جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مهدی شهر

سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز مهدی شهر

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٣٤
اذان ظهر: ١١:٤١:١٠
غروب آفتاب: ١٧:١٣:١٦
اذان مغرب: ١٧:٣١:٤٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٩:٢٤

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٠٤ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مهدی شهر (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مهر ٩٩ شهر مهدی شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مهدی شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مهدی شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جولیا كامرون
خالق بزرگ به ما خلاقیت بخشیده است. پیشكش ما نیز به او به كار بردن آن خلاقیت است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مهدی شهر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مهدی شهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهدی شهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مهدی شهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهدی شهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مهدی شهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٥:١٧١٢:٥٦:٥٢١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٧:٣٩٠٠:١٢:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٣:٥٨١٢:٥٦:٣٧١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٨:٣١٠٠:١٢:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٢:٣٩١٢:٥٦:٢٣١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٩:٢٤٠٠:١١:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢١:٢٢١٢:٥٦:٠٩١٩:٣١:٣٢١٩:٥٠:١٦٠٠:١١:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٠:٠٥١٢:٥٥:٥٦١٩:٣٢:٢٢١٩:٥١:٠٨٠٠:١٠:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٨:٤٨١٢:٥٥:٤٣١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:٠١٠٠:١٠:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٧:٣٣١٢:٥٥:٣٠١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:٥٤٠٠:١٠:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٦:١٨١٢:٥٥:١٨١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٤٦٠٠:٠٩:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٣٩٠٠:٠٩:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٣:٥٠١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٣٢٠٠:٠٩:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٢:٣٨١٢:٥٤:٤٤١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠٨:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١٧٠٦:١١:٢٧١٢:٥٤:٣٣١٩:٣٨:١٤١٩:٥٧:١٨٠٠:٠٨:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٠:١٦١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٨:١١٠٠:٠٨:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٤:١٤١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٩:٠٥٠٠:٠٧:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٤:٠٥١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٧:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٣:٥٦١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٥١٠٠:٠٧:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٥:٤٤١٢:٥٣:٤٨١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:٤٤٠٠:٠٦:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٤:٣٩١٢:٥٣:٤١١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٠٦:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٣:٣٤١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٣:٣١٠٠:٠٦:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٢:٣١١٢:٥٣:٢٨١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٠٦:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٣:٢٢١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٥:١٨٠٠:٠٥:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٠:٢٩١٢:٥٣:١٧١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٦:١١٠٠:٠٥:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٩:٢٩١٢:٥٣:١٢١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٠٥:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:١٦٠٥:٥٨:٣١١٢:٥٣:٠٨١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٠٥:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٣:٠٥١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٠٤:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٣:٠٢١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٠٤:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥٣:٠٠١٩:٥٠:٤٦٢٠:١٠:٣٥٠٠:٠٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥٤:٥١١٢:٥٢:٥٨١٩:٥١:٣٦٢٠:١١:٢٨٠٠:٠٤:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٥٦٠٥:٥٣:٥٩١٢:٥٢:٥٧١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٢:٢٠٠٠:٠٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مهدی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مهدی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مهدی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهدی شهر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر مهدی شهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مهدی شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهدی شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر مهدی شهر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر مهدی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر مهدی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر مهدی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مهدی شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهدی شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مهدی شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر مهدی شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهدی شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مهدی شهر

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر مهدی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مهدی شهر شهر مهدی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مهدی شهر شهر مهدی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مهدی شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهدی شهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مهدی شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهدی شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهدی شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مهدی شهر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٤:٣٩١١:٤٩:١٢١٧:٥٣:١٠١٨:١١:١٤٢٣:٠٧:٢٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٥:٤٥:٢٥١١:٤٨:٥١١٧:٥١:٤٢١٨:٠٩:٤٥٢٣:٠٧:٠٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٦:١٢١١:٤٨:٣٠١٧:٥٠:١٤١٨:٠٨:١٧٢٣:٠٦:٤٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٦٠٥:٤٦:٥٨١١:٤٨:٠٩١٧:٤٨:٤٧١٨:٠٦:٤٩٢٣:٠٦:٢٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٤٧:٤٥١١:٤٧:٤٩١٧:٤٧:١٩١٨:٠٥:٢٢٢٣:٠٦:٠٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٤٨:٣١١١:٤٧:٢٨١٧:٤٥:٥٢١٨:٠٣:٥٤٢٣:٠٥:٤٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٩:١٨١١:٤٧:٠٨١٧:٤٤:٢٤١٨:٠٢:٢٧٢٣:٠٥:٣١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٠:٠٥١١:٤٦:٤٨١٧:٤٢:٥٧١٨:٠١:٠١٢٣:٠٥:١٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٠:٥٣١١:٤٦:٢٨١٧:٤١:٣١١٧:٥٩:٣٤٢٣:٠٤:٥٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥١:٤٠١١:٤٦:٠٩١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٨:٠٨٢٣:٠٤:٣٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٢:٢٨١١:٤٥:٥٠١٧:٣٨:٣٩١٧:٥٦:٤٣٢٣:٠٤:١٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٣:١٦١١:٤٥:٣١١٧:٣٧:١٣١٧:٥٥:١٨٢٣:٠٣:٥٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٤:٠٤١١:٤٥:١٢١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٣:٥٣٢٣:٠٣:٤١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٤:٥٣١١:٤٤:٥٤١٧:٣٤:٢٣١٧:٥٢:٢٩٢٣:٠٣:٢٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٥:٤١١١:٤٤:٣٦١٧:٣٢:٥٩١٧:٥١:٠٦٢٣:٠٣:٠٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٣٠٥:٥٦:٣٠١١:٤٤:١٩١٧:٣١:٣٥١٧:٤٩:٤٣٢٣:٠٢:٤٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٧:٢٠١١:٤٤:٠٢١٧:٣٠:١٢١٧:٤٨:٢١٢٣:٠٢:٣٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥١٠٥:٥٨:١٠١١:٤٣:٤٦١٧:٢٨:٥٠١٧:٤٦:٥٩٢٣:٠٢:١٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٠٠٥:٥٩:٠٠١١:٤٣:٣٠١٧:٢٧:٢٨١٧:٤٥:٣٨٢٣:٠١:٥٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٩٠٥:٥٩:٥٠١١:٤٣:١٤١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٤:١٨٢٣:٠١:٤٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٠:٤١١١:٤٢:٥٩١٧:٢٤:٤٦١٧:٤٢:٥٩٢٣:٠١:٢٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠١:٣٢١١:٤٢:٤٥١٧:٢٣:٢٦١٧:٤١:٤٠٢٣:٠١:١١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٢:٢٤١١:٤٢:٣١١٧:٢٢:٠٧١٧:٤٠:٢٢٢٣:٠٠:٥٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٣:١٦١١:٤٢:١٨١٧:٢٠:٤٩١٧:٣٩:٠٥٢٣:٠٠:٤٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٤:٠٨١١:٤٢:٠٥١٧:١٩:٣١١٧:٣٧:٤٩٢٣:٠٠:٢٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٥:٠١١١:٤١:٥٣١٧:١٨:١٥١٧:٣٦:٣٤٢٣:٠٠:١٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٥:٥٣١١:٤١:٤١١٧:١٦:٥٩١٧:٣٥:١٩٢٣:٠٠:٠١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٦:٤٧١١:٤١:٣٠١٧:١٥:٤٤١٧:٣٤:٠٦٢٢:٥٩:٤٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٧:٤٠١١:٤١:٢٠١٧:١٤:٣٠١٧:٣٢:٥٤٢٢:٥٩:٣٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٠٨:٣٤١١:٤١:١٠١٧:١٣:١٦١٧:٣١:٤٢٢٢:٥٩:٢٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مهدی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مهدی شهر شهر مهدی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مهدی شهر شهر مهدی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مهدی شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهدی شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مهدی شهر

مهدیشهر یکی از شهرهای ایران (نام دیگر: سنگسر )، در استان سمنان است. مهدی‌شهر قبل از انقلاب، سنگسر نامیده می‌شد و هم‌اکنون نیز در بین عموم مردم به این نام شهرت دارد.

شهر مهدی شهر در ویکیپدیا

شهر مهدی شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مهدی شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مهدی شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مهدی شهر بر روی نقشه

شهر مهدی شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مهدی شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مهدی شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مهدی شهر
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مهدی شهر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر مهدی شهر + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر مهدی شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مهدی شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مهدی شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مهدی شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مهدی شهر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مهدی شهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ مهدی شهر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مهدی شهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مهدی شهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا مهدی شهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مهدی شهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهدی شهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مهدی شهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مهدی شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو