جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مهاباد

مهاباد | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز مهاباد


اذان صبح: ٠٦:٠٨:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٧:٤١
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٣٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:٥٣
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٠٤

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مهاباد (شهرستان مهاباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ شهر مهاباد)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر مهاباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مهاباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

ریچارد تمپلر
زندگی، همین است و قرار نیست چیزی جز این باشد؛ زنجیره ای از نبردها و آسودگی ها.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مهاباد

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مهاباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهاباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مهاباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مهاباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مهاباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٤١٠٦:٤١:١٦١٣:٢٥:١٣٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٣٨:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٤٠:٠٢١٣:٢٥:٠٢٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٠١٠٠:٣٨:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٨:٥٠١٣:٢٤:٥٣٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٣٧:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٧:٣٨١٣:٢٤:٤٤٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣١:٥٣٠٠:٣٧:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٦:٢٧١٣:٢٤:٣٥٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٣٧:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣٥:١٨١٣:٢٤:٢٧٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٣٦:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٣٤:٠٩١٣:٢٤:١٩٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:٤١٠٠:٣٦:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٣٣:٠٢١٣:٢٤:١٢٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٣٦:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣١٠٦:٣١:٥٥١٣:٢٤:٠٥٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٣٥:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٣٠:٥٠١٣:٢٣:٥٩٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٥:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٩:٤٦١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٣٥:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٨:٤٤١٣:٢٣:٤٨٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٣٥:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٧:٤٢١٣:٢٣:٤٤٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤٠:١٥٠٠:٣٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٦:٤٢١٣:٢٣:٤٠٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:١٠٠٠:٣٤:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢٥:٤٣١٣:٢٣:٣٦٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣٤:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤١٠٦:٢٤:٤٥١٣:٢٣:٣٣٢٠:٢٢:٥٣٢٠:٤٣:٠٠٠٠:٣٤:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٢١٠٦:٢٣:٤٩١٣:٢٣:٣١٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٣:٥٥٠٠:٣٣:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٢٢:٥٤١٣:٢٣:٢٩٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٤:٥٠٠٠:٣٣:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢٣:٢٨٢٠:٢٥:٢٧٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٣٣:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٣٠٠٦:٢١:٠٨١٣:٢٣:٢٨٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٦:٣٨٠٠:٣٣:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١٦٠٦:٢٠:١٧١٣:٢٣:٢٨٢٠:٢٧:٠٨٢٠:٤٧:٣١٠٠:٣٣:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٩:٢٨١٣:٢٣:٢٩٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٣٢:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٨:٤١١٣:٢٣:٣٠٢٠:٢٨:٤٨٢٠:٤٩:١٨٠٠:٣٢:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٧:٥٤١٣:٢٣:٣٢٢٠:٢٩:٣٧٢٠:٥٠:١٠٠٠:٣٢:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣٤٠٦:١٧:١٠١٣:٢٣:٣٤٢٠:٣٠:٢٦٢٠:٥١:٠٢٠٠:٣٢:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢٨٠٦:١٦:٢٧١٣:٢٣:٣٧٢٠:٣١:١٤٢٠:٥١:٥٤٠٠:٣٢:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٤٠٦:١٥:٤٥١٣:٢٣:٤١٢٠:٣٢:٠٢٢٠:٥٢:٤٥٠٠:٣٢:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٢٢٠٦:١٥:٠٦١٣:٢٣:٤٥٢٠:٣٢:٥٠٢٠:٥٣:٣٥٠٠:٣٢:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٢١٠٦:١٤:٢٧١٣:٢٣:٤٩٢٠:٣٣:٣٧٢٠:٥٤:٢٥٠٠:٣١:٥٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٢٢٠٦:١٣:٥١١٣:٢٣:٥٥٢٠:٣٤:٢٣٢٠:٥٥:١٤٠٠:٣١:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مهاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مهاباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر مهاباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر مهاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر مهاباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠٧:٢٠٠٧:٣٨:٣٩١٢:٢٨:٢٧١٧:١٨:١٨١٧:٣٨:٥٦٢٣:٤٢:٥٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠٧:٤٠٠٧:٣٨:٥٧١٢:٢٨:٥٦١٧:١٩:٠٠١٧:٣٩:٣٦٢٣:٤٣:٣٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠٨:٠٠٠٧:٣٩:١٤١٢:٢٩:٢٥١٧:١٩:٤٢١٧:٤٠:١٨٢٣:٤٤:٠٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠٨:١٨٠٧:٣٩:٢٨١٢:٢٩:٥٤١٧:٢٠:٢٧١٧:٤١:٠١٢٣:٤٤:٣٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠٨:٣٤٠٧:٣٩:٤٠١٢:٣٠:٢٣١٧:٢١:١٢١٧:٤١:٤٦٢٣:٤٥:٠٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠٨:٤٨٠٧:٣٩:٥١١٢:٣٠:٥١١٧:٢١:٥٩١٧:٤٢:٣٢٢٣:٤٥:٣٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٩:٠١٠٧:٣٩:٥٩١٢:٣١:١٩١٧:٢٢:٤٧١٧:٤٣:١٩٢٣:٤٦:٠٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٩:١٣٠٧:٤٠:٠٦١٢:٣١:٤٧١٧:٢٣:٣٧١٧:٤٤:٠٧٢٣:٤٦:٢٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٩:٢٢٠٧:٤٠:١٠١٢:٣٢:١٤١٧:٢٤:٢٧١٧:٤٤:٥٦٢٣:٤٦:٥٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٩:٣٠٠٧:٤٠:١٣١٢:٣٢:٤١١٧:٢٥:١٩١٧:٤٥:٤٦٢٣:٤٧:٢٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٩:٣٦٠٧:٤٠:١٣١٢:٣٣:٠٧١٧:٢٦:١٢١٧:٤٦:٣٧٢٣:٤٧:٥٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠٩:٤١٠٧:٤٠:١١١٢:٣٣:٣٣١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٧:٢٩٢٣:٤٨:٢٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠٩:٤٣٠٧:٤٠:٠٨١٢:٣٣:٥٨١٧:٢٨:٠٠١٧:٤٨:٢٢٢٣:٤٨:٥٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠٩:٤٤٠٧:٤٠:٠٢١٢:٣٤:٢٣١٧:٢٨:٥٦١٧:٤٩:١٦٢٣:٤٩:٢٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠٩:٤٣٠٧:٣٩:٥٤١٢:٣٤:٤٧١٧:٢٩:٥٣١٧:٥٠:١١٢٣:٤٩:٤٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠٩:٤١٠٧:٣٩:٤٥١٢:٣٥:١٠١٧:٣٠:٥٠١٧:٥١:٠٦٢٣:٥٠:١٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠٩:٣٦٠٧:٣٩:٣٣١٢:٣٥:٣٣١٧:٣١:٤٩١٧:٥٢:٠٢٢٣:٥٠:٣٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠٩:٣٠٠٧:٣٩:١٩١٢:٣٥:٥٦١٧:٣٢:٤٨١٧:٥٢:٥٩٢٣:٥١:٠٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠٩:٢٢٠٧:٣٩:٠٤١٢:٣٦:١٧١٧:٣٣:٤٧١٧:٥٣:٥٧٢٣:٥١:٣٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٩:١٢٠٧:٣٨:٤٦١٢:٣٦:٣٩١٧:٣٤:٤٨١٧:٥٤:٥٥٢٣:٥١:٥٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٩:٠١٠٧:٣٨:٢٦١٢:٣٦:٥٩١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٥:٥٣٢٣:٥٢:١٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٨:٤٨٠٧:٣٨:٠٥١٢:٣٧:١٩١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٦:٥٣٢٣:٥٢:٤١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٨:٣٣٠٧:٣٧:٤١١٢:٣٧:٣٨١٧:٣٧:٥٣١٧:٥٧:٥٢٢٣:٥٣:٠٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٨:١٦٠٧:٣٧:١٦١٢:٣٧:٥٦١٧:٣٨:٥٥١٧:٥٨:٥٣٢٣:٥٣:٢٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٧:٥٧٠٧:٣٦:٤٩١٢:٣٨:١٤١٧:٣٩:٥٨١٧:٥٩:٥٣٢٣:٥٣:٤٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠٧:٣٧٠٧:٣٦:٢٠١٢:٣٨:٣١١٧:٤١:٠٢١٨:٠٠:٥٤٢٣:٥٤:٠٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠٧:١٤٠٧:٣٥:٤٩١٢:٣٨:٤٧١٧:٤٢:٠٦١٨:٠١:٥٥٢٣:٥٤:٢٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠٦:٥٠٠٧:٣٥:١٦١٢:٣٩:٠٢١٧:٤٣:١٠١٨:٠٢:٥٧٢٣:٥٤:٤٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٦:٢٤٠٧:٣٤:٤١١٢:٣٩:١٧١٧:٤٤:١٤١٨:٠٣:٥٩٢٣:٥٥:٠٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٥:٥٧٠٧:٣٤:٠٥١٢:٣٩:٣١١٧:٤٥:١٩١٨:٠٥:٠١٢٣:٥٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر مهاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مهاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مهاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مهاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهاباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر مهاباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر مهاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مهاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر مهاباد

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٤:٤٤٠٧:٣٦:١١١٢:٢٥:٢٧١٧:١٤:٤٤١٧:٣٥:٢٤٢٣:٣٩:٥٩
٠٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:١٣٠٧:٣٦:٤٠١٢:٢٥:٥٧١٧:١٥:١٥١٧:٣٥:٥٥٢٣:٤٠:٢٨
٠٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:٤١٠٧:٣٧:٠٨١٢:٢٦:٢٧١٧:١٥:٤٩١٧:٣٦:٢٨٢٣:٤٠:٥٨
٠٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٠٨٠٧:٣٧:٣٣١٢:٢٦:٥٧١٧:١٦:٢٤١٧:٣٧:٠٣٢٣:٤١:٢٩
٠٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٣٣٠٧:٣٧:٥٧١٢:٢٧:٢٧١٧:١٧:٠٠١٧:٣٧:٣٩٢٣:٤١:٥٩
٠٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٥٧٠٧:٣٨:١٩١٢:٢٧:٥٧١٧:١٧:٣٩١٧:٣٨:١٧٢٣:٤٢:٢٩
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٢٠٠٧:٣٨:٣٩١٢:٢٨:٢٧١٧:١٨:١٨١٧:٣٨:٥٦٢٣:٤٢:٥٩
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٤٠٠٧:٣٨:٥٧١٢:٢٨:٥٦١٧:١٩:٠٠١٧:٣٩:٣٦٢٣:٤٣:٣٠
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٠٠٠٧:٣٩:١٤١٢:٢٩:٢٥١٧:١٩:٤٢١٧:٤٠:١٨٢٣:٤٤:٠٠
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:١٨٠٧:٣٩:٢٨١٢:٢٩:٥٤١٧:٢٠:٢٧١٧:٤١:٠١٢٣:٤٤:٣٠
١١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٣٤٠٧:٣٩:٤٠١٢:٣٠:٢٣١٧:٢١:١٢١٧:٤١:٤٦٢٣:٤٥:٠٠
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٤٨٠٧:٣٩:٥١١٢:٣٠:٥١١٧:٢١:٥٩١٧:٤٢:٣٢٢٣:٤٥:٣٠
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٠١٠٧:٣٩:٥٩١٢:٣١:١٩١٧:٢٢:٤٧١٧:٤٣:١٩٢٣:٤٦:٠٠
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:١٣٠٧:٤٠:٠٦١٢:٣١:٤٧١٧:٢٣:٣٧١٧:٤٤:٠٧٢٣:٤٦:٢٩
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٢٢٠٧:٤٠:١٠١٢:٣٢:١٤١٧:٢٤:٢٧١٧:٤٤:٥٦٢٣:٤٦:٥٩
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٣٠٠٧:٤٠:١٣١٢:٣٢:٤١١٧:٢٥:١٩١٧:٤٥:٤٦٢٣:٤٧:٢٨
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٣٦٠٧:٤٠:١٣١٢:٣٣:٠٧١٧:٢٦:١٢١٧:٤٦:٣٧٢٣:٤٧:٥٦
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤١٠٧:٤٠:١١١٢:٣٣:٣٣١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٧:٢٩٢٣:٤٨:٢٤
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٣٠٧:٤٠:٠٨١٢:٣٣:٥٨١٧:٢٨:٠٠١٧:٤٨:٢٢٢٣:٤٨:٥٢
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٤٠٧:٤٠:٠٢١٢:٣٤:٢٣١٧:٢٨:٥٦١٧:٤٩:١٦٢٣:٤٩:٢٠
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٣٠٧:٣٩:٥٤١٢:٣٤:٤٧١٧:٢٩:٥٣١٧:٥٠:١١٢٣:٤٩:٤٧
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤١٠٧:٣٩:٤٥١٢:٣٥:١٠١٧:٣٠:٥٠١٧:٥١:٠٦٢٣:٥٠:١٣
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٣٦٠٧:٣٩:٣٣١٢:٣٥:٣٣١٧:٣١:٤٩١٧:٥٢:٠٢٢٣:٥٠:٣٩
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٣٠٠٧:٣٩:١٩١٢:٣٥:٥٦١٧:٣٢:٤٨١٧:٥٢:٥٩٢٣:٥١:٠٥
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٢٢٠٧:٣٩:٠٤١٢:٣٦:١٧١٧:٣٣:٤٧١٧:٥٣:٥٧٢٣:٥١:٣٠
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:١٢٠٧:٣٨:٤٦١٢:٣٦:٣٩١٧:٣٤:٤٨١٧:٥٤:٥٥٢٣:٥١:٥٤
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٠١٠٧:٣٨:٢٦١٢:٣٦:٥٩١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٥:٥٣٢٣:٥٢:١٨
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٤٨٠٧:٣٨:٠٥١٢:٣٧:١٩١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٦:٥٣٢٣:٥٢:٤١
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٣٣٠٧:٣٧:٤١١٢:٣٧:٣٨١٧:٣٧:٥٣١٧:٥٧:٥٢٢٣:٥٣:٠٤
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:١٦٠٧:٣٧:١٦١٢:٣٧:٥٦١٧:٣٨:٥٥١٧:٥٨:٥٣٢٣:٥٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مهاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر مهاباد شهر مهاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر مهاباد شهر مهاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مهاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مهاباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مهاباد

مَهاباد، مرکز شهرستان مهاباد و یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی در ایران می‌باشد

شهر مهاباد در ویکیپدیا

شهر مهاباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مهاباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مهاباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مهاباد بر روی نقشه

شهر مهاباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مهاباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مهاباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مهاباد
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر مهاباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر مهاباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مهاباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مهاباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مهاباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مهاباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مهاباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهاباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مهاباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مهاباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مهاباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مهاباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مهاباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مهاباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو