جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مهاباد

مهاباد | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز مهاباد

اذان صبح: ٠٥:١٥:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:١٩
اذان ظهر: ١٢:١١:٤١
غروب آفتاب: ١٧:٤٢:٣٣
اذان مغرب: ١٨:٠١:١٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:٢١

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٠٤ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مهاباد (شهرستان مهاباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مهر ٩٩ شهر مهاباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مهاباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مهاباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
اندرز من به زوجهای جوان این است كه به هنگام شادی، همگام با یكدیگر نغمه ساز كنید و پای بكوبید و شادمان باشید، اما امان دهید كه هر یك در حریم خلوت خویش آسوده باشد و تنها؛ چون تارهای عود كه تنهایند هر كدام، اما به كار یك ترانه ی واحد در ارتعاش.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مهاباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مهاباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهاباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مهاباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهاباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مهاباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥٤:٣٧١٣:٢٧:٢٣٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٣٨٠٠:٤٢:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٥٣:١٦١٣:٢٧:٠٨٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٤١:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٥٢٠٦:٥١:٥٥١٣:٢٦:٥٤٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٢٨٠٠:٤١:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٥٠:٣٤١٣:٢٦:٤٠٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٤١:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤٩:١٥١٣:٢٦:٢٧٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:١٩٠٠:٤٠:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٧:٥٦١٣:٢٦:١٤٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:١٤٠٠:٤٠:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٦:٣٨١٣:٢٦:٠١٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٣٩:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٤٨٠٦:٤٥:٢٠١٣:٢٥:٤٩٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٣٩:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:١٣٠٦:٤٤:٠٤١٣:٢٥:٣٧٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٣٩:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٣٨٠٦:٤٢:٤٨١٣:٢٥:٢٦٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٣٨:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٤١:٣٣١٣:٢٥:١٥٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٥١٠٠:٣٨:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٤٠:١٩١٣:٢٥:٠٤٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٣٨:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٩:٠٦١٣:٢٤:٥٤٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٣٧:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٧:٥٤١٣:٢٤:٤٥٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٣٨٠٠:٣٧:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٦:٤٣١٣:٢٤:٣٦٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٣٧:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢٠٠٦:٣٥:٣٤١٣:٢٤:٢٧٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٦:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٣٤:٢٥١٣:٢٤:١٩٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٣٦:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٣٣:١٧١٣:٢٤:١٢٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٣٦:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٥١٠٦:٣٢:١٠١٣:٢٤:٠٥٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:١٨٠٠:٣٥:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٣١:٠٥١٣:٢٣:٥٩٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:١٣٠٠:٣٥:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٣٠:٠١١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٨:٠٩٠٠:٣٥:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٨:٥٨١٣:٢٣:٤٨٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:٠٥٠٠:٣٥:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٧:٥٦١٣:٢٣:٤٤٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٤٠:٠١٠٠:٣٤:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢٦:٥٥١٣:٢٣:٤٠٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤٠:٥٦٠٠:٣٤:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢١٠٦:٢٥:٥٦١٣:٢٣:٣٦٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤١:٥١٠٠:٣٤:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٢٤:٥٨١٣:٢٣:٣٣٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٢:٤٧٠٠:٣٤:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٢٤:٠٢١٣:٢٣:٣١٢٠:٢٣:٣٢٢٠:٤٣:٤٢٠٠:٣٣:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢٣:٠٦١٣:٢٣:٣٠٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٤:٣٦٠٠:٣٣:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٢٢:١٣١٣:٢٣:٢٨٢٠:٢٥:١٥٢٠:٤٥:٣١٠٠:٣٣:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مهاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مهاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مهاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهاباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر مهاباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مهاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر مهاباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر مهاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر مهاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر مهاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مهاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهاباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مهاباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر مهاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مهاباد

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر مهاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مهاباد شهر مهاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مهاباد شهر مهاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مهاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهاباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مهاباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مهاباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٥:٠٧١٢:١٩:٤٣١٨:٢٣:٤٣١٨:٤٢:٠١٢٣:٣٧:١٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٥:٥٦١٢:١٩:٢٢١٨:٢٢:١٢١٨:٤٠:٣٠٢٣:٣٦:٥٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٦:٤٥١٢:١٩:٠١١٨:٢٠:٤٢١٨:٣٨:٥٩٢٣:٣٦:٤١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٧:٣٤١٢:١٨:٤٠١٨:١٩:١١١٨:٣٧:٢٩٢٣:٣٦:٢٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٨:٢٣١٢:١٨:١٩١٨:١٧:٤١١٨:٣٥:٥٨٢٣:٣٦:٠٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٩:١٢١٢:١٧:٥٩١٨:١٦:١١١٨:٣٤:٢٨٢٣:٣٥:٤٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٠:٠٢١٢:١٧:٣٩١٨:١٤:٤١١٨:٣٢:٥٩٢٣:٣٥:٢٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٠:٥٢١٢:١٧:١٩١٨:١٣:١١١٨:٣١:٢٩٢٣:٣٥:٠٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢١:٤١١٢:١٦:٥٩١٨:١١:٤٢١٨:٣٠:٠٠٢٣:٣٤:٥٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٢:٣٢١٢:١٦:٣٩١٨:١٠:١٣١٨:٢٨:٣٢٢٣:٣٤:٣٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٣:٢٢١٢:١٦:٢٠١٨:٠٨:٤٥١٨:٢٧:٠٤٢٣:٣٤:١٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٤:١٣١٢:١٦:٠١١٨:٠٧:١٦١٨:٢٥:٣٦٢٣:٣٣:٥٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٥:٠٤١٢:١٥:٤٣١٨:٠٥:٤٩١٨:٢٤:٠٩٢٣:٣٣:٣٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٥:٥٥١٢:١٥:٢٥١٨:٠٤:٢١١٨:٢٢:٤٢٢٣:٣٣:٢٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٦:٤٦١٢:١٥:٠٧١٨:٠٢:٥٥١٨:٢١:١٦٢٣:٣٣:٠٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٧:٣٨١٢:١٤:٥٠١٨:٠١:٢٨١٨:١٩:٥١٢٣:٣٢:٤٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٨:٣٠١٢:١٤:٣٣١٨:٠٠:٠٣١٨:١٨:٢٦٢٣:٣٢:٢٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٢٩:٢٣١٢:١٤:١٦١٧:٥٨:٣٧١٨:١٧:٠٢٢٣:٣٢:١٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٠:١٥١٢:١٤:٠١١٧:٥٧:١٣١٨:١٥:٣٨٢٣:٣١:٥٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣١:٠٨١٢:١٣:٤٥١٧:٥٥:٤٩١٨:١٤:١٥٢٣:٣١:٤٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٢:٠٢١٢:١٣:٣٠١٧:٥٤:٢٦١٨:١٢:٥٣٢٣:٣١:٢٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٢:٥٦١٢:١٣:١٦١٧:٥٣:٠٤١٨:١١:٣٢٢٣:٣١:٠٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٣:٥٠١٢:١٣:٠٢١٧:٥١:٤٢١٨:١٠:١٢٢٣:٣٠:٥٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٤:٤٤١٢:١٢:٤٨١٧:٥٠:٢١١٨:٠٨:٥٢٢٣:٣٠:٣٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٥:٣٩١٢:١٢:٣٦١٧:٤٩:٠١١٨:٠٧:٣٤٢٣:٣٠:٢٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٦:٣٤١٢:١٢:٢٤١٧:٤٧:٤١١٨:٠٦:١٦٢٣:٣٠:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٧:٣٠١٢:١٢:١٢١٧:٤٦:٢٣١٨:٠٤:٥٩٢٣:٢٩:٥٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٨:٢٦١٢:١٢:٠١١٧:٤٥:٠٥١٨:٠٣:٤٣٢٣:٢٩:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٩:٢٢١٢:١١:٥١١٧:٤٣:٤٩١٨:٠٢:٢٨٢٣:٢٩:٣٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٠:١٩١٢:١١:٤١١٧:٤٢:٣٣١٨:٠١:١٤٢٣:٢٩:٢١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مهاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مهاباد شهر مهاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مهاباد شهر مهاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مهاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهاباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مهاباد

مَهاباد، مرکز شهرستان مهاباد و یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی در ایران می‌باشد

شهر مهاباد در ویکیپدیا

شهر مهاباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مهاباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مهاباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مهاباد بر روی نقشه

شهر مهاباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مهاباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مهاباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مهاباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مهاباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر مهاباد + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر مهاباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مهاباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مهاباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مهاباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مهاباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهاباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مهاباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مهاباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق مهاباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مهاباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا مهاباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مهاباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق مهاباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مهاباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو