جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مهدی آباد

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مهدی آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٣٢
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢٢

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهدی آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ روستای مهدی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مهدی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهدی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
اگر شرم، (شبیه) مردی می‌شد (یعنی به صورت انسان در می‌آمد) حتماً مرد، صالحی می‌گشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهدی آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهدی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهدی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مهدی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهدی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهدی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٣:١٦١٣:٠١:١٢١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٤٥٠٠:١٧:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٢:١٤١٣:٠١:٠٢١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٣٠٠٠:١٧:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢١:١٣١٣:٠٠:٥٣١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:١٥٠٠:١٧:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٠:٤٤١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:٠٠٠٠:١٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٩:١٤١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٤٥٠٠:١٦:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٨:١٦١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٣٠٠٠:١٦:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٧:١٨١٣:٠٠:٢١١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:١٥٠٠:١٦:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٠:١٤١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:٠٠٠٠:١٥:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٤٥٠٠:١٥:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٣٠٠٠:١٥:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:١٥٠٠:١٥:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:٠٠٠٠:١٥:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١١:٥٨١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٤٥٠٠:١٤:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:١١:٠٨١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٣٠٠٠:١٤:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٩:٤٢١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:١٥٠٠:١٤:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٤:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٤:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٨:٠٣١٢:٥٩:٣٧١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٣:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٧:٢٠١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:١٣٠٠:١٣:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٦:٣٨١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٥٨٠٠:١٣:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٥:٥٧١٢:٥٩:٣٨١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٣:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٣:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٤:٤٠١٢:٥٩:٤١١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٣:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٣:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٣:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٦:١٨٠٠:١٣:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٣:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠١:٥٣١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٢:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠١:٢٣١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٢:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهدی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهدی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهدی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهدی آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مهدی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهدی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهدی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مهدی آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مهدی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مهدی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مهدی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهدی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهدی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهدی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای مهدی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهدی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهدی آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٣:٢٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:١١٠٠:٢٣:٣٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٢٣:٤١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٣:٤٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٣:٥٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢٤:٠٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٤١٠٠:٢٤:١٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٧:٠٢١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٢٤:١٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٧:٤١١٣:٠٩:٤١٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٢٤:٢٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٨:٢١١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٤:٣٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٤:٣٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٤:٣٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٤:٤٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٠:٥٩١٣:٠٩:٢٠١٩:٥٧:١٤٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٤:٤٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٩:١٣١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢٤:٤٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٠٠٠٠:٢٤:٤٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢٤:٤٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٨:٥١١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٠٤٠٠:٢٤:٤٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٠٥٠٠:٢٤:٤٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٨:٣٣١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٠٤٠٠:٢٤:٤٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٥:٣٥١٣:٠٨:٢٣١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٢٤:٤٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٨:١٣١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٤:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٦:٥٣١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٢٤:٤٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٧:٣٢١٣:٠٧:٥٠١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٤:٣٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٨:١١١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٢٤:٣١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٢٤:٢٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٩:٢٨١٣:٠٧:١٢١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٢٤:٢١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٠:٠٧١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٢٥٠٠:٢٤:١٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٠:٤٥١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢٤:٠٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣١:٢٣١٣:٠٦:٣٠١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٠٦٠٠:٢٤:٠٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٢:٠١١٣:٠٦:١٥١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٧:٥٦٠٠:٢٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مهدی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهدی آباد روستای مهدی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهدی آباد روستای مهدی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهدی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهدی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای مهدی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهدی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهدی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهدی آباد

روستای مهدی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهدی آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مهدی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای مهدی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهدی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهدی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مهدی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهدی آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مهدی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مهدی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مهدی آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا مهدی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مهدی آباد
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مهدی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو