٢٣:٥٨:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥٢:٥٤١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:٤٨٢٣:٥٨:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٢:١٥١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٤:٣٠٢٣:٥٨:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:١٦٠٥:٥١:٣٨١٢:٤٣:٥١١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:١٢٢٣:٥٨:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥١:٠٢١٢:٤٣:٥٢١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٥:٥٤٢٣:٥٨:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٠:٢٧١٢:٤٣:٥٥١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٦:٣٥٢٣:٥٨:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٩:٥٤١٢:٤٣:٥٨١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٧:١٦٢٣:٥٨:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٥٧٠٥:٤٩:٢٢١٢:٤٤:٠١١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:٥٧٢٣:٥٨:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:١١٠٥:٤٨:٥١١٢:٤٤:٠٥١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٣٨٢٣:٥٨:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٢٦٠٥:٤٨:٢٢١٢:٤٤:١٠١٩:٤٠:١٧١٩:٥٩:١٨٢٣:٥٨:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٧:٥٤١٢:٤٤:١٥١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٥٨٢٣:٥٧:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٧:٢٨١٢:٤٤:٢١١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٣٧٢٣:٥٧:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهرآباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مهرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مهرآباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مهرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای مهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مهرآباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٥:١٢١١:٣١:٥٠١٧:٠٨:٠٢١٧:٢٥:٢٩٢٢:٥٢:١٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٤٠٥:٥٥:٥٦١١:٣١:٤١١٧:٠٧:٠٢١٧:٢٤:٣٠٢٢:٥٢:٠٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٤٠٥:٥٦:٤١١١:٣١:٣٤١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٣:٣٣٢٢:٥١:٥٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٤٠٥:٥٧:٢٦١١:٣١:٢٧١٧:٠٥:٠٥١٧:٢٢:٣٦٢٢:٥١:٤٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٣٠٥:٥٨:١١١١:٣١:٢١١٧:٠٤:٠٨١٧:٢١:٤١٢٢:٥١:٣٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٤٠٥:٥٨:٥٧١١:٣١:١٦١٧:٠٣:١٢١٧:٢٠:٤٧٢٢:٥١:٢٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٤٠٥:٥٩:٤٣١١:٣١:١١١٧:٠٢:١٧١٧:١٩:٥٤٢٢:٥١:٢١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٠:٢٩١١:٣١:٠٨١٧:٠١:٢٣١٧:١٩:٠٢٢٢:٥١:١٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠١:١٦١١:٣١:٠٥١٧:٠٠:٣١١٧:١٨:١١٢٢:٥١:٠٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٢:٠٣١١:٣١:٠٣١٦:٥٩:٤٠١٧:١٧:٢٢٢٢:٥١:٠٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٢:٥١١١:٣١:٠١١٦:٥٨:٥٠١٧:١٦:٣٤٢٢:٥٠:٥٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٣:٣٨١١:٣١:٠١١٦:٥٨:٠١١٧:١٥:٤٧٢٢:٥٠:٥٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٤:٢٧١١:٣١:٠١١٦:٥٧:١٣١٧:١٥:٠١٢٢:٥٠:٥٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٥:١٥١١:٣١:٠٢١٦:٥٦:٢٧١٧:١٤:١٧٢٢:٥٠:٥٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٦:٠٤١١:٣١:٠٣١٦:٥٥:٤٢١٧:١٣:٣٤٢٢:٥٠:٤٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٦:٥٣١١:٣١:٠٦١٦:٥٤:٥٨١٧:١٢:٥٣٢٢:٥٠:٤٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٠٧:٤٢١١:٣١:٠٩١٦:٥٤:١٦١٧:١٢:١٢٢٢:٥٠:٤٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٠٨:٣٢١١:٣١:١٤١٦:٥٣:٣٥١٧:١١:٣٤٢٢:٥٠:٤٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٠٩:٢٢١١:٣١:١٩١٦:٥٢:٥٦١٧:١٠:٥٦٢٢:٥٠:٥١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٠:١٢١١:٣١:٢٥١٦:٥٢:١٨١٧:١٠:٢١٢٢:٥٠:٥٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١١:٠٢١١:٣١:٣٢١٦:٥١:٤٢١٧:٠٩:٤٦٢٢:٥٠:٥٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:١١:٥٣١١:٣١:٣٩١٦:٥١:٠٧١٧:٠٩:١٣٢٢:٥١:٠١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٢:٤٣١١:٣١:٤٨١٦:٥٠:٣٣١٧:٠٨:٤٢٢٢:٥١:٠٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٣:٣٤١١:٣١:٥٧١٦:٥٠:٠٢١٧:٠٨:١٢٢٢:٥١:١٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٤:٢٥١١:٣٢:٠٧١٦:٤٩:٣١١٧:٠٧:٤٤٢٢:٥١:١٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٥:١٦١١:٣٢:١٨١٦:٤٩:٠٣١٧:٠٧:١٨٢٢:٥١:٢٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٦:٠٨١١:٣٢:٣٠١٦:٤٨:٣٦١٧:٠٦:٥٣٢٢:٥١:٣٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٦:٥٩١١:٣٢:٤٣١٦:٤٨:١٠١٧:٠٦:٣٠٢٢:٥١:٤٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٧:٥٠١١:٣٢:٥٦١٦:٤٧:٤٧١٧:٠٦:٠٨٢٢:٥١:٥٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:١٨:٤١١١:٣٣:١١١٦:٤٧:٢٥١٧:٠٥:٤٨٢٢:٥٢:٠٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مهرآباد روستای مهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مهرآباد روستای مهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مهرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهرآباد

روستای مهرآباد بر روی نقشه

روستای مهرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهرآباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای مهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای مهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق مهرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهرآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مهرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مهرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا مهرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مهرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو