جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مهدی خان

میانکوه شرقی | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز مهدی خان

اذان صبح: ٠٥:٠٨:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٤٠
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٥٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٨:١٠

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهدی خان (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای مهدی خان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای مهدی خان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهدی خان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

وینفری
بخت و اقبال یعنی آمادگی در بهره گیری از فرصت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهدی خان

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهدی خان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهدی خان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مهدی خان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهدی خان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مهدی خان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٨:٤٨١٣:١٧:٤٧١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٣٤:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٧:٣٥١٣:١٧:٣٣١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٣٤:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٦:٢٢١٣:١٧:١٩١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٣٤:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٥:١٠١٣:١٧:٠٥١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٣٣:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٣:٥٩١٣:١٦:٥١١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٣٣:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٢:٤٨١٣:١٦:٣٨١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:١٢٠٠:٣٣:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤١:٣٨١٣:١٦:٢٦١٩:٥١:٤٤٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٣٢:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٥٧٠٦:٤٠:٢٩١٣:١٦:١٣١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٠:٤٥٠٠:٣٢:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٩:٢١١٣:١٦:٠٢١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٣٢٠٠:٣٢:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:١٠٠٦:٣٨:١٣١٣:١٥:٥٠١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:١٩٠٠:٣١:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٧:٠٧١٣:١٥:٣٩١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٠٦٠٠:٣١:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٦:٠١١٣:١٥:٢٩١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٥٤٠٠:٣١:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٤:٥٦١٣:١٥:١٩١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٤١٠٠:٣٠:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٣:٥٢١٣:١٥:٠٩١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٢٨٠٠:٣٠:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٥:٠٠١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:١٦٠٠:٣٠:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣١:٤٧١٣:١٤:٥٢١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٠٣٠٠:٣٠:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٠:٤٦١٣:١٤:٤٤١٩:٥٩:١٢٢٠:١٧:٥١٠٠:٢٩:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٩:٤٦١٣:١٤:٣٧١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٩:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٨:٤٧١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٩:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٧:٤٩١٣:١٤:٢٣٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٩:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٦:٥٢١٣:١٤:١٨٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٠٢٠٠:٢٨:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٥:٥٧١٣:١٤:١٣٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢١:٤٩٠٠:٢٨:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٥:٠٢١٣:١٤:٠٨٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٢٨:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٤:٠٩١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٨:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٣:١٧١٣:١٤:٠١٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:١٢٠٠:٢٧:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٢:٢٦١٣:١٣:٥٨٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٧:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢١:٣٧١٣:١٣:٥٦٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٧:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢٠:٤٩١٣:١٣:٥٤٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٢٧:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢١٠٦:٢٠:٠٢١٣:١٣:٥٣٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٢٧:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهدی خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهدی خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهدی خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهدی خان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای مهدی خان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهدی خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهدی خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای مهدی خان

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای مهدی خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای مهدی خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای مهدی خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهدی خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهدی خان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مهدی خان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای مهدی خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهدی خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مهدی خان

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای مهدی خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مهدی خان روستای مهدی خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مهدی خان روستای مهدی خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مهدی خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهدی خان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهدی خان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهدی خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهدی خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهدی خان

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢١٠٦:٢٣:٥٣١٣:٢٤:٠١٢٠:٢٣:٤٧٢٠:٤٣:١٨٠٠:٣٦:٣٢
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٤:٣٣١٣:٢٤:٠٣٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٢:٣٩٠٠:٣٦:٤٣
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٦٠٦:٢٥:١٣١٣:٢٤:٠٤٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤١:٥٨٠٠:٣٦:٥٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:١٤٠٦:٢٥:٥٤١٣:٢٤:٠٥٢٠:٢١:٥٢٢٠:٤١:١٦٠٠:٣٧:٠٢
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٦:٣٤١٣:٢٤:٠٤٢٠:٢١:١١٢٠:٤٠:٣٢٠٠:٣٧:١١
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٧:١٥١٣:٢٤:٠٤٢٠:٢٠:٢٨٢٠:٣٩:٤٧٠٠:٣٧:٢٠
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٧:٥٦١٣:٢٤:٠٣٢٠:١٩:٤٤٢٠:٣٩:٠٠٠٠:٣٧:٢٧
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٨:٣٧١٣:٢٤:٠١٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٨:١٢٠٠:٣٧:٣٤
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٩:١٩١٣:٢٣:٥٨٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٣٧:٤١
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:٣٠:٠٠١٣:٢٣:٥٥٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٦:٣١٠٠:٣٧:٤٧
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٠٠٦:٣٠:٤٢١٣:٢٣:٥١٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٣٧:٥٢
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٠٠٦:٣١:٢٣١٣:٢٣:٤٧٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٣٧:٥٧
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٠٠٦:٣٢:٠٥١٣:٢٣:٤٢٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٣:٥١٠٠:٣٨:٠١
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:١٠٠٦:٣٢:٤٧١٣:٢٣:٣٦٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٣٨:٠٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣٣:٢٨١٣:٢٣:٣٠٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣١:٥٧٠٠:٣٨:٠٧
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٠٠٦:٣٤:١٠١٣:٢٣:٢٣٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٣٨:٠٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٤:٥٢١٣:٢٣:١٦٢٠:١١:١١٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٣٨:١١
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٠٠٦:٣٥:٣٤١٣:٢٣:٠٨٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٣٨:١١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٦:١٦١٣:٢٢:٥٩٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٣٨:١٢
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٦:٥٨١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٣٨:١١
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٧:٤٠١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٣٨:١٠
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٨:٢١١٣:٢٢:٣٠٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٣٨:٠٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٩:٠٣١٣:٢٢:١٩٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٣٨:٠٦
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٩:٤٥١٣:٢٢:٠٨٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٣٨:٠٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٥٠٦:٤٠:٢٦١٣:٢١:٥٦٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢١:٢٤٠٠:٣٨:٠٠
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٣٠٦:٤١:٠٨١٣:٢١:٤٤٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:١٥٠٠:٣٧:٥٥
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٠١٠٦:٤١:٤٩١٣:٢١:٣١٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٠٥٠٠:٣٧:٥١
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤٢:٣١١٣:٢١:١٨١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٧:٥٥٠٠:٣٧:٤٥
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٣:١٢١٣:٢١:٠٤١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٦:٤٤٠٠:٣٧:٣٩
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٣:٥٣١٣:٢٠:٥٠١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٣٢٠٠:٣٧:٣٣
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٤:٣٤١٣:٢٠:٣٥١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:١٩٠٠:٣٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مهدی خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهدی خان روستای مهدی خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهدی خان روستای مهدی خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهدی خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهدی خان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مهدی خان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهدی خان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهدی خان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهدی خان

روستای مهدی خان بر روی نقشه

روستای مهدی خان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهدی خان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهدی خان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهدی خان
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای مهدی خان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای مهدی خان + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای مهدی خان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهدی خان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مهدی خان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهدی خان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهدی خان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مهدی خان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق مهدی خان
زمان پخش اذان زنده به افق مهدی خان
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مهدی خان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهدی خان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مهدی خان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مهدی خان
افق شرعی امروز فردا مهدی خان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهدی خان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو