جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای منه وسطی

زر آباد غربی | کنارک | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز منه وسطی

اذان صبح: ٠٤:٠٤:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٥٣
اذان ظهر: ١١:٢٤:٣٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٨:٥٩
اذان مغرب: ١٧:٤٥:١٧
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٦:٥٧

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای منه وسطی (شهرستان کنارک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای منه وسطی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای منه وسطی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای منه وسطی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

چارلی چاپلین
شكست خوردن ناراحتی ندارد. آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یك احمق بسازد!

اوقات شرعی ماه جاری روستای منه وسطی

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای منه وسطی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای منه وسطی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای منه وسطی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای منه وسطی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان منه وسطی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٠٨:٤٥١٢:٣١:٤١١٨:٥٥:٠١١٩:١١:٤٣٢٣:٥٢:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٠٧:٤٧١٢:٣١:٢٧١٨:٥٥:٣٠١٩:١٢:١٤٢٣:٥٢:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:٠٦:٥٠١٢:٣١:١٣١٨:٥٥:٥٩١٩:١٢:٤٥٢٣:٥١:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٠٥:٥٤١٢:٣١:٠٠١٨:٥٦:٢٨١٩:١٣:١٥٢٣:٥١:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٦:١٩٠٦:٠٤:٥٩١٢:٣٠:٤٧١٨:٥٦:٥٨١٩:١٣:٤٧٢٣:٥١:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٤:٠٣١٢:٣٠:٣٤١٨:٥٧:٢٧١٩:١٤:١٨٢٣:٥٠:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٣:٠٩١٢:٣٠:٢٢١٨:٥٧:٥٧١٩:١٤:٤٩٢٣:٥٠:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٢:١٥١٢:٣٠:١٠١٨:٥٨:٢٧١٩:١٥:٢١٢٣:٥٠:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠١:٢٣١٢:٢٩:٥٩١٨:٥٨:٥٧١٩:١٥:٥٣٢٣:٤٩:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠٠:٣٠١٢:٢٩:٤٨١٨:٥٩:٢٧١٩:١٦:٢٥٢٣:٤٩:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٥٣٠٥:٥٩:٣٩١٢:٢٩:٣٧١٨:٥٩:٥٨١٩:١٦:٥٧٢٣:٤٩:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٥٠٠٥:٥٨:٤٨١٢:٢٩:٢٧١٩:٠٠:٢٨١٩:١٧:٣٠٢٣:٤٩:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٤٩٠٥:٥٧:٥٩١٢:٢٩:١٨١٩:٠٠:٥٩١٩:١٨:٠٢٢٣:٤٨:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٤٨٠٥:٥٧:١٠١٢:٢٩:٠٩١٩:٠١:٢٩١٩:١٨:٣٥٢٣:٤٨:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥٦:٢٢١٢:٢٩:٠٠١٩:٠٢:٠٠١٩:١٩:٠٨٢٣:٤٨:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٤٨٠٥:٥٥:٣٤١٢:٢٨:٥٢١٩:٠٢:٣١١٩:١٩:٤١٢٣:٤٨:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥٤:٤٨١٢:٢٨:٤٥١٩:٠٣:٠٣١٩:٢٠:١٤٢٣:٤٧:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٤:٠٣١٢:٢٨:٣٨١٩:٠٣:٣٤١٩:٢٠:٤٨٢٣:٤٧:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٣:١٨١٢:٢٨:٣٢١٩:٠٤:٠٦١٩:٢١:٢١٢٣:٤٧:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٥٢:٣٥١٢:٢٨:٢٦١٩:٠٤:٣٧١٩:٢١:٥٥٢٣:٤٧:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥١:٥٣١٢:٢٨:٢١١٩:٠٥:٠٩١٩:٢٢:٢٩٢٣:٤٧:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥١:١١١٢:٢٨:١٦١٩:٠٥:٤١١٩:٢٣:٠٣٢٣:٤٦:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٠:٣١١٢:٢٨:١٢١٩:٠٦:١٣١٩:٢٣:٣٧٢٣:٤٦:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٤٩:٥٢١٢:٢٨:٠٩١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٤:١١٢٣:٤٦:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٤٩:١٤١٢:٢٨:٠٦١٩:٠٧:١٨١٩:٢٤:٤٦٢٣:٤٦:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٤٨:٣٧١٢:٢٨:٠٤١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٥:٢٠٢٣:٤٦:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٤٨:٠١١٢:٢٨:٠٢١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٥:٥٥٢٣:٤٦:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٤٧:٢٦١٢:٢٨:٠١١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٦:٢٩٢٣:٤٦:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٢١٠٥:٤٦:٥٢١٢:٢٨:٠١١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٧:٠٣٢٣:٤٦:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای منه وسطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای منه وسطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای منه وسطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان منه وسطی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای منه وسطی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای منه وسطی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منه وسطی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای منه وسطی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای منه وسطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای منه وسطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای منه وسطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای منه وسطی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منه وسطی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای منه وسطی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای منه وسطی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منه وسطی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای منه وسطی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای منه وسطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای منه وسطی روستای منه وسطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای منه وسطی روستای منه وسطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای منه وسطی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منه وسطی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای منه وسطی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای منه وسطی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منه وسطی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای منه وسطی

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٠٧:٤٣١٢:٣٤:٢٩١٩:٠٠:٥٢١٩:١٧:٤٠٢٣:٥٥:٠٦
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٠٨:٠٩١٢:٣٤:١٣١٨:٥٩:٥٤١٩:١٦:٤١٢٣:٥٤:٥٥
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٠٨:٣٥١٢:٣٣:٥٧١٨:٥٨:٥٦١٩:١٥:٤١٢٣:٥٤:٤٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٠٩:٠١١٢:٣٣:٤٠١٨:٥٧:٥٧١٩:١٤:٤١٢٣:٥٤:٣٢
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٧٠٦:٠٩:٢٦١٢:٣٣:٢٣١٨:٥٦:٥٨١٩:١٣:٤٠٢٣:٥٤:٢٠
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٢٠٦:٠٩:٥١١٢:٣٣:٠٦١٨:٥٥:٥٨١٩:١٢:٣٨٢٣:٥٤:٠٧
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٠:١٦١٢:٣٢:٤٨١٨:٥٤:٥٧١٩:١١:٣٦٢٣:٥٣:٥٤
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٠:٤١١٢:٣٢:٣٠١٨:٥٣:٥٦١٩:١٠:٣٣٢٣:٥٣:٤١
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١١:٠٦١٢:٣٢:١٢١٨:٥٢:٥٤١٩:٠٩:٣٠٢٣:٥٣:٢٦
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١١:٣١١٢:٣١:٥٣١٨:٥١:٥٢١٩:٠٨:٢٦٢٣:٥٣:١٢
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١١:٥٥١٢:٣١:٣٤١٨:٥٠:٤٩١٩:٠٧:٢٣٢٣:٥٢:٥٧
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٢:١٩١٢:٣١:١٤١٨:٤٩:٤٦١٩:٠٦:١٨٢٣:٥٢:٤١
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٢:٤٤١٢:٣٠:٥٥١٨:٤٨:٤٣١٩:٠٥:١٣٢٣:٥٢:٢٦
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٣:٠٨١٢:٣٠:٣٥١٨:٤٧:٣٩١٩:٠٤:٠٨٢٣:٥٢:٠٩
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٠٠٦:١٣:٣٢١٢:٣٠:١٥١٨:٤٦:٣٤١٩:٠٣:٠٣٢٣:٥١:٥٣
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٣:٥٦١٢:٢٩:٥٤١٨:٤٥:٣٠١٩:٠١:٥٧٢٣:٥١:٣٦
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٤:١٩١٢:٢٩:٣٤١٨:٤٤:٢٥١٩:٠٠:٥١٢٣:٥١:١٩
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٣٠٦:١٤:٤٣١٢:٢٩:١٣١٨:٤٣:٢٠١٨:٥٩:٤٥٢٣:٥١:٠٢
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٤٠٦:١٥:٠٧١٢:٢٨:٥٢١٨:٤٢:١٤١٨:٥٨:٣٩٢٣:٥٠:٤٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٤٠٦:١٥:٣١١٢:٢٨:٣١١٨:٤١:٠٩١٨:٥٧:٣٢٢٣:٥٠:٢٦
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٤٠٦:١٥:٥٤١٢:٢٨:١٠١٨:٤٠:٠٣١٨:٥٦:٢٦٢٣:٥٠:٠٨
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٣٠٦:١٦:١٨١٢:٢٧:٤٩١٨:٣٨:٥٧١٨:٥٥:١٩٢٣:٤٩:٤٩
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٢٠٦:١٦:٤٢١٢:٢٧:٢٨١٨:٣٧:٥٠١٨:٥٤:١٢٢٣:٤٩:٣١
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:١١٠٦:١٧:٠٥١٢:٢٧:٠٦١٨:٣٦:٤٤١٨:٥٣:٠٥٢٣:٤٩:١٢
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:١٧:٢٩١٢:٢٦:٤٥١٨:٣٥:٣٨١٨:٥١:٥٨٢٣:٤٨:٥٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٩٠٦:١٧:٥٣١٢:٢٦:٢٤١٨:٣٤:٣١١٨:٥٠:٥١٢٣:٤٨:٣٤
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٧٠٦:١٨:١٧١٢:٢٦:٠٢١٨:٣٣:٢٥١٨:٤٩:٤٤٢٣:٤٨:١٥
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٥٠٦:١٨:٤١١٢:٢٥:٤١١٨:٣٢:١٨١٨:٤٨:٣٧٢٣:٤٧:٥٦
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٣٠٦:١٩:٠٥١٢:٢٥:٢٠١٨:٣١:١٢١٨:٤٧:٣٠٢٣:٤٧:٣٦
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠١٠٦:١٩:٢٩١٢:٢٤:٥٨١٨:٣٠:٠٥١٨:٤٦:٢٣٢٣:١٧:١٧
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٨٠٥:١٩:٥٣١١:٢٤:٣٧١٧:٢٨:٥٩١٧:٤٥:١٧٢٢:٤٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای منه وسطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای منه وسطی روستای منه وسطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای منه وسطی روستای منه وسطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای منه وسطی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منه وسطی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای منه وسطی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای منه وسطی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای منه وسطی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای منه وسطی

روستای منه وسطی بر روی نقشه

روستای منه وسطی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای منه وسطی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای منه وسطی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای منه وسطی
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای منه وسطی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای منه وسطی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای منه وسطی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای منه وسطی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای منه وسطی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای منه وسطی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای منه وسطی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ منه وسطی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ منه وسطی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا منه وسطی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق منه وسطی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق منه وسطی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق منه وسطی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ منه وسطی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق منه وسطی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای منه وسطی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو