جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مهدی آباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مهدی آباد


اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٥٧
اذان ظهر: ١٣:١١:٠٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٥٨

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهدی آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای مهدی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مهدی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهدی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
"بازی زندگی"، یك بازی فردی است؛ اگر خودتان دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط عمومی دگرگون خواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهدی آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهدی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهدی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مهدی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهدی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهدی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٤:٥٢١٣:٠٢:٢٦١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٣٦٠٠:١٩:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٣:٥٠١٣:٠٢:١٧١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٢٠٠٠:١٨:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٢:٥٠١٣:٠٢:٠٧١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:٠٤٠٠:١٨:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢١:٥٠١٣:٠١:٥٩١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٤٩٠٠:١٨:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٠:٥١١٣:٠١:٥١١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٨:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٩:٥٤١٣:٠١:٤٣١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:١٧٠٠:١٧:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٨:٥٧١٣:٠١:٣٦١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٠٢٠٠:١٧:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٨:٠١١٣:٠١:٢٩١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٤٦٠٠:١٧:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٧:٠٧١٣:٠١:٢٣١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٣١٠٠:١٧:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٦:١٣١٣:٠١:١٧١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٦:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٥:٢١١٣:٠١:١٢١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٠٠٠٠:١٦:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٤:٣٠١٣:٠١:٠٧١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٤٥٠٠:١٦:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٣:٣٩١٣:٠١:٠٣١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٢٩٠٠:١٦:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٢:٥٠١٣:٠١:٠٠١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٦:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٥٨٠٠:١٥:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٤٠٦:١١:١٦١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٥:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٠:٣١١٣:٠٠:٥٣١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٥:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٩:٤٧١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:١١٠٠:١٥:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٥٥٠٠:١٥:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٥:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٢٢٠٠:١٤:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٠٥٠٠:١٤:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٤٨٠٠:١٤:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٣١٠٠:١٤:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٥:١٦١٣:٠١:٠١١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:١٤٠٠:١٤:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٤:٤٣١٣:٠١:٠٤١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٤:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٤:١١١٣:٠١:٠٩١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٣:٤١١٣:٠١:١٣١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:١٩٠٠:١٤:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٣:١٢١٣:٠١:١٨١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهدی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهدی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهدی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهدی آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مهدی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهدی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهدی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مهدی آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مهدی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مهدی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مهدی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهدی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهدی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهدی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای مهدی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهدی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهدی آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٤:١٩١٣:١١:٠٠٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٤:٤٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٤:٥٧١٣:١١:٠٢٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٤:٥٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١١٠٦:١٥:٣٤١٣:١١:٠٣٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:١١٠٠:٢٥:٠٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٦:١٢١٣:١١:٠٣٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٥:١٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٦:٥١١٣:١١:٠٣٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٢٥:٢٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٧:٢٩١٣:١١:٠٢٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٥:٣١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٨:٠٨١٣:١١:٠١٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٥:٣٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٨:٤٦١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٣٦٠٠:٢٥:٤٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٩:٢٥١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٢٥:٥٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٠:٠٤١٣:١٠:٥٣٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٥:٥٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٠:٤٣١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:١٢٠٠:٢٦:٠٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٩٠٦:٢١:٢٣١٣:١٠:٤٥١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٢١٠٠:٢٦:٠٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٢:٠٢١٣:١٠:٤٠١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:٢٩٠٠:٢٦:٠٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٢:٤١١٣:١٠:٣٤١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٦:٣٦٠٠:٢٦:١٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٣:٢٠١٣:١٠:٢٨١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٦:١٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٣:٥٩١٣:١٠:٢١١٩:٥٦:١٧٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٦:١٣
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٤:٣٨١٣:١٠:١٤١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٦:١٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٥:١٧١٣:١٠:٠٦١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٢:٥١٠٠:٢٦:١٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٣:٣١٢٠:١١:٥٢٠٠:٢٦:١٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٦:١٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٩:٣٨١٩:٥١:٣٥٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٢٦:١٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٧:٥٢١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢٦:٠٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٨:٣١١٣:٠٩:١٦١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٢٦:٠٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٩:٠٩١٣:٠٩:٠٥١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢٦:٠٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٨:٥٣١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٥:٥٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٠:٢٦١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٢٥:٥٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣١:٠٤١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٢٥:٤٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣١:٤٢١٣:٠٨:١٤١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:١٦٠٠:٢٥:٣٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٢:١٩١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٠٨٠٠:٢٥:٣١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٢:٥٧١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٢:٠٤١٩:٥٩:٥٩٠٠:٢٥:٢٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٣:٣٥١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٨:٤٩٠٠:٢٥:١٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مهدی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهدی آباد روستای مهدی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهدی آباد روستای مهدی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهدی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهدی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای مهدی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهدی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهدی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهدی آباد

روستای مهدی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهدی آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مهدی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای مهدی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهدی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهدی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق مهدی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مهدی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق مهدی آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مهدی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهدی آباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مهدی آباد دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مهدی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مهدی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو