جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مهتری

توتان ومهمدان | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز مهتری


اذان صبح: ٠٤:٣٨:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٢٦
اذان ظهر: ١١:١٩:٣٧
غروب آفتاب: ١٦:٤١:٣٥
اذان مغرب: ١٦:٥٩:٠٩
نیمه شب: ٢٢:٤٠:١١

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مهتری (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای مهتری)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مهتری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهتری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه به او صورت زیبا و خوش خلقی و زن شایسته و سخاوتمندی روزی شده است، بهره از دنیا و آخرت به او داده شده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مهتری

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مهتری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهتری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مهتری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مهتری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهتری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٣٥٠٥:٥٩:٥٤١٢:٣١:٠٨١٩:٠٢:٤٤١٩:١٩:٥٠٢٣:٥٠:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٣٣٠٥:٥٩:٠٤١٢:٣٠:٥٩١٩:٠٣:١٦١٩:٢٠:٢٣٢٣:٥٠:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٣٢٠٥:٥٨:١٥١٢:٣٠:٥٠١٩:٠٣:٤٧١٩:٢٠:٥٧٢٣:٥٠:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٣١٠٥:٥٧:٢٦١٢:٣٠:٤٢١٩:٠٤:١٩١٩:٢١:٣٠٢٣:٤٩:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٣١٠٥:٥٦:٣٩١٢:٣٠:٣٤١٩:٠٤:٥١١٩:٢٢:٠٤٢٣:٤٩:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٣٢٠٥:٥٥:٥٢١٢:٣٠:٢٧١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٢:٣٨٢٣:٤٩:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٠:٢٠١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٣:١٢٢٣:٤٩:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٤:٢٢١٢:٣٠:١٤١٩:٠٦:٢٧١٩:٢٣:٤٧٢٣:٤٩:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٣:٣٨١٢:٣٠:٠٨١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٤:٢١٢٣:٤٨:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٢:٥٦١٢:٣٠:٠٣١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٤:٥٥٢٣:٤٨:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٢:١٤١٢:٢٩:٥٩١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٥:٣٠٢٣:٤٨:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٥١:٣٣١٢:٢٩:٥٥١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٦:٠٤٢٣:٤٨:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٠:٥٤١٢:٢٩:٥١١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٦:٣٩٢٣:٤٨:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:١٢٠٥:٥٠:١٥١٢:٢٩:٤٩١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٧:١٤٢٣:٤٨:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٢١٠٥:٤٩:٣٨١٢:٢٩:٤٦١٩:١٠:١٤١٩:٢٧:٤٨٢٣:٤٧:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٤٩:٠١١٢:٢٩:٤٥١٩:١٠:٤٧١٩:٢٨:٢٣٢٣:٤٧:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٤٨:٢٦١٢:٢٩:٤٤١٩:١١:٢٠١٩:٢٨:٥٨٢٣:٤٧:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٤٧:٥٢١٢:٢٩:٤٣١٩:١١:٥٢١٩:٢٩:٣٣٢٣:٤٧:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٧:١٩١٢:٢٩:٤٣١٩:١٢:٢٥١٩:٣٠:٠٨٢٣:٤٧:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٤٦:٤٨١٢:٢٩:٤٤١٩:١٢:٥٨١٩:٣٠:٤٣٢٣:٤٧:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٤٣٠٥:٤٦:١٧١٢:٢٩:٤٥١٩:١٣:٣٠١٩:٣١:١٧٢٣:٤٧:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٠١٠٥:٤٥:٤٨١٢:٢٩:٤٧١٩:١٤:٠٣١٩:٣١:٥٢٢٣:٤٧:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٤٥:٢٠١٢:٢٩:٤٩١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:٢٦٢٣:٤٧:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٤:٥٣١٢:٢٩:٥٢١٩:١٥:٠٨١٩:٣٣:٠١٢٣:٤٧:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٠٣٠٥:٤٤:٢٧١٢:٢٩:٥٦١٩:١٥:٤٠١٩:٣٣:٣٥٢٣:٤٧:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٢٧٠٥:٤٤:٠٣١٢:٣٠:٠٠١٩:١٦:١٢١٩:٣٤:٠٩٢٣:٤٧:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٥٢٠٥:٤٣:٤٠١٢:٣٠:٠٤١٩:١٦:٤٤١٩:٣٤:٤٣٢٣:٤٧:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٣:١٨١٢:٣٠:٠٩١٩:١٧:١٦١٩:٣٥:١٦٢٣:٤٧:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤٢:٥٨١٢:٣٠:١٥١٩:١٧:٤٧١٩:٣٥:٤٩٢٣:٤٧:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهتری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهتری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مهتری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهتری

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مهتری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مهتری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهتری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مهتری

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مهتری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مهتری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مهتری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مهتری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهتری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مهتری

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مهتری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مهتری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مهتری

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣١٠٥:٥٦:٤١١١:١٩:٢٠١٦:٤١:٤٧١٦:٥٩:١٩٢٢:٣٩:٥٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٩٠٥:٥٧:٢٦١١:١٩:٣٧١٦:٤١:٣٥١٦:٥٩:٠٩٢٢:٤٠:١١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٨٠٥:٥٨:١٠١١:١٩:٥٣١٦:٤١:٢٤١٦:٥٩:٠٠٢٢:٤٠:٢٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٦٠٥:٥٨:٥٥١١:٢٠:١١١٦:٤١:١٥١٦:٥٨:٥٢٢٢:٤٠:٤٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٥٠٥:٥٩:٤٠١١:٢٠:٢٩١٦:٤١:٠٧١٦:٥٨:٤٦٢٢:٤٠:٥٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٠:٢٥١١:٢٠:٤٩١٦:٤١:٠١١٦:٥٨:٤٢٢٢:٤١:١٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠١:٠٩١١:٢١:٠٩١٦:٤٠:٥٧١٦:٥٨:٣٩٢٢:٤١:٢٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠١:٥٤١١:٢١:٢٩١٦:٤٠:٥٤١٦:٥٨:٣٨٢٢:٤١:٤٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٢:٣٨١١:٢١:٥٠١٦:٤٠:٥٣١٦:٥٨:٣٨٢٢:٤٢:٠٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٣:٢٢١١:٢٢:١٢١٦:٤٠:٥٣١٦:٥٨:٣٩٢٢:٤٢:٢٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٤:٠٦١١:٢٢:٣٥١٦:٤٠:٥٥١٦:٥٨:٤٢٢٢:٤٢:٤٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٤:٤٩١١:٢٢:٥٨١٦:٤٠:٥٨١٦:٥٨:٤٧٢٢:٤٣:٠٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٥:٣٣١١:٢٣:٢٢١٦:٤١:٠٣١٦:٥٨:٥٣٢٢:٤٣:٢٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:٠٦:١٥١١:٢٣:٤٦١٦:٤١:٠٩١٦:٥٩:٠١٢٢:٤٣:٤٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٠٦:٥٨١١:٢٤:١١١٦:٤١:١٧١٦:٥٩:١٠٢٢:٤٤:١٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٠٧:٤٠١١:٢٤:٣٦١٦:٤١:٢٦١٦:٥٩:٢٠٢٢:٤٤:٣٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٠٨:٢١١١:٢٥:٠٢١٦:٤١:٣٧١٦:٥٩:٣٢٢٢:٤٤:٥٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢١٠٦:٠٩:٠٢١١:٢٥:٢٩١٦:٤١:٤٩١٦:٥٩:٤٥٢٢:٤٥:٢٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٠٩:٤٢١١:٢٥:٥٥١٦:٤٢:٠٣١٧:٠٠:٠٠٢٢:٤٥:٤٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٠:٢٢١١:٢٦:٢٣١٦:٤٢:١٨١٧:٠٠:١٦٢٢:٤٦:١٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:١١:٠١١١:٢٦:٥٠١٦:٤٢:٣٥١٧:٠٠:٣٣٢٢:٤٦:٤٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١١:٣٩١١:٢٧:١٨١٦:٤٢:٥٣١٧:٠٠:٥٢٢٢:٤٧:٠٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢١٠٦:١٢:١٧١١:٢٧:٤٧١٦:٤٣:١٣١٧:٠١:١٢٢٢:٤٧:٣٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٢:٥٤١١:٢٨:١٥١٦:٤٣:٣٣١٧:٠١:٣٤٢٢:٤٨:٠٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٣:٣٠١١:٢٨:٤٤١٦:٤٣:٥٦١٧:٠١:٥٦٢٢:٤٨:٣٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٤:٠٥١١:٢٩:١٣١٦:٤٤:١٩١٧:٠٢:٢٠٢٢:٤٨:٥٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٤:٣٩١١:٢٩:٤٢١٦:٤٤:٤٤١٧:٠٢:٤٥٢٢:٤٩:٢٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٥:١٣١١:٣٠:١٢١٦:٤٥:١٠١٧:٠٣:١٢٢٢:٤٩:٥٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٥:٤٥١١:٣٠:٤٢١٦:٤٥:٣٧١٧:٠٣:٣٩٢٢:٥٠:٢٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٦:١٧١١:٣١:١٢١٦:٤٦:٠٦١٧:٠٤:٠٨٢٢:٥٠:٥٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مهتری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مهتری روستای مهتری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مهتری روستای مهتری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مهتری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مهتری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مهتری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مهتری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مهتری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مهتری

روستای مهتری بر روی نقشه

روستای مهتری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مهتری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مهتری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مهتری
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مهتری + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای مهتری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مهتری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مهتری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مهتری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا مهتری دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مهتری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهتری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهتری
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهتری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مهتری
زمان پخش اذان زنده به افق مهتری
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مهتری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مهتری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو