جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مهاباد

مهاباد | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز مهاباد


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٧:١٢:٤٦
اذان ظهر: ١٣:٣٠:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:١٠
نیمه شب: ٠٠:٤٧:٠٥

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مهاباد (شهرستان مهاباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر مهاباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر مهاباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مهاباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

امام جعفر صادق (ع)
خدا خلقی از سگ نجس‌تر خلق نكرده است و كسی كه عداوت ما اهل بیت دارد از سگ نجس‌تر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مهاباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مهاباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهاباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مهاباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهاباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهاباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٤٠:٠٢١٣:٢٥:٠٢٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٠١٠٠:٣٨:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٨:٥٠١٣:٢٤:٥٣٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٣٧:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٧:٣٨١٣:٢٤:٤٤٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣١:٥٣٠٠:٣٧:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٦:٢٧١٣:٢٤:٣٥٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٣٧:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣٥:١٨١٣:٢٤:٢٧٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٣٦:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٣٤:٠٩١٣:٢٤:١٩٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:٤١٠٠:٣٦:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٣٣:٠٢١٣:٢٤:١٢٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٣٦:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣١٠٦:٣١:٥٥١٣:٢٤:٠٥٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٣٥:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٣٠:٥٠١٣:٢٣:٥٩٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٥:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٩:٤٦١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٣٥:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٨:٤٤١٣:٢٣:٤٨٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٣٥:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٧:٤٢١٣:٢٣:٤٤٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤٠:١٥٠٠:٣٤:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٦:٤٢١٣:٢٣:٤٠٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:١٠٠٠:٣٤:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢٥:٤٣١٣:٢٣:٣٦٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣٤:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤١٠٦:٢٤:٤٥١٣:٢٣:٣٣٢٠:٢٢:٥٣٢٠:٤٣:٠٠٠٠:٣٤:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٢١٠٦:٢٣:٤٩١٣:٢٣:٣١٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٣:٥٥٠٠:٣٣:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٢٢:٥٤١٣:٢٣:٢٩٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٤:٥٠٠٠:٣٣:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢٣:٢٨٢٠:٢٥:٢٧٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٣٣:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٣٠٠٦:٢١:٠٨١٣:٢٣:٢٨٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٦:٣٨٠٠:٣٣:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١٦٠٦:٢٠:١٧١٣:٢٣:٢٨٢٠:٢٧:٠٨٢٠:٤٧:٣١٠٠:٣٣:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٩:٢٨١٣:٢٣:٢٩٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٣٢:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٨:٤١١٣:٢٣:٣٠٢٠:٢٨:٤٨٢٠:٤٩:١٨٠٠:٣٢:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٧:٥٤١٣:٢٣:٣٢٢٠:٢٩:٣٧٢٠:٥٠:١٠٠٠:٣٢:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣٤٠٦:١٧:١٠١٣:٢٣:٣٤٢٠:٣٠:٢٦٢٠:٥١:٠٢٠٠:٣٢:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢٨٠٦:١٦:٢٧١٣:٢٣:٣٧٢٠:٣١:١٤٢٠:٥١:٥٤٠٠:٣٢:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٤٠٦:١٥:٤٥١٣:٢٣:٤١٢٠:٣٢:٠٢٢٠:٥٢:٤٥٠٠:٣٢:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٢٢٠٦:١٥:٠٦١٣:٢٣:٤٥٢٠:٣٢:٥٠٢٠:٥٣:٣٥٠٠:٣٢:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٢١٠٦:١٤:٢٧١٣:٢٣:٤٩٢٠:٣٣:٣٧٢٠:٥٤:٢٥٠٠:٣١:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٢٢٠٦:١٣:٥١١٣:٢٣:٥٥٢٠:٣٤:٢٣٢٠:٥٥:١٤٠٠:٣١:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهاباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر مهاباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر مهاباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٥:٥٥٠٧:٢١:٣٥١٣:٣٢:٤٢١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٤٩:٢٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٤:١٨٠٧:٢٠:٠٦١٣:٣٢:٢٤١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٤٨:٥٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٢:٤١٠٧:١٨:٣٨١٣:٣٢:٠٦١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٤٨:٣٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥١:٠٣٠٧:١٧:١٠١٣:٣١:٤٨١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٤٨:١٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٩:٢٦٠٧:١٥:٤١١٣:٣١:٣٠١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٤٧:٥١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١٤:١٣١٣:٣١:١٢١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:١٦٠٠:٤٧:٢٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٦:٠٩٠٧:١٢:٤٦١٣:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:١٠٠٠:٤٧:٠٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٤:٣٠٠٧:١١:١٨١٣:٣٠:٣٦١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٤٦:٤١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٢:٥٢٠٧:٠٩:٥١١٣:٣٠:١٩١٩:٥١:٢٣٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٤٦:١٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٨:٢٤١٣:٣٠:٠١١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٥٠٠٠:٤٥:٥٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٩:٣٤٠٧:٠٦:٥٧١٣:٢٩:٤٤١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٤٤٠٠:٤٥:٣١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٧:٥٥٠٧:٠٥:٣١١٣:٢٩:٢٧١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٣٨٠٠:٤٥:٠٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠٤:٠٥١٣:٢٩:١٠١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٣٢٠٠:٤٤:٤٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٤:٣٧٠٧:٠٢:٤٠١٣:٢٨:٥٣١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٢٥٠٠:٤٤:٢١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٢:٥٨٠٧:٠١:١٥١٣:٢٨:٣٧١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٢٠٠٠:٤٣:٥٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٩:٥٠١٣:٢٨:٢١١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:١٤٠٠:٤٣:٣٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٨:٢٦١٣:٢٨:٠٥١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٠٨٠٠:٤٣:١١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٨:٠١٠٦:٥٧:٠٣١٣:٢٧:٤٩١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٠٢٠٠:٤٢:٤٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥٥:٤٠١٣:٢٧:٣٤٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٥٧٠٠:٤٢:٢٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٥٤:١٨١٣:٢٧:١٩٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٥٢٠٠:٤٢:٠٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٥٢:٥٦١٣:٢٧:٠٥٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٤١:٣٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٥١:٣٥١٣:٢٦:٥١٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٤١٠٠:٤١:١٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٩:٥١٠٦:٥٠:١٥١٣:٢٦:٣٧٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٤٠:٥٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٨:٥٦١٣:٢٦:٢٤٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٤٠:٣٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٧:٣٧١٣:٢٦:١١٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٤٠:١١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٦:١٩١٣:٢٥:٥٨٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٣٩:٤٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٢٥٠٦:٤٥:٠٢١٣:٢٥:٤٦٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:١٨٠٠:٣٩:٢٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١١:٥٠٠٦:٤٣:٤٦١٣:٢٥:٣٤٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:١٤٠٠:٣٩:٠٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٠:١٥٠٦:٤٢:٣٠١٣:٢٥:٢٣٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:١٠٠٠:٣٨:٤٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٤١٠٦:٤١:١٦١٣:٢٥:١٣٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٣٨:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر مهاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر مهاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر مهاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مهاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهاباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مهاباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مهاباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٠:٢٧١٢:٣٤:٢٩١٨:٣٩:٠٨١٨:٥٧:٢٨٠٠:٢١:٣١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٥٤٠٧:٢٨:٥٨١٣:٣٤:١٢١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٢٢٠٠:٥١:١٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:١٩٠٧:٢٧:٢٩١٣:٣٣:٥٤١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٩:١٥٠٠:٥٠:٤٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٤٤٠٧:٢٦:٠١١٣:٣٣:٣٦١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٥٠:٢٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٠٨٠٧:٢٤:٣٢١٣:٣٣:١٨١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٠٢٠٠:٥٠:٠٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٣٢٠٧:٢٣:٠٣١٣:٣٣:٠٠١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٥٥٠٠:٤٩:٤٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٥٥٠٧:٢١:٣٥١٣:٣٢:٤٢١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٤٩:٢٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:١٨٠٧:٢٠:٠٦١٣:٣٢:٢٤١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٤٨:٥٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٤١٠٧:١٨:٣٨١٣:٣٢:٠٦١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٤٨:٣٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٠٣٠٧:١٧:١٠١٣:٣١:٤٨١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٤٨:١٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٢٦٠٧:١٥:٤١١٣:٣١:٣٠١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٤٧:٥١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١٤:١٣١٣:٣١:١٢١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:١٦٠٠:٤٧:٢٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٩٠٧:١٢:٤٦١٣:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:١٠٠٠:٤٧:٠٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٠٠٧:١١:١٨١٣:٣٠:٣٦١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٤٦:٤١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٢٠٧:٠٩:٥١١٣:٣٠:١٩١٩:٥١:٢٣٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٤٦:١٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٨:٢٤١٣:٣٠:٠١١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٥٠٠٠:٤٥:٥٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٤٠٧:٠٦:٥٧١٣:٢٩:٤٤١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٤٤٠٠:٤٥:٣١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٥٠٧:٠٥:٣١١٣:٢٩:٢٧١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٣٨٠٠:٤٥:٠٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠٤:٠٥١٣:٢٩:١٠١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٣٢٠٠:٤٤:٤٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٧٠٧:٠٢:٤٠١٣:٢٨:٥٣١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٢٥٠٠:٤٤:٢١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٨٠٧:٠١:١٥١٣:٢٨:٣٧١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٢٠٠٠:٤٣:٥٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٩:٥٠١٣:٢٨:٢١١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:١٤٠٠:٤٣:٣٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٨:٢٦١٣:٢٨:٠٥١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٠٨٠٠:٤٣:١١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠١٠٦:٥٧:٠٣١٣:٢٧:٤٩١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٠٢٠٠:٤٢:٤٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥٥:٤٠١٣:٢٧:٣٤٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٥٧٠٠:٤٢:٢٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٥٤:١٨١٣:٢٧:١٩٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٥٢٠٠:٤٢:٠٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٥٢:٥٦١٣:٢٧:٠٥٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٤١:٣٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٩٠٦:٥١:٣٥١٣:٢٦:٥١٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٤١٠٠:٤١:١٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥١٠٦:٥٠:١٥١٣:٢٦:٣٧٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٤٠:٥٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٨:٥٦١٣:٢٦:٢٤٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٤٠:٣٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٧:٣٧١٣:٢٦:١١٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٤٠:١١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مهاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مهاباد شهر مهاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مهاباد شهر مهاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مهاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهاباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مهاباد

مَهاباد، مرکز شهرستان مهاباد و یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی در ایران می‌باشد

شهر مهاباد در ویکیپدیا

شهر مهاباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مهاباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مهاباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مهاباد بر روی نقشه

شهر مهاباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مهاباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مهاباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مهاباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر مهاباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر مهاباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مهاباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مهاباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مهاباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا مهاباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مهاباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مهاباد
افق شرعی امروز فردا مهاباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مهاباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق مهاباد
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ مهاباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهاباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مهاباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو