جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای منه وسطی

زر آباد غربی | کنارک | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز منه وسطی


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٥٩
اذان ظهر: ١١:٤٥:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٨:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٢٢
نیمه شب: ٢٣:٠٧:١٢

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای منه وسطی (شهرستان کنارک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای منه وسطی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای منه وسطی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای منه وسطی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
به وسيله من هشدار داده شديد و به وسيله على عليه ‏السلام هدايت مى‏يابيد و به وسيله حسن احسان مى‏شويد و به وسيله حسين خوشبخت مى‏گرديد و بدون او بدبخت. بدانيد كه حسين درى از درهاى بهشت است، هر كس با او دشمنى كند، خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى‏كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای منه وسطی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای منه وسطی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای منه وسطی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای منه وسطی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای منه وسطی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان منه وسطی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٠:١٨١٢:٢٩:٤٦١٨:٥٩:٣٥١٩:١٦:٣٣٢٣:٤٩:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٣٨٠٥:٥٩:٢٧١٢:٢٩:٣٥١٩:٠٠:٠٦١٩:١٧:٠٦٢٣:٤٩:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٦٠٥:٥٨:٣٧١٢:٢٩:٢٦١٩:٠٠:٣٦١٩:١٧:٣٨٢٣:٤٩:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٣٥٠٥:٥٧:٤٧١٢:٢٩:١٦١٩:٠١:٠٧١٩:١٨:١١٢٣:٤٨:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٣٤٠٥:٥٦:٥٩١٢:٢٩:٠٨١٩:٠١:٣٨١٩:١٨:٤٤٢٣:٤٨:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٦:١١١٢:٢٨:٥٩١٩:٠٢:٠٩١٩:١٩:١٧٢٣:٤٨:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٥:٢٤١٢:٢٨:٥٢١٩:٠٢:٤١١٩:١٩:٥٠٢٣:٤٨:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٤:٣٨١٢:٢٨:٤٥١٩:٠٣:١٢١٩:٢٠:٢٤٢٣:٤٧:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٣٩٠٥:٥٣:٥٣١٢:٢٨:٣٨١٩:٠٣:٤٣١٩:٢٠:٥٧٢٣:٤٧:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٣:٠٩١٢:٢٨:٣٢١٩:٠٤:١٥١٩:٢١:٣١٢٣:٤٧:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٢:٢٦١٢:٢٨:٢٦١٩:٠٤:٤٧١٩:٢٢:٠٥٢٣:٤٧:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٥١:٤٤١٢:٢٨:٢١١٩:٠٥:١٨١٩:٢٢:٣٨٢٣:٤٧:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥١:٠٣١٢:٢٨:١٦١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٣:١٢٢٣:٤٦:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٠:٢٢١٢:٢٨:١٢١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٣:٤٦٢٣:٤٦:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:١٣٠٥:٤٩:٤٣١٢:٢٨:٠٩١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٤:٢٠٢٣:٤٦:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٤٩:٠٥١٢:٢٨:٠٦١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٤:٥٥٢٣:٤٦:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٤٨:٢٨١٢:٢٨:٠٤١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٥:٢٩٢٣:٤٦:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٤٧:٥٣١٢:٢٨:٠٢١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٦:٠٣٢٣:٤٦:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٤٧:١٨١٢:٢٨:٠١١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٦:٣٧٢٣:٤٦:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:١٠٠٥:٤٦:٤٤١٢:٢٨:٠١١٩:٠٩:٣٥١٩:٢٧:١٢٢٣:٤٦:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٦:١٢١٢:٢٨:٠١١٩:١٠:٠٧١٩:٢٧:٤٦٢٣:٤٥:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤١٠٥:٤٥:٤١١٢:٢٨:٠١١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:٢٠٢٣:٤٥:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٤٥:١١١٢:٢٨:٠٣١٩:١١:١١١٩:٢٨:٥٤٢٣:٤٥:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:١٧٠٥:٤٤:٤٢١٢:٢٨:٠٤١٩:١١:٤٣١٩:٢٩:٢٩٢٣:٤٥:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٤:١٤١٢:٢٨:٠٧١٩:١٢:١٦١٩:٣٠:٠٣٢٣:٤٥:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤٣:٤٨١٢:٢٨:١٠١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:٣٧٢٣:٤٥:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٣:٢٣١٢:٢٨:١٣١٩:١٣:١٩١٩:٣١:١٠٢٣:٤٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٢:٥٩١٢:٢٨:١٧١٩:١٣:٥١١٩:٣١:٤٤٢٣:٤٥:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:١١٠٥:٤٢:٣٦١٢:٢٨:٢٢١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:١٧٢٣:٤٥:٣٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٢:١٥١٢:٢٨:٢٧١٩:١٤:٥٤١٩:٣٢:٥٠٢٣:٤٥:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منه وسطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منه وسطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منه وسطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان منه وسطی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای منه وسطی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای منه وسطی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منه وسطی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای منه وسطی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٤:٥٩:٤٢٠٦:١٧:٥٥١١:٤٤:١٦١٧:١٠:٥٢١٧:٢٨:٠٩٢٣:٠٥:١٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:١٧:٣٤١١:٤٤:٢٨١٧:١١:٣٧١٧:٢٨:٥٣٢٣:٠٥:٢٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٤:٥٩:١٣٠٦:١٧:١٢١١:٤٤:٣٩١٧:١٢:٢٣١٧:٢٩:٣٦٢٣:٠٥:٣٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٤:٥٨:٥٦٠٦:١٦:٤٨١١:٤٤:٥٠١٧:١٣:٠٨١٧:٣٠:٢٠٢٣:٠٥:٥٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٤:٥٨:٣٨٠٦:١٦:٢٣١١:٤٥:٠٠١٧:١٣:٥٣١٧:٣١:٠٣٢٣:٠٦:٠٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٤:٥٨:١٨٠٦:١٥:٥٦١١:٤٥:٠٩١٧:١٤:٣٧١٧:٣١:٤٥٢٣:٠٦:١٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٤:٥٧:٥٧٠٦:١٥:٢٨١١:٤٥:١٧١٧:١٥:٢٢١٧:٣٢:٢٨٢٣:٠٦:٢٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٤:٥٩١١:٤٥:٢٤١٧:١٦:٠٦١٧:٣٣:١٠٢٣:٠٦:٣٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٤:٢٨١١:٤٥:٣٠١٧:١٦:٤٩١٧:٣٣:٥٢٢٣:٠٦:٤٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٣:٥٧١١:٤٥:٣٦١٧:١٧:٣٣١٧:٣٤:٣٣٢٣:٠٦:٥٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٣:٢٣١١:٤٥:٤١١٧:١٨:١٥١٧:٣٥:١٤٢٣:٠٧:٠٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٢:٤٩١١:٤٥:٤٤١٧:١٨:٥٨١٧:٣٥:٥٥٢٣:٠٧:١٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٢:١٣١١:٤٥:٤٨١٧:١٩:٤٠١٧:٣٦:٣٦٢٣:٠٧:١٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٥٤:٥١٠٦:١١:٣٦١١:٤٥:٥٠١٧:٢٠:٢٢١٧:٣٧:١٦٢٣:٠٧:٢٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٠:٥٨١١:٤٥:٥١١٧:٢١:٠٣١٧:٣٧:٥٥٢٣:٠٧:٢٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٠:١٩١١:٤٥:٥٢١٧:٢١:٤٤١٧:٣٨:٣٥٢٣:٠٧:٢٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٥٣:١١٠٦:٠٩:٣٩١١:٤٥:٥٢١٧:٢٢:٢٥١٧:٣٩:١٣٢٣:٠٧:٣٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٠٨:٥٧١١:٤٥:٥١١٧:٢٣:٠٥١٧:٣٩:٥٢٢٣:٠٧:٣٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥١:٥٩٠٦:٠٨:١٥١١:٤٥:٥٠١٧:٢٣:٤٥١٧:٤٠:٣٠٢٣:٠٧:٣٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥١:٢١٠٦:٠٧:٣١١١:٤٥:٤٨١٧:٢٤:٢٤١٧:٤١:٠٨٢٣:٠٧:٣٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٠:٤١٠٦:٠٦:٤٦١١:٤٥:٤٥١٧:٢٥:٠٣١٧:٤١:٤٥٢٣:٠٧:٣٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:٠٦:٠١١١:٤٥:٤١١٧:٢٥:٤٢١٧:٤٢:٢٢٢٣:٠٧:٣٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٤٩:١٩٠٦:٠٥:١٤١١:٤٥:٣٧١٧:٢٦:٢٠١٧:٤٢:٥٩٢٣:٠٧:٢٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٠٤:٢٧١١:٤٥:٣٢١٧:٢٦:٥٧١٧:٤٣:٣٦٢٣:٠٧:٢٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٠٣:٣٨١١:٤٥:٢٦١٧:٢٧:٣٥١٧:٤٤:١٢٢٣:٠٧:٢١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٠٢:٤٩١١:٤٥:٢٠١٧:٢٨:١٢١٧:٤٤:٤٧٢٣:٠٧:١٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠١:٥٩١١:٤٥:١٣١٧:٢٨:٤٨١٧:٤٥:٢٢٢٣:٠٧:١٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠١:٠٨١١:٤٥:٠٦١٧:٢٩:٢٤١٧:٤٥:٥٧٢٣:٠٧:٠٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٠:١٦١١:٤٤:٥٧١٧:٣٠:٠٠١٧:٤٦:٣٢٢٣:٠٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای منه وسطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای منه وسطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای منه وسطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای منه وسطی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منه وسطی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای منه وسطی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای منه وسطی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منه وسطی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای منه وسطی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٠٣:٣٨١١:٤٥:٢٦١٧:٢٧:٣٥١٧:٤٤:١٢٢٣:٠٧:٢١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٠٢:٤٩١١:٤٥:٢٠١٧:٢٨:١٢١٧:٤٤:٤٧٢٣:٠٧:١٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠١:٥٩١١:٤٥:١٣١٧:٢٨:٤٨١٧:٤٥:٢٢٢٣:٠٧:١٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠١:٠٨١١:٤٥:٠٦١٧:٢٩:٢٤١٧:٤٥:٥٧٢٣:٠٧:٠٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٠:١٦١١:٤٤:٥٧١٧:٣٠:٠٠١٧:٤٦:٣٢٢٣:٠٦:٥٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٨٠٥:٥٩:٢٣١١:٤٤:٤٩١٧:٣٠:٣٥١٧:٤٧:٠٦٢٣:٠٦:٥١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٥:٥٨:٣٠١١:٤٤:٣٩١٧:٣١:١٠١٧:٤٧:٤٠٢٣:٠٦:٤٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٦٠٥:٥٧:٣٥١١:٤٤:٢٩١٧:٣١:٤٥١٧:٤٨:١٣٢٣:٠٦:٣٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٤٠٥:٥٦:٤٠١١:٤٤:١٩١٧:٣٢:١٩١٧:٤٨:٤٦٢٣:٠٦:٢٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣١٠٥:٥٥:٤٥١١:٤٤:٠٨١٧:٣٢:٥٢١٧:٤٩:١٩٢٣:٠٦:١٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٨٠٥:٥٤:٤٩١١:٤٣:٥٦١٧:٣٣:٢٦١٧:٤٩:٥١٢٣:٠٦:٠٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٣٠٥:٥٣:٥٢١١:٤٣:٤٤١٧:٣٣:٥٩١٧:٥٠:٢٣٢٣:٠٥:٥٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٧٠٥:٥٢:٥٤١١:٤٣:٣١١٧:٣٤:٣١١٧:٥٠:٥٥٢٣:٠٥:٤١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥١٠٥:٥١:٥٦١١:٤٣:١٨١٧:٣٥:٠٣١٧:٥١:٢٦٢٣:٠٥:٢٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٣٠٥:٥٠:٥٧١١:٤٣:٠٥١٧:٣٥:٣٥١٧:٥١:٥٨٢٣:٠٥:١٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٥٠٥:٤٩:٥٨١١:٤٢:٥١١٧:٣٦:٠٦١٧:٥٢:٢٨٢٣:٠٥:٠١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٦٠٥:٤٨:٥٨١١:٤٢:٣٧١٧:٣٦:٣٨١٧:٥٢:٥٩٢٣:٠٤:٤٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٤٧:٥٨١١:٤٢:٢٢١٧:٣٧:٠٨١٧:٥٣:٢٩٢٣:٠٤:٣٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٦٠٥:٤٦:٥٧١١:٤٢:٠٧١٧:٣٧:٣٩١٧:٥٣:٥٩٢٣:٠٤:١٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٤٥:٥٦١١:٤١:٥١١٧:٣٨:٠٩١٧:٥٤:٢٩٢٣:٠٤:٠١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٤٤:٥٤١١:٤١:٣٥١٧:٣٨:٣٩١٧:٥٤:٥٩٢٣:٠٣:٤٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥١٠٥:٤٣:٥٢١١:٤١:١٩١٧:٣٩:٠٩١٧:٥٥:٢٨٢٣:٠٣:٢٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٤٢:٥٠١١:٤١:٠٣١٧:٣٩:٣٩١٧:٥٥:٥٨٢٣:٠٣:١٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٤١:٤٨١١:٤٠:٤٦١٧:٤٠:٠٨١٧:٥٦:٢٧٢٣:٠٢:٥٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤١٠٥:٤٠:٤٥١١:٤٠:٢٩١٧:٤٠:٣٧١٧:٥٦:٥٦٢٣:٠٢:٣٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٣٩:٤٢١١:٤٠:١٢١٧:٤١:٠٦١٧:٥٧:٢٥٢٣:٠٢:١٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣١٠٥:٣٨:٣٩١١:٣٩:٥٥١٧:٤١:٣٥١٧:٥٧:٥٣٢٣:٠٢:٠٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٣٧:٣٥١١:٣٩:٣٨١٧:٤٢:٠٣١٧:٥٨:٢٢٢٣:٠١:٤٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٠٠٥:٣٦:٣٢١١:٣٩:٢٠١٧:٤٢:٣٢١٧:٥٨:٥١٢٣:٠١:٢٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای منه وسطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای منه وسطی روستای منه وسطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای منه وسطی روستای منه وسطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای منه وسطی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منه وسطی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای منه وسطی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای منه وسطی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای منه وسطی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای منه وسطی

روستای منه وسطی بر روی نقشه

روستای منه وسطی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای منه وسطی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای منه وسطی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای منه وسطی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای منه وسطی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای منه وسطی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای منه وسطی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای منه وسطی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای منه وسطی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق منه وسطی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق منه وسطی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق منه وسطی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ منه وسطی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق منه وسطی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق منه وسطی
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ منه وسطی دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ منه وسطی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای منه وسطی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو