جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مهدی شهر

سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز مهدی شهر


اذان صبح: ٠٥:٣٥:١٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٣١
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٥٤
اذان مغرب: ١٧:٣٤:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٢٤:٥٣

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مهدی شهر (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر مهدی شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر مهدی شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مهدی شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جی دابلیو فارستر
ریشه ی بسیاری از مسائل اجتماعی، از نابودی شهرها گرفته تا تهدید جهانی محیط زیست، در سیاست های به ظاهر مناسبی كه جهت آسایش آنها طراحی و اتخاذ شده، نهفته است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مهدی شهر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مهدی شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهدی شهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مهدی شهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهدی شهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهدی شهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٢:٢١١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٦:٣٩٠٠:٠٨:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١١:١٠١٢:٥٤:٣١١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٧:٣٢٠٠:٠٨:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٠:٠٠١٢:٥٤:٢٢١٩:٣٩:١٧١٩:٥٨:٢٥٠٠:٠٨:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٨:٥١١٢:٥٤:١٣١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٩:١٩٠٠:٠٧:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٤:٠٤١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠٧:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٣:٥٦١٩:٤١:٤٩٢٠:٠١:٠٥٠٠:٠٧:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٣:٤٨١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٥٩٠٠:٠٦:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:١١٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٣:٤١١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٠٦:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٠٦:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٢:١٧١٢:٥٣:٢٨١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٠٦:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠١:١٦١٢:٥٣:٢٢١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٠٥:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٠:١٥١٢:٥٣:١٧١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٠٥:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٣:١٢١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٧:١٨٠٠:٠٥:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٣:٠٨١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٨:١١٠٠:٠٥:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٧:٢١١٢:٥٣:٠٥١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٠٤:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٠٤:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٥:٣١١٢:٥٣:٠٠١٩:٥٠:٥٩٢٠:١٠:٤٩٠٠:٠٤:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٤:٣٨١٢:٥٢:٥٨١٩:٥١:٤٨٢٠:١١:٤١٠٠:٠٤:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٣٩٠٥:٥٣:٤٧١٢:٥٢:٥٧١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٢:٣٣٠٠:٠٤:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٢٧٠٥:٥٢:٥٧١٢:٥٢:٥٧١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٣:٢٤٠٠:٠٣:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:١٦٠٥:٥٢:٠٨١٢:٥٢:٥٧١٩:٥٤:١٣٢٠:١٤:١٦٠٠:٠٣:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٠٧٠٥:٥١:٢١١٢:٥٢:٥٧١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٥:٠٧٠٠:٠٣:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٠٠٠٥:٥٠:٣٥١٢:٥٢:٥٩١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٥٨٠٠:٠٣:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٥٤٠٥:٤٩:٥١١٢:٥٣:٠١١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:٤٨٠٠:٠٣:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٩:٠٨١٢:٥٣:٠٣١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٧:٣٨٠٠:٠٣:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٤٨:٢٧١٢:٥٣:٠٦١٩:٥٨:١٠٢٠:١٨:٢٨٠٠:٠٢:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٤٧:٤٨١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٩:١٧٠٠:٠٢:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٤٧:١٠١٢:٥٣:١٤١٩:٥٩:٤٢٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٠٢:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٤٦:٣٣١٢:٥٣:١٨٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٠٢:٤١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٤٥:٥٨١٢:٥٣:٢٣٢٠:٠١:١٢٢٠:٢١:٤١٠٠:٠٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهدی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهدی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهدی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهدی شهر

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر مهدی شهر

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر مهدی شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهدی شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر مهدی شهر

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠٥:١٥١١:٥٧:٥٥١٦:٥٠:٣٩١٧:١٠:٥٦٢٣:١٣:٠٨
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠٥:٣٤١١:٥٨:٢٤١٦:٥١:١٩١٧:١١:٣٦٢٣:١٣:٣٨
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٣٥:٥٧٠٧:٠٥:٥١١١:٥٨:٥٣١٦:٥٢:٠٢١٧:١٢:١٧٢٣:١٤:٠٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠٦:٠٦١١:٥٩:٢٢١٦:٥٢:٤٥١٧:١٣:٠٠٢٣:١٤:٣٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٦:١٩١١:٥٩:٥١١٦:٥٣:٣٠١٧:١٣:٤٣٢٣:١٥:٠٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٣٦:٤٧٠٧:٠٦:٣٠١٢:٠٠:١٩١٦:٥٤:١٦١٧:١٤:٢٨٢٣:١٥:٣٨
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٣٧:٠١٠٧:٠٦:٣٩١٢:٠٠:٤٧١٦:٥٥:٠٣١٧:١٥:١٤٢٣:١٦:٠٨
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٣٧:١٣٠٧:٠٦:٤٧١٢:٠١:١٥١٦:٥٥:٥٢١٧:١٦:٠٢٢٣:١٦:٣٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٣٧:٢٣٠٧:٠٦:٥٢١٢:٠١:٤٢١٦:٥٦:٤١١٧:١٦:٥٠٢٣:١٧:٠٧
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٣٧:٣٢٠٧:٠٦:٥٦١٢:٠٢:٠٩١٦:٥٧:٣٢١٧:١٧:٣٩٢٣:١٧:٣٥
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٣٧:٣٩٠٧:٠٦:٥٧١٢:٠٢:٣٥١٦:٥٨:٢٤١٧:١٨:٢٩٢٣:١٨:٠٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٣٧:٤٤٠٧:٠٦:٥٧١٢:٠٣:٠١١٦:٥٩:١٦١٧:١٩:٢٠٢٣:١٨:٣٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٦:٥٤١٢:٠٣:٢٦١٧:٠٠:١٠١٧:٢٠:١٢٢٣:١٩:٠٠
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٦:٥٠١٢:٠٣:٥١١٧:٠١:٠٤١٧:٢١:٠٤٢٣:١٩:٢٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٦:٤٤١٢:٠٤:١٥١٧:٠٢:٠٠١٧:٢١:٥٨٢٣:١٩:٥٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٦:٣٥١٢:٠٤:٣٩١٧:٠٢:٥٦١٧:٢٢:٥٢٢٣:٢٠:٢١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠٦:٢٥١٢:٠٥:٠٢١٧:٠٣:٥٢١٧:٢٣:٤٧٢٣:٢٠:٤٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٦:١٣١٢:٠٥:٢٤١٧:٠٤:٥٠١٧:٢٤:٤٢٢٣:٢١:١٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٣٧:٣٤٠٧:٠٥:٥٩١٢:٠٥:٤٦١٧:٠٥:٤٨١٧:٢٥:٣٨٢٣:٢١:٣٧
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٣٧:٢٦٠٧:٠٥:٤٣١٢:٠٦:٠٧١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٦:٣٥٢٣:٢٢:٠١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠٥:٢٥١٢:٠٦:٢٧١٧:٠٧:٤٦١٧:٢٧:٣٢٢٣:٢٢:٢٥
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٥:٠٥١٢:٠٦:٤٧١٧:٠٨:٤٦١٧:٢٨:٣٠٢٣:٢٢:٤٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٤:٤٤١٢:٠٧:٠٦١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٩:٢٨٢٣:٢٣:١١
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٤:٢٠١٢:٠٧:٢٥١٧:١٠:٤٧١٧:٣٠:٢٦٢٣:٢٣:٣٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٣٦:١٨٠٧:٠٣:٥٥١٢:٠٧:٤٢١٧:١١:٤٩١٧:٣١:٢٥٢٣:٢٣:٥٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٣٥:٥٩٠٧:٠٣:٢٧١٢:٠٧:٥٩١٧:١٢:٥٠١٧:٣٢:٢٤٢٣:٢٤:١٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٣٥:٣٨٠٧:٠٢:٥٨١٢:٠٨:١٥١٧:١٣:٥٢١٧:٣٣:٢٤٢٣:٢٤:٣٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠٢:٢٨١٢:٠٨:٣١١٧:١٤:٥٤١٧:٣٤:٢٣٢٣:٢٤:٥٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠١:٥٥١٢:٠٨:٤٥١٧:١٥:٥٦١٧:٣٥:٢٣٢٣:٢٥:١١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٤:٢٦٠٧:٠١:٢١١٢:٠٨:٥٩١٧:١٦:٥٩١٧:٣٦:٢٣٢٣:٢٥:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر مهدی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مهدی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مهدی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مهدی شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهدی شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر مهدی شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر مهدی شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهدی شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر مهدی شهر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٨٠٧:٠٣:٥٥١٢:٠٧:٤٢١٧:١١:٤٩١٧:٣١:٢٥٢٣:٢٣:٥٤
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٩٠٧:٠٣:٢٧١٢:٠٧:٥٩١٧:١٢:٥٠١٧:٣٢:٢٤٢٣:٢٤:١٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٨٠٧:٠٢:٥٨١٢:٠٨:١٥١٧:١٣:٥٢١٧:٣٣:٢٤٢٣:٢٤:٣٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠٢:٢٨١٢:٠٨:٣١١٧:١٤:٥٤١٧:٣٤:٢٣٢٣:٢٤:٥٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠١:٥٥١٢:٠٨:٤٥١٧:١٥:٥٦١٧:٣٥:٢٣٢٣:٢٥:١١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٦٠٧:٠١:٢١١٢:٠٨:٥٩١٧:١٦:٥٩١٧:٣٦:٢٣٢٣:٢٥:٢٩
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٩٠٧:٠٠:٤٤١٢:٠٩:١٢١٧:١٨:٠٢١٧:٣٧:٢٣٢٣:٢٥:٤٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٩٠٧:٠٠:٠٧١٢:٠٩:٢٤١٧:١٩:٠٤١٧:٣٨:٢٣٢٣:٢٦:٠١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٩:٢٧١٢:٠٩:٣٦١٧:٢٠:٠٧١٧:٣٩:٢٣٢٣:٢٦:١٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٦٠٦:٥٨:٤٦١٢:٠٩:٤٦١٧:٢١:١٠١٧:٤٠:٢٤٢٣:٢٦:٣١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٥١٠٦:٥٨:٠٣١٢:٠٩:٥٦١٧:٢٢:١٢١٧:٤١:٢٤٢٣:٢٦:٤٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٧:١٨١٢:١٠:٠٥١٧:٢٣:١٥١٧:٤٢:٢٤٢٣:٢٦:٥٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٦:٣٢١٢:١٠:١٣١٧:٢٤:١٨١٧:٤٣:٢٤٢٣:٢٧:٠٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٥:٤٤١٢:١٠:٢٠١٧:٢٥:٢٠١٧:٤٤:٢٤٢٣:٢٧:١٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٤:٥٥١٢:١٠:٢٧١٧:٢٦:٢٣١٧:٤٥:٢٤٢٣:٢٧:٢٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٤:٠٤١٢:١٠:٣٢١٧:٢٧:٢٥١٧:٤٦:٢٤٢٣:٢٧:٣٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥٣:١٢١٢:١٠:٣٧١٧:٢٨:٢٧١٧:٤٧:٢٤٢٣:٢٧:٤٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٤٠٦:٥٢:١٩١٢:١٠:٤١١٧:٢٩:٢٩١٧:٤٨:٢٣٢٣:٢٧:٥٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٧٠٦:٥١:٢٣١٢:١٠:٤٤١٧:٣٠:٣٠١٧:٤٩:٢٢٢٣:٢٧:٥٩
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٠:٢٧١٢:١٠:٤٦١٧:٣١:٣٢١٧:٥٠:٢٢٢٣:٢٨:٠٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٩:٢٩١٢:١٠:٤٨١٧:٣٢:٣٣١٧:٥١:٢٠٢٣:٢٨:٠٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٨:٣٠١٢:١٠:٤٨١٧:٣٣:٣٤١٧:٥٢:١٩٢٣:٢٨:١٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٧:٢٩١٢:١٠:٤٨١٧:٣٤:٣٥١٧:٥٣:١٨٢٣:٢٨:١٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٦:٢٨١٢:١٠:٤٨١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٤:١٦٢٣:٢٨:١٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٥:٢٥١٢:١٠:٤٦١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٥:١٤٢٣:٢٨:١٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٤:٢١١٢:١٠:٤٤١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٦:١٢٢٣:٢٨:٢٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٣:١٦١٢:١٠:٤١١٧:٣٨:٣٥١٧:٥٧:١٠٢٣:٢٨:١٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٢:٠٩١٢:١٠:٣٧١٧:٣٩:٣٤١٧:٥٨:٠٧٢٣:٢٨:١٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤١:٠٢١٢:١٠:٣٣١٧:٤٠:٣٣١٧:٥٩:٠٤٢٣:٢٨:١٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٣٩:٥٣١٢:١٠:٢٨١٧:٤١:٣٢١٨:٠٠:٠١٢٣:٢٨:١٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مهدی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر مهدی شهر شهر مهدی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر مهدی شهر شهر مهدی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مهدی شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهدی شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مهدی شهر

مهدیشهر یکی از شهرهای ایران (نام دیگر: سنگسر )، در استان سمنان است. مهدی‌شهر قبل از انقلاب، سنگسر نامیده می‌شد و هم‌اکنون نیز در بین عموم مردم به این نام شهرت دارد.

شهر مهدی شهر در ویکیپدیا

شهر مهدی شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مهدی شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مهدی شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مهدی شهر بر روی نقشه

شهر مهدی شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مهدی شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مهدی شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مهدی شهر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر مهدی شهر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر مهدی شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مهدی شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مهدی شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مهدی شهر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق مهدی شهر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهدی شهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهدی شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مهدی شهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهدی شهر
افق شرعی امروز فردا مهدی شهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهدی شهر
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ مهدی شهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مهدی شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو