جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مهاباد

مهاباد | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز مهاباد


اذان صبح: ٠٤:٤٩:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٨
اذان ظهر: ١٢:١٩:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:٢٤:٥١
اذان مغرب: ١٨:٤٣:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٣٠

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مهاباد (شهرستان مهاباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر مهاباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر مهاباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مهاباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

مارك تواین
حقیقت گرانبهاترین چیزی است كه ما داریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مهاباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مهاباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهاباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مهاباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهاباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهاباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٨:٥٠١٣:٢٤:٥٣٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٣٧:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٧:٣٨١٣:٢٤:٤٤٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣١:٥٣٠٠:٣٧:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٦:٢٧١٣:٢٤:٣٥٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٣٧:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣٥:١٨١٣:٢٤:٢٧٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٣٦:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٣٤:٠٩١٣:٢٤:١٩٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:٤١٠٠:٣٦:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٣٣:٠٢١٣:٢٤:١٢٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٣٦:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣١٠٦:٣١:٥٥١٣:٢٤:٠٥٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٣٥:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٣٠:٥٠١٣:٢٣:٥٩٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٥:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٩:٤٦١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٣٥:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٨:٤٤١٣:٢٣:٤٨٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٣٥:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٧:٤٢١٣:٢٣:٤٤٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤٠:١٥٠٠:٣٤:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٦:٤٢١٣:٢٣:٤٠٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:١٠٠٠:٣٤:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢٥:٤٣١٣:٢٣:٣٦٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣٤:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤١٠٦:٢٤:٤٥١٣:٢٣:٣٣٢٠:٢٢:٥٣٢٠:٤٣:٠٠٠٠:٣٤:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٢١٠٦:٢٣:٤٩١٣:٢٣:٣١٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٣:٥٥٠٠:٣٣:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٢٢:٥٤١٣:٢٣:٢٩٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٤:٥٠٠٠:٣٣:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢٣:٢٨٢٠:٢٥:٢٧٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٣٣:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٣٠٠٦:٢١:٠٨١٣:٢٣:٢٨٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٦:٣٨٠٠:٣٣:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١٦٠٦:٢٠:١٧١٣:٢٣:٢٨٢٠:٢٧:٠٨٢٠:٤٧:٣١٠٠:٣٣:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٩:٢٨١٣:٢٣:٢٩٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٣٢:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٨:٤١١٣:٢٣:٣٠٢٠:٢٨:٤٨٢٠:٤٩:١٨٠٠:٣٢:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٧:٥٤١٣:٢٣:٣٢٢٠:٢٩:٣٧٢٠:٥٠:١٠٠٠:٣٢:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣٤٠٦:١٧:١٠١٣:٢٣:٣٤٢٠:٣٠:٢٦٢٠:٥١:٠٢٠٠:٣٢:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢٨٠٦:١٦:٢٧١٣:٢٣:٣٧٢٠:٣١:١٤٢٠:٥١:٥٤٠٠:٣٢:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٤٠٦:١٥:٤٥١٣:٢٣:٤١٢٠:٣٢:٠٢٢٠:٥٢:٤٥٠٠:٣٢:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٢٢٠٦:١٥:٠٦١٣:٢٣:٤٥٢٠:٣٢:٥٠٢٠:٥٣:٣٥٠٠:٣٢:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٢١٠٦:١٤:٢٧١٣:٢٣:٤٩٢٠:٣٣:٣٧٢٠:٥٤:٢٥٠٠:٣١:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٢٢٠٦:١٣:٥١١٣:٢٣:٥٥٢٠:٣٤:٢٣٢٠:٥٥:١٤٠٠:٣١:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:٢٥٠٦:١٣:١٦١٣:٢٤:٠٠٢٠:٣٥:٠٨٢٠:٥٦:٠٣٠٠:٣١:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهاباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر مهاباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مهاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر مهاباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر مهاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر مهاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر مهاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مهاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهاباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مهاباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر مهاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مهاباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٥٠:٢٣١٣:٢٩:٥١٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٤٤:٢٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٥١:١٢١٣:٢٩:٣٥٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٤٤:١٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٥٢:٠١١٣:٢٩:١٩٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٤٤:٠٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٥٢:٤٩١٣:٢٩:٠٢٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٤٤:٠١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٥٣:٣٨١٣:٢٨:٤٥٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:١٠٠٠:٤٣:٥٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٥٤:٢٧١٣:٢٨:٢٨٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٤٣:٤٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٥٥:١٥١٣:٢٨:١٠٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:١٨٠٠:٤٣:٣٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٥٦:٠٤١٣:٢٧:٥٢١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٥١٠٠:٤٣:٢٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٦:٥٢١٣:٢٧:٣٣١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٢٤٠٠:٤٣:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٧:٤٠١٣:٢٧:١٥١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٥٦٠٠:٤٣:٠٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٨٠٦:٥٨:٢٩١٣:٢٦:٥٦١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٢٨٠٠:٤٢:٤٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٩:١٧١٣:٢٦:٣٦١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٥٩٠٠:٤٢:٣٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٣٠٧:٠٠:٠٥١٣:٢٦:١٧١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٣٠٠٠:٤٢:٢٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٤٠٧:٠٠:٥٣١٣:٢٥:٥٧١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٤٢:١٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٥٠٧:٠١:٤١١٣:٢٥:٣٧١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٤١:٥٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٦٠٧:٠٢:٢٩١٣:٢٥:١٦١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٤١:٤١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠٣:١٧١٣:٢٤:٥٦١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٤١:٢٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠٤:٠٥١٣:٢٤:٣٥١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٤١:١٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٤٠٧:٠٤:٥٢١٣:٢٤:١٤١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٢٨٠٠:٤٠:٥٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠٥:٤٠١٣:٢٣:٥٣١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:٥٧٠٠:٤٠:٤٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٢٠٧:٠٦:٢٨١٣:٢٣:٣٢١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٨:٢٥٠٠:٤٠:٢٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٩٠٧:٠٧:١٦١٣:٢٣:١٠١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٥٤٠٠:٤٠:٠٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠٨:٠٣١٣:٢٢:٤٩١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٥:٢٢٠٠:٣٩:٥١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٤٠٧:٠٨:٥١١٣:٢٢:٢٧١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٥١٠٠:٣٩:٣٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤١٠٧:٠٩:٣٩١٣:٢٢:٠٦١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:١٩٠٠:٣٩:١٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٧٠٧:١٠:٢٧١٣:٢١:٤٤١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:٤٧٠٠:٣٨:٥٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١١:١٥١٣:٢١:٢٣١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٩:١٥٠٠:٣٨:٤٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٩٠٧:١٢:٠٣١٣:٢١:٠١١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:٤٤٠٠:٣٨:٢٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٤٠٧:١٢:٥٢١٣:٢٠:٤٠١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٦:١٢٠٠:٣٨:٠٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٠٠٧:١٣:٤٠١٣:٢٠:١٩١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٤:٤١٠٠:٠٧:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٤:٢٨١٢:١٩:٥٧١٨:٢٤:٥١١٨:٤٣:٠٩٢٣:٣٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مهاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مهاباد شهر مهاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مهاباد شهر مهاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مهاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهاباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مهاباد

مَهاباد، مرکز شهرستان مهاباد و یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی در ایران می‌باشد

شهر مهاباد در ویکیپدیا

شهر مهاباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مهاباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مهاباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مهاباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مهاباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مهاباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مهاباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر مهاباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر مهاباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مهاباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مهاباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مهاباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهاباد
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ مهاباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مهاباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مهاباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مهاباد
زمان پخش اذان زنده به افق مهاباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مهاباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مهاباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مهاباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو