جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مهدی آبادیلمه


اذان صبح: ٠٤:٣٩:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٤٦
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٠٠
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢٩

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای مهدی آبادیلمه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مهدی آبادیلمه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهدی آبادیلمه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
در قبرها (و عاقبت انسان كه سرازیر قبر می¬شود) بیندیش و از قیامت، پند بگیر (كه انسان باید پاسخ¬گوی تمام اعمال بد خود باشد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهدی آبادیلمه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهدی آبادیلمه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مهدی آبادیلمه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهدی آبادیلمه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهدی آبادیلمه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠١:٢٢١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٢٢٠٠:١٧:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠١:١٢١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٠٧٠٠:١٧:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢١:٠٠١٣:٠١:٠٣١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٥٢٠٠:١٧:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٣٨٠٠:١٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٢٣٠٠:١٦:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٨:٠١١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٦:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٠:٣١١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٥٥٠٠:١٦:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٥:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٥:١١١٣:٠٠:١٨١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٢٦٠٠:١٥:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٤:١٦١٣:٠٠:١٣١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:١١٠٠:١٥:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٥:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٢:٣١١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٤٣٠٠:١٤:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٥٥٠٦:١١:٤٠١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٤:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٠:٥٠١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٤:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٠:٠١١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٤:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٩:١٣١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٤:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٩:٤٩١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٤:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:١٤٠٠:١٣:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٦:٥٩١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٥٩٠٠:١٣:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٣:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٥:٣٥١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٣:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٤:٥٦١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:١٣٠٠:١٣:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٤:١٨١٢:٥٩:٥١١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٥٧٠٠:١٣:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٤١٠٠:١٣:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٢٤٠٠:١٣:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٢:٣١١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٧:٠٧٠٠:١٣:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٥٠٠٠:١٢:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٢:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٠:٥٨١٣:٠٠:١٤١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:١٤٠٠:١٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهدی آبادیلمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهدی آبادیلمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهدی آبادیلمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهدی آبادیلمه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مهدی آبادیلمه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهدی آبادیلمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهدی آبادیلمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مهدی آبادیلمه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مهدی آبادیلمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مهدی آبادیلمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مهدی آبادیلمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهدی آبادیلمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهدی آبادیلمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای مهدی آبادیلمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهدی آبادیلمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهدی آبادیلمه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٣:١٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢٣:٢٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:١١٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٣:٣٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٣:٤٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٣:٥٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٥:٢١١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:١٣٠٠:٢٤:٠٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٦:٠١١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٤:١٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٤١٠٠:٢٤:١٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٤:٢٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٢٤:٢٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:١٣٠٠:٢٤:٣٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٢١٠٠:٢٤:٣٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٢٨٠٠:٢٤:٤١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٤:٤٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٤:٤٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٩:١٧١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٤:٤٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٤٤٠٠:٢٤:٤٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠٩:٠١١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٤:٤٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٤:٠٠١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٤٥٠٠:٢٤:٤٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٤:٤٠١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٤٤٠٠:٢٤:٤٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٥:٢٠١٣:٠٨:٣٣١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٢٤:٤٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٨:٢٣١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٢٤:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٦:٣٩١٣:٠٨:١٢١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٢٤:٤٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٧:١٩١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٤:٣٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٧:٥٨١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٢٣٠٠:٢٤:٣٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٨:٣٧١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:١٦٠٠:٢٤:٢٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٩:١٦١٣:٠٧:٢٣١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٢٤:٢١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٩:٥٥١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٢٤:١٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٠:٣٤١٣:٠٦:٥٥١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٢٤:٠٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣١:١٣١٣:٠٦:٤١١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٤٠٠٠:٢٤:٠١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣١:٥٢١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٢٩٠٠:٢٣:٥٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مهدی آبادیلمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهدی آبادیلمه روستای مهدی آبادیلمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مهدی آبادیلمه روستای مهدی آبادیلمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهدی آبادیلمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای مهدی آبادیلمه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهدی آبادیلمه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهدی آبادیلمه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهدی آبادیلمه

روستای مهدی آبادیلمه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهدی آبادیلمه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مهدی آبادیلمه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای مهدی آبادیلمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهدی آبادیلمه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق مهدی آبادیلمه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهدی آبادیلمه دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مهدی آبادیلمه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهدی آبادیلمه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مهدی آبادیلمه
افق شرعی امروز فردا مهدی آبادیلمه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مهدی آبادیلمه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مهدی آبادیلمه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو