جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مهتری

توتان ومهمدان | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز مهتری

اذان صبح: ٠٤:٢١:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:١٠
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٤٥
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٥٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٥:٣٣

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهتری (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای مهتری)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مهتری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهتری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام حسن عسکری(ع)
از جمله گنـاهانی كـه آمرزیده نشود این است كه [آدمی ] بگوید: ای كاش مرا به غیر از این گناه مؤاخذه نكنند. سپس فرمود: شرك در میان مردم از جنبش مورچه بر روپوش سیاه در شب تار نهانتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهتری

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهتری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهتری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مهتری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهتری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مهتری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١١:٠٨١٢:٣٣:٣٨١٨:٥٦:٣٢١٩:١٣:١٦٢٣:٥٤:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٠:٠٩١٢:٣٣:٢٤١٨:٥٧:٠٢١٩:١٣:٤٧٢٣:٥٣:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٠٩:١١١٢:٣٣:١٠١٨:٥٧:٣٢١٩:١٤:١٨٢٣:٥٣:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٠٨:١٤١٢:٣٢:٥٦١٨:٥٨:٠١١٩:١٤:٥٠٢٣:٥٣:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٣١٠٦:٠٧:١٧١٢:٣٢:٤٢١٨:٥٨:٣١١٩:١٥:٢١٢٣:٥٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٦:٢٠١٢:٣٢:٢٩١٨:٥٩:٠١١٩:١٥:٥٣٢٣:٥٢:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:١٧٠٦:٠٥:٢٥١٢:٣٢:١٧١٨:٥٩:٣٢١٩:١٦:٢٥٢٣:٥٢:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:١١٠٦:٠٤:٣٠١٢:٣٢:٠٤١٩:٠٠:٠٢١٩:١٦:٥٧٢٣:٥٢:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٣:٣٥١٢:٣١:٥٣١٩:٠٠:٣٢١٩:١٧:٣٠٢٣:٥١:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٢:٤٢١٢:٣١:٤١١٩:٠١:٠٣١٩:١٨:٠٢٢٣:٥١:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠١:٤٩١٢:٣١:٣٠١٩:٠١:٣٤١٩:١٨:٣٥٢٣:٥١:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٠:٥٧١٢:٣١:٢٠١٩:٠٢:٠٥١٩:١٩:٠٨٢٣:٥٠:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٠:٠٦١٢:٣١:١٠١٩:٠٢:٣٦١٩:١٩:٤١٢٣:٥٠:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٧٠٥:٥٩:١٥١٢:٣١:٠٠١٩:٠٣:٠٧١٩:٢٠:١٤٢٣:٥٠:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٤٦٠٥:٥٨:٢٦١٢:٣٠:٥١١٩:٠٣:٣٩١٩:٢٠:٤٧٢٣:٥٠:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٤٥٠٥:٥٧:٣٧١٢:٣٠:٤٣١٩:٠٤:١٠١٩:٢١:٢١٢٣:٤٩:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٦:٤٩١٢:٣٠:٣٥١٩:٠٤:٤٢١٩:٢١:٥٥٢٣:٤٩:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٥٦:٠٢١٢:٣٠:٢٧١٩:٠٥:١٤١٩:٢٢:٢٨٢٣:٤٩:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٥:١٧١٢:٣٠:٢٠١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٣:٠٣٢٣:٤٩:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٥٤:٣٢١٢:٣٠:١٤١٩:٠٦:١٨١٩:٢٣:٣٧٢٣:٤٩:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٣:٤٨١٢:٣٠:٠٨١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٤:١١٢٣:٤٨:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٥٦٠٥:٥٣:٠٥١٢:٣٠:٠٣١٩:٠٧:٢٢١٩:٢٤:٤٦٢٣:٤٨:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٠٢٠٥:٥٢:٢٣١٢:٢٩:٥٩١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٥:٢٠٢٣:٤٨:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥١:٤٢١٢:٢٩:٥٥١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٥:٥٥٢٣:٤٨:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥١:٠٢١٢:٢٩:٥١١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٦:٣٠٢٣:٤٨:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٠:٢٤١٢:٢٩:٤٩١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٧:٠٥٢٣:٤٨:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٤٩:٤٦١٢:٢٩:٤٦١٩:١٠:٠٦١٩:٢٧:٤٠٢٣:٤٧:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٤٩:١٠١٢:٢٩:٤٥١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:١٥٢٣:٤٧:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٤٨:٣٤١٢:٢٩:٤٤١٩:١١:١٢١٩:٢٨:٥٠٢٣:٤٧:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهتری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهتری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مهتری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهتری

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مهتری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهتری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهتری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مهتری

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای مهتری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مهتری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مهتری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهتری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهتری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مهتری

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای مهتری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهتری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مهتری

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مهتری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مهتری روستای مهتری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مهتری روستای مهتری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مهتری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهتری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مهتری

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهتری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهتری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مهتری

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٠٠٥:٤١:٤١١٢:٣٥:١٤١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:١٨٢٣:٥٠:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٤٠٥:٤١:٥٤١٢:٣٥:٢٨١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:٢٩٢٣:٥٠:٥٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤٢:٠٩١٢:٣٥:٤١١٩:٢٩:١١١٩:٤٧:٤٠٢٣:٥١:١٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٦٠٥:٤٢:٢٥١٢:٣٥:٥٤١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٧:٤٩٢٣:٥١:٢٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٤٠٥:٤٢:٤١١٢:٣٦:٠٦١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٥٧٢٣:٥١:٤١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٤٠٥:٤٢:٥٩١٢:٣٦:١٩١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٨:٠٤٢٣:٥١:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٣:١٧١٢:٣٦:٣١١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٨:١٠٢٣:٥٢:١٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٣:٣٦١٢:٣٦:٤٤١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٨:١٤٢٣:٥٢:٢٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠١٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣٦:٥٦١٩:٢٩:٥١١٩:٤٨:١٨٢٣:٥٢:٣٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٤:١٦١٢:٣٧:٠٨١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٨:١٩٢٣:٥٢:٥٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥١٠٥:٤٤:٣٧١٢:٣٧:١٩١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:٢٠٢٣:٥٣:٠٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٨٠٥:٤٤:٥٩١٢:٣٧:٣٠١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:١٩٢٣:٥٣:٢١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤٥:٢٢١٢:٣٧:٤١١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٨:١٧٢٣:٥٣:٣٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٦٠٥:٤٥:٤٥١٢:٣٧:٥٢١٩:٢٩:٥١١٩:٤٨:١٣٢٣:٥٣:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٦:٠٩١٢:٣٨:٠٢١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٨:٠٨٢٣:٥٤:٠٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٤٦:٣٣١٢:٣٨:١٢١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٨:٠٢٢٣:٥٤:١٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٦:٥٨١٢:٣٨:٢٢١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:٥٥٢٣:٥٤:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٤٧:٢٣١٢:٣٨:٣١١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٤٦٢٣:٥٤:٤٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٧:٤٩١٢:٣٨:٤٠١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٧:٣٦٢٣:٥٤:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٤٨:١٦١٢:٣٨:٤٨١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٢٤٢٣:٥٥:٠٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٥:٤٨:٤٣١٢:٣٨:٥٦١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٧:١١٢٣:٥٥:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٤٩:١٠١٢:٣٩:٠٣١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:٥٧٢٣:٥٥:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٤٩:٣٨١٢:٣٩:١١١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٤١٢٣:٥٥:٤٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٠:٠٦١٢:٣٩:١٧١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٢٤٢٣:٥٥:٥٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٠:٣٤١٢:٣٩:٢٣١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٦:٠٦٢٣:٥٦:٠٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٧٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٩:٢٩١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:٤٦٢٣:٥٦:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥١:٣٢١٢:٣٩:٣٤١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٥:٢٥٢٣:٥٦:٢٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٢:٠١١٢:٣٩:٣٩١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٦:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٢:٣١١٢:٣٩:٤٣١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:٣٩٢٣:٥٦:٤٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٣:٠٠١٢:٣٩:٤٦١٩:٢٦:١٧١٩:٤٤:١٤٢٣:٥٦:٥٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٣:٣٠١٢:٣٩:٤٩١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٤٨٢٣:٥٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مهتری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مهتری روستای مهتری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مهتری روستای مهتری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهتری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهتری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مهتری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهتری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهتری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهتری

روستای مهتری بر روی نقشه

روستای مهتری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهتری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهتری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهتری
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مهتری + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای مهتری + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مهتری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مهتری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مهتری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهتری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهتری رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مهتری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهتری
جدول اوقات شرعی امروز فردا مهتری دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مهتری
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهتری
زمان پخش اذان زنده به افق مهتری
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مهتری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مهتری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهتری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو