جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مهدی شهر

سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز مهدی شهر


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٣٧
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٥٩
نیمه شب: ٠٠:١٥:١٩

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مهدی شهر (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر مهدی شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر مهدی شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مهدی شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
عمل هر روز را در همان روز به جای بیاور، زیرا برای هر روز موقعیت و قانون خاصی حكم‌فرماست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مهدی شهر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مهدی شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهدی شهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مهدی شهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهدی شهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهدی شهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١١:١٠١٢:٥٤:٣١١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٧:٣٢٠٠:٠٨:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٠:٠٠١٢:٥٤:٢٢١٩:٣٩:١٧١٩:٥٨:٢٥٠٠:٠٨:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٨:٥١١٢:٥٤:١٣١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٩:١٩٠٠:٠٧:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٤:٠٤١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠٧:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٣:٥٦١٩:٤١:٤٩٢٠:٠١:٠٥٠٠:٠٧:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٣:٤٨١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٥٩٠٠:٠٦:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:١١٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٣:٤١١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٠٦:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٠٦:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٢:١٧١٢:٥٣:٢٨١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٠٦:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠١:١٦١٢:٥٣:٢٢١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٠٥:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٠:١٥١٢:٥٣:١٧١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٠٥:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٣:١٢١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٧:١٨٠٠:٠٥:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٣:٠٨١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٨:١١٠٠:٠٥:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٧:٢١١٢:٥٣:٠٥١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٠٤:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٠٤:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٥:٣١١٢:٥٣:٠٠١٩:٥٠:٥٩٢٠:١٠:٤٩٠٠:٠٤:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٤:٣٨١٢:٥٢:٥٨١٩:٥١:٤٨٢٠:١١:٤١٠٠:٠٤:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٣٩٠٥:٥٣:٤٧١٢:٥٢:٥٧١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٢:٣٣٠٠:٠٤:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٢٧٠٥:٥٢:٥٧١٢:٥٢:٥٧١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٣:٢٤٠٠:٠٣:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:١٦٠٥:٥٢:٠٨١٢:٥٢:٥٧١٩:٥٤:١٣٢٠:١٤:١٦٠٠:٠٣:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٠٧٠٥:٥١:٢١١٢:٥٢:٥٧١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٥:٠٧٠٠:٠٣:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٠٠٠٥:٥٠:٣٥١٢:٥٢:٥٩١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٥٨٠٠:٠٣:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٥٤٠٥:٤٩:٥١١٢:٥٣:٠١١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:٤٨٠٠:٠٣:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٩:٠٨١٢:٥٣:٠٣١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٧:٣٨٠٠:٠٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٤٨:٢٧١٢:٥٣:٠٦١٩:٥٨:١٠٢٠:١٨:٢٨٠٠:٠٢:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٤٧:٤٨١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٩:١٧٠٠:٠٢:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٤٧:١٠١٢:٥٣:١٤١٩:٥٩:٤٢٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٠٢:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٤٦:٣٣١٢:٥٣:١٨٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٠٢:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٤٥:٥٨١٢:٥٣:٢٣٢٠:٠١:١٢٢٠:٢١:٤١٠٠:٠٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهدی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهدی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهدی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهدی شهر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر مهدی شهر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهدی شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهدی شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر مهدی شهر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥١:٢٥١٣:٠٢:١١١٩:١٣:٣٢١٩:٣١:٤١٠٠:١٩:٢٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٩:٥٩١٣:٠١:٥٣١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:٣١٠٠:١٩:٠٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٤٨:٣٣١٣:٠١:٣٥١٩:١٥:١١١٩:٣٣:٢٢٠٠:١٨:٤٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٧:٠٨١٣:٠١:١٧١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:١٣٠٠:١٨:٢٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٥:٤٢١٣:٠٠:٥٩١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:٠٣٠٠:١٨:٠٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٤:١٧١٣:٠٠:٤١١٩:١٧:٤٠١٩:٣٥:٥٤٠٠:١٧:٣٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٢:٥٢١٣:٠٠:٢٣١٩:١٨:٣٠١٩:٣٦:٤٥٠٠:١٧:١٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٠:٠٥١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:٣٦٠٠:١٦:٥١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٠:٠٢١٢:٥٩:٤٨١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٨:٢٧٠٠:١٦:٢٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٨:٣٨١٢:٥٩:٣٠١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٩:١٧٠٠:١٦:٠٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:١٢٠٦:٣٧:١٤١٢:٥٩:١٣١٩:٢١:٤٨١٩:٤٠:٠٨٠٠:١٥:٤٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٥:٥٠١٢:٥٨:٥٦١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٥٩٠٠:١٥:١٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٤:٢٧١٢:٥٨:٣٩١٩:٢٣:٢٦١٩:٤١:٥١٠٠:١٤:٥٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٣:٠٤١٢:٥٨:٢٢١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:٤٢٠٠:١٤:٣٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣١:٤٢١٢:٥٨:٠٦١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:٣٣٠٠:١٤:١٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٠:٢٠١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:٢٤٠٠:١٣:٤٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٨:٥٩١٢:٥٧:٣٤١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:١٦٠٠:١٣:٢٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٧:٣٨١٢:٥٧:١٨١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٦:٠٨٠٠:١٣:٠١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٦:١٨١٢:٥٧:٠٣١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٧:٠٠٠٠:١٢:٣٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٤:٥٨١٢:٥٦:٤٨١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:٥٢٠٠:١٢:١٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٣:٣٩١٢:٥٦:٣٤١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٨:٤٤٠٠:١١:٥٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٢:٢١١٢:٥٦:٢٠١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٣٦٠٠:١١:٣٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:١١٠٦:٢١:٠٣١٢:٥٦:٠٦١٩:٣١:٤٤١٩:٥٠:٢٨٠٠:١١:١١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٩:٤٦١٢:٥٥:٥٣١٩:٣٢:٣٤١٩:٥١:٢١٠٠:١٠:٤٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٨:٣٠١٢:٥٥:٤٠١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٢:١٤٠٠:١٠:٢٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٧:١٤١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٤:١٥١٩:٥٣:٠٦٠٠:١٠:٠٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٦:٠٠١٢:٥٥:١٥١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٥٩٠٠:٠٩:٤٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٤:٤٦١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٥٢٠٠:٠٩:٢٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٣:٣٣١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٤٥٠٠:٠٩:٠٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٢:٢١١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٦:٣٩٠٠:٠٨:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر مهدی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر مهدی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر مهدی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مهدی شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهدی شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مهدی شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهدی شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهدی شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مهدی شهر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٠:٠١١٢:٠٣:٥٩١٨:٠٨:٣١١٨:٢٦:٣٦٢٣:٥١:٣٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٤٠٦:٥٨:٣٥١٣:٠٣:٤١١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٢٧٠٠:٢١:١٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٧:٠٩١٣:٠٣:٢٣١٩:١٠:١٢١٩:٢٨:١٨٠٠:٢٠:٥٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٥:٤٣١٣:٠٣:٠٥١٩:١١:٠٢١٩:٢٩:٠٩٠٠:٢٠:٣٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٤:١٧١٣:٠٢:٤٧١٩:١١:٥٢١٩:٢٩:٥٩٠٠:٢٠:١٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٢:٥١١٣:٠٢:٢٩١٩:١٢:٤٢١٩:٣٠:٥٠٠٠:١٩:٥١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥١:٢٥١٣:٠٢:١١١٩:١٣:٣٢١٩:٣١:٤١٠٠:١٩:٢٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٩:٥٩١٣:٠١:٥٣١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:٣١٠٠:١٩:٠٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٤٨:٣٣١٣:٠١:٣٥١٩:١٥:١١١٩:٣٣:٢٢٠٠:١٨:٤٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٧:٠٨١٣:٠١:١٧١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:١٣٠٠:١٨:٢٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٥:٤٢١٣:٠٠:٥٩١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:٠٣٠٠:١٨:٠٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٤:١٧١٣:٠٠:٤١١٩:١٧:٤٠١٩:٣٥:٥٤٠٠:١٧:٣٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٢:٥٢١٣:٠٠:٢٣١٩:١٨:٣٠١٩:٣٦:٤٥٠٠:١٧:١٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٠:٠٥١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:٣٦٠٠:١٦:٥١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٠:٠٢١٢:٥٩:٤٨١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٨:٢٧٠٠:١٦:٢٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٨:٣٨١٢:٥٩:٣٠١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٩:١٧٠٠:١٦:٠٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٢٠٦:٣٧:١٤١٢:٥٩:١٣١٩:٢١:٤٨١٩:٤٠:٠٨٠٠:١٥:٤٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٥:٥٠١٢:٥٨:٥٦١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٥٩٠٠:١٥:١٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٤:٢٧١٢:٥٨:٣٩١٩:٢٣:٢٦١٩:٤١:٥١٠٠:١٤:٥٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٣:٠٤١٢:٥٨:٢٢١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:٤٢٠٠:١٤:٣٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣١:٤٢١٢:٥٨:٠٦١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:٣٣٠٠:١٤:١٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٠:٢٠١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:٢٤٠٠:١٣:٤٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٨:٥٩١٢:٥٧:٣٤١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:١٦٠٠:١٣:٢٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٧:٣٨١٢:٥٧:١٨١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٦:٠٨٠٠:١٣:٠١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٦:١٨١٢:٥٧:٠٣١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٧:٠٠٠٠:١٢:٣٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٤:٥٨١٢:٥٦:٤٨١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:٥٢٠٠:١٢:١٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٣:٣٩١٢:٥٦:٣٤١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٨:٤٤٠٠:١١:٥٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٢:٢١١٢:٥٦:٢٠١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٣٦٠٠:١١:٣٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:١١٠٦:٢١:٠٣١٢:٥٦:٠٦١٩:٣١:٤٤١٩:٥٠:٢٨٠٠:١١:١١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٩:٤٦١٢:٥٥:٥٣١٩:٣٢:٣٤١٩:٥١:٢١٠٠:١٠:٤٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٨:٣٠١٢:٥٥:٤٠١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٢:١٤٠٠:١٠:٢٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مهدی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مهدی شهر شهر مهدی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مهدی شهر شهر مهدی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مهدی شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهدی شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مهدی شهر

مهدیشهر یکی از شهرهای ایران (نام دیگر: سنگسر )، در استان سمنان است. مهدی‌شهر قبل از انقلاب، سنگسر نامیده می‌شد و هم‌اکنون نیز در بین عموم مردم به این نام شهرت دارد.

شهر مهدی شهر در ویکیپدیا

شهر مهدی شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مهدی شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مهدی شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مهدی شهر بر روی نقشه

شهر مهدی شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مهدی شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مهدی شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مهدی شهر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر مهدی شهر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر مهدی شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مهدی شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مهدی شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مهدی شهر رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ مهدی شهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهدی شهر
زمان پخش اذان مستقیم به افق مهدی شهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مهدی شهر
جدول اوقات شرعی امروز فردا مهدی شهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مهدی شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهدی شهر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مهدی شهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مهدی شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو