جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مهدی آباد

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مهدی آباد


اذان صبح: ٠٤:٢١:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٣٩
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١٦
نیمه شب: ٠٠:١٣:١٢

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهدی آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای مهدی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مهدی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهدی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

زونا گیل
عشق‌ورزی همانند نیایش، هم گونه‌ای رفتار است، هم گونه‌ای نیروی شفابخش و آفریننده.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهدی آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهدی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهدی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مهدی آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهدی آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهدی آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٥:٤٨١٣:٠٣:٣٢١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٣٢٠٠:٢١:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٤:٣٧١٣:٠٣:١٧١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:١٥٠٠:٢١:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٣:٢٧١٣:٠٣:٠٣١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٠:٥٨٠٠:٢٠:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٢:١٨١٣:٠٢:٤٩١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٤٢٠٠:٢٠:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣١:١٠١٣:٠٢:٣٦١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:٢٥٠٠:٢٠:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٠:٠٢١٣:٠٢:٢٣١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:٠٩٠٠:١٩:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢٨:٥٥١٣:٠٢:١٠١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:٥٣٠٠:١٩:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠١:٥٨١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٣٧٠٠:١٩:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٦:٤٣١٣:٠١:٤٦١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٢١٠٠:١٨:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠١:٣٥١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٠٥٠٠:١٨:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠١:٢٤١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٤٩٠٠:١٨:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٣:٣١١٣:٠١:١٣١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٣٤٠٠:١٧:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٢:٢٨١٣:٠١:٠٣١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:١٨٠٠:١٧:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٠٣٠٠:١٧:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٠:٤٥١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٤٨٠٠:١٦:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٣٢٠٠:١٦:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:١٧٠٠:١٦:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٧:٣١١٣:٠٠:٢١١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٦:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٠:١٤١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٥:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٣٣٠٠:١٥:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:١٨٠٠:١٥:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٣:٥٢١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٠٣٠٠:١٥:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٣:٠٠١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٥:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٢:٠٩١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١٤:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:١١:١٩١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٤:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٠:٣١١٢:٥٩:٤٢١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٤:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٤:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٤:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٩:٣٧١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:١٨٠٠:١٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مهدی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مهدی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مهدی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهدی آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مهدی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهدی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهدی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مهدی آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای مهدی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مهدی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مهدی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهدی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهدی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهدی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهدی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهدی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهدی آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٣:٠٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠١:٥٣١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٢:٥٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠١:٢٣١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٢:٥٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٢:٥٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠٠:١٥٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٤٤٠٠:١٢:٥٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠٠:٢٢٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٢٤٠٠:١٢:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٥٩:٤١١٣:٠٠:٢٩٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:٠٣٠٠:١٢:٥٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٤١٠٠:١٢:٥٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:١٩٠٠:١٢:٥٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٠:٥٣٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٥٦٠٠:١٢:٥٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠١:٠١٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٣٢٠٠:١٣:٠٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠١:١١٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٣:٠٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٧:٥٢١٣:٠١:٢٠٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:٤٢٠٠:١٣:٠٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠١:٣٠٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٥:١٦٠٠:١٣:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٤٩٠٠:١٣:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٧:١٧١٣:٠١:٥١٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:٢١٠٠:١٣:٢٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٧:٠٨١٣:٠٢:٠١٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٥٢٠٠:١٣:٢٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٢:١٣٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٧:٢٢٠٠:١٣:٣٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٥١٠٠:١٣:٤٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠٢:٣٦٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٣:٥٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٤٥٠٠:١٤:٠١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٣:٠٠٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٩:١١٠٠:١٤:١٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٣:١٢٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٣٥٠٠:١٤:٢٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٣:٢٥٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٥٩٠٠:١٤:٣٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٣:٣٧٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٠:٢١٠٠:١٤:٤١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠٣:٥٠٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٤٢٠٠:١٤:٥٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠٤:٠٣٢٠:١١:٠٦٢٠:٣١:٠١٠٠:١٥:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٧:١١١٣:٠٤:١٦٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:١٩٠٠:١٥:١٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٤:٢٩٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٣٦٠٠:١٥:٢٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠٤:٤٢٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٥٢٠٠:١٥:٤١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٤:٥٥٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:٠٦٠٠:١٥:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مهدی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهدی آباد روستای مهدی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مهدی آباد روستای مهدی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهدی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهدی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مهدی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهدی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهدی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهدی آباد

روستای مهدی آباد بر روی نقشه

روستای مهدی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهدی آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مهدی آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای مهدی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهدی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهدی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مهدی آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مهدی آباد
افق شرعی امروز فردا مهدی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مهدی آباد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مهدی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهدی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهدی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مهدی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو