جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مهدی خان

میانکوه شرقی | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز مهدی خان


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٠١
طلوع آفتاب: ٠٧:١٣:٠٦
اذان ظهر: ١٢:١٢:٢٥
غروب آفتاب: ١٧:١١:٤٠
اذان مغرب: ١٧:٣١:١٣
نیمه شب: ٢٣:٢٩:٠٩

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهدی خان (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای مهدی خان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مهدی خان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهدی خان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ابوالعلاءمُعری
دوستان دو گونه اند : یكی آنان كه همیشه شما را می خندانند و از ایشان خیری نخواهید دید، دیگر آنان كه عیب شما را می گویند و شما را به اندیشه وا می دارند؛ قدر ایشان را بدانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهدی خان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهدی خان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهدی خان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مهدی خان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهدی خان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهدی خان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٦:٥١١٣:١٥:٣٧١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:١٨٠٠:٣١:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٥:٤٦١٣:١٥:٢٧١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٠٦٠٠:٣١:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٤:٤١١٣:١٥:١٧١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٤:٥٣٠٠:٣٠:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٣:٣٧١٣:١٥:٠٨١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٥:٤١٠٠:٣٠:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٤:٥٩١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٢٨٠٠:٣٠:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣١:٣٣١٣:١٤:٥١١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:١٦٠٠:٣٠:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٢٧٠٦:٣٠:٣٢١٣:١٤:٤٣١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٠٤٠٠:٢٩:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٩:٣٢١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢٩:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٨:٣٤١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٣٩٠٠:٢٩:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٧:٣٦١٣:١٤:٢٣٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٩:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٦:٤٠١٣:١٤:١٨٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٨:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٥:٤٤١٣:١٤:١٣٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢٨:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٤:٥٠١٣:١٤:٠٨٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٢٨:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٣:٥٧١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٢٨:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٣:٠٥١٣:١٤:٠١٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٢٧:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٢:١٥١٣:١٣:٥٨٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢٧:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢١:٢٦١٣:١٣:٥٦٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٧:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٣:٥٤٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٧:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٩:٥١١٣:١٣:٥٣٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٢٧:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٩:٠٥١٣:١٣:٥٢٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٢٧:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٨:٢١١٣:١٣:٥٣٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢٦:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٧:٣٩١٣:١٣:٥٣٢٠:١٠:٣٢٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢٦:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٦:٥٨١٣:١٣:٥٥٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٦:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٦:١٨١٣:١٣:٥٦٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٦:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٥:٣٩١٣:١٣:٥٩٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:١٠٠٠:٢٦:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٥:٠٢١٣:١٤:٠٢٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٦:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٤:٢٧١٣:١٤:٠٥٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٢٦:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٣:٥٣١٣:١٤:٠٩٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٢٦:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٣٤٠٦:١٣:٢٠١٣:١٤:١٤٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٢٦:٠٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٢:٤٩١٣:١٤:١٩٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٥١٠٠:٢٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهدی خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهدی خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهدی خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهدی خان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مهدی خان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای مهدی خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهدی خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مهدی خان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٩:٤٤١٢:٠٥:١٩١٧:١٠:٣٩١٧:٢٩:٤٩٢٣:٢٢:٤٣
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٤:٤٨٠٧:٠٠:٣٧١٢:٠٥:٣٩١٧:١٠:٢٨١٧:٢٩:٤٠٢٣:٢٣:٠١
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠١:٣٠١٢:٠٦:٠١١٧:١٠:١٩١٧:٢٩:٣٢٢٣:٢٣:١٩
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٦:١٩٠٧:٠٢:٢١١٢:٠٦:٢٢١٧:١٠:١١١٧:٢٩:٢٧٢٣:٢٣:٣٨
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٣:١٣١٢:٠٦:٤٥١٧:١٠:٠٦١٧:٢٩:٢٣٢٣:٢٣:٥٧
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٤:٠٣١٢:٠٧:٠٨١٧:١٠:٠٢١٧:٢٩:٢١٢٣:٢٤:١٧
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٣٨:٣٣٠٧:٠٤:٥٣١٢:٠٧:٣٢١٧:١٠:٠٠١٧:٢٩:٢١٢٣:٢٤:٣٨
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٥:٤٣١٢:٠٧:٥٦١٧:١٠:٠٠١٧:٢٩:٢٢٢٣:٢٥:٠٠
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٦:٣١١٢:٠٨:٢١١٧:١٠:٠٢١٧:٢٩:٢٥٢٣:٢٥:٢٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٧:١٩١٢:٠٨:٤٧١٧:١٠:٠٦١٧:٢٩:٣٠٢٣:٢٥:٤٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٨:٠٦١٢:٠٩:١٣١٧:١٠:١١١٧:٢٩:٣٧٢٣:٢٦:٠٩
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٢:٠٦٠٧:٠٨:٥٢١٢:٠٩:٣٩١٧:١٠:١٩١٧:٢٩:٤٦٢٣:٢٦:٣٣
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٩:٣٧١٢:١٠:٠٦١٧:١٠:٢٨١٧:٢٩:٥٦٢٣:٢٦:٥٧
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٣:٢٧٠٧:١٠:٢١١٢:١٠:٣٣١٧:١٠:٣٩١٧:٣٠:٠٨٢٣:٢٧:٢٣
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٤:٠٧٠٧:١١:٠٤١٢:١١:٠١١٧:١٠:٥١١٧:٣٠:٢٢٢٣:٢٧:٤٨
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٤:٤٥٠٧:١١:٤٦١٢:١١:٢٩١٧:١١:٠٦١٧:٣٠:٣٧٢٣:٢٨:١٥
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٥:٢٣٠٧:١٢:٢٧١٢:١١:٥٧١٧:١١:٢٢١٧:٣٠:٥٥٢٣:٢٨:٤١
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٦:٠١٠٧:١٣:٠٦١٢:١٢:٢٥١٧:١١:٤٠١٧:٣١:١٣٢٣:٢٩:٠٩
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٦:٣٧٠٧:١٣:٤٥١٢:١٢:٥٤١٧:١٢:٠٠١٧:٣١:٣٤٢٣:٢٩:٣٦
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٤٧:١٢٠٧:١٤:٢٢١٢:١٣:٢٣١٧:١٢:٢٢١٧:٣١:٥٦٢٣:٣٠:٠٤
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١٤:٥٨١٢:١٣:٥٣١٧:١٢:٤٥١٧:٣٢:٢٠٢٣:٣٠:٣٣
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٤٨:٢١٠٧:١٥:٣٣١٢:١٤:٢٢١٧:١٣:١٠١٧:٣٢:٤٥٢٣:٣١:٠٢
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٤٨:٥٣٠٧:١٦:٠٧١٢:١٤:٥٢١٧:١٣:٣٧١٧:٣٣:١٢٢٣:٣١:٣١
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٤٩:٢٥٠٧:١٦:٣٩١٢:١٥:٢٢١٧:١٤:٠٥١٧:٣٣:٤٠٢٣:٣٢:٠٠
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٤٩:٥٥٠٧:١٧:٠٩١٢:١٥:٥٢١٧:١٤:٣٤١٧:٣٤:١٠٢٣:٣٢:٣٠
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٠:٢٥٠٧:١٧:٣٩١٢:١٦:٢٢١٧:١٥:٠٦١٧:٣٤:٤١٢٣:٣٢:٥٩
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٠:٥٣٠٧:١٨:٠٦١٢:١٦:٥٢١٧:١٥:٣٩١٧:٣٥:١٤٢٣:٣٣:٢٩
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥١:٢٠٠٧:١٨:٣٢١٢:١٧:٢٢١٧:١٦:١٣١٧:٣٥:٤٨٢٣:٣٤:٠٠
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥١:٤٦٠٧:١٨:٥٧١٢:١٧:٥٢١٧:١٦:٤٩١٧:٣٦:٢٣٢٣:٣٤:٣٠
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٢:١١٠٧:١٩:٢٠١٢:١٨:٢١١٧:١٧:٢٦١٧:٣٦:٥٩٢٣:٣٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای مهدی خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مهدی خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مهدی خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهدی خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهدی خان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مهدی خان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مهدی خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهدی خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مهدی خان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢١٠٦:٥٤:٢٠١٢:٠٣:٣٠١٧:١٢:٢٤١٧:٣١:٢١٢٣:٢١:١٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٥:١٥١٢:٠٣:٤٦١٧:١٢:٠٢١٧:٣١:٠١٢٣:٢١:٢٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥٦:٠٩١٢:٠٤:٠٣١٧:١١:٤٢١٧:٣٠:٤٣٢٣:٢١:٤٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٧:٠٤١٢:٠٤:٢١١٧:١١:٢٣١٧:٣٠:٢٧٢٣:٢١:٥٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٧:٥٨١٢:٠٤:٤٠١٧:١١:٠٧١٧:٣٠:١٢٢٣:٢٢:١١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٥٠٦:٥٨:٥١١٢:٠٤:٥٩١٧:١٠:٥٢١٧:٣٠:٠٠٢٣:٢٢:٢٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٩:٤٤١٢:٠٥:١٩١٧:١٠:٣٩١٧:٢٩:٤٩٢٣:٢٢:٤٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٨٠٧:٠٠:٣٧١٢:٠٥:٣٩١٧:١٠:٢٨١٧:٢٩:٤٠٢٣:٢٣:٠١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠١:٣٠١٢:٠٦:٠١١٧:١٠:١٩١٧:٢٩:٣٢٢٣:٢٣:١٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٩٠٧:٠٢:٢١١٢:٠٦:٢٢١٧:١٠:١١١٧:٢٩:٢٧٢٣:٢٣:٣٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٣:١٣١٢:٠٦:٤٥١٧:١٠:٠٦١٧:٢٩:٢٣٢٣:٢٣:٥٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٤:٠٣١٢:٠٧:٠٨١٧:١٠:٠٢١٧:٢٩:٢١٢٣:٢٤:١٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٣٠٧:٠٤:٥٣١٢:٠٧:٣٢١٧:١٠:٠٠١٧:٢٩:٢١٢٣:٢٤:٣٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٥:٤٣١٢:٠٧:٥٦١٧:١٠:٠٠١٧:٢٩:٢٢٢٣:٢٥:٠٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٦:٣١١٢:٠٨:٢١١٧:١٠:٠٢١٧:٢٩:٢٥٢٣:٢٥:٢٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٧:١٩١٢:٠٨:٤٧١٧:١٠:٠٦١٧:٢٩:٣٠٢٣:٢٥:٤٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٨:٠٦١٢:٠٩:١٣١٧:١٠:١١١٧:٢٩:٣٧٢٣:٢٦:٠٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٦٠٧:٠٨:٥٢١٢:٠٩:٣٩١٧:١٠:١٩١٧:٢٩:٤٦٢٣:٢٦:٣٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٩:٣٧١٢:١٠:٠٦١٧:١٠:٢٨١٧:٢٩:٥٦٢٣:٢٦:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٧٠٧:١٠:٢١١٢:١٠:٣٣١٧:١٠:٣٩١٧:٣٠:٠٨٢٣:٢٧:٢٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٧٠٧:١١:٠٤١٢:١١:٠١١٧:١٠:٥١١٧:٣٠:٢٢٢٣:٢٧:٤٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٥٠٧:١١:٤٦١٢:١١:٢٩١٧:١١:٠٦١٧:٣٠:٣٧٢٣:٢٨:١٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٣٠٧:١٢:٢٧١٢:١١:٥٧١٧:١١:٢٢١٧:٣٠:٥٥٢٣:٢٨:٤١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠١٠٧:١٣:٠٦١٢:١٢:٢٥١٧:١١:٤٠١٧:٣١:١٣٢٣:٢٩:٠٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٧٠٧:١٣:٤٥١٢:١٢:٥٤١٧:١٢:٠٠١٧:٣١:٣٤٢٣:٢٩:٣٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٢٠٧:١٤:٢٢١٢:١٣:٢٣١٧:١٢:٢٢١٧:٣١:٥٦٢٣:٣٠:٠٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١٤:٥٨١٢:١٣:٥٣١٧:١٢:٤٥١٧:٣٢:٢٠٢٣:٣٠:٣٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢١٠٧:١٥:٣٣١٢:١٤:٢٢١٧:١٣:١٠١٧:٣٢:٤٥٢٣:٣١:٠٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٣٠٧:١٦:٠٧١٢:١٤:٥٢١٧:١٣:٣٧١٧:٣٣:١٢٢٣:٣١:٣١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٥٠٧:١٦:٣٩١٢:١٥:٢٢١٧:١٤:٠٥١٧:٣٣:٤٠٢٣:٣٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مهدی خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مهدی خان روستای مهدی خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مهدی خان روستای مهدی خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهدی خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهدی خان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مهدی خان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهدی خان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهدی خان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهدی خان

روستای مهدی خان بر روی نقشه

روستای مهدی خان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهدی خان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهدی خان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهدی خان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مهدی خان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای مهدی خان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهدی خان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهدی خان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهدی خان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مهدی خان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا مهدی خان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهدی خان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مهدی خان
زمان پخش اذان آنلاین به افق مهدی خان
افق شرعی امروز فردا مهدی خان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مهدی خان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ مهدی خان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهدی خان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو