جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مهدی آبادیلمه

اذان صبح: ٠٤:٢٧:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٢٠
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٣٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٠:٣١

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای مهدی آبادیلمه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مهدی آبادیلمه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهدی آبادیلمه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیم رآن
ما همه می‌توانیم به آن جایگاهی كه می‌خواهیم، برسیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهدی آبادیلمه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهدی آبادیلمه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مهدی آبادیلمه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهدی آبادیلمه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مهدی آبادیلمه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٥:٤٢١٣:٠٣:٤٢١٩:٣٢:١٣١٩:٥٠:٠١٠٠:٢١:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٤:٣١١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٠:٤٥٠٠:٢١:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٣:٢١١٣:٠٣:١٤١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٢٩٠٠:٢٠:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٢:١١١٣:٠٣:٠٠١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:١٣٠٠:٢٠:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣١:٠٢١٣:٠٢:٤٦١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٥٧٠٠:٢٠:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٩:٥٣١٣:٠٢:٣٣١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٤٢٠٠:١٩:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٨:٤٦١٣:٠٢:٢١١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٢٦٠٠:١٩:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٢:٠٨١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:١١٠٠:١٩:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٦:٣٣١٣:٠١:٥٦١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٥٥٠٠:١٨:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٥:٢٧١٣:٠١:٤٥١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٦:٤٠٠٠:١٨:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠١:٣٤١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٢٥٠٠:١٨:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٣:١٩١٣:٠١:٢٤١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:١٠٠٠:١٧:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٢:١٦١٣:٠١:١٤١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٥٥٠٠:١٧:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢١:١٤١٣:٠١:٠٤١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٤٠٠٠:١٧:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٦:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٩:١٣١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:١١٠٠:١٦:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٨:١٤١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٥٦٠٠:١٦:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٧:١٦١٣:٠٠:٣١١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٦:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٦:١٩١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٥:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٠:١٨١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:١٣٠٠:١٥:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٠:١٣١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٩٠٠:١٥:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٥:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٥:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١١٠٦:١١:٥١١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٤:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٣٠٦:١١:٠١١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٠٢٠٠:١٤:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٠:١٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٤:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٩:٢٤١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٤:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥٩:٤٩١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:١٨٠٠:١٤:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٧:٥٣١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٠٣٠٠:١٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهدی آبادیلمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهدی آبادیلمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهدی آبادیلمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهدی آبادیلمه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مهدی آبادیلمه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهدی آبادیلمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهدی آبادیلمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مهدی آبادیلمه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای مهدی آبادیلمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مهدی آبادیلمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مهدی آبادیلمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهدی آبادیلمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مهدی آبادیلمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای مهدی آبادیلمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهدی آبادیلمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مهدی آبادیلمه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مهدی آبادیلمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مهدی آبادیلمه روستای مهدی آبادیلمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مهدی آبادیلمه روستای مهدی آبادیلمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مهدی آبادیلمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مهدی آبادیلمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهدی آبادیلمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهدی آبادیلمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مهدی آبادیلمه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠٥:١٩٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:١٥٠٠:١٦:٠٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠٥:٣٢٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:٢٧٠٠:١٦:١٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٧:٥٣١٣:٠٥:٤٥٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٣٦٠٠:١٦:٣٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٥:٥٨٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٤٥٠٠:١٦:٤٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠٦:١١٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٥٢٠٠:١٦:٥٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٥٧٠٠:١٧:١٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠٦:٣٦٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٤:٠٠٠٠:١٧:٢٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٩:٢٦١٣:٠٦:٤٨٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٤:٠٢٠٠:١٧:٤٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٩:٤٨١٣:٠٧:٠٠٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٤:٠٣٠٠:١٧:٥٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٦:٠٠:١١١٣:٠٧:١٢٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:٠٢٠٠:١٨:١٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٤٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٧:٢٤٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٥٩٠٠:١٨:٣٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠١:٠٠١٣:٠٧:٣٥٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٥٤٠٠:١٨:٤٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠١:٢٦١٣:٠٧:٤٦٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٤٨٠٠:١٩:٠٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٥٠٦:٠١:٥٣١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٤١٠٠:١٩:١٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٦:٠٢:٢١١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٣١٠٠:١٩:٣١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠٨:١٦٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٩:٤٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٣:١٩١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢٠:٠١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٠:١٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٤:٢٠١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢٠:٣١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢٠:٤٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢١:٠٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢١:١٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٩:١٥٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:١٨٠٠:٢١:٢٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٩:٢١٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢١:٤١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٢٩٠٠:٢١:٥٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٨:١٦١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٢:٠٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٢٢:٢٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٩:٢٨١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢٢:٣٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٣١٠٠:٢٢:٤٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢٢:٥٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٤٠٦:١١:٢٠١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٢٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مهدی آبادیلمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مهدی آبادیلمه روستای مهدی آبادیلمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مهدی آبادیلمه روستای مهدی آبادیلمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهدی آبادیلمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مهدی آبادیلمه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهدی آبادیلمه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهدی آبادیلمه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهدی آبادیلمه

روستای مهدی آبادیلمه بر روی نقشه

روستای مهدی آبادیلمه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهدی آبادیلمه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مهدی آبادیلمه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای مهدی آبادیلمه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مهدی آبادیلمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهدی آبادیلمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مهدی آبادیلمه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا مهدی آبادیلمه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مهدی آبادیلمه
زمان پخش اذان آنلاین به افق مهدی آبادیلمه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مهدی آبادیلمه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهدی آبادیلمه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مهدی آبادیلمه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مهدی آبادیلمه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مهدی آبادیلمه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهدی آبادیلمه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو